Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Judecătoria Hunedoara. Autovehicul avariat pe autostradă în urma impactului cu un câine. Răspunderea administratorului drumului. Daune materiale și morale de peste 6000 LEI


18 martie 2019 | Andrei PAP

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Drept civil, Jurisprudență Judecătorii, RNSJ, SELECTED
Andrei Pap

Andrei Pap

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA HUNEDOARA

[…]

Dosar nr. …/…/…

SENTINȚA CIVILĂ NR. 1394 /2018

Ședința publică din data de 19.09.2018

Completul constituit din:

Președinte: R_____ L_______ C________

Grefier: M______ S________

Pe rol judecarea cauze i civile privind pe reclamant B____ A___ R________, reclamant B____ S_____ și pe pârât C_______ Națională de A___________ a I______________ R______, având ca obiect pretenții.

La apelul nominal făcut în ședința publică , a răspuns, pentru reclamanți, avocat V_____ G_______( cu împuternicire avocațială depusă al dosar la fila 8), lipsă fiind părțile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , care învederează că, la dosar, pârâta C_______ Națională de A___________ a I______________ R______ a transmis pe adresa de email a instanței, la data de 14 august 2018, note scrise(f.61,62). A susținut că nu i-au fost comunicate actele depuse în probațiune, motiv pentru care s-a procedat la recomunicarea lor (fila 63).

Instanța pune în discuție excepția lipsei calității procesuale a reclamantei B____ A___ R________, invocată de pârâtă prin întâmpinarea depusă la dosar.

Reprezentanta reclamanților solicită respingerea excepției lipsei calității procesuale a reclamantei B____ A___ R________, invocată de pârâtă prin întâmpinarea depusă la dosar. Solicită a se avea în vedere că, din actele depuse la dosar s-a făcut dovada că reclamanta este proprietara autoturismului care a fost implicat în accident iar faptul că, la volan, se afla o altă persoană, nu implică efectiv culpa acesteia și că aceasta trebuia să plătească reparațiile mașinii ci, proprietarul, cel care a achitat reparațiile. Apreciază că, indiferent de persoana care era la volan, culpa revine persoanei din cauza căreia s-a produs, mai mult, relațiile dintre cei doi sunt mamă și fiu, mama i-a împrumutat fiului mașina să meargă la Timișoara.

Instanța, după deliberare, raportat la împrejurarea că, reclamanta, raportat la înscrisurile de la dosar, este proprietara autoturismului implicat în presupusul accident, respinge ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale a reclamantei B____ A___ R________, invocată de pârâtă prin întâmpinarea depusă la dosar.

Reprezentanta reclamanților arată că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat și solicită acordarea cuvântului pe fondul cauzei.

Instanța constată încheiată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Pe fond, reprezentanta reclamanților solicită admiterea acțiunii așa cum a fost formulată, în sensul obligării pârâtei la plata sumei specificate, atât cea solicitată de reclamanta B____ A___ R________ cât și cea solicitată de reclamantul B____ S_____ pe daune morale. Consideră că a făcut dovada, cu chitanțele depuse la dosar, faptului că s-a autoturismul a fost reparat și care au fost daunele pricinuite din cauza accidentului produs pe autostradă din cauza câinelui.Susține că și daunele morale solicitate au fost dovedite, conducătorul auto a fost afectat în urma accidentului în care a fost implicat.Cu cheltuieli de judecată.

Instanța reține cauza în pronunțare.

I N S T A N Ț A

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Hunedoara la data de 08.03. 2018, sub nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamanții B____ A___ R________ și B____ S_____ au solicitat în contradictoriu cu pârâta C_______ Națională de A___________ a I______________ R______ , obligarea pârâtei la plata către reclamanta B____ A___ R________ a sumei de 5269,76 lei reprezentând contravaloare reparații autovehicul marca Volswagen Passat, cu număr de înmatriculare XXXXXXXX și obligarea pârâtei la plata către reclamantul B____ S_____ a sumei de 10.000 lei reprezentând daune morale, ca urmare a accidentului în care a fost implicat. A solicitat cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii a arătat că în data de 06.01.2018, în jurul orelor 17,20 reclamantul B____ S_____ se deplasa pe autostrada D___-Timișoara, dinspre M_______ spre Timișoara, cu autoturismul ma rca Volswagen Passat, cu număr de înmatriculare XXXXXXXX, proprietatea mamei sale, reclamanta B____ A___ R________. La km 450 pe autostradă i-a ieșit brusc în față un câine, care a traversat în fugă, venind din partea dreaptă. Susține că nu a putut face nimic pentru a-l evita, deoarece risca si ____________________ în alte mașini. Susține că resturi din piesele mașinii au fost împrăștiate pe autostradă în urma impactului. Arată că a anunțat accidentul la poliție, dar organele de poliție nu s-au deplsat la fața locului, deoarece nu erau victime.

Reclamantul susține că în urma accidentului a suferit o traumă psihică și că se putea întâmpla o nenorocire deoarece pârâta nu își îndeplinește obligațiile pe care le are și câinii umblă nestingheriți pe autostradă.

Ca urmare a accidentului autoturismul a suferit mai multe avarii, conform autorizației nr. xxxxxxxx/07.01.2018. Contravaloarea reparațiilor la mașină a fost de 5269,76 lei, conform facturii și bonurilor fiscale.

Susține că la locul unde s-a produs accidentul plasa de protecție împotriva pătrunderii animalelor prezintă deficiențe și remedierea acestora cade în sarcina administratorului drumului și consideră că accidentul s-a produs din cauza stării necorespunzătoare a plaselor de protecție adiacente autostrăzii. Apreciază că pe autostradă câinele a intrat din câmp printr-o spărtură a plasei de protecție.

Consideră îndeplinite condițiile prev. de art. 1357 Cod Civil

În probațiune a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri și a probei testimoniale.

Reclamanții au depus la dosar procesul verbal __________ nr. xxxxxxx din 07.01.2018, autorizație de reparații ________ nr. xxxxxxx, certificat de înmatriculare autoturism, factură, deviz, bonuri fiscale.

Reclamanta B____ A___ R________ a timbrat cererea formulată cu 368,4 lei taxă judiciară de timbru conform art. 3 din OUG 80/2013 (fila 16)

Prin Încheierea din 04.04.2018 pronunțată în dosarul XXXXXXXX72018/a1 s-a admis cererea de acordare ajutor public judiciar, iar reclamantul B____ S_____ a fost scutit de la plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 605 lei.

Pârâta C_______ Națională de A___________ a I______________ R______ a formulat întâmpinare (filele 24-27). A solicitat respingerea acțiunii, apreciind că în speță nu sunt întrunite elementele constitutive ale răspunderii civile delictuale, întrucât nu se poate stabili dovada culpei sale și consideră că fapta care i se impută nu este săvârșită cu vinovăție.

A invocat prevederile art. 48 din OUG 195/2002 și a arătat că, în cauză, nu s-a făcut dovada că animalul a pătruns pe autostradă ca urmare a nerespectării vreunei obligații existente în sarcina sa. Consideră că chiar dacă ar fi încălcat obligațiile stabilite în sarcina sa cu privire la întreținerea și montarea plaselor de protecție, aceasta nu este de natură a antrena răspunderea delictuală atâta timp cât nu s-a făcut dovada că pătrunderea câinelui pe carosabil s-a făcut prin vreunul din spațiile lipsă a gardurilor de protecție.

Consideră că nu există o faptă ilicită și vinovăție deoarece a depus toate demersurile pentru menținerea în stare de viabilitate a sectorului de autostradă unde pretinde reclamantul că s-a produs evenimentul auto, că prejudiciul produs nu îi poate fi imputat din moment ce a depus toate demersurile necesare ca acel sector de drum să fie protejat prin montarea gardului de protecție, că nu există raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu.

A anexat fotografii precum și răspunsul șefului CEC Tipari care confirmă faptul că gardul de protecție nu a fost și nu este lipsă sau deteriorat pe A1 la km 400+000 C1.

Apreciază că este posibil ca acel câine să fi pătruns pe autostradă prin locul de acces al autovehiculelor pe autostradă sau să fie abandonat de deținătorul său, astfel că nu poate fi antrenată răspunderea sa.

Consideră că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 1351 al. 3 Cod Civil privind cazul fortuit.

A invocat excepția lipsei calității procesuale a reclamantei Bajan A___ R________. A arătat că din acțiune reiese că autoturismul proprietate personală cu număr de înmatriculare XXXXXXXXX a fost avariat în urma încredințării acestuia unei trțe persoane, astfel că acțiunea de recuperare a prejudiciului produs cade în sarcina utilizatorului care folosește vehiculul în baza unui act legal de utilizare. Invocă prevederile art 1 al. 1 lit. b din OG nr 15/2002.

În ceea ce privește daunele morale solicitate, în esență, a arătat că nu a existat o vătămare corporală a reclamantului, astfel că solicită respingerea acestui capăt de cerere.

În probațiune a anexat adresa nr. 141/02.05.2018, adresa nr. 1581/04.05.2018, fotografii.

Reclamanții au formulat răspuns la întâmpinare (filele 39-40). Apreciază că nu se poate discuta despre caz fortuit deoarece pârâta era obligată să verifice tot timpul dacă există probleme pe autostradă, că adresa este emisă în luna mai, iar accidentul a avut loc în luna ianuarie, că va dovedi cu proba testimonială că dinspre câmp a intrat câinele pe autostradă.

Reclamantul susține că a respectat viteza legală, că au mai existat cazuri mediatizate în care au intrat câini pe autostradă. A arătat că a solicitat daune morale întrucât a suferit psihic.

La termenul de judecată din 18.07.2018 au fost audiați martorii G_____ A________ A______ și C______ A________ C_______ (filele 50-51).

În ședința publică din 19.09.2018 a fost soluționată excepția lipsei calității procesuale a reclamantei Bajan A___ R________, în sensul respingerii.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, la data de 06.01.2018, în jurul orelor 17,20 reclamantul B____ S_____ se deplasa pe autostrada D___-Timișoara, cu autoturismul marca Volswagen Passat, cu număr de înmatriculare XXXXXXXX, proprietatea mamei sale, reclamanta B____ A___ R________. La km 450 pe autostradă i-a ieșit brusc în față un câine, care a traversat în fugă, cu care a intrat în coliziune, deși a încercat să îl evite, rezultând avarierea autoturismului.

Prin procesul verbal de contravenție __________ nr. xxxxxxx din 07.01.2018 s-a reținut această stare de fapt. În sarcina reclamantului nu s-a reținut încălcarea vreunui act normativ.

Potrivit art.2 din OG 43/1997 ,, (…) (3) Fac parte integrantă din drum: ampriza și zonele de siguranță, suprastructura și infrastructura drumului, podurile, podețele, șanțurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele r______, tunelurile și alte lucrări de artă, construcțiile de apărare, protecție și consolidare, trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile de parcare, oprire și staționare, stațiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreținerea autostrăzilor, indicatoarele de semnalizare rutieră și alte dotări pentru siguranța circulației, sistemele inteligente de transport și instalațiile aferente, spațiile de serviciu sau control, spațiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecții, spațiile cuprinse între autostradă și/sau drum și bretelele de acces, sistemele pentru protecția mediului, terenurile și plantațiile din zona drumului și perdelele de protecție, mai puțin zonele de protecție. (…)

Po trivit art.19 ind.1 din OG 43/1997 ,, (1) Prin administrator se înțelege acel operator economic care deține contract de concesiune cu Ministerul Transporturilor, legal încheiat, pe baza căruia se desfășoară ansamblul activităților curente de întreținere, reparare, a___________ și exploatare a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației, inclusiv activități de încasare și stabilire în condițiile legii a taxei de utilizare a i______________, a tarifelor de trecere a podurilor, precum și a altor asemenea elemente de venituri, activități de siguranța circulației r______, activități de semnalizare a traficului rutier, inclusiv activități de implementare a sistemelor inteligente de transport rutier, precum și alte activități de a___________ a i______________ r______ stabilite prin lege.

Iar potrivit art.21 al.1 din OG 43/1997 ,, Ministerul Transporturilor este administratorul drumurilor de interes național, direct sau prin C_______ Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., care își realizează atribuțiile prevăzute de prezenta ordonanță în condițiile contractului de concesiune încheiat între acestea. Pentru drumurile naționale și autostrăzile nou-construite, administrarea se poate realiza de către Ministerul Transporturilor și prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune încheiat în condițiile legii.”

În contextul legislativ relevat mai sus se retine calitatea de administrator al drumului public – autostrada A1 al pârâtei din cauză, calitate dealtfel neconstestată de către aceasta.

Potrivit dispozitiilor art.1357 Cod Civil. „Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare.(2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară culpă.,,

Potrivit art.1349 Cod Civil ,,(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. (2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral. (3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum și de ruina edificiului. (4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabilește prin lege specială.,,

În ce privește temeiul de drept al acțiunii promovate, se va reține că prin acțiunea formulată, reclamantul imputa societății pârâte, în starea de fapt relatată, cauzarea unui prejudiciu material și moral ca urmare a avarierii autovehiculului, urmare a evenimentului rutier produs din culpa pârâtei care, in calitatea acesteia de administrator al drumului nu a luat măsurile de protecție și îngrădire a autostrăzii și astfel s-a permis accesul pe drumul public al cărei paze juridice o asigura, a acelui câine, din cauza căruia s-a produs prejudiciul.

În cadrul răspunderii civile delictuale, ca principiu, întinderea răspunderii nu este condiționată de gradul de vinovăție a autorului faptei ilicite care, independent de gradul de vinovăție și independent de faptul că a acționat cu intenție, din neglijență ori din imprudență, este dator să repare în întregime prejudiciul cauzat prin fapta sa ilicită.

Gradul de vinovăție nu are a fi luat în considerare decât în măsura în care la producerea prejudiciului a contribuit și fapta culpabilă a victimei și, totodată, poate constitui un criteriu de repartizare a obligației de reparare a prejudiciului în raporturile dintre coautorii unei fapte ilicite, când producerea acestuia este imputabilă mai multor persoane.

Din prevederile legale redate mai sus rezultă că pentru angajarea răspunderii civile delictuale se cer a fi întrunite cumulativ următoarele condiții: existența unei fapte ilicite, existența unui prejudiciu, raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu și, respectiv, existența vinovăției celui ce a cauzat prejudiciul. În ceea ce privește sarcina probei referitoare la existența elementelor răspunderii civile delictuale, aceasta revine victimei prejudiciului, în conformitate cu dispozițiile art. 249 Cod de procedura civila, deoarece ea este cea care reclamă ceva în fața instanței.

Raportat la motivele de fapt redate prin acțiunea civilă formulată, instanța reține că reclamantul, prin modalitatea de formulare a cererii sale, solicită a se antrena răspunderea civilă delictuală a societății pârâte.

Astfel, literatura de specialitate a arătat că răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie a persoanei juridice va fi angajată ori de câte ori organele acesteia, cu prilejul exercitării funcției ce le revine, vor fi săvârșit o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii.

În ceea ce privește condiția privind existența unei fapte ilicite, instanța reține că în fapt pârâtei i se impută starea de degradare a gardului de pe marginea autostrăzii, care a permis ca un câine să _______________________ susținerea acestei afirmații reclamanții au solicitat încuviințarea probei testimoniale. Martorii G_____ A________ A______ și C______ A________ C_______ au declarat că „eu cred că acel câine a intrat pe sub gard pe autostradă, pentru că gardul nu era în cea mai bună condiție, fiind spart” respectiv „eu cred că acel câine a intrat de pe marginea autostrăzii din afară și anume prin gurile pentru scurgerea apei, pentru că prin aceste guri chiar și un om poate trece, astfel că eu cred că prin aceste guri de scurgere a intrat câinele pe autostradă”. Niciunul dintre martori nu a văzut pe unde a intrat câinele pe autostradă. Pe de altă arte, pârâta a depus la dosar adresa cu nr. 141/02.05.2018 cu ștampila DRDP Timișoara, Secția Întreținere Autostrăzi, CIC Tipari, în care se arată că pe autostrada A1 km 450+000 C1 nu a existat și nu există gard de protecție lipsă sau deteriorat.

Pârâta nu a contestat că acel câine era pe autostradă, ci doar locul pe unde a intrat câinele pe autostradă, însă acest aspect nu prezintă relevanță, atâta timp cât acel câine nu trebuie să se afle pe autostradă, neprezentând relevanță cum a ajuns câinele pe autostradă, în condițiile în care pârâta avea obligația conform art.19 ind.1 din OG 43/1997 să desfășoare ansamblul activităților curente de întreținere, reparare, a___________ și exploatare a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației.

Or prezența unui câine pe autostradă denotă că pârâta nu a luat toate măsurile pe ca traficul rutier să se desfășoare în condiții de siguranță, știut fiind că viteza maximă admisă pe autostradă este de 130 km/oră.

Vinovăția reprezintă atitudinea psihica pe care autorul a avut-o la momentul săvârșirii faptei ilicite sau, mai exact, la momentul imediat anterior săvârșirii acesteia față de faptă si urmările acesteia și exprima, cu alte cuvinte, imputabilitatea acelei fapte. Astfel instanța reține că pârâta nu a luat măsurile necesare pentru a se evita intrarea unor animale pe autostradă, acceptând în mod tacit că această stare de fapt poate duce la producerea unor accidente.

Instanța reține și că pârâta a produs un prejudiciu în patrimoniul reclamante B____ A___ R________ constând în avariile autoturismului Prejudiciul reprezintă contravaloarea reparațiilor, iar raportul de cauzalitate între faptă și prejudiciu rezultă din modul de săvârșire a faptei.

Față de considerentele expuse, reținând vinovăția pârâtei în producerea accidentului, care nu au asigurat o stare tehnică corespunzătoare a sectorului de drum, rezulta ca acestea au obligația suportării costului reparației autovehiculului avariat din culpa lor, astfel ca acțiunea reclamantei este întemeiată.

Cu privire la cuantumul contravalorii reparațiilor, se va ține seama de valoarea reparațiilor indicate în factura și devizul de la fila 18 respectiv 19-20 dosar, precum și bonurile fiscale de la fila 21 și anume 5269,76 lei, sumă necontestată în cauză de pârâtă.

Sub aspectul daunelor morale, instanța retine că orice suferință se repercutează inevitabil în planul afectivității și psihicului persoanei vătămate, care suportă astfel, în mod automat și o suferință psihică – așa cum este si cazul reclamantului B____ S_____. Chiar dacă acesta nu a suferit leziuni fizice, impactul emoțional al accidentului asupra sa a fost puternic având în vedere vîrsta acestuia, experiența sa la volan.

Oricât de dificilă ar fi operațiunea de estimare a intensității acestei suferințe cu consecințe directe în stabilirea nivelului dezdăunărilor morale, instanța nu statuează însă, în mod arbitrar asupra acestei chestiuni, ci are la îndemână drept criterii orientative o ________ aspecte. Astfel, pe de o parte, instanța se raportează la gravitatea suferinței de ordin fizic suportată de către reclamant, care au fost stabilite în mod obiectiv, prin certificatul medico-legal și alte acte medicale .

Pe de altă parte, la stabilirea cuantumului daunelor morale, instanța are în vedere ca suma de bani ce urmează a se acorda cu acest titlu trebuie să aibă efecte compensatorii pentru victimă și să nu constituie plăți excesive pentru pârâta.

De asemenea, instanța are in vedere și principiul potrivit căruia daunele morale, având drept finalitate compensarea suferințelor psihice ale victimei, suferințe care în sine nu pot fi înlăturate sau vindecate prin prestații bănești, nu se pot constitui în sursă de îmbogățire fără just temei a reclamantului. Or, din perspectiva acestor aspecte, instanța apreciază că valoarea daunelor morale solicitate in cauză de către reclamantul B____ s_____ este exagerată și nerezonabilă.

La stabilirea cuantumului daunelor morale instanța va avea în vedere prejudiciul moral suferit de către reclamant, decurgând din traumele psihice suportate de aceasta, din sechelele post-traumatice care s-au dovedit că i-a afectat negativ participarea victimei la viata sociala, comparativ cu situația anterioara, ținând totodată seama că, acordarea de despăgubiri civile reprezentând daune morale are un caracter pur afectiv, rolul unor astfel de despăgubiri fiind acela de a da o compensare victimei, pentru vătămările psihice suferite, ca urmare a accidentului suferit si pentru alterarea condițiilor sale de viață, ulterior momentului când a avut loc accidentul.

Raportat la aceste criterii instanța consideră că suma de 1.000 lei, cu titlu de daune morale, este de natură să compenseze efectul negativ al faptei ilicite imputabile pârâtei.

Văzând că reclamanții a solicitat și justificat cheltuieli de judecată în sumă de 2368,4 lei, iar pârâta a căzut în pretenții, aflându-se în culpă procesuală în baza art. 453 Cod Procedură Civilă instanța va obliga pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamanta B____ A___ R________ în sumă de 1368,4 lei reprezentând taxă judiciară de timbru și onorariu avocațial, iar către reclamantul B____ S_____ în sumă de 1.000 lei reprezentând onorariu avocațial.

În temeiul art. 18 din OUG nr. 51/2008, va dispune obligarea pârâtei la plata în favoarea Statului, a sumei de 605 lei, reprezentând sumă acordată reclamantului B____ S_____ cu titlu de ajutor public judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte acțiunea civilă formulată de reclamanții B____ A___ R________, CNP xxxxxxxxxxxxx și B____ S_____,CNP xxxxxxxxxxxxx, ambii cu domiciliul în Hunedoara, ______________________. 6, ____________, jud. Hunedoara în contradictoriu cu pârâta C_______ Națională de A___________ a I______________ R______, CUI xxxxxxxx cu sediul în Timișoara, Calea dorobanților nr. 67-DN6 km551 + 850, și în consecință:

Obligă pârâta la plata către reclamanta B____ A___ R________ a sumei de 5.269,76 lei reprezentând contravaloare reparații autovehicul.

Obligă pârâta la plata către reclamantul B____ S_____ a sumei de 1.000 lei reprezentând daune morale.

Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamanta B____ A___ R________ în sumă de 1368,4 lei reprezentând taxă judiciară de timbru și onorariu avocațial, iar către reclamantul B____ S_____ în sumă de 1.000 lei reprezentând onorariu avocațial.

Dispune obligarea pârâtei la plata în favoarea Statului, a sumei de 605 lei, reprezentând sumă acordată reclamantului B____ S_____ cu titlu de ajutor public judiciar.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

În cazul exercitării căii de atac, cererea de apel se depune la Judecătoria Hunedoara.

Pronunțată în ședința publică din 19.09.2018.

NOTĂ:

Prezenta hotărâre a rămas definitivă, după ce Tribunalul Hunedoara a respins apelul formulat în cauză[1].


[1] A se vedea, decizia civilă nr. 149/A/2019 a Tribunalului Hunedoara – Secţia I civilă (rolii.ro).


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică