« Secţiuni « Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 30 ianuarie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
31.01.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

31 ianuarie 2019: Miercuri, 30 ianuarie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 30 ianuarie 2019, potrivit unui comunicat.

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție.
2. Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol.

II. ORDONANȚE
1. Ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice.
2. Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
3. Ordonanță privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și a animalelor vii.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre pentru modificarea art.3 lit.ff) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.
2. Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 şi pentru aprobarea procedurii privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale.
3. Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Sighet şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
4. Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019.
5. Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Suceava a unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava.
6. Hotărâre pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene.
7. Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate.
8. Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării.
9. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Buzău, judeţul Buzău.
10. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Socodor, judeţul Arad.
11. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Perişani, judeţul Vâlcea.
12. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Borş, judeţul Bihor.
13. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Drăguşeni, judeţul Botoşani.
14. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tîrnava, judeţul Sibiu.
15. Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Sălişte, judeţul Sibiu.
16. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mihăileni, judeţul Sibiu.
17. Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/15.11.2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.
18. Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 5 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1233/2000/
19. Hotărâre pentru aprobarea listei celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți.
20. Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul apărării.
2. Memorandum cu tema: Memorandum pentru aprobarea desemnării Ministerului Sănătăţii ca instituţie responsabilă cu încheierea în numele Guvernului României a Acordului de finanţare nerambursabil cu Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.
3. Memorandum cu tema: Instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind Programul „gRowth”-investim în copii, investim în viitor” și încadrarea acestei scheme de ajutor de minimis în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român.
4. Memorandum referitor la: Însușirea Planului Național de adoptare a monedei euro și a Raportului de fundamentare al Planului Național de adoptare a monedei euro.
5. Memorandum cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local Tecuci, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Județean de Jandarmi Galați.

***

30 ianuarie 2019: Marți, 29 ianuarie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 30 ianuarie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE ORDONANȚE
1. Proiect de Ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/OG.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.3 lit.ff) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-24.pdf
2. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 şi pentru aprobarea procedurii privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HGANEXA.pdf
3. Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Sighet şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-25.pdf
4. Proiect de Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-26.pdf
5. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Suceava a unui bun imobil aflat în administrarea     Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-27.pdf
6. Proiect de Hotărâre pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/NFHGANEXA.pdf
7. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-28.pdf
8. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-29.pdf
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Buzău, judeţul Buzău.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-30.pdf
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Socodor, judeţul Arad.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-32.pdf
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Perişani, judeţul Vâlcea.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-34.pdf
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Borş, judeţul Bihor.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-35.pdf
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Drăguşeni, judeţul Botoşani.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-36.pdf
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tîrnava, judeţul Sibiu.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-37.pdf
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Sălişte, judeţul Sibiu.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-38.pdf
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mihăileni, judeţul Sibiu.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-39.pdf

III. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul apărării.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/MEMO-4.pdf
2. Memorandum cu tema: Memorandum pentru aprobarea desemnării Ministerului Sănătăţii ca instituţie responsabilă cu încheierea în numele Guvernului României a Acordului de finanţare nerambursabil cu Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/MEMO-5.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 
Secţiuni: Content, Lege 9, Protecția animalelor | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD