Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Flux informații Sistemul judiciar

Memoriu pentru respectarea statului de drept în România. Mandat de reprezentare

8 aprilie 2019 | JURIDICE.ro

Asociația “Forumul Judecătorilor din România”, Asociația ”Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție” a dat publicității Memoriul pentru respectarea statului de drept în România:

„Uniunea Europeană este o uniune de drept, în care actele instituțiilor sale sunt supuse controlului conformității, în special cu tratatele, cu principiile generale de drept și cu drepturile fundamentale. În baza art. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, ”Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.”

În România, la 23 august 2017, Ministrul Justiției a propus un set de modificări pentru ”legile justiției” (Legea nr. 303/2004, Legea nr. 304/2004 și Legea nr. 317/2004), fără studii de impact și fără o prealabilă consultare cu privire la unele aspecte legislative esențiale, pentru asigurarea transparenței decizionale, în raport cu magistrații (judecători și procurori) și societatea civilă. Ulterior, s-a declanșat și procedura de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală, precum și a unor acte normative din domeniul combaterii corupției și a evaziunii fiscale. Procedura este în curs de finalizare.

Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public au exprimat constant puncte de vedere negative la adresa demersurilor de modificare a cadrului normativ, atrăgând atenția asupra afectării sistemului de justiție și, implicit, a statului de drept. Patru mii (4000) de judecători și procurori (din totalul de aproximativ 6800) au semnat un memoriu prin care au cerut abandonarea demersurilor de modificare a ”legilor justiției”. Cu privire la propunerile de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală, toate instanțele și parchetele s-au exprimat, în urma consultării magistraților prin adunările generale, în sensul respingerii modificărilor propuse. 

În ciuda punctelor de vedere exprimate de cvasimajoritatea magistraților, toate aceste modificări de esență pentru ”legile justiției” au fost adoptate într-o procedură parlamentară lipsită de dezbateri reale și fără studii de impact, fapt însoțit de emiterea, în ultimele luni, a nu mai puțin de 4 ordonanțe de urgență care modifică legile justiției în direcții ce încalcă Mecanismul de cooperare și verificare, rapoartele sale constante și fundamentele unei magistraturi firești într-un stat democratic. Aceste modificări au potențialul de a produce deteriorarea accentuată a sistemului judiciar, creșterea necontrolată a criminalității, disoluția autorității de stat, aspecte ce au fost condamnate de Comisia Europeană în repetate rânduri.

Efectele cumulate ale modificărilor aduse până în prezent pot fi rezumate astfel:

1. Deteriorarea accentuată a sistemului judiciar și afectarea funcționării justiției ca serviciu public

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

– Promovarea magistraților, prin eliminarea criteriilor obiective de competență profesională, poate deveni, indirect, un instrument de influențare a soluțiilor pronunțate de instanțele de control judiciar.

– Prin aplicarea prevederilor acestor norme, până la finele anului 2022, există premisele reducerii numărului de magistrați cu peste 2000. De altfel, acest fapt a fost subliniat și în rapoartele Comisiei de la Veneția.

– Scăderea semnificativă a numărului de magistrați va conduce subsecvent la aglomerarea activității unităților de parchet și a instanțelor de judecată, la prelungirea nepermisă a termenelor de judecată și la scăderea calității actului de justiție.

2. Influențarea actului de justiție

– S-au instituit mecanisme de control și presiune asupra magistraților, prin intermediul secției pentru cercetarea magistraților. Conducerea acestei secții este desemnată de o comisie alcătuită din anumiţi membri ai Secţiei de judecători din cadrul CSM, cu încălcarea principiului separaţiei carierelor, membri care ulterior îşi exprimă şi votul în Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în timp ce actele procesual penale întocmite de procurorii din cadrul Secţiei sunt sustrase de la controlul ierarhic al Procurorului General al României.

– De asemenea, controlul și presiunea se pot exercita asupra magistraților și prin intermediul Inspecției Judiciare, a cărei conducere a dobândit puteri nemaiîntâlnite (inspectorul-șef numind, dintre inspectorii judiciari, pe cei care vor ocupa funcțiile subsecvente de conducere, în baza unei simple evaluări a proiectelor de management specifice fiecărui post de conducere, controlând selecţia inspectorilor judiciari, conducând activitatea de inspecție şi pe cea de cercetare disciplinară, fiind singurul titular al acţiunii disciplinare și totodată ordonatorul principal de credite).

– Este instituită o răspundere materială a magistraţilor, într-o formă agravată, pentru erori judiciare, în condiţiile în care stabilirea existenţei acestui caz de răspundere presupune rejudecarea unei cauze definitiv soluţionate, în cadrul căreia magistratul nu este parte. Regresul Ministerului Finanţelor este obligatoriu, ţinând cont şi de raportul consultativ al Inspecţiei Judiciare (raport care este supus confirmării inspectorului-şef).

– Este introdusă posibilitatea de înlăturare din funcţie a unui magistrat pentru simpla existenţă a cazierului fiscal (fără nicio ierarhizare sau stabilire a unei legături între faptă şi exercitarea funcţiei), în condiţiile în care actualmente cazierul fiscal cuprinde peste 300 de contravenţii, ce sunt stabilite prin Ordin al Președintelui ANAF (care este un factor de decizie numit pe criterii eminamente politice), iar aplicarea acestei sancțiuni este lăsată la latitudinea subiectivă a Secțiilor pentru judecători sau pentru procurori ale CSM.

– Controlul asupra procurorilor va putea fi exercitat fie direct de către factorul politic, prin Ministrul Justiției (care va putea da îndrumări cu privire la prevenire și combaterea eficientă a criminalității), fie prin intermediul Procurorului General al României, procurorului-șef al Direcției Naţionale Anticorupţie sau procurorului-șef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a căror numire o controlează discreționar Ministrul Justiției.

– Există riscul ca organele judiciare, parchetele, în special, să se transforme în instrumente de luptă politică, la dispoziția deținătorilor puterii politice. Se vor crea premisele pentru favorizarea corupției la nivel înalt și/sau în sistemul judiciar.

Înfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracțiunilor din justiție presupune o competenţă exclusivă care nu mai există în cazul niciunei categorii socio-profesionale, fără nicio garanţie procedurală în ipoteza în care chiar membrii Secţiei speciale s-ar afla în situaţia de a fi investigaţi pentru vreo infracţiune, astfel încât să se evite crearea unei imunităţi penale de facto. Recomandările din Raportul Comisiei Europene, dat publicității în luna noiembrie 2018, avizul Comisiei de la Veneția din octombrie 2018, precum și concluziile și recomandările raportului GRECO din martie 2018 au fost în sensul renunțării la înființarea acestei secții.

Deja, prin activitatea sa, Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție pune mari semne de întrebare, mai ales cu privire la preluarea unor dosare penale de la DNA și de la alte unități, dosare de mare importanță, în care se fac cercetări față de persoane din legislativ și executiv, promotori ai înființării secției speciale.

Totodată, Inspecția Judiciară acționează deseori vădit nefondat și inclusiv împotriva magistraților care critică modificările legislative. Modul defectuos de lucru este reflectat în procentul foarte mare de acțiuni promovate și respinse definitiv. Astfel, în anul 2017, au fost respinse definitiv 55,55%, din acțiunile disciplinare promovate împotriva judecătorilor și 38,46% din acțiunile disciplinare promovate împotriva procurorilor, iar în anul 2018 au fost respinse definitiv 40% din acțiunile promovate împotriva judecătorilor și 66,67% din cele promovate împotriva procurorilor. Au fost declanșate acțiuni disciplinare împotriva Președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, Procurorului General al României, fostului Procuror-Șef al Direcției Naționale Anticorupție, precum și împotriva altor procurori cu funcții de conducere din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Cu toate acestea, mandatele inspectorului-șef și adjunctului său au fost prelungite ca efect al unui act normativ – Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2018 – adoptat intuitu personae – ”Ținând cont de necesitatea asigurării interimatului de persoane care au dat dovada competenței profesionale și manageriale, exercitând deja funcțiile respective, având o cunoaștere aprofundată a activității Inspecției Judiciare și susținând un concurs atât la momentul numirii inițiale, cât și la momentul reînvestirii pentru un nou mandat, în condițiile legii”.

Nu există nicio intenţie a Guvernului și a Parlamentului de a adopta măsuri pozitive de natură legislativă şi administrativă în scopul suspendării activităţii Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie până la pronunţarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-127/19, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, precum şi pentru revenirea la competenţa partajată a structurilor de parchet în funcţie de obiectul infracţiunilor (DNA – în ceea ce priveşte corupţia, DIICOT – în ceea ce priveşte crima organizată, parchetele nespecializate – în ceea ce priveşte infracţiunile de drept comun etc.), astfel încât să se respecte sistemul limitărilor şi al echilibrelor, specific oricărui stat democratic. De asemenea, nu există nicio intenție de a se proceda la abrogarea unor dispoziții din legile justiției și din ordonanțele de urgență subsecvente, criticate de Comisia Europeană, Comisia de la Veneția şi GRECO, respectiv, după caz, de a se proceda la revizuirea unor prevederi ale acestor acte normative, după o reală consultare a sistemului judiciar.

În anul 2019, la peste 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, în condițiile în care România continuă să fie supusă unui Mecanism de cooperare și verificare (MCV) tocmai pentru alinierea sistemului său judiciar la standardele statelor cu tradiții istorice democratice, este inacceptabilă întoarcerea în timp, la reglementări legislative existente anterior anului 1989, prin readucerea justiției sub control politic și prin lărgirea nepermisă a atribuțiilor ministrului justiției.

Protestele magistraților, desfășurate necontenit în perioada 2017-2019, prin ieșiri pe treptele clădirilor instanțelor, purtarea de banderole albe, întreruperea sau suspendarea activității, au reprezentat ultima soluție pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă sistemul judiciar din România, în lipsa unei cooperări loiale, cu garanții credibile, din partea puterii legislative și a puterii executive și în condițiile în care Consiliul Superior al Magistraturii (în care anumiți membri au dobândit, prin efectul noilor reglementări legislative, atribuții sporite în raport de alți membri) nu a putut regla deficiențele consemnate în activitatea Inspecției Judiciare sau a intervenit cu prea mare întârziere ori deloc pentru apărarea independenței judecătorilor și a sistemului judiciar în ansamblu.

În atare coordonate, Comisia Europeană poate folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a promova și a pune în aplicare respectul pentru valorile europene de bază, prevăzute în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv statul de drept, în toate statele membre.

În vederea clarificării tuturor acestor aspecte, vă solicităm inițierea unui dialog concret, efectiv, cu magistrații români, sub coordonarea experților Mecanismului de cooperare și verificare, pentru a îmbunătăți cadrul constituțional și legislativ, după efectuarea studiilor de impact cuvenite și după prezentarea unor motivări serioase și credibile referitoare la modificările efectuate de autoritățile Statului român, în scopul modernizării și eficientizării justiției, în acord cu valorile fundamentale ale Uniunii Europene și cu principiile statului de drept.

Noi, subsemnații judecători, mandatăm Asociația “Forumul Judecătorilor din România”, iar noi, subsemnații procurori, mandatăm Asociația ”Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție” să ne reprezinte și să expună opiniei publice internaționale și oficialilor Comisiei Europene, la Bruxelles, punctul nostru de vedere.

Vă rugăm să primiți, Excelențele Voastre, expresia înaltei noastre considerații.”

Listă susțineri:

 1. Abutnaritei Andreea Ionela, Judecătoria Brașov
 2. Acatrinei Alexandra, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului
 3. Acatrinei Alexandru, Judecătoria Gura Humorului
 4. Achim Ana-Maria, Judecătoria Ploiești
 5. Adam Amina Roxana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 6. Adam Veronica, Tribunalul București
 7. Adomniței Cosmin, Judecătoria Timișoara
 8. Ailene Ancuta, Judecătoria Iași
 9. Ailioaie Andreea-Alexandra, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
 10. Ailoaie Luminita, DNA
 11. Airinei Vasile, DIICOT
 12. Aisachioaiei Andreea Ionela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
 13. Alb Codruța Violeta, Tribunalul Maramureș
 14. Alba Radu Ioan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 15. Albulescu Camelia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 16. Alexa Alexandru, Judecătoria Târgu Mureș
 17. Alexandrescu Loredana, Judecătoria Iași
 18. Alexandroiu Gabriela, Curtea de Apel Craiova
 19. Alexoaie Bogdan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni
 20. Alunaru Cristian Claudiu, Tribunalul Arad
 21. Amariei Ioan, DNA
 22. Amuscalitei Alin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 23. Andone Alina Madalina, Judecătoria Sectorului 1 București
 24. Andreca Mihail, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 25. Andrei Aneta-Violeta, DIICOT
 26. Andrei Camelia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 27. Andrei Camelia, Tribunalul Covasna
 28. Andrei Constantin Cristi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari
 29. Andreias Constantin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 30. Andreica Lucia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 31. Anghel Alexandru Bogdan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea
 32. Anghel Alexandru, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 33. Antaloae Ovidiu, Judecătoria Oltenița
 34. Antohi Gabriela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 35. Anton Mona, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad
 36. Anton Stefania, Curtea de Apel Suceava
 37. Antonache Alexandra, Judecătoria Sectorului 4 București
 38. Anuta Anisoara, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 39. Apetri Oana Livia, Judecătoria Tîrgu Neamț
 40. Apetri Oana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 41. Apostol Andreea, Judecătoria Sectorului 3 București
 42. Apostol Georgiana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 43. Apostol Iulia Emilia, Judecătoria Piatra Neamț
 44. Apostol Mihaela, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
 45. Arabelea Fanel Gabriel, Tribunalul Olt
 46. Ardelean Cristian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
 47. Arion Florin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău
 48. Arion Larisa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău
 49. Armasu Dan Marius, Judecătoria Pașcani
 50. Aron Denisa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal
 51. Arpinte Nicoleta, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi
 52. Asmarandei Alexandru, Judecătoria Zărnești
 53. Asmarandei Andrei Iulian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 54. Atomei Adriana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
 55. Avorniciței Corina Elena, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 56. Avram Anda-Elena, Judecătoria Satu Mare
 57. Avramescu Oana, Tribunalul Timiș
 58. Axenta Mircea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea
 59. Axinte Constantin, Judecătoria Turda
 60. Azamfirei Daniela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
 61. Bachios Diana-Andreea, Judecătoria Arad
 62. Bădan Mihaela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș
 63. Bădulescu Mihaela Roxana Ioana, Judecătoria Sectorului 1 București
 64. Bălan Laurențiu Mihai, Tribunalul Covasna
 65. Balan Manuel Ciprian, Judecătoria Timișoara
 66. Bălășanu Alexandru, Judecătoria Botoșani
 67. Baldea Diana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
 68. Balulescu Andreea Rozalia, Judecătoria Timișoara
 69. Băluțoiu Andreea Corina, Judecătoria Sectorului 1 București
 70. Banea Marian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
 71. Banoti Madalina, Tribunalul Constanța
 72. Băra Bianca-Codruta, Judecătoria Caransebeș
 73. Băra Răzvan Alexandru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 74. Baran Florin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 75. Bărbieru Ionel, Judecătoria Botoșani
 76. Barbu Lavinia, Judecătoria Târgoviște
 77. Barbuceanu Cătălin George, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești
 78. Bărbulescu Codruț, Judecătoria Sfântu Gheorghe
 79. Bardaș Gelu Daniel, Judecătoria Galați
 80. Bârea-Brezae Alexandra, Tribunalul București
 81. Bartha Kinga-Agota, Judecătoria Sfântu Gheorghe
 82. Bătrînu Iuliana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani
 83. Bejan Vasile, DIICOT
 84. Belciug Dana, DNA
 85. Beldie-Canela Mihaela, DNA
 86. Belu Cristina Alexandra, Judecătoria Sectorului 1 București
 87. Belu Laura, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 88. Benchea Vlad, Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig
 89. Bene Ioan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor
 90. Benedek Andreea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 91. Benegui Alexandra Daniela, Tribunalul Covasna
 92. Bențan Vlad Alexandru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 93. Berchisan Alina Andreea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
 94. Berende Ruxandra Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
 95. Besu Ionel Laurențiu, Tribunalul Giurgiu
 96. Beteringhe Sorin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
 97. Bic Denisa Maria, Curtea de Apel Alba Iulia
 98. Bic Iustin, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
 99. Bîcu Ilie, Judecătoria Botoșani
 100. Bidică Adriana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea
 101. Bilan Paul, Tribunalul Vaslui
 102. Bilciu Iulia Ioana, DNA
 103. Birlog Madalina, Tribunalul București
 104. Birsasteanu Raluca, Tribunalul București
 105. Bîrță Tatiana, Judecătoria Craiova
 106. Birtoc Mihai, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 107. Bîscă Elena, Judecătoria Arad
 108. Blănaru Dan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc
 109. Blanaru Larisa Andreea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 110. Blendea Oana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 111. Boaje Cristina, Tribunalul București
 112. Boanca-Ivan Marlena, Curtea de Apel Târgu Mureș
 113. Bobin Florin Stelian, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București
 114. Bocai Adina, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
 115. Bocăneală Daniela, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea
 116. Bochis Angela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 117. Bodean Claudia, Curtea de Apel Constanța
 118. Bodnar Alinel, Judecătoria Sectorului 3 București
 119. Bodu Ciprian DNA
 120. Boerosu Iustina Jora, Tribunalul Ilfov
 121. Bogatu Elena, Curtea de Apel București
 122. Bogdan Camelia, Curtea de Apel București
 123. Bogdan Niculescu, Judecătoria Topoloveni
 124. Boicean Danusia, DNA
 125. Boicu Delia, Tribunalul Vrancea
 126. Boieriu Lucian, Judecătoria Pitești
 127. Bojin Claudia, Tribunalul Constanța
 128. Bojin Mihaela, Judecătoria Târgu Jiu
 129. Bolla Ramona-Elena, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 130. Bologa Crin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
 131. Bondar Elena Teodora, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 132. Bontea Cristina Augustina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani
 133. Borcoman Catalin, DIICOT
 134. Bordeianu Corneliu Cristian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 135. Bordianu Dragoș, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 136. Bordianu-Plesescu Roxana-Angela, auditor de justiție, anul II
 137. Borlan Ionut, Judecătoria Cluj-Napoca
 138. Bortes Mihai, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 139. Bosianu Diana Gabriela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hîrlău
 140. Bosie Laura, Curtea de Apel București
 141. Bosînciuc Paul Cosmin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște
 142. Bosnea Cristi Sorin, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara
 143. Boteanu Teona Gabriela, Judecătoria Baia Mare
 144. Botezatu Adina, Tribunalul Brașov
 145. Botogan Claudiu, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
 146. Bozu George, DIICOT
 147. Bradean Raluca Cristina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
 148. Bradu Andreea Mihaela, Tribunalul București
 149. Braic Florin, DIICOT
 150. Brates Livia, Judecătoria Alexandria
 151. Bratila Cristina Nicoleta, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
 152. Bratu Gabriela, Judecătoria Piatra Neamț
 153. Bratu Tiberiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 154. Bratuleanu Emilian Ionut, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău
 155. Brem Ionela, auditor de justiție, anul II
 156. Brindea Dan Eugen, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
 157. Brindea Oana-Rozalia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș
 158. Bubuiug Dan, DIICOT
 159. Buculea Raluca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 160. Bucur Ioana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
 161. Bucur Iuliana Mihaela, Tribunalul Buzău
 162. Bucurică George, Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin
 163. Budăi Remus, DNA
 164. Budei Claudia, Tribunalul București
 165. Budiana Raluca, Judecătoria Craiova
 166. Budulan Roxana, Curtea de Apel Timișoara
 167. Bulancea Marius, DNA
 168. Bulat Sergiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
 169. Bulbuc Andreea, Judecătoria Sfântu Gheorghe
 170. Bulmez Andreea, Judecătoria Giurgiu
 171. Bumbu Robert Constantin, Tribunalul Neamț
 172. Bunduc Marian Catalin, DIICOT
 173. Bunea Catalin, Judecătoria Sectorului 1 București
 174. Burcea Andreea Laura, Tribunalul Ilfov
 175. Burdan Adina Monica, Curtea de Apel Timișoara
 176. Burlacu Nicoleta, Judecătoria Timișoara
 177. Bursuc Andreea-Claudia, DIICOT
 178. Bușe Ionel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 179. Busu Diana, Judecătoria Constanța
 180. Bușulescu Andreea, Judecătoria Sectorului 1 București
 181. Buta Carla, Judecătoria Pașcani
 182. Butariu Adina Cristiana, Judecătoria Sectorului 5 București
 183. Buzenschi Veronica, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț
 184. Buzoianu Mihaela Alexandra, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
 185. Buzumat Irina, Judecătoria Brăila
 186. Cadea Stelian, Curtea de Apel Craiova
 187. Caian Gabriel, Judecătoria Craiova
 188. Căilean Andreea-Carolina, Tribunalul Mureș
 189. Calarasu Valina, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 190. Călin Delia, Tribunalul București
 191. Călin Dragos, Curtea de Apel București
 192. Călin Roxana Maria, Tribunalul București
 193. Călina Ionuț, DIICOT
 194. Călinescu Diana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 195. Călușaru Cristina, Tribunalul Dolj
 196. Calusaru Marian, DNA
 197. Capitan Corneliu Lucian, Judecătoria Satu Mare
 198. Capota Crina-Cristina, Judecătoria Dej
 199. Carali Andreea, Judecătoria Cornetu
 200. Caranic Vadim, Judecătoria Alexandria
 201. Carasel Stefana Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 202. Cărbunaru Ionica, Judecătoria Brăila
 203. Carlan Nicolae Sergiu, Judecătoria Cluj-Napoca
 204. Carnariu Bianca Dana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
 205. Carnariu Mihai Madalin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
 206. Cărpinean Cristiana-Camelia, Judecătoria Dej
 207. Carstea Alina, Judecătoria Târgu Mureș
 208. Casap Iulia, Judecătoria Oradea
 209. Câțu Lilişor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
 210. Cătuna Daniela, Tribunalul Cluj
 211. Cazac Marius, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
 212. Cazaceanu Ciprian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 213. Cazacu Cerasela-Mădălina, Judecătoria Iași
 214. Cazacu Dan-Constantin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
 215. Cazacu Radu, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București
 216. Cepes Mihai, Judecătoria Timișoara
 217. Cepoi Marian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița-Năsăud
 218. Cercega Lidia-Claudia, auditor de justiție, anul II
 219. Cernea Silviu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 220. Cherșa Ileana Florentina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
 221. Chiazna Daniela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin
 222. Chicișan Augusta Maria, Curtea de Apel Cluj
 223. Chietraru Mariana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
 224. Chila Doina-Liliana, Judecătoria Arad
 225. Chiriac Cristina, DNA
 226. Chiriac Gabriela, DNA
 227. Chirilă Ana-Maria, Judecătoria Cluj-Napoca
 228. Chirila Cosmina, Judecătoria Cluj-Napoca
 229. Chirila Marius, DNA
 230. Chirilov Adina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 231. Chiș Ioan Paul, DNA
 232. Chis Marta, Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou
 233. Chisbora Mircea Cristian, Tribunalul Bistrița-Năsăud
 234. Chitidean Valentin, Curtea de Apel Cluj
 235. Chivu Claudia Irina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 236. Ciausu Rares, DIICOT
 237. Cîmpean Ioana Elena, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 238. Cîmpean Ioana-Maria, Judecătoria Timișoara
 239. Cioban Vasile Călin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
 240. Ciobanu Ionica-Daniel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal
 241. Ciobanu Mihaela, Tribunalul București
 242. Ciobanu Mioara Mariana, Judecătoria Slatina
 243. Ciocan Gheorghe, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta
 244. Ciocan Radu Andrei, Tribunalul București
 245. Ciocântă Cristinel-Valentin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
 246. Ciolacu Cristian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 247. Ciolcă Iuliana, Curtea de Apel București
 248. Ciopa Ani, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 249. Ciornei Dan-Constantin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu
 250. Circiumaru Oprica Florin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 251. Cirdei Loredana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
 252. Cîrjan Vlad, Judecătoria Sectorului 4 București
 253. Cirneciu Felicia, Judecătoria Sectorului 2 București
 254. Cirneciu Liviu, Judecătoria Zărnești
 255. Ciulin Elena, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 256. Ciuma Anca Maria, auditor de justiție anul II
 257. Ciungan Georgeta, Tribunalul Bihor
 258. Ciurcă-Roznovăț Roxana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
 259. Ciutac Mircea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
 260. Coadă Aurora, Tribunalul Constanța
 261. Coadă Ciprian, Curtea de Apel Constanța
 262. Cobiscan Alexandru, Judecătoria Sectorului 1 București
 263. Coca Daniel Alin, DNA
 264. Cocoveica Ioana-Catalina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița
 265. Codrea Ruxandra, Curtea de Apel Timișoara
 266. Codreanu Alexandru, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 267. Codreanu Anca, Tribunalul Brașov
 268. Codreanu Bogdan, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 269. Codreanu Melinda, Tribunalul Covasna
 270. Codreanu Roxana, Judecătoria Constanța
 271. Cojoacă Traian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria
 272. Colan Livia, Tribunalul Olt
 273. Colceriu Alexandru-Liviu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului
 274. Colceriu Cosmina-Mihaela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
 275. Colceriu Sorin-Mihai, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 276. Coman Georgiana, Judecătoria Sectorului 2 București
 277. Coman Remus, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 278. Conea Vlad-Alexandru, Judecătoria Giurgiu
 279. Conortos Camelia, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 280. Conortos Constantin, DNA
 281. Constantin Alina, Judecătoria Târgoviște
 282. Constantin Irina, DNA
 283. Constantinescu Cristian, Tribunalul Prahova
 284. Constantinescu Cristina, Tribunalul Constanța
 285. Constantinescu Laurentiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru
 286. Constantinescu Simona, DIICOT
 287. Constantinescu Sorin, DNA
 288. Constantinescu Valeria Maria, Judecătoria Sectorului 4 București
 289. Copacian Georgiana, Judecătoria Sectorului 2 București
 290. Corda Liviu-Tiberiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău
 291. Corduneanu Anamaria, Tribunalul Botoșani
 292. Corduneanu Daniel, Tribunalul Bihor
 293. Corlățeanu Simina, Tribunalul Bihor
 294. Corogeanu Cristian Andrei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 295. Corsei-VultureanuArina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București
 296. Coșarcă Nicolae, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș
 297. Cosma Tiberiu, DNA
 298. Cosnita Ciprian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 299. Costin Florian, Tribunalul Galați
 300. Cotea Carmen, Tribunalul Vrancea
 301. Cotoară Sabina, Judecătoria Aiud
 302. Cozmei Daniela, Judecătoria Iași
 303. Crăciun Andreea Maria, Judecătoria Giurgiu
 304. Crăciun Andreea, Judecătoria Craiova
 305. Crăciun Cristina, Tribunalul Timiș
 306. Crăciun Florian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
 307. Crăciun Vlad, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara
 308. Crăciunescu Adrian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 309. Crișan Daniel Alexandru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
 310. Crisan Iulia, DNA
 311. Crisan Roxana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
 312. Cristea Ana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
 313. Cristea Ștefan-Georgian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
 314. Crivăț Marius, DIICOT
 315. Croitoru Radu, Judecătoria Fetești
 316. Crudu Irinel Valeriu, DNA
 317. Cuciula Diana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 318. Cuciureanu Iulia Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 319. Curici Seia-Iasmina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta
 320. Daj Andreea, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 321. Dan Roxana, Judecătoria Cluj-Napoca
 322. Danca George Daniel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna
 323. Dancă Oana, Judecătoria Sfântu Gheorghe
 324. Danciu Loredana Elena, auditor de justiție anul II
 325. Dănileț Cristi, Tribunalul Cluj
 326. Dâscă Adrian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 327. David Dan Adrian, Judecătoria Deva
 328. David Maricel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 329. Deca Iulia Andreea, Judecătoria Sibiu
 330. Demian Anca, Judecătoria Hațeg
 331. Deriuș Laura, DNA
 332. Derlean Petru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 333. Dezso Dora Margit, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni
 334. Diac Ana-Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 335. Dicianu Ion, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 336. Dieac Lucian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț
 337. Dietrich Magdalena, Tribunalul Timiș
 338. Dima Matei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla
 339. Dimofte Marlena, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 340. Dincă Andrei-Radu, Tribunalul Teleorman
 341. Dinică Corina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
 342. Dinu Bogdan Justin, Judecătoria Sectorului 6 București
 343. Dinu Cristian, DIICOT
 344. Dinu Eugenia Viviana, Judecătoria Galați
 345. Dinu Ionut Alex, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște
 346. Dinu Mihai Adrian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 347. Dinu Rebecca Zinca, Tribunalul București
 348. Diremia Vlad, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede
 349. Dîrzeanu Iulian, Tribunalul București
 350. Dobre Aurelia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
 351. Dobre Corina Teodora, Judecătoria Ploiești
 352. Dobre Mihai, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
 353. Dobre Stefan, Tribunalul Militar București
 354. Dobrea Andrada, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 355. Dobrea Laura, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
 356. Dobrea Maria Madalina, Judecătoria Tecuci
 357. Dobrescu Flaviu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 358. Dobrin Lucia, Curtea de Apel Timiș
 359. Dohan Calin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău
 360. Dohan Oana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
 361. Dominte Ciprian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna
 362. Doncea Andrei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 363. Dorca Lavinia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia
 364. Dorcu Mihai Teodor, Judecătoria Videle
 365. Dordea Alexandra, DNA
 366. Dorina Grigore, DNA
 367. Dorobantu Radu, Judecătoria Bacău
 368. Doroftei Georgiana, Judecătoria Sibiu
 369. Dos Santos Rodriguez Cristina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 370. Dragomir Diana, Judecătoria Sectorului 6 București
 371. Dragoș Chiriac, Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc
 372. Dragoș Olteanu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 373. Dragota Larisa Petruta, Judecătoria Târgu-Jiu
 374. Dragu Corina, DNA
 375. Draguselea Diana Codruta, DIICOT
 376. Dreana Răzvan Adrian, auditor de justiție, anul II
 377. Drecea Nadina, Tribunalul București
 378. Drob Ana Melinda, Judecătoria Oradea
 379. Drulă Carim, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea
 380. Duca Maria Violeta, Curtea de Apel București
 381. Dulgheru Emanuela, Tribunalul București
 382. Dumbraveanu Andreea Maria, Tribunalul București
 383. Dumitreasa Cristinel, Tribunalul Neamț
 384. Dumitrescu Cornelia, DIICOT
 385. Dumitriu Paul, DNA
 386. Dumitru Alexandru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 387. Dumitru Andreea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 388. Dumitru Claudia, Tribunalul Covasna
 389. Dumitru Dan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
 390. Dumitru Irina, Tribunalul specializat Mureș
 391. Dundev Alma Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara
 392. Durnea Mihaela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 393. Duros Delia, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 394. Duță Mihai-Gabriel, Judecătoria Roșiorii de Vede
 395. Duțescu Andra, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 396. Enache Iulia, Judecătoria Bacău
 397. Enache Valentin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi
 398. Enculescu Veta, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
 399. Ene Silviu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București
 400. Enescu George, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 401. Fabian Orsolya Kinga, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 402. Fadei Pavel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 403. Fagarasan Mariana, Curtea de Apel Târgu Mureș
 404. Falcan Dana, Tribunalul Iași
 405. Farcas Carmen-Mihaela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 406. Filip Luminița Maria, Judecătoria Turda
 407. Filip Radu Daniel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 408. Filip Tudor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 409. Finica Sorina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
 410. Fitigau Vasile, Tribunalul București
 411. Fleckhammer Robert, DIICOT
 412. Flore Danina Oana, Judecătoria Timișoara
 413. Florea Alexandru, DIICOT
 414. Florea Corina Maria,Tribunalul Bihor
 415. Florea Cristian, DIICOT
 416. Florea Ecaterina, Tribunalul București
 417. Florea Ionela, DIICOT
 418. Florea Radu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
 419. Florescu Gabriela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 420. Florian Bogdan Lucian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
 421. Flucsa Viorica, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 422. Focsa Lavinia, Judecătoria Sectorului 1 București
 423. Fota Carmen, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 424. Fraiu Flaviu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 425. Frîncu Cristina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2
 426. Fundatureanu Adina, Curtea de Apel Pitești
 427. Fundatureanu Ioan, Curtea de Apel Pitești
 428. Furdui Andrei Ilie, Judecătoria Câmpeni
 429. Gabor Cristina, Judecătoria Cornetu
 430. Gabriel Mustata, Judecătoria Constanța
 431. Gaga Ioan, Tribunalul Cluj
 432. Gaisteanu Laura, Judecătoria Târgoviște
 433. Galatan Anisoara Voichita, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 434. Gândila Valentina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
 435. Gârda Cristina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
 436. Garlici Elena, Tribunalul București
 437. Gâță Ana Maria, Judecătoria Sfântu Gheorghe
 438. Gavril Ducu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
 439. Gavrilă George-Virgil, DIICOT
 440. Gavris-Todinca Veronica, Judecătoria Sighetu-Marmației
 441. Găzdac Bianca Laura, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş
 442. Geambașu Daria Alexandra, Judecătoria Tulcea
 443. Geantă Alexandru Ioan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 444. Georgescu Ioana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
 445. Georgiu Ioan, Judecătoria Gherla
 446. German Cristina Mariana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc
 447. Ghenu Andreea, DNA
 448. Gheorghe Costin Lucian, Judecătoria Cornetu
 449. Gheorghe Cristian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 450. Gheorghe Ioana Cristina, Judecătoria Slatina
 451. Gheorghe Mihai Andrei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
 452. Gheorghiu Anca Loredana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 453. Gheorghiu Anca, Tribunalul București
 454. Gherasim Delia, Tribunalul Constanța
 455. Gherasim Ovidiu, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 456. Gherghina Alina Nicoleta, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 457. Gherman Natalia, Judecătoria Oradea
 458. Ghiata Ana-Maria, Judecătoria Hârlău
 459. Ghica Alexandra, Judecătoria Sectorului 1 București
 460. Ghica Mihai Stefan, Judecătoria Cluj-Napoca
 461. Ghiciulescu Nicoleta, Tribunalul Timiș
 462. Ghidiu Liliana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 463. Ghilan Irina Brînduşa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti
 464. Ghinea Alexandru Cosmin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
 465. Ghira Raluca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
 466. Ghita Bogdan, DNA
 467. Ghita Georgiana, Judecătoria Sectorului 1 București
 468. Ghiugan Ionela, Tribunalul București
 469. Gîlcescu Dan-Dumitru, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 470. Giorgian Daniel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
 471. Gioroceanu Alina Mihaela, Tribunalul Olt
 472. Gitan Diana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 473. Giurgiu Corina Maria, Judecătoria Bistrița
 474. Gliga Maria Liliana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
 475. Gogea Cristina, Tribunalul Covasna
 476. Gogea Stefanita, DIICOT
 477. Goia Gheorghe, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
 478. Golea Lorelei, Judecătoria Buzău
 479. Golgotiu Maria, Judecătoria Petroșani
 480. Gondor Oresia, Tribunalul Maramureș
 481. Gordan Sorin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
 482. Grădină Laura, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea
 483. Grăjdeanu Constantin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Liești
 484. Grecu Adrian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 485. Grecu Camelia Dorina, Judecătoria Târgu Lăpuș
 486. Grecu Cristina, Tribunalul Ilfov
 487. Grecu Laurentiu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
 488. Grecu Ruxandra, Curtea de Apel București
 489. Grigoraș Laura, Judecătoria Turda
 490. Grigore Alina Gabriela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște
 491. Grigore Corina, Judecătoria Iași
 492. Grigore Cosmin, Judecătoria Slatina
 493. Grigore Cristian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 494. Grigorescu Vlad, DNA
 495. Grigorie Eugen Cristian, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
 496. Grigorie Marinela, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
 497. Grosu Crina Elena, Judecătoria Moreni
 498. Grosu Mihaiela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 499. Groza Anca Maria, Tribunalul Cluj
 500. Gudumac Octavian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 501. Guș Octavia Raluca, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
 502. Guțu Ioana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea
 503. Hanzu Silvia, Judecătoria Sectorului 3 București
 504. Haprian Mihaela, Tribunalul Satu Mare
 505. Harja Radu, Tribunal Bihor
 506. Harlambie Daniel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia
 507. Harsan Marius, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
 508. Hauder Stefania-Dochita, Judecătoria Reșița
 509. Hira Madalina, DIICOT
 510. Hogaș Marius, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 511. Horge Diana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 512. Horodniceanu Daniel, DIICOT
 513. Horodniceanu Diana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
 514. Horsia Alexandru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 515. Hutanu Ana Elena, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
 516. Iacob Alexandra, Judecătoria Sectorului 6 București
 517. Iacob Laura-Mădălina, Judecătoria Ineu
 518. Iacob Mara, Judecătoria Constanța
 519. Iana Nicoleta Cecilia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 520. Iana Ovidiu, Tribunalul Buzău
 521. Iancu Traian Laurentiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
 522. Ianus Dragomir, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța
 523. Ibănescu-Larion Alexandra-Elena, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui
 524. Ichim Cristian, DIICOT
 525. Iftinca Voicu Ana Maria, Judecătoria Sectorului 1 București
 526. Iga Monica Maria, Judecătoria Sectorului 5 București
 527. Ignat Cristian, Judecătoria Balș
 528. Ilca Diana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
 529. Iliescu Anca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București
 530. Iliescu Ionel, DIICOT
 531. Imireanu Cristina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași
 532. Indre Timea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi
 533. Innana Meleanca, Judecătoria Slatina
 534. Ion Anca Mihaela, Curtea de Apel Cluj
 535. Ion Dorina, Parchetul de pe lângă JudecătoriaSlatina
 536. Ion Izabela-Ana-Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București
 537. Ion Mihaela, Judecătoria Buzău
 538. Ionaș Petru, Judecătoria Lugoj
 539. Ionascu Catalin Olivian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
 540. Ionescu Bogdan, Judecătoria Videle
 541. Ionescu Dana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare
 542. Ionescu Florina Carmen, Tribunalul Neamț
 543. Ionescu Georgiana, Judecătoria Petroșani
 544. Ionescu Irina, Judecătoria Constanța
 545. Ionescu Ruxandra Antoaneta, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 546. Ionescu-Lupeanu Cristina, Tribunalul București
 547. Iordache Adrian Mihai, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște
 548. Iordache Alina Oana, Judecătoria Slobozia
 549. Iordache Cosmin Adrian, DNA
 550. Iordache Norica Nicoleta, Judecătoria Sectorului 1 București
 551. Iordache Valeriu Marcel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 552. Iordache Viorel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 553. Iordan Laurentiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 554. Iosifescu Răzvan Iulian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 555. Iovan Anca, DIICOT
 556. Irimia Andreea Raluca Judecătoria Sectorului 3 București
 557. Irimia Andrei, DNA
 558. Isac Anamaria Iulia, Judecătoria Sibiu
 559. Isar Irina, DIICOT
 560. Ispas Angela-Bianca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Săliște
 561. Ispasoiu Stefan Aurelian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 562. Ivan Catalin Marcel, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș
 563. Ivan Lavinia Constantina, Judecătoria Pitești
 564. Jaga Cristina Paula, DIICOT
 565. Jalba Veronica, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 566. Jarca Cristian-Paul, auditor de justiție, anul II
 567. Jascanu Catalina Elena, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 568. Jere Amalia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc
 569. Jilavu Eduard Ștefan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani
 570. Joldeș Liliana, Tribunalul Bistrița-Năsăud
 571. Jurca Andrei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 572. Kozma Bartok Szende, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 573. Lăncrănjan Alexandra Carmen, DNA
 574. Lapadat Coralia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 575. Larion Iuliana Madalina, Tribunalul București
 576. Lăsconi Andra-Monica, Judecătoria Ploiești
 577. Layet Carmen, Judecătoria Buftea
 578. Lazăr Aida, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 579. Lazăr Ana, Tribunalul Giurgiu
 580. Lazar Anca, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
 581. Lazar Ancuța, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
 582. Lazar Justine Anca, Judecătoria Vălenii de Munte
 583. Lazureanu Gratiela, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 584. Leonte Luminita, DNA
 585. Leț Constantin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț
 586. Lia Sorin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia
 587. Liliana Cocis, Tribunalul Cluj
 588. Liposchi Nicolae, Judecătoria Brad
 589. Lixandru Ana-Maria, Judecătoria Slatina
 590. Lixandru Dan, Judecătoria Slatina
 591. Lohan Iulia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației
 592. Loor Vlad Alexandru, Judecătoria Turda
 593. Lovin Daniela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 594. Luca Cristina Ramona, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
 595. Luca Cristina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț
 596. Luca Mihaela Cornelia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 597. Luca Mihaela Iulia, Judecătoria Brașov
 598. Luca Nicoleta, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 599. Luca Valentin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig
 600. Lucaciu Nicoleta, Judecătoria Oradea
 601. Lucanu Iuliana, DIICOT
 602. Lulciuc Iulia Gabriela, Curtea de Apel Suceava
 603. Lungu Ramona, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad
 604. Lup Andreea, Judecătoria Satu Mare
 605. Lupes Catalina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
 606. Maceseanu Mihaela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal
 607. Maciuc Sorin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 608. Maga Mihaela, Tribunalul Botoșani
 609. Maghiar Gabriela, Judecătoria Sfântu Gheorghe
 610. Man Ciprian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
 611. Manciu Paul, Judecătoria Moinești
 612. Mandache Ionuț, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 613. Mănescu Alexandra, Tribunalul București
 614. Manoiu-Olaru Alina Raluca, Judecătoria Petroșani
 615. Manole Dan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 616. Manole Narcis-Nicolae, Judecătoria Piatra Neamț
 617. Manolică Maria Irina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz
 618. Manoloiu Lucian, Judecătoria Slatina
 619. Manzu Aurelian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad
 620. Marc Ionela Anca, Judecătoria Cluj-Napoca
 621. Marc Liliana Elena, Judecătoria Cluj-Napoca
 622. Marcu Ionuț, DIICOT
 623. Marcu Mariana Adina, Judecătoria Deva
 624. Marculescu Roxana, Judecătoria Sectorului 1 București
 625. Margan Marcela Delia, Judecătoria Timișoara
 626. Margina Cătălin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
 627. Marginean-Peczi Anamaria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 628. Marian Clement Virgil, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla
 629. Marin Ana Corina, Judecătoria Vălenii de Munte
 630. Marin Ana Maria, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 631. Marinas Sorina, Curtea de Apel Craiova
 632. Marincas Minodora, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
 633. Marinel Nicolae, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
 634. Maris Madalina, Judecătoria Baia Mare
 635. Maroti Kovacs Ildiko, Judecătoria Sfântu Gheorghe
 636. Marotineanu Remus, Judecătoria Timișoara
 637. Mateescu Andreea Alexandra, Tribunalul București
 638. Matei George Dorel, Curtea Militară de Apel
 639. Matei Gheorghe, Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara
 640. Matei Viorica, Tribunalul București
 641. Meleaca Mirtha, Curtea de Apel Craiova
 642. Mercan Livia Maria, Tribunalul Argeș
 643. Mergeane Mihaela, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța
 644. Mesaroș Mihai, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 645. Meszaros Tiberiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag
 646. Mic Ioana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare
 647. Mihaela Luciani, Judecătoria Sectorului 3 București
 648. Mihai Adrian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad
 649. Mihai Alexandra, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
 650. Mihai Anca-Anamaria, Judecătoria Strehaia
 651. Mihai Andreea Cecilia, Curtea de Apel București
 652. Mihai Irina Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște
 653. Mihai Laura Adina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 654. Mihai Valentin, DIICOT
 655. Mihai-Popa Mihaela, DNA
 656. Mihailescu Catalin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 657. Mihalache Cristina, Judecătoria Ploiești
 658. Mihoc Emanuel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara
 659. Mihut Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 660. Militaru Ionuț, Curtea de Apel București
 661. Milu Ramona Gratiela, Curtea de Apel Brașov
 662. Mintari Mihaela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 663. Mînzat Camelia, Judecătoria Dej
 664. Mircea Alexandra Nora, Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
 665. Mircea Iuliana, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța
 666. Mirica Raluca, DNA
 667. Miroiu Floriana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 668. Miron Carmen, Judecătoria Oradea
 669. Miron Ciprian, Tribunalul Suceava
 670. Miron Simona, Judecătoria Botoșani
 671. Mirza Alina Liliana, Tribunalul Vrancea
 672. Miu Madalina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași
 673. Miulescu Irina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia
 674. Moacă Mihaela Adriana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 675. Mocanu Irinel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 676. Mocanu Mihai Dragos, Judecătoria Sectorului 4 București
 677. Mocioi Alin, Parchetul de pe lângă JudecătoriaConstanța
 678. Mocioi Cristina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag
 679. Mogoșanu Luiza, Judecătoria Slatina
 680. Mois Corina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
 681. Moisa Cristina, Curtea de Apel Brașov
 682. Moldovan Anca, Curtea de Apel Cluj
 683. Moldovan Claudiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
 684. Moldoveanu Mihai Dan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare
 685. Morar Ciprian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 686. Moraru Alina, DNA
 687. Moraru Cristina, DIICOT
 688. Morișcă Ciprian, DNA
 689. Morișcă Emanuela, Tribunalul Suceava
 690. Mormoe Cătălin, Judecătoria Piatra Neamț
 691. Moroiu Laura, Judecătoria Piatra Neamț
 692. Moscu Alexandru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui
 693. Mungiu Ramona, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 694. Munteanu Adriana-Natalia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița
 695. Munteanu Andreea, Judecătoria Petroșani
 696. Munteanu Bogdan, DNA
 697. Munteanu Cosmin Traian, Tribunalul Covasna
 698. Munteanu Crina, Tribunalul Bihor
 699. Munteanu Ionela, Tribunalul București
 700. Munteanu Iulia, Judecătoria Iași
 701. Munteanu Monica, DNA
 702. Munteanu Raluca Alexandra, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 703. Murariu Ovidiu Daniel, Parhetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș
 704. Muraru Georgiana, Judecătoria Pucioasa
 705. Muresan Ana, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 706. Muresan Corina Ioana, Curtea de Apel Târgu Mureș
 707. Muresan Cristina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 708. Muresan Flavius Gheorghe, Tribunalul Specializat Mureș
 709. Murgoi Anda, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
 710. Mursoi Daniela, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
 711. Muscalu Ramona, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov
 712. Mustață Liviu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia
 713. Naghiu Dida Adina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
 714. Nagy Csilla Noemi, Tribunalul Specializat Mureș
 715. Neacșa Mihaela, Tribunalul Argeș
 716. Neacsu Marilena, Tribunalul București
 717. Neacșu Mirel Emanuel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila
 718. Neagoe Vlad, Curtea de Apel Brașov
 719. Neagos Sorina, Curtea de Apel Alba Iulia
 720. Neagu Adrian, Judecătoria Arad
 721. Neagu Ana-Maria, Judecătoria Arad
 722. Neagu Creola, DIICOT
 723. Necula Mihai, auditor de justiție, anul II
 724. Neculaes Alina, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău
 725. Neculai Alina, Curtea de Apel Suceava
 726. Nedea Cristina, Judecătoria Sectorului 1 București
 727. Nedela Daniel Doru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 728. Nedelcu Giulio-Costel, Tribunalul Galați
 729. Nedelcu Nicolae, Judecătoria Ploiești
 730. Negoiță Rozalia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 731. Negrau Andrei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta
 732. Negru Petronela, Judecătoria Brașov
 733. Negruț Cătălina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 734. Negulescu Ioana Luiza, Judecătoria Giurgiu
 735. Negulescu Mihai, DIICOT
 736. Nica Alina, Judecătoria Brașov
 737. Nica Felix, Judecătoria Timișoara
 738. Nica George, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București
 739. Nica Iulian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 740. Nicoara Andra Laura, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 741. Nicoara Damaschin Ioana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 742. Niculeasa Daniela, Curtea de Apel Brașov
 743. Niculescu Oana, Tribunalul Timiș
 744. Nistor Cirstoc Alexandru Constantin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 745. Nistor Ovidiu Cătălin, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
 746. Nita Cosmin Marius, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
 747. Niță Florin, Judecătoria Buftea
 748. Niță Manuela, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
 749. Nita Oana, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 750. Nita-Manole Simona Daniela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
 751. Nitescu Rodica, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 752. Nițescu Simona, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 753. Nitica Malina, Judecătoria Timișoara
 754. Nitulescu Marie Jeanne, Judecătoria Sectorului 3 București
 755. Nor Bosnea Raluca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 756. Novitchi Antonia Agneta, Judecătoria Sectorului 6 București
 757. Oancea Alexandru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla
 758. Oanes Corina Raluca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău
 759. Obreja Dan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș
 760. Olaru Diana, Judecătoria Costești
 761. Olteanu Cosmin Alexandru, Judecătoria Giurgiu
 762. Onea Dalidis Nicoleta Irina, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
 763. Onofrei Oana Andreea, Judecătoria Sectorului 1 București
 764. Onofrei-Nichiforel Marius, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani
 765. Oprea Alina, Judecătoria Pitești
 766. Oprescu Stefan Radu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari
 767. Oprisan Vica, Tribunalul Călărași
 768. Ordog Erika, Judecătoria Sfântu Gheorghe
 769. Orza Raluca Ioana, Tribunalul Specializat Mureș
 770. Ostafie Andrei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani
 771. Păcurar Adrian, Curtea de Apel București
 772. Pacuraru Mihaela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Calarași
 773. Padeanu Cătălina, Judecătoria Craiova
 774. Păduraru Dragoș, DNA
 775. Paiusi Liviu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani
 776. Paiusi Marius Teodor, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 777. Palaghia Claudia Monica, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 778. Palaghia Marius Cătălin, Judecătoria Iași
 779. Palancanu Alina, Tribunalul Neamț
 780. Pana Ana Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 781. Panainte Iulian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău
 782. Pandel Ciprian, Judecătoria Târgovişte
 783. Pantea Marius, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 784. Pantiru Florin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 785. Papuc Madalina-Diana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc
 786. Paraschiv Andreea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 787. Paraschivescu Angelica, DNA
 788. Pasăre Sorin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
 789. Pasc Daniela Corina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 790. Pasca Tusa Dumitru, Judecătoria Reghin
 791. Pascaru Andrei Razvan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
 792. Pascaru Gema, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
 793. Pascaru Stefana, Judecătoria Iași
 794. Pascu Diana Roxana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari
 795. Pascu Maria, Judecătoria Oradea
 796. Păsculeț Ioana, Curtea de Apel Cluj
 797. Pațanghel Ionuț Marian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 798. Patras Alexandra, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 799. Patriche Anca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 800. Pau Adriana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 801. Paun Daniela Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 802. Păun Violeta, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța
 803. Pavel Marinel Corneliu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
 804. Pavel Ruxandra-Maria, Judecătoria Cluj-Napoca
 805. Pecincu Alexandru, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi
 806. Pelmus Atena, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 807. Pelmus Ciprian Ionut, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 808. Pena Laura Nadia, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău
 809. Perianu Raluca, Judecătoria Sectorului 1 București
 810. Petculescu Adelina, Judecătoria Călărași
 811. Petrescu Adrian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 812. Petroșanu Ion, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea
 813. Petruşcă Gabriela Amalia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 814. Pietraru Silvia Mariana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare
 815. Pintilei Silvia, Tribunalul Botoșani
 816. Pirlea Claudiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
 817. Pîrlog Bogdan Ciprian, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București
 818. Pîțu Oana DIICOT
 819. Pleșca Diana-Tatiana, Judecătoria Constanța
 820. Plic Răzvan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș
 821. Poenaru Ramona, Judecătoria Brad
 822. Pojoga Valentin Adrian, Judecătoria Zalău
 823. Pomană Florin, Tribunalul Sibiu
 824. Pop Ancuța, Judecătoria Reghin
 825. Pop Andrei, auditor de justiție, anul II
 826. Pop Anghel Marian, Curtea de Apel Alba Iulia
 827. Pop Bogdan Alexandru, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
 828. Pop Ciprian Dumitru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș
 829. Pop Florina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
 830. Pop Laura, Judecătoria Târgu Mureș
 831. Pop Paula-Crina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
 832. Pop Silvia-Mihaela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni
 833. Popa Alina Diana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 834. Popa Doina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
 835. Popa Florin, Judecătoria Oradea
 836. Popa Ioana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău
 837. Popa Marius, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 838. Popescu Adrian, Judecătoria Cluj-Napoca
 839. Popescu Adrian, Judecătoria Târgoviște
 840. Popescu Alina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 841. Popescu Alina, Tribunalul București
 842. Popescu Andreea Florina, Judecătoria Slatina
 843. Popescu Andreea Madalina, Judecătoria Sectorului 6 București
 844. Popescu Bogdan, Judecătoria Târgu Jiu
 845. Popescu Cristian Ovidiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal
 846. Popescu Irina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
 847. Popescu Iulia, Judecătoria Târgoviște
 848. Popescu Nicolae, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 849. Popescu Teodora, Judecătoria Mangalia
 850. Popovici Doina, Curtea de Apel Cluj
 851. Popovici Felicia, DNA
 852. Popovici Monica, Tribunalul Bihor
 853. Postolache Florin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 854. Povăliceanu Claudia Cristina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 855. Povăliceanu Cristina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad
 856. Prata Vasile, DIICOT
 857. Preda Anisoara, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 858. Preda Simona Claudia, Judecătoria Targoviște
 859. Predescu Monica Raisa, Judecătoria Ploiești
 860. Prepelita Nicolae, Tribunalul București
 861. Prilogan Claudia, Tribunalul București
 862. Prinose Elena-Georgiana, Judecătoria Sectorului 2 București
 863. Prodan Felicia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia
 864. Profira Cezar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
 865. Prună Mihai, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 866. Prunea Alexandra Bianca, Judecătoria Târgu Mureș
 867. Puiulescu Cosmin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni
 868. Puscasu Adriana Lucia, Judecătoria Turda
 869. Raclaru Irina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara
 870. Rad Iuliana, Judecătoria Târgu Mureș
 871. Radmacher Raul, DIICOT
 872. Radu Adrian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 873. Radu Cristina, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 874. Radu Vlad Alexandru, Tribunalul Ilfov
 875. Răducu Liliana-Dorina, Judecătoria Sectorului 5 București
 876. Raducu Madalina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 877. Raduica Adi Lucian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta
 878. Radulescu Cosmin, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
 879. Radulescu Cristina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 880. Rambu Mihaela Tereza, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 881. Ramirez-Molina Ioana, Tribunalul Cluj
 882. Razlog Ana Maria, Judecătoria Galați
 883. Renyi Erika, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj
 884. Resmerita Clement Mihai, DNA
 885. Rîmniceanu Maria, DIICOT
 886. Riza Florentin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 887. Rizoiu Cristina Georgiana, Judecătoria Videle
 888. Robu Viviana Oana, Judecătoria Bălcești
 889. Rocsin Bogdan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 890. Roescu Andreea, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 891. Roman Alexandru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 892. Roman Nelu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
 893. Romaş Marius, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 894. Romulus-Dan Varga, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
 895. Rosca Sergiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
 896. Rosiu Simona, Judecătoria Târgu Mureș
 897. Rosu Cristina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 898. Rotea Teodora, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 899. Rotundu Gabriela Adriana, Judecătoria Iași
 900. Rotundu Simion, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 901. Rus Lavinia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj
 902. Rus Lucian Claudiu, DNA
 903. Rusu Adrian, Judecătoria Alexandria
 904. Rusu Fănel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea
 905. Rusu Larisa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani
 906. Rusu Melania Cristina, Judecătoria Pitești
 907. Ruță Ana Maria, Judecătoria Pitești
 908. Sabău Amaryl, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 909. Sabău Delia, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare
 910. Salajan Madalina, Judecătoria Marghita
 911. Șalaru Ilie Andrei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 912. Samoilă Octavian, Judecătoria Vâlcea
 913. Șandru Ioan, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
 914. Sandu Anca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț
 915. Sandu Claudiu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 916. Sandu Florentina, Judecătoria Oradea
 917. Sandu Maria Irina, Judecătoria Brașov
 918. Saracut Mihaela, Curtea de Apel Cluj
 919. Sarban Constantin Cristian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
 920. Sarbu Brindusa Andreea, Judecătoria Sectorului 1 București
 921. Sas Anca Raluca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
 922. Sas George Florin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
 923. Sas Remus, Curtea de Apel Suceava
 924. Sasu Mihaela, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 925. Satmarici Iulia-Diana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia
 926. Sauciuc Andrei, Judecătoria Iași
 927. Sauciuc Ramona Nicoleta, Judecătoria Pașcani
 928. Sava Alexandra Teona, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău
 929. Sava Gheorghe Petru, DIICOT
 930. Savu Mihaela Iuliana, Tribunalul Olt
 931. Scaeteanu Corina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 932. Scarlat-Comănescu Ionuț, Curtea de Apel Pitești
 933. Schipor Cristina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani
 934. Scutea Gabriela, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
 935. Sendroni Mircea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 936. Serban Daniel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 937. Șerban Irina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
 938. Serban Madalina, Curtea de Apel Alba Iulia
 939. Șerban Oana Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
 940. Șerban Viorel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 941. Serghei Cătălin, Tribunalul Neamț
 942. Sersea Oana-Georgiana, Judecătoria Sectorului 4 București
 943. Severincu Vlad Ionuț, Judecătoria Sectorului 6 București
 944. Sfica Irina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 945. Sfichi Bogdan, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București
 946. Sfiriac Mihaela, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj
 947. Siclitaru Diana. Judecătoria Sectorului 2 București
 948. Sighete Brigitte, Parchetul de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș
 949. Sima Mădălina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 950. Simion Beatrice, Judecătoria Sectorului 5 București
 951. Simion Daniel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani
 952. Simion Oana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 953. Simon Antoniu, Curtea de Apel Cluj
 954. Simon Dragoș, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 955. Simon Ligia, Tribunalul Maramureș
 956. Simon Oana, DIICOT
 957. Sîrbu Veronica, Judecătoria Sectorului 4 București
 958. Sisman Beatrice, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța
 959. Sitiavu Georgiana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
 960. Sofronia Sorin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț
 961. Sohorca Florin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
 962. Soltan Alexandru, DIICOT
 963. Soponar Adriana, Judecătoria Satu Mare
 964. Sorescu Teodora Gheorghe, Curtea de Apel Pitești
 965. Spinachi Alin Napoleon, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani
 966. Spineanu Gabriela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci
 967. Spita Madalina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 968. Sprîncu Nicolae, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 969. Stamate-Tamasan Alina, Tribunalul Maramureș
 970. Stan Mircea, Curtea de Apel Pitești
 971. Stan Petru Rareș, DIICOT
 972. Stan Sever, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 973. Stana Florentina, Tribunalul Olt
 974. Stăncescu Mihaela, Tribunalul București
 975. Stanciu Gabriela, DNA
 976. Stanciu Mihaela, Judecătoria Constanța
 977. Stanciu Mihai, DIICOT
 978. Stanciulescu Bogdan, Judecătoria Sectorului 2 București
 979. Stancu Costin Andrei, Curtea de Apel Pitești
 980. Stancu Dana Iuliana, Curtea de Apel Pitești
 981. Stancu Marius, Judecătoria Sectorului 1
 982. Stănculescu Catalin Nicolae, Judecătoria Calafat
 983. Stanila Fanel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 984. Stanila Simona, Judecătoria Slatina
 985. Stanta Doina, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
 986. Stasiuc Madalina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș
 987. Stefan Dorina-Roxana, Judecătoria Craiova
 988. Stefan Gigi Valentin, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța
 989. Ștefănescu Anca, Judecătoria Giurgiu
 990. Stefaniu Bogdan, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna
 991. Stefaniu Simona, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna
 992. Sterea-Grossu Cosmin, Judecătoria Sectorului 4 București
 993. Stîngă Claudia, Judecătoria Sectorului 1 București
 994. Stoian Catalina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 995. Stoian Elena Daniela, Judecătoria Craiova
 996. Stoian Ioan-Andrei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
 997. Stoica Bogdan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani
 998. Stoica Florin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște
 999. Stoica Roxana, Judecătoria Călărași
 1000. Stoicescu Mihnea, Judecătoria Sectorului 2 București
 1001. Stoicescu Stela, Judecătoria Sectorului 2 București
 1002. Strâmbei Cătălin, DNA
 1003. Streza Laurențiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 1004. Stroescu Bobby Sorin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 1005. Stroiu Oana, Curtea de Apel Brașov
 1006. Subtirelu Laura, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța
 1007. Suciu Andreea Simona, Judecătoria Sectorului 5 București
 1008. Șuiu Andrada Laura, Judecătoria Reșița
 1009. Sulu Marius, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 1010. Szoke Andrea, Judecătoria Brașov
 1011. Tabirta Lorin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 1012. Taghiev Ramona, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
 1013. Tanasă Cătălina-Elena, Judecătoria Piatra Neamț
 1014. Tănase Alina Elena, Tribunalul Brașov
 1015. Tanase Carmen, DIICOT
 1016. Tankó Emőke, Judecătoria Piatra Neamț
 1017. Țapliuc Cristina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 1018. Tascan Adriana, Judecătoria Buftea
 1019. Tatar Emanuela Anca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila
 1020. Tătar Gabriel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 1021. Tatu Adina Octavia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 1022. Tatu Dragos Daniel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 1023. Taus Simona, Judecătoria Brașov
 1024. Teliceanu Viorel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 1025. Temeian Marius, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
 1026. Tentiuc Ellzica, Judecătoria Piatra Neamț
 1027. Teodorescu Vlad, Parchetul de pe lângă Tribunalul de Minori și Familie Brașov
 1028. Teodoru Raluca, auditor de justiție, anul II
 1029. Ticofschi Liviu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea
 1030. Tifachi Ionuț, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani
 1031. Țigler Larisa Ioana, Judecătoria Botoșani
 1032. Timis Elena Cosmina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 1033. Timoașcă Maria, Tribunalul Constanța
 1034. Țirlea Adrian, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 1035. Țîrlea Roxana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 1036. Tisu Cristina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 1037. Titu Adriana-Meda, DNA
 1038. Tocu Maria Magdalena, Tribunalul București
 1039. Todea Laurentiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 1040. Todoran Adrian Petre, DIICOT
 1041. Toduta Valentin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 1042. Tofan Florinela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 1043. Tokos Lehel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 1044. Toma Andreea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 1045. Toma Claudia, Judecătoria Târgu-Mureș
 1046. Toma Diana, Judecătoria Ploiești
 1047. Toma Elena Mihaela, Judecătoria Târgoviște
 1048. Tomescu Alexandra Sorina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 1049. Tomozei Adrian, Tribunalul Bacău
 1050. Toroiman Alen, DIICOT
 1051. Totora Vlad Cosmin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea
 1052. Trastau Olimpia-Maria, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 1053. Tremura Mirel Cristian, Judecătoria Oradea
 1054. Trenca Ionela Violeta, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău
 1055. Trif Marian Mihai, Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
 1056. Trofin Monica, Tribunalul Cluj
 1057. Trufan Andrei Radu, auditor de justiție, anul II
 1058. Truica Irina-Veronica, Judecătoria Sectorului 2 București
 1059. Tudor Aura Mădălina, Judecătoria Miercurea-Ciuc
 1060. Tuliță Cezar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 1061. Tunsu Robert Iulian, Curtea de Apel Târgu Mureș
 1062. Ududec Anca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 1063. Ududec Ionel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 1064. Ulianov Gabriel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 1065. Ungur Dănuț-Cornel, Tribunalul Arad
 1066. Unguras Florin, Judecătoria Turda
 1067. Ungurean Anda, Judecătoria Botoșani
 1068. Ungurean Andreea Elisabeta, Judecătoria Gherla
 1069. Ungureanu Alin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta
 1070. Ungureanu Alina Nicoleta, auditor de justiție, anul II
 1071. Ungureanu Cosmin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea
 1072. Ungureanu Daniel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat
 1073. Ungureanu Elena Cerasela, Parchetul de pe lângă Tribunal Brașov
 1074. Uritescu Diana, Judecătoria Dej
 1075. Uritescu Valentin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș
 1076. Ursa Paul Ionel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 1077. Ursu Oana Alina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 1078. Ursuț Cristian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle
 1079. Urziceanu Liviu, Judecătoria Arad
 1080. Uto Catalina Miruna Lorena, Judecătoria Ploiești
 1081. Vaduva Maria Valentina, Tribunalul Olt
 1082. Vale Daniel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș
 1083. Vârlugă Radu, Judecătoria Timișoara
 1084. Vartopeanu Madalina, Judecătoria Timișoara
 1085. Varvara Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
 1086. Vasile Adriana-Mihaela, Judecătoria Constanța
 1087. Vasile Andra, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 1088. Vasile Marc Emilian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 1089. Vasile Roxana Iuliana, Judecătoria Sectorului 1 București
 1090. Vasile Tudor Iulian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 1091. Vasilescu Alina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 1092. Vasiliu Claudia, Tribunalul Neamț
 1093. Vasiu Tudor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin
 1094. Velican Ioan Adrian, Tribunalul Covasna
 1095. Velican Maria Daniela, Tribunalul Covasna
 1096. Verives Daniel, Judecătoria Podu Turcului
 1097. Vernea Ioana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 1098. Vestemeanu Raluca, DIICOT
 1099. Viciu Maria Mirabela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
 1100. Vieriu Dorina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
 1101. Vieriu Tudor Ionut, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
 1102. Vijelie Catalin-Mihai, Tribunalul Galați
 1103. Vîlcea Luciana Elena, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 1104. Vîlceanu Florin, Tribunalul București
 1105. Vilcu Oana-Evelina, Judecătoria Moreni
 1106. Visan Alexandra, Tribunalul București
 1107. Visan Cristian Stefan, Tribunalul București
 1108. Visovan Cristina-Ingrid, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației
 1109. Vlad Elena Claudia, Judecătoria Slatina
 1110. Vlad Felicia, DNA
 1111. Vlădescu Ilie Răzvan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
 1112. Vlăsceanu Andreea Cristina, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 1113. Voiculescu Mădălina Amelia, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 1114. Voinea Georgiana Cecilia, Judecătoria Sibiu
 1115. Voinigescu Adrian, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București
 1116. Volintiru Alexandru-Nicolae, Judecătoria Sectorului 1 București
 1117. Voroneanu Denisia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani
 1118. Wechter Mircea Radu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș
 1119. Zafer Sadîc, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
 1120. Zaharia George, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani
 1121. Zaharia Laura, DIICOT
 1122. Zaharia Lucia Ana Maria, Curtea de Apel București
 1123. Zaharia Mircea, Judecătoria Iași
 1124. Zaharia Mirela, Judecătoria Giurgiu
 1125. Zaharia Ștefania Nicoleta, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
 1126. Zamfir Adelina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 1127. Zamfir Nicoleta Simona, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 1128. Zavalasi Doina, Curtea de Apel Craiova
 1129. Zdrenghea Bogdan, Curtea de Apel Cluj
 1130. Zdrugă Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 1131. Zeres Florin, Judecătoria Sibiu
 1132. Zetu Alexandra Iuliana, Judecătoria Suceava
 1133. Zglimbea Ramona, Tribunalul Dolj
 1134. Zgripcea Mihai Valentin, DIICOT
 1135. Zidarescu Virginia, Judecătoria Focșani
 1136. Zincă Thea, Tribunalul Bihor
 1137. Zlate Nadia, DNA
 1138. Zota Marcel, Judecătoria Săveni
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership