Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 
Print Friendly, PDF & Email

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 10 aprilie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
11.04.2019 | JURIDICE.ro

Miercuri, 10 aprilie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 10 aprilie 2019, potrivit unui comunicat.

I. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centura de ocolire Craiova -varianta Sud DN 56 – DN 55 – DN 6″.
2. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare DN 29 D Botoşani-Ştefăneşti, km 2+800-km 18+500 şi km 21+800-km 48+146”, judeţul Botoşani.
3. Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bîrza, Piatra Olt, Slătioara şi Valea Mare, din judeţul Olt.
4. Hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi din Portul Mineralier Galaţi şi Portul Isaccea, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
5. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Titlului VII ” Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.
6. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007.
7. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unităţile de transfuzie-din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane.
8. Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2019.
9. Hotărâre pentru modificarea art.47 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007.
10. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0460 Râmnicu Vâlcea şi pentru trecerea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, pentru a fi predat către Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Bujoreni, judeţul Vâlcea, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite.
11. Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Bihor, Constanţa, Gorj, Dolj, Sibiu, Bacău, Harghita, Mehedinţi, Covasna, Satu mare şi municipiul Bucureşti.
12. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”.
13. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.
14. Hotărâre privind stabilirea modelului proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
15. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
16. Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S. A. pentru anul 2019.
17. Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S. A. pentru anul 2019.

II. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de prelungire a perioadei de măsuri de tranziţie prevăzute în Acordul de aderare a României la Convenţia Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).
2. Memorandum cu tema: Raport privind activitatea Consiliului de Programare Economică în semestrul II al anului 2018.
3. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Guvernul Republicii Serbia, Guvernul Republicii Bulgaria, Guvernul Republicii Elene şi Guvernul României privind înființarea Comitetului Inițial de Organizare pentru depunerea unei candidaturi comune pentru UEFA Euro 2028 şi Cupa Mondială FIFA 2030.

III. INFORMĂRI
1. Informare privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. Punct de Vedere referitor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”.
2. Punct de Vedere referitor la propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE și de stabilire a modalităților de accesare a serviciilor publice on-line.
3. Punct de Vedere referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
4. Punct de Vedere referitor la propunerea legislativă privind modificarea LEGII nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.
5. Punct de Vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 al Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război.
6. Punct de Vedere referitor la proiectul de lege pentru completarea și modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.
7. Punct de Vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
8. Punct de Vedere referitor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
9. Punct de Vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 14 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.
10. Punct de Vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

***

Marți, 9 aprilie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 10 aprilie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE ORDONANȚE
1. Proiect de Ordonanță de Urgență pentru completarea art.230 din Lege nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centura de ocolire Craiova -varianta Sud DN 56 – DN 55 – DN 6”.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare DN 29 D Botoşani-Ştefăneşti, km 2+800-km 18+500 şi km 21+800-km 48+146”, judeţul Botoşani.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bîrza, Piatra Olt, Slătioara şi Valea Mare, din judeţul Olt.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi din Portul Mineralier Galaţi şi Portul Isaccea, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Titlului VII ” Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007.
7. Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unităţile de transfuzie-din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.47 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0460 Râmnicu Vâlcea şi pentru trecerea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, pentru a fi predat către Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Bujoreni, judeţul Vâlcea, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Bihor, Constanţa, Gorj, Dolj, Sibiu, Bacău, Harghita, Mehedinţi, Covasna, Satu mare şi municipiul Bucureşti.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de prelungire a perioadei de măsuri de tranziţie prevăzute în Acordul de aderare a României la Convenţia Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Memorandum cu tema: Raport privind activitatea Consiliului de Programare Economică în semestrul II al anului 2018.
Proiectul poate fi consultat aici.

IV. INFORMĂRI
1. Informare privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.

V. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de Puncte de Vedere cu privire la 10 iniţiative legislative parlamentare.

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.


Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!


JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.