« Flux noutăţi
Proiecte speciale: Asigurări pentru avocaţiCariere juridiceCărţi juridiceConferinţe juridiceDezbateri juridiceEvenimente juridiceGrile juridiceLawyers WeekProfesioniştiBarouriCovid-19 Legal ReactInternaţionalJurisprudenţă inedită CITRLegal DaysLifeNotariatExecutoriReviste juridiceSistemul judiciarUniversitariaCitate juridiceJURIDICE MOLDOVALaw Flaws ProjectLegal Soft SkillsNoul Cod comercial român
Executori judecătoreşti
Official partner: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România
Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti
JURIDICE

UNBR. Conlucrarea instituțională și agenda profesiei de avocat în anul 2019
06.02.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Miercuri, 6 februarie 2019, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității următoarea informareComisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor  din România adresată Consiliului UNBR privind ședința Comisiei Permanente din 01.02.2019.

În ședința Comisiei Permanente din 01.02.2019, au fost invitați reprezentanți ai următoarelor autorități/ instituții/ profesii juridice: Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Ministerul justiției, Ministerului Public, Institutului Național al Magistraturii (INM), Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR), Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) și Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR), precum și președinții și vicepreședinții comisiilor juridice din cadrul Senatului României și Camerei Deputaților. Au dat curs invitației și au fost prezenți reprezentanți ai CSM, Comisiei Juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări din Senatul României, INM, UNNPR, UNEJ și UNPIR.

1. În cadrul ședinței s-au examinat, cu prioritate, punctele 2 și 3 ale ordinii de zi, respectiv:
2. Conlucrarea instituțională la nivel național și cu celelalte profesii juridice din România în 2019. Propuneri de proiecte de conlucrare.
3. Priorități ale profesiei de avocat în anul 2019. Agenda profesiei.

Membrii Comisiei Permanente au exprimat puncte de vedere privind conlucrarea interprofesională, au făcut aprecieri și propuneri privind activitățile ce urmează a fi inițiate de Uniunea Națională a Barourilor din România în 2019, activități care implică conlucrarea cu autorități și instituții publice organizate la nivel național.

S-au examinat următoarele proiecte:

a) Conlucrarea instituțională cu judecătorii:

– elaborarea unor ghiduri de bune practici asumate bilateral în cadrul Proiectului POCA (Programul Operațional Capacitate Administrativă) „Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” în ce privește transparentizarea și clarificarea relaționării sistemului judiciar cu puterea executivă și legislativă,  inclusiv din perspectiva recomandării Comisiei Europene în sensul asigurării unor premise clare privind respectul reciproc între instituții și respectarea independenței sistemului judiciar, cu mass-media, cu celelalte profesii juridice (în special avocați);

– invitația de a participa la proiectele ce vor fi demarate de CSM privind creșterea eficienței în sistemul judiciar (identificarea cauzelor și motivelor care duc la inflație de dosare pe rolul instanțelor, remedierea deficiențelor de reglementare, introducerea „cauzelor pilot” și a „mecanismelor de filtru” și rolul avocaților la acestea);

– necesitatea creșterii calității asistenței judiciare din oficiu, în paralel cu creșterea remunerației asigurate de stat pentru această activitate, care trebuie să facă obiectul unor discuții între reprezentanții magistraților, avocaților și Ministerului Justiției;

– adâncirea cooperării între profesii prin remiterea nominală către CSM a nemulțumirilor legate de activitatea unor magistrați;

b) Implicarea avocaților în procedura de dezbatere publică a proiectelor legislative care vizează apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, apărarea prin avocat în concordanță cu prevederile Legii nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

c) reiterarea proiectului, care nu a reușit în 2018, privind organizarea unui eveniment național (conferință, sesiune festivă de comunicări, masa rotundă, evocări etc.), distinctă de activitatea organelor profesiei de avocat, împreună cu Baroul București, Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (INPPA), Uniunea Juriștilor, Uniunea Națională a Notarilor Publici din București (UNNPR), Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ), Uniunea Națională a Practicienilor în Insolventa (UNPIR);

d) continuarea pregătirii profesionale continue interprofesionale (avocați, notari, practicieni în insolvență);

e) reiterarea necesității implementării instituției juridice a „avocatului de familie”;

Domnul Cătălin Daniel Fenechiu, vicepreședinte al Comisiei Juridice a Senatului României, a informat Comisia Permanentă că, în perioada imediat următoare, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din cadrul Senatului României, în colaborare cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări va organiza audieri privind petiții ale barourilor având ca obiect: Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență juridică și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență juridică privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală, problema „termenelor pe ore sau pe intervale”, problema implementării dosarului electronic, reducerea abuzivă a onorariilor avocațiale de către instanțe.

