Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 
Print Friendly, PDF & Email

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 19 martie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
20.03.2019 | JURIDICE.ro

20 martie 2019: Marți, 19 martie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 19 martie 2019, potrivit unui comunicat.

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.
2. Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea articolului II al Legii nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

II. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018.
2. Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene.
3. Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 6 decembrie 2018 şi la Bucureşti la 13 decembrie 2018 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008.
4. Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 noiembrie 2018 şi la Paris la 3 decembrie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003.
5. Hotărâre pentru pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.
6. Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate şi deţinute de Ministerul Educaţiei Naţionale, în domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora.
7. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea din Craiova, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora.
8. Hotărâre privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilele identificate cu numărul de inventar MFP 39538 și MFP 38838
9. Hotărâre privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Doha la 6 noiembrie 2018.
10. Hotărâre privind schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare.
11. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Argeş, Bacău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
12. Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi.
13. Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara.
14. Hotărâre pentru modificarea anexei nr.86 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău.
15. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003.
16. Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății.
17. Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oprtunitatea efecturării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ”Dotarea Blocului Operator Central din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București”.
18. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de strat în sectorul creșterii animalelor.
19. Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehic pentru anul de cerere 2018.

III. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Regatul Haşemit al Iordaniei.
2. Memorandum cu tema: Aprobarea proiectului Programului legislativ al Guvernului pe anul 2019.
3. Memorandum cu tema: Plan de măsuri privind reglementarea statutului cetățenilor britanici rezidenți în România în contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord.

IV. NOTE
1. Notă cu privire la Lista de priorităţi legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2019.

V. INFORMĂRI
1. Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European în anul 2019 – 18 martie 2019.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Punct de Vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 223 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale.
2. Punct de Vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
3. Punct de Vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor.
4. Punct de Vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
5. Punct de Vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 32 din Ordonanța de Urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității.
6. Punct de Vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea art. 881 – art. 888 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, a pct. 45 al Art. I și a Art. II, Art. III, Art. IV din Legea nr. 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018 și a punctelor 3 și 4 ale Art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2018.
7. Punct de Vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 17 și alin. (2) al art. 24 din Ordonanța de urgență nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.
8. Punct de Vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
9. Punct de Vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Punct de Vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
11. Punct de Vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind finanțarea și implementarea programului „Tineri în Parlament”.

***

19 martie 2019: Luni, 18 martie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 19 martie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene.
Proiectul poate fi consultat aici.

3. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 6 decembrie 2018 şi la Bucureşti la 13 decembrie 2018 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 noiembrie 2018 şi la Paris la 3 decembrie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre pentru pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate şi deţinute de Ministerul Educaţiei Naţionale, în domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea din Craiova, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilele identificate cu numărul de inventar MFP 39538 și MFP 38838.
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Doha la 6 noiembrie 2018.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre privind schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Argeş, Bacău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara.
Proiectul poate fi consultat aici.
14. Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei nr.86 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău.
Proiectul poate fi consultat aici.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
15. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Regatul Haşemit al Iordaniei.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Memorandum cu tema: Aprobarea proiectului Programului legislativ al Guvernului pe anul 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.

IV. NOTE
1. Notă cu privire la Lista de priorităţi legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.

V. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 12 iniţiative legislative parlamentare.
Proiectul poate fi consultat aici.

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.


Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!


JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.