Asigurări pentru avocaţi, Barouri, Citate juridice, Grile juridice, INTERPROFESIONAL, Jurisprudenţă inedită CITR, Legal Days, Legal FUN, Legal Style, NOTARIAT, Revista revistelor juridice, Sistemul judiciar, Studenţi la drept, TOP LEGAL
 
Sistemul judiciar [MJ, CSM, INM, SNG, PÎCCJ, DNA, parchete]
Secţiune dezvoltată în parteneriat cu CSM, Ministerul Public şi DNA
JURIDICE
Print Friendly, PDF & Email

Oliver Felix Bănilă: Pentru a avea o reacție la nivel național, trebuie înțeleasă amploarea și impactul pe care îl are criminalitatea organizată asupra societății

21.02.2019 | JURIDICE.ro
Abonare newsletter

Miercuri, 20 februarie 2019, Oliver Felix Bănilă, procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a ținut următorul discurs la prezentarea raportului activității DIICOT pentru anul 2018, potrivit unui comunicat: „Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 120/2018, de aprobare cu modificări a OUG nr. 78/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 472 din 07 mai 2018, procesul legislativ privind organizarea și funcționarea DIICOT a fost finalizat.

Pentru a avea o reacție la nivel național, trebuie înțeleasă amploarea și impactul pe care îl are criminalitatea organizată asupra societății.

De asemenea, pentru identificarea și implementarea unor strategii eficiente de prevenire sau combatere a fenomenului infracțional, pentru a reduce activitățile infracționale ale crimei organizate, este esențială înțelegerea modului în care acționează infractorii și, totodată, prefigurarea efectului pe care îl au activitățile lor asupra comunităților locale și naționale, asupra societății în ansamblu.

Raportat la obiectivele specifice prezentate în Raportul de activitate pe anul 2017, se constată că în luna octombrie 2018 a fost îndeplinit unul dintre cele mai importante obiective, respectiv compatibilizarea competenței funcționale a structurii de poliție judiciară dedicată (DCCCO) cu competența funcțională a DIICOT.

Pentru evaluarea stadiului operaţional al DIICOT am dispus un control asupra dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, unele dintre ele fiind și intens mediatizate, cunoscute publicului drept “dosarul ROMPETROL, dosarul OMV, dosarul RODIPET, dosarul Holzindustrie Schweighofer”.

Activitatea de control va urmări și măsurile dispuse de procurori în vederea recuperării prejudiciilor cauzate prin infracțiuni, precum și identificarea produsului infracțional, acolo unde este cazul.

Avem şi obiective tematice punctuale, ce privesc soluționarea cauzelor de evaziune fiscală, spălare a banilor, contrabandă sau acelor în care a fost reținută infracțiunea de crimă organizată prevăzută de art. 367 Cod penal.

Pe de altă parte, prin activitatea de control realizată în cursul anului anterior, s-a urmărit modul în care sunt respectate dispozițiile C. pr. pen. materia interceptărilor, dar și activitățile întreprinse de procurori pentru recuperarea prejudiciilor, identificarea și indispozibilizarea în vedere confiscării produsului infracțional.

Urmare a unei analize proprii, va fi prezentată, spre apreciere, conducerilor Ministerului Public și Ministerului Justiției o propunere de reconfigurare a competenței materiale a DIICOT cu privire la infracțiunile de evaziune fiscală, în sensul stabilirii unui prag valoric însemnat al prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, asociat sau nu cu constituirea unui grup infracțional organizat, o propunere cu privire la reanalizarea incriminării infracțiunii prevăzută de art. 367 Cod penal, în conformitate cu dispozițiile Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la data de 15 noiembrie 2000 și totodată, o propunere privind modificarea art. 86 alin. (2) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

În acest context, se impune continuarea dialogului cu factorii de conducere din cadrul MAI – IGPR pentru sincronizarea eforturilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, unitatea specializată a Poliției Române, cu cele ale DIICOT în combaterea fenomenului, urmărindu-se prin aceasta obținerea premiselor pentru o mai amplă reorganizare a celei dintâi, în vederea eficientizării alocării de resurse materiale și umane către zonele de interes operativ.

Totodată, analiza rezultatelor obținute de direcție impune continuarea dialogului cu factorii de conducere din cadrul IGPR – DCCO pentru finalizarea unui plan concret de măsuri privind îmbunătățirea calității informațiilor cu valoare judiciară și implicit a activității de culegere a acestora, cu orientare spre lideri și grupuri de crimă organizată specializate în infracțiuni ce intră în competența direcției, precum și pentru identificarea produsului infracțional obținut de acestea.

Pe lângă pregătirea profesională a procurorilor direcției din fondurile nerambursabile de care beneficiază DIICOT, pregătirea profesională descentralizată constituie o prioritate, sens în care se vor urmări, între altele, aspectele de practică neunitară în materia traficului de droguri și a infracțiunilor de criminalitate informatică, precum și realizarea unui act de urmărire penală derulat cu respectarea tuturor drepturilor şi garanțiilor procesuale, cu respectarea prezumției de nevinovăție, implementarea şi diseminarea standardelor CEDO în materia operațiunilor sub acoperire şi a valorii probatorii a declarațiilor martorilor protejați.

Referitor la resursele alocate funcţionării DIICOT:

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2018, DIICOT i-au fost aprobate fonduri bugetare, în sumă totală de 168.151 mii lei.

Pentru buna desfășurare a activității DIICOT sunt necesare credite bugetare în sumă de cca. 1.500.000 – 1.600.000 lei/lună, rezultă faptul că, într-un an, sunt necesare credite în sumă de aproximativ 18.000.000 – 19.000.000 lei.

La data de 31 ianuarie 2019, DIICOT înregistrase deja debite în sumă de 3.595.374,59 lei, astfel că după achitarea acestora, creditele ramase vor asigura funcționarea instituției pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

În ceea ce priveşte resursele alocate pentru anul 2019, faţă de necesarul amintit, de 18.000.000 – 19.000.000 lei, în proiectul legii bugetului de stat, s-au alocat doar 12.500.000 lei.

ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

În anul 2018, numărul cauzelor de soluționat a fost de 27.280 cauze, din care 12.858 nou înregistrate. Se constată, astfel, un plus de 2.571 cauze de soluționat și de 638 cauze nou înregistrate, față de anul 2017.

Din numărul cauzelor de soluționat, ponderea au avut-o cele având ca obiect traficul de droguri (63%), urmată de cauzele privind infracțiuni informatice (18%) și de cele având ca obiect traficul de persoane (7%).

În cursul anului 2018, au fost soluționate 12.393 cauze, față de 10.287 în anul precdent. Dintre acestea, soluții pe fond au fost adoptate în 9144 cauze, față de 7.191 în anul 2017.

Ponderea au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (72%), urmate de cele privind infracțiunile informatice (14%) și traficul de persoane (7% ).

În anul 2018, au fost cercetate un număr de 15.829 persoane, față de 13.600 cercetate în cu anul precedent.

În anul 2018, au fost emise 1.586 rechizitorii, prin care s/a dispus trimiterea în judecată a 3.526 inculpati, din care 1.267 în stare de arest preventiv.

Rezultă astfel, că media dosarelor soluționate de un procuror cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției a crescut, de la 6,36 cauze/procuror în 2017, la 8,01 cauze/procuror în 2018.

Din numărul cauzelor soluționate cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției în cursul anului 2018, ponderea este înregistrată de cauzele având ca obiect traficul de droguri, urmată de cele privind criminalitatea informatică și cauzele privind traficul de persoane.

Pe parcursul anului 2018, au fost monitorizate cu precădere cauzele aflate în lucru mai vechi de 5 ani de la data sesizării ori care au împlinit, în cursul anului, 5 ani de la sesizare.

La sfârșitul anului 2018, se mai aflau în instrumentarea procurorilor direcției 390 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Comparativ cu anul 2017, se observă că structurile strict ierarhizate din cadrul grupurilor sunt în scădere față de grupurile de criminalitate organizată de tip rețea colaborativă;

–  Cu privire la traficul de migranți, cazuistica este frecventă pe arealul geografic folosit de rutele de migrație, intrarea migraților pe teritoriul României producându-se în special pe zona de sud și sud-est a țării, iar ieșirea frauduloasă, pe granița de vest a României;

– Cu referire la piața internă de droguri, traficul și consumul ilicit de droguri de mare risc au rămas în continuare localizate, cu precădere, în zona centrelor universitare importante și în locurile de desfășurare a unor evenimente culturale de mare amploare.

– În ceea ce privește traficul transfrontalier de droguri de mare risc, activitatea de urmărire penală a pus în evidență că România rămâne, în principal, o țară de tranzit, aflată pe traseul rutelor clasice de transport, în special a heroinei, cocainei și a Ecstasy.

ACTIVITATEA JUDICIARĂ

În anul 2018, au fost declarate 968 căi de atac.

Procentul de admisibilitate este de 57,51%, comparativ cu 55,8% în anul 2017.

Achitări, restituiri și trimiteri la procuror
În perioada de referință, în 1.439 cauze soluționate de către

instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv 3.049 inculpați. Dintre aceștia, au fost achitați definitiv 115 inculpați, în 65 cauze.

În 24 dintre cele 65 cauze în care s-a dispus achitarea definitivă, instanța de fond a dispus condamnarea inculpaților, care mai apoi au fost achitați de către instanța de apel, iar în alte 20 cauze nu s-a declarat apel împotriva soluției de achitare, apreciindu-se soluția ca fiind justă.

Raportat la cei 3.526 inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este de 3,26% din totalul inculpaților trimiși în judecată (115 din 3.526).

Precizăm însă că, din cei 115 inculpaţi achitați definitiv în cursul anului 2018, față de 28 dintre aceștia s-a dispus achitarea definitivă ca efect al aplicării de către instanțe a Deciziei nr.10/12.09.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, iar alți 10 inculpați au fost achitați definitiv în temeiul art. 181 din Codul penal anterior.

În aceste condiții, raportând dispozițiile de achitare la numărul de inculpaţi cu privire la care se poate analiza imputabilitatea soluției de trimitere în judecată, procentual inculpaților achitați în 2018 este de numai 2,18 % (76 din 3.526).

ACTIVITATEA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Serviciul de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională reprezintă punct de contact permanent pentru organisme similare din alte ţări, reţele de puncte de contact şi agenţii de cooperare, în vederea consultării reciproce în cazul infracţiunilor de competenţa DIICOT şi a schimbului de date şi informaţii cu privire la cercetarea acestor infracţiuni.

În anul 2018, au fost înregistrate 319 cauze pasive, din care 107 comisii rogatorii şi 165 de ordine europene de anchetă şi 550 cauze active, din care 140 cereri de comisie rogatorie şi 374 ordine europene de anchetă.

Cauzele pasive înregistrate au avut ca obiect desfăşurarea unor activităţi de investigare complexe, referitoare la investigaţii financiare, interceptarea comunicaţiilor, obţinerea datelor de trafic prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicații, supravegherea audio, video sau prin fotografiere, utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor, livrări supravegheate, efectuarea de percheziţii domiciliare şi luarea măsurilor asigurătorii.

Ordinul European de Anchetă este noul instrument de cooperare la nivelul Uniunii Europene, prin care se urmăreşte intensificarea şi simplificarea procedurilor în domeniul executării măsurilor de anchetă, în vederea obţinerii de probe și înlocuieşte comisia rogatorie în relaţia cu statele membre, cu excepţia Danemarcei şi a Irlandei, care nu aplică Directiva nr. 2014/41/UE.

În cursul anului 2018, DIICOT a primit 165 de ordine europene de anchetă, emise de statele care au transpus această directivă.

În cursul anului 2018, au fost constituite 15 echipe comune de anchetă şi pentru toate activităţile desfăşurate în cadrul acestor echipe, fondurile necesare au fost accesate EUROJUST .

În perioada 10-13 decembrie 2018, DIICOT a găzduit prima întâlnire a Rețelei procurorilor din statele de la Marea Neagră, eveniment la care au participat reprezentanți ai autorităților de aplicare a legii din Armenia, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, Ucraina, Iran și România.

INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Prin specificul infracţiunilor investigate, activitatea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a reprezentat un permanent subiect de interes şi a atras în mod constant atenția opiniei publice şi mass-mediei din România și din străinătate.

La finalul anului 2018, a fost reconfigurat site-ul instituţiei. Acesta conţine toate informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată de întreaga direcţie și pot fi accesate in mod facil, două secțiuni fiind dedicate informatiilor de interes public şi mass-mediei.

În încheiere, doresc să vă mulțumesc, atat în nume personal cât și al colegilor mei, pentru modul obiectiv în care a fost reflectată activitatea DIICOT în toate materialele emise de presă în cursul anului predent și totodată, sper intr-o colaborare cel puțin la fel de bună și în acest an.

Avem în vedere, de asemenea, respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanelor implicate în procedurile penale, indiferent de calitatea acestora.”

Abonare newsletter

Aflaţi mai mult despre , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate