Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 


Print Friendly, PDF & Email

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 8 februarie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
11.02.2019 | JURIDICE.ro

11 februarie 2019: Vineri, 8 februarie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 8 februarie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019.
2. Proiect de Lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.
3.Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
– STRATEGIA fiscal-bugetară 2019-2021.
4. Proiect de Lege privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membru prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară.
5. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019.
6. Proiect de Lege pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia.
7. Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2018 şi la Paris la 14 noiembrie      2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a      Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București, la 4 mai 2007 și la Paris, la 14 mai 2007.
2. Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curţii de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
3. Hotărâre privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Neamţ, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la HG nr. 1705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
4. Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea elementelor de descriere tehnică şi comasarea unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizatal bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şiSportului prin Clubul Sportiv Municipal Bistriţa şi Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară.
5. Hotărâre privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Galaţi, instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite.
6. Hotărâre privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în   administrarea Penitenciarului Tulcea-Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
7. Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Spital Constanţa Poarta Albă, precum şi transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Spital Constanţa Poarta Alba, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării .
8. Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vâlcea, Constanţa, Ilfov, Cluj, Argeş, Braşov, Sibiu, Gorj, Dolj, Bacău, Buzău, Bihor, Prahova, Hunedoara, Timiş, Galaţi, Vrancea şi municipiul Bucureşti.
9. Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România.
10. Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexe nr.3 la Hotărârea de Guvern nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
11. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.
12. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
13. Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid, la 6 septembrie 2018.
14. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.
15. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj.
16. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Găgeşti, judeţul Vaslui.
17. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Peciu Nou, judeţul Timiș.
18. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Petrova, judeţul Maramureş.
19. Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Buziaş, judeţul Timiş.
20. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului judeţului Prahova.
21. Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Györke Zoltán din funcția publică de subprefect al județului Cluj în funcția publică de inspector guvernamental.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Negocierea Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale şi a terorismului.
2. Memorandum cu tema: Aprobarea inițierii negocierii și semnării ”Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Transporturilor din România și Ministerul Inovării și Tehnologiei din Republica Ungaria cu privire la realizarea studiului de fezabilitate pentru construirea unei linii feroviare de mare viteză între București (RO) și Budapesta (HU).

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru pentru modificarea Legii concurenței  nr. 21/1996.
2. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
3. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (5) al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.
4. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (2) de la art. 391 din Legea nr. 95/2006.
5. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
6. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Titlului XI ”Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.
7. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
8. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative.

***

7 februarie 2019: Joi, 7 februarie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 8 februarie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2018 şi la Paris la 14 noiembrie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București, la 4 mai 2007 și la Paris, la 14 mai 2007.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curţii de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Neamţ, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la HG nr. 1705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea elementelor de descriere tehnică şi comasarea unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizatal bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şiSportului prin Clubul Sportiv Municipal Bistriţa şi Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Galaţi, instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Tulcea-Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Spital Constanţa Poarta Albă, precum şi transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Spital Constanţa Poarta Alba, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vâlcea, Constanţa, Ilfov, Cluj, Argeş, Braşov, Sibiu, Gorj, Dolj, Bacău, Buzău, Bihor, Prahova, Hunedoara, Timiş, Galaţi, Vrancea şi municipiul Bucureşti.
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexe nr.3 la Hotărârea de Guvern nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid, la 6 septembrie 2018.
Proiectul poate fi consultat aici.
14. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.
Proiectul poate fi consultat aici.
15. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj.
Proiectul poate fi consultat aici.
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Găgeşti, judeţul Vaslui.
Proiectul poate fi consultat aici.
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Peciu Nou, judeţul Timiș.
Proiectul poate fi consultat aici.
18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Petrova, judeţul Maramureş.
Proiectul poate fi consultat aici.
19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Buziaş, judeţul Timiş.
Proiectul poate fi consultat aici.
20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului judeţului Prahova.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Negocierea Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale şi a terorismului.
Proiectul poate fi consultat aici.

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. Punct de vedere cu privire la 8 inițiative legislative parlamentare.


Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.