« Secţiuni « Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 27 februarie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
28.02.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

28 februarie 2019: Miercuri, 27 februarie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 27 februarie 2019, potrivit unui comunicat.

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordinanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative.

II. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor.
2. Hotărâre pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2019.
3. Hotărâre pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control.
4. Hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
5. Hotărâre pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură.
6. Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.17 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
7. Hotărâre privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Sultanatului Oman cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Muscat, la 5 noiembrie 2018.
8. Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
9. Hotărâre privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
10. Hotărâre privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
11. Hotărâre privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
12. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.
13. Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.
14. Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2018.
15. Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
16. Hotărâre privind modelul, dimensiunile, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
17. Hotărâre pentru aprobarea modelelor ștampilelor birourilor electorale și a modelului ștampilei cu mențiunea ”VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
18. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.
19. Hotărâre privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului.
20. Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 502/2018 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
21. Hotărâre pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2018 cu modificările și completările ulterioare.
22. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către Danci Ioan-Alin.
23. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către Moțan Gogu.

III. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Nota-Mandat de negociere a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 50 milioane euro, în vederea finanţării proiectului privind îmbunătăţirea capacităţii de rezilienţă şi răspuns la situaţii de urgenţă şi Nota-mandat de negociere a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 40 milioane euro, în vederea finanţării proiectului privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă.
2. Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze în domeniul cooperării ştiinţifice şi tehnologice.
3. Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţii chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu.
4. Memorandum cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte.
5. Memorandum cu tema: Transmiterea răspunsului autorităților române la Raportul Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor şi tratamentelor inumane din cadrul Consiliului Europei, ca urmare a vizitei periodice a Comitetului în România, în perioada 7-19 februarie 2018 şi a Raportului elaborat cu această ocazie.

IV. NOTE
1. Notă cu tema: Planul anual 2019 al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid).

V. PUNCTE DE VEDERE
1. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.
2. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice.
3. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 24, alin. (3) din Legea nr. 231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
4. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
5. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu șofer ”VTS”.
6. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind dialogul social.
7. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind activitățile prestabilite de tip ridesharing.
8. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.
9. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 98 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
10. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităților și instituțiilor publice.
11. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.
12. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
13. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
14. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și a Legii nr.176/2018 privind internshipul.

***

26 februarie 2019: Marți, 26 februarie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 27 februarie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor.
Proiectul poate fi consultat aici
2. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2019.
Proiectul poate fi consultat aici
3. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control.
Proiectul poate fi consultat aici
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
Proiectul poate fi consultat aici
5. Proiect de Hotărâre pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură.
Proiectul poate fi consultat aici
6. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.17 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Sultanatului Oman cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Muscat, la 5 noiembrie 2018.
Proiectul poate fi consultat aici
8. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
Proiectul poate fi consultat aici
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
Proiectul poate fi consultat aici
11. Proiect de Hotărâre privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici
12. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.
Proiectul poate fi consultat aici
13. Proiect de Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.
Proiectul poate fi consultat aici
14. Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

II. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Nota-Mandat de negociere a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 50 milioane euro, în vederea finanţării proiectului privind îmbunătăţirea capacităţii de rezilienţă şi răspuns la situaţii de urgenţă şi Nota-mandat de negociere a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 40 milioane euro, în vederea finanţării proiectului privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă.
Proiectul poate fi consultat aici
2. Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze în domeniul cooperării ştiinţifice şi tehnologice.
Proiectul poate fi consultat aici
3. Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţii chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu.
Proiectul poate fi consultat aici
4. Memorandum cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte.
Proiectul poate fi consultat aici
5. Memorandum cu tema: Transmiterea răspunsului autorităților române la Raportul Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor şi tratamentelor inumane din cadrul Consiliului Europei, ca urmare a vizitei periodice a Comitetului în România, în perioada 7-19 februarie 2018 şi a Raportului elaborat cu această ocazie.
Proiectul poate fi consultat aici

III. PUNCTE DE VEDERE
1.Proiecte de Puncte de Vedere cu privire la 14 iniţiative legislative parlamentare.

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 
Secţiuni: Content, Lege 9, Protecția animalelor | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD