Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 29 martie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
01.04.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Vineri, 29 martie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 29 martie 2019, potrivit unui comunicat.

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele Române.
2. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative.
3. Ordonanță de Urgență de modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

II. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ”Mărirea gradului de siguranţă a Acumulării Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia.
2. Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ”Amenajare complexă râu Bârzava şi afluenţi pe sectorul Bocşa-Gătaia-Denta, judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia.
3. Hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.
4. Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.
5. Hotărâre pentru modificarea art. 7 alin. (1) şi (2) din Regulamentul-cadru prevăzut la art. 23 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare ”Învăţământ”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018.
6. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Mehedinţi, Constanţa, Dolj, Călăraşi, Bihor, Sibiu, Olt, Covasna, Gorj, Argeş, Ilfov, Timiş şi municipiul Bucureşti în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
7. Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Achiziţia echipamentelor pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii rutiere în vederea asigurării viabilităţii şi siguranţei traficului”.
8. Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II”.
9. Hotărâre privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U. M 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
10. Hotărâre privind rechemarea unui consul general.
11. Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române doamnei ”Gladun Daria”.
12. Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale, semnat la Ankara la 15 octombrie 2018.
13. Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Braşov.
14. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ghilad, judeţul Timiş.
15. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ineu, judeţul Bihor.
16. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea.
17. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Răcăşdia, judeţul Caraş-Severin.
18. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către Puţaru Adriana.
19. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către Crişu Nina-Carmen.
20. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către Tortora Laurenţia-Georgeta.
21. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către Voicu Vincenţiu.
22. Hotărâre pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură.
23. Hotărâre pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizat în acvacultură.
24. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri funciare.
25. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional.
26. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/școlar.
27. Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului de mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu.
28. Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
29. Hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Târgu Neamț-Iași.
30. Hotărâre privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă.

III. MEMORANDUMURI
1. Memorandum referitor la Raportul asupra îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în anul 2018.
2. Memorandum cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei prealabile „Strategia naţională de integrare a romilor”.
3. Memorandum cu tema: ”Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Comunei Dorna Candrenilor, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil – clădire și teren în suprafață de 1.897 mp situat în intravilanul satului Dorna Candrenilor, comuna Dorna Candrenilor, DN 17, jud. Suceava, din domeniul public al comunei Dorna Candrenilor în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale .
4. Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii ”Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind implementarea inițiativelor comune pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație în sectorul comun româno-bulgar al Dunării și conectivitatea de transport între ambele state”.

IV. INFORMĂRI
1. Informare privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

V. PUNCTE DE VEDERE
1. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice.
2. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.
3. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi pentru modificarea Legii nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
4. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind înființarea Muzeului Centenarului Marii Uniri.
5. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.
6. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.
7. Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011.
8. Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.
9. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 60 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal.
10. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991.
11. Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.
12. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 187 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
13. Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Bp. 570/2018, Plx. 152/2019) și la propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Bp. 591/2018, Plx. 153/2019) – nr. DPSG 382/25.03.2019.
14. Punct de vedere referior la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

***

Joi, 28 martie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 29 martie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. Proiect de Ordonanță de Urgență privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele Române.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ”Mărirea gradului de siguranţă a Acumulării Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ”Amenajare complexă râu Bârzava şi afluenţi pe sectorul Bocşa-Gătaia-Denta, judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 7 alin. (1) şi (2) din Regulamentul-cadru prevăzut la art. 23 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare ”Învăţământ”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Mehedinţi, Constanţa, Dolj, Călăraşi, Bihor, Sibiu, Olt, Covasna, Gorj, Argeş, Ilfov, Timiş şi municipiul Bucureşti în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Achiziţia echipamentelor pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii rutiere în vederea asigurării viabilităţii şi siguranţei traficului”.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II”.
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre privind rechemarea unui consul general.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române doamnei ”Gladun Daria”.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale, semnat la Ankara la 15 octombrie 2018.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Braşov.
Proiectul poate fi consultat aici.
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ghilad, judeţul Timiş.
Proiectul poate fi consultat aici.
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ineu, judeţul Bihor.
Proiectul poate fi consultat aici.
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea.
Proiectul poate fi consultat aici.
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Răcăşdia, judeţul Caraş-Severin.
Proiectul poate fi consultat aici.
18. Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

III. MEMORANDUMURI
1. Memorandum referitor la Raportul asupra îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în anul 2018.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Memorandum privind adoptarea Codului de conduită al membrilor Guvernului României.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Memorandum cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei prealabile „Strategia naţională de integrare a romilor”
Proiectul poate fi consultat aici.

IV. INFORMĂRI
1. Informare privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019- 25 martie 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.

V. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de Puncte de Vedere cu privire la 13 iniţiative legislative parlamentare.

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.


Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]
Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.