Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
 


Print Friendly, PDF & Email

Noi reglementări la nivelul UE în ceea ce privește procedura de verificare cu privire la încălcări ale normelor privind protecția datelor în contextul alegerilor pentru Parlamentul European
01.04.2019 | JURIDICE.ro

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 85l din data de 27 martie 2019, a fost publicat Regulamentul (UE, Euratom) 2019/493 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare cu privire la încălcări ale normelor privind protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Directorul Autorității este asistat de personal cu privire la care își exercită competențele conferite autorității împuternicite să facă numiri prin Statutul funcționarilor Uniunii Europene și competențele conferite autorității abilitate să încheie contracte de angajare a altor agenți prin Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii, prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (denumite în continuare «competențele autorității împuternicite să facă numiri»). Autoritatea poate utiliza, în orice domeniu al activității sale, alți experți naționali detașați sau alți membri ai personalului care nu sunt angajați de Autoritate.
Personalului Autorității i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și normele adoptate de comun acord de instituțiile Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți.
Selectarea personalului nu trebuie să fie susceptibilă de a avea ca rezultat un conflict de interese între sarcinile lor în cadrul Autorității și alte sarcini oficiale, iar personalul trebuie să se abțină de la orice acte incompatibile cu natura îndatoririlor lor.”

2. La articolul 10 alineatul (3), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Procedurile prevăzute la primul și la al doilea paragraf nu se inițiază într-o perioadă care precedă cu două luni alegerile pentru Parlamentul European. Acest termen nu se aplică în ceea ce privește procedura prevăzută la articolul 10a.”

3. Se introduce următorul articol:

Articolul 10a – Procedura de verificare cu privire la încălcări ale normelor privind protecția datelor cu caracter personal
(1) Partidele politice europene și fundațiile politice europene nu influențează cu intenție și nu încearcă să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de încălcarea de către o persoană fizică sau juridică a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.
(2) Dacă Autoritatea are cunoștință despre o decizie a unei autorități naționale de supraveghere, în înțelesul articolului 4 punctul 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (*1), prin care se constată că o persoană fizică sau juridică a încălcat normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și dacă rezultă din această decizie sau dacă există alte motive întemeiate să se considere că încălcarea are legătură cu activitățile politice desfășurate de un partid politic european sau de o fundație politică europeană în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, Autoritatea sesizează comitetul de personalități independente înființat prin articolul 11 din prezentul regulament cu privire la acest caz. Autoritatea poate colabora, dacă este necesar, cu autoritatea națională de supraveghere în cauză.
(3) Comitetul menționat la alineatul (2) emite un aviz în care evaluează dacă partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză a influențat cu intenție sau a încercat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de încălcarea respectivă. Autoritatea solicită avizul fără întârzieri nejustificate, în termen de o lună de la data la care a avut cunoștință despre decizia autorității naționale de supraveghere. Autoritatea stabilește un termen scurt și rezonabil pentru emiterea avizului de către comitet. Comitetul respectă termenul menționat.
(4) Ținând cont de avizul comitetului, Autoritatea decide, în temeiul articolului 27 alineatul (2) litera (a) punctul (vii), dacă aplică sancțiuni financiare partidului politic european sau fundației politice europene în cauză. Decizia Autorității se motivează în mod corespunzător, în special în ceea ce privește avizul comitetului, și se publică în cel mai scurt timp.
(5) Procedura prevăzută la prezentul articol nu aduce atingere procedurii prevăzute la articolul 10.

(*1)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).”

4. La articolul 11 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„La cererea Autorității, comitetul emite un aviz cu privire la:
(a)orice eventuală încălcare evidentă și gravă a valorilor pe care este întemeiată Uniunea, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (c) și la articolul 3 alineatul (2) litera (c), de către un partid politic european sau o fundație politică europeană;
(b) măsura în care un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat cu intenție sau a încercat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.
În cazurile menționate la literele (a) și (b) de la primul paragraf, comitetul poate solicita orice document sau probă relevantă de la Autoritate, de la Parlamentul European, de la partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză, de la alte partide politice, alte fundații politice sau alte părți interesate și poate solicita să audieze reprezentanții acestora. În cazul menționat la litera (b) de la primul paragraf, autoritatea națională de supraveghere menționată la articolul 10a cooperează cu comitetul în conformitate cu dreptul aplicabil.”

5. La articolul 18, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) La data la care depun cererea, partidul politic european și fundația politică europeană trebuie să se conformeze obligațiilor prevăzute la articolul 23 și, de la data cererii până la sfârșitul exercițiului financiar sau al acțiunii care face obiectul contribuției sau al subvenției, trebuie să rămână înregistrate în registru și să nu facă obiectul niciuneia dintre sancțiunile prevăzute la articolul 27 alineatul (1) și la articolul 27 alineatul (2) litera (a) punctele (v), (vi) și (vii).”

6. Articolul 27 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2) litera (a), se adaugă următorul punct:

„(vii) în cazul în care, în conformitate cu procedura de verificare prevăzută la articolul 10a, se constată că un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat cu intenție sau a încercat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.”

(b) se adaugă următorul alineat:

„(7) În cazul în care o decizie adoptată de autoritatea națională de supraveghere menționată la articolul 10a este revocată sau este desființată în urma exercitării unei căi de atac, după epuizarea tuturor căilor de atac de la nivel național, Autoritatea, la cererea partidului politic european sau a fundației politice europene în cauză, revizuiește sancțiunea impusă în temeiul alineatului (2) litera (a) punctul (vii).”

Intrarea în vigoare: 27 martie 2019.


Aflaţi mai mult despre , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.