Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 
Print Friendly, PDF & Email

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 18 aprilie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
19.04.2019 | JURIDICE.ro

Joi, 18 aprilie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 18 aprilie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică.
2. Proiect de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative.
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
2. Ordonanță de Urgență privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Lugoj-Deva”.
2. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum de legătură DN 66A km 47+600 – km 66+204, Câmpu lui Neag – Cerna”, judeţul Gorj.
3. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.
4. Hotărâre privind aprobarea participării României, prin Ministerul Apărării Naţionale, ca membru cu drepturi depline, în cadrul Centrului european de transport aerian tactic.
5. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Giurgiu, Braşov şi Gorj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
6. Hotărâre privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Iaşi, Arad, Brăila, Constanţa, Gorj, Vâlcea, Prahova, Vaslui şi municipiul Bucureşti.
7. Hotărâre pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: „Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea” – Etapa 2.
8. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art.6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.
9. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.142/2018 privind precursorii de droguri.
10. Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului.
11. Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naționale.
12. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”.
13. Hotărâre privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.
14. Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea.
15. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
16. Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba.
17. Hotărâre privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara.
18. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Polivalentă Municipiul Piteşti”.
19. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni”.
20. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare.
21. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cuza Vodă, judeţul Constanţa.
22. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vorniceni, judeţul Botoşani.
23. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ştiubieni, judeţul Botoșani.
24. Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth-Investim în copii, investim în viitor”.
25. Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Neamţ.
26. Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Înființarea unui post de ataşat pe probleme de muncă şi sociale în cadrul Ambasadei României din Statul Israel.
2. Memorandum cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil, teren în suprafaţă de 237 mp, situat în Bacău, str. Cuza Vodă nr. 6, din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bacău.
3. Memorandum cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil în suprafaţă de 40.000 mp., situat în municipiul Bucureşti, sector 2, strada Fabrica de Glucoză, nr. 2-4 din domeniul public al municipiului Bucureşti, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale
4. Memorandum cu tema: Construcția podului peste Dunăre între Svishtov-Zimnicea.
5. Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii, semnării şi încheierii, prin schimb de scrisori, a Acordului între Guvernul României şi ONU, cu privire la găzduirea de către România a Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind soluțiile pentru agricultură durabilă şi agricultura de precizie” (Cluj-Napoca, 6-10 mai 2019).
6. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Dominicane cu privire la eliminarea obligativității deținerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu.
7. Memorandum cu tema: Andosarea Declarației Comune România-Vietnam.

V. INFORMĂRI
1. Informare privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.
2. Punct de vedere referitor la proiectul de lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România, provenit dintr-o propunere legislativă.
3. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019.
4. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.
5. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.
6. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
7. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 339/18.05.2012.
8. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
9. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 69 din 16 aprilie 2010 a responsabilității fiscal-bugetare.
10. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 69 din 16 aprilie 2010 a responsabilității fiscal-bugetare.

***

Miercuri, 17 aprilie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 18 aprilie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Ordonanță de Urgență privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Lugoj-Deva”.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum de legătură DN 66A km 47+600 – km 66+204, Câmpu lui Neag – Cerna”, judeţul Gorj.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării României, prin Ministerul Apărării Naţionale, ca membru cu drepturi depline, în cadrul Centrului european de transport aerian tactic.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Giurgiu, Braşov şi Gorj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Iaşi, Arad, Brăila, Constanţa, Gorj, Vâlcea, Prahova, Vaslui şi municipiul Bucureşti.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: „Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea” – Etapa 2.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art.6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.142/2018 privind precursorii de droguri
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
14. Proiect de Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naționale.
Proiectul poate fi consultat aici.
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Camerei Deputaților, exercitată prin secretarul general al Camerei Deputaților.
Proiectul poate fi consultat aici.
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.
Proiectul poate fi consultat aici.
17. Proiect de Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea.
Proiectul poate fi consultat aici.
18. Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
19. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba.
Proiectul poate fi consultat aici.
20. Proiect de Hotărâre privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara.
Proiectul poate fi consultat aici.
21. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Polivalentă Municipiul Piteşti”
Proiectul poate fi consultat aici.
22. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni”.
Proiectul poate fi consultat aici.
23. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare.
Proiectul poate fi consultat aici.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
24. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cuza Vodă, judeţul Constanţa.
Proiectul poate fi consultat aici.
25. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vorniceni, judeţul Botoşani.
Proiectul poate fi consultat aici.
26. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ştiubieni, judeţul Botoșani.
Proiectul poate fi consultat aici.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema:
– aprobarea negocierii Scrisorii de înţelegere privind avansul dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 2,5 milioane USD, pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării Proiectului de dezvoltare Cartierul pentru justiţie şi.
– aprobarea semnării Scrisorii de înţelegere şi acordarea împuternicirii de semnare a acesteia ministrului finanţelor publice
2. Memorandum cu tema: Înfiinţarea unui post de ataşat pe probleme de muncă şi sociale în cadrul Ambasadei României din Statul Israel.
3. Memorandum cu tema: Evaluarea naţională a îndeplinirii condiţiei favorizante ”Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR) şi măsuri necesare îndeplinirii acesteia.
4. Memorandum cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil, teren în suprafaţă de 237 mp, situat în Bacău, str. Cuza Vodă nr. 6, din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bacău.
5. Memorandum cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil în suprafaţă de 40.000 mp., situat în municipiul Bucureşti, sector 2, strada Fabrica de Glucoză, nr. 2-4 din domeniul public al municipiului Bucureşti, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale.

V. INFORMĂRI
1. Informare privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019-15 aprilie 2019.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de Puncte de vedere cu privire la 10 iniţiative legislative parlamentare.


Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.