Comisia Permanentă a statuat, ca principiu, că UNBR va pune și în continuare interesul general al cetățeanului și independența judecătorului la temelia pozițiilor pe care le adoptă în legătură cu sistemul judiciar și va proceda în consecință.

f) proiectul inițiat de Barourile Suceava si Botoșani privind Tabăra de vara Putna-2019, ”Drept transfrontalier. Drept European – România și Moldova” și proiectul Școlii de vara a Barourilor riverane Dunării și Marii Negre ”Dreptul Dunării. Drept maritim.”

g) prioritățile Casei de Asigurări a Avocaților în 2019: achiziția echipamentelor deja bugetate pentru programul de informatizare și intensificarea eforturilor pentru implementarea în teritoriu a programelor deja realizate în anii 2015-2018, finalizarea procedurilor privind obținerea autorizației de construcție necesară pentru reabilitarea Complexului Balnear din Techirghiol, finalizarea părții de informare și reglementare necesară pentru introducerea în sistem a procedurilor privind angajamentele de plată ale contribuabililor cu posibilitatea eșalonării datoriilor și emiterea deciziilor de impunere contributivă.

Comisia Permanentă a parcurs celelalte puncte de pe ordinea de zi si a decis să facă cu prioritate următoarele comunicări:

1. Comisia Permanentă face un apel către toți decanii și organele UNBR la nivel central ca în pregătirea Congresului avocaților 2019 să aibă în vedere prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, precum și ale Statutului profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, în prezent în vigoare și, în consecință, roagă să se țină cont de următoarele:

– Data de referință în raport de care se determină numărul delegaților baroului la Congresul avocaților și numărul membrilor Consiliului UNBR (alții decât decanii) care reprezintă baroul în organul de conducere al UNBR cu activitate permanentă între Congresele avocaților, este data la care se convoacă Adunarea Generală a baroului care a înscris pe ordinea de zi desemnarea delegaților prin vot. Data corespunzătoare fiecărui barou și numărul avocaților cu drept de exercitare a profesiei care îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege și Statut pentru a avea calitatea de membri ai Adunării generale a baroului, în raport de care se stabilește și se verifică cvorumul de ședința, se comunică la UNBR în termen de cel mult 5 zile de la data convocării Adunării Generale;

– În adunările generale trebuie să se decidă cu privire la delegații care vor avea vocația să fie aleși de către Congres ca membri al Consiliului UNBR, Comisiei Centrale de Cenzori a UNBR și CAA și a Comisiei Centrale de Disciplină; se va avea în vedere faptul că, în Consiliul UNBR, se vor alege, potrivit legislației în vigoare, membrii Comisiei Permanente și ai Consiliului de administrație a CAA;

– Decanii barourilor sunt rugați să aibă în vedere ca Legea nr. 51/1995, impune ca alegerile noilor organe de conducere ale profesiei de avocat la nivelul barourilor, al filialelor CAA, al conducerii centrale a UNBR și a CAA, la nivel central să se desfășoare înainte de data expirării mandatelor în curs, astfel cum acestea sunt determinate de prevederile legale în vigoare.

2. Comisia Permanentă a constatat că, în pofida numeroaselor și repetatelor sesizări înaintate de organele profesiei de avocat, persistă disfuncționalitățile serviciului public al justiției în ceea ce privește asigurarea în mod real și efectiv a dreptului la apărare prin asigurarea contraprestațiilor datorate pentru activitățile de asistentă judiciară și a adoptat un APEL adresat Guvernului României și Ministerului Justiției, prin care:

a) apreciază ca fiind legitime și susține solicitările formulate de numeroase barouri din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România, privind asigurarea unei corecte remunerări a activității avocaților pentru serviciile avocațiale prestate în cauzele în care asistența judiciară este obligatorie, potrivit legii;

b) solicită în numele tuturor barourilor membre U.N.B.R., găsirea unor soluții care să prevadă așezarea pe o bază echitabilă a cuantumului onorariilor cuvenite avocaților care asigură asistență judiciară din oficiu, așa cum am solicitat în mod constant și argumentat prin numeroase memorii transmise de U.N.B.R.;

c) asigură că demersurile organelor profesiei de avocat sunt în sensul asigurării unei funcționalități reale a serviciului public al justiției, care însă se poate realiza numai prin respectul reciproc manifestat în legătură cu aprecierea activității tuturor factorilor implicați în actul de justiție.

3. Comisia Permanentă a analizat și definitivat Proiectul Deciziei interpretative privind interpretarea și aplicarea unitară a prevederile legislației profesionale privind compatibilitatea calității de avocat cu drept de exercitare a profesiei cu activitățile de ”manager de proiect”, „expert”, ”formator”, ”expert-formator” ”lector” în Proiecte care au ca BENEFICIAR entități ale profesiei de avocat, alte profesii juridice sau profesii a căror exercitare în România impune obligatoriu cunoașterea dreptului românesc, în activități de instruire și educație juridică în scoli și licee, activități de cercetare în domeniul juridic. S-a decis comunicarea electronică către membrii Consiliului UNBR pentru a face propuneri ori a vota prin email pentru / împotriva adoptării Proiectului, având în vedere interesele unor colegi avocați care au oportunități de a munci.

4. Comisia Permanentă a luat act de informarea făcută de Directorul Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (INPPA) privind evoluția procedurilor de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea martie 2019 și cu privire la propunerile făcute de barouri și înaintate la INPPA pentru constituirea comisiilor de examen. Comisia Permanentă a decis să declare sesiune de lucru în ședință deschisă pentru a decide cu privire la orice problemă din domeniul competenței sale privind desfășurarea examenului.

5. Comisia Permanentă a luat act de solicitarea instanței în dosarul nr. 453/33/2018, aflat pe rolul Curții de Apel Cluj, Secția a III-a Contencios Administrativ și Fiscal, având ca obiect anulare parțială a Hotărârii Consiliului UNBR nr. 295/09.12.2017 privind cotele de contribuție la sistemul Casei de Asigurări a Avocaților, prin care se cere UNBR să depună la dosarul cauzei înregistrările audio și transcripturile aferente acestora, ale ședinței Comisiei Permanente din data de 08.12.2017 și ale ședințelor Consiliului UNBR din datele de 09.12.2017, respectiv 16.02.2018. Din cuprinsul încheierii de ședință de la termenul anterior a rezultat că reclamanții au precizat că, în cursul litigiului, au depus la dosarul cauzei un transcript „al unei înregistrări audio obținută de la alți colegi avocați”. Comisia Permanentă a decis să comunice instanței extras din transcripturile și procesele-verbale aferente ședințelor sus menționate ale organelor profesiei, având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 51/1995, republicată incidente în activitatea tuturor organelor profesiei, astfel cum s-a decis în ședința Comisiei Permanente din 18.04.2018: „realizarea înregistrării (se face) exclusiv pentru uz intern, pentru realizarea detaliată a procesului-verbal de ședință, care nu poate fi folosită de membrii organelor centrale ale profesiei de avocat, procesul-verbal fiind singurul document instituțional al profesiei de avocat, potrivit legii” și în ședința Consiliului UNBR din 24-25.08.2018: „din punct de vedere tehnic, din considerente care țin exclusiv de întocmirea procesului-verbal, ședința se înregistrează. … înregistrarea este folosită, potrivit deciziei Comisiei Permanente, exclusiv pentru întocmirea procesului-verbal, iar, odată cu întocmirea procesului-verbal și aprobarea lui de către Consiliul Uniunii, înregistrările nu mai au niciun efect și nu pot fi folosite împotriva sau în legătură cu desfășurarea ședințelor Consiliului sau ale Comisiei Permanente, decât în legătură cu această validare a proceselor-verbale”, adică în procedura de validare a acestora (a se vedea Buletinul Informativ publicat pe site-ul UNBR).

6. Comisia Permanentă a analizat calendarul activităților organelor profesiei de avocat pentru 2019, astfel cum a fost adoptat prin Hotărârii Consiliului UNBR nr. 398/07-08.12.2018 și Decizia Comisiei Permanente nr. 390/20.12.2018 și a constatat că, în Hotărârea Consiliului UNBR nr. 398/07-08.12.2018, a fost stipulat caracterul provizoriu al calendarului de lucru privind activitățile anterioare Congresului electiv al avocaților – 2019, acesta urmând a fi definitivat de Comisia Permanentă, prin delegare, pentru 2019 în prima ședință, astfel cum s-a decis în ședința de Consiliu din 7-8 decembrie 2018, în funcție de data examenului de admitere în profesie, și de Consiliul U.N.B.R. Având în vedere că examenul de primire în profesie a fost stabilit pentru data de 03.03.2019, iar Comisia Permanentă nu a fost mandată de Consiliu să valideze examenul, ședința Consiliului UNBR programată pentru luna februarie 2019 a fost mutată pentru luna martie a.c., exclusiv din rațiuni ce țin de validarea examenului de către Consiliul UNBR. În ce privește organizarea ședinței Consiliului UNBR în luna aprilie 2019, așa cum prevedea Hotărârea Consiliului UNBR nr. 398/07-08.12.2018, s-a ținut cont de solicitarea Baroului Timiș privind organizarea unei competiții de fotbal. Consiliul UNBR va decide în ședința din 23.03.2019 cu privire la programul de activități anterioare congresului electiv. Urmează a se comunica Baroului Dolj soluția Comisiei Permanente.

7. În legătură cu cererea Baroului Dolj privind comunicarea proiectului procesului-verbal al ședinței Consiliului UNBR din 07-08.12.2018, Comisia Permanentă a decis că acesta să fie finalizat în termen util pentru a putea fi comunicat membrilor Consiliului UNBR spre dezbatere în procedura de validare.

8. Comisia Permanentă a dezbătut lucrările aflate pe Tabelul de lucrări al ședinței și a adoptat măsurile corespunzătoare.

COMISIA PERMANENTĂ

 
Secţiuni: Executori judecătorești, Selected, UNBR+INPPA+Barouri | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD