Secţiuni » Arii de practică » Business » Infrastructură
Infrastructură
Profesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Flux informații Infrastructură Monitorul Oficial al României Noutăți legislative

Hotărârea pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru întreprinderile care prestează servicii de interes economic general în cadrul programului gROwth

24 aprilie 2019 | JURIDICE.ro

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 314 din data de 22 aprilie 2019, a fost publicată Hotărârea nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth – Investim în copii, investim în viitor”.

Prezenta hotărâre instituie schema de ajutor de minimis pentru întreprinderile care prestează servicii de interes economic general, denumită Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth – Investim în copii, investim în viitor”,  în cadrul căreia se acordă finanțare pentru construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv și asigurarea în cadrul acestora a învățământului preșcolar de specialitate.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt persoanele juridice de drept privat, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații și/sau grupuri fiscale,  precum și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sau cluburile sportive, care iau inițiativa construirii de grădinițe cu profil sportiv.

În cadrul schemei de ajutor de minimis se finanțează numai proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2 săli de grupă standard, instituite conform prevederilor legale în vigoare, și are toate facilitățile necesare conform prevederilor prezentei scheme;
b) clădirile în care se vor organiza grădinițe cu profil sportiv pot fi construcții noi sau existente care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea funcțiunii, cu condiția ca în clădirea respectivă să nu fi funcționat o creșă și/sau grădiniță în ultimii 5 ani;
c) obiectivele de investiții trebuie să îndeplinească standarde minime de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și de echipamente sportive, conform prevederilor prezentei scheme;
d) existența unui număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și personal de deservire.

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt:
a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
b) cheltuieli pentru construcția și/sau amenajarea grădinițelor și a clădirilor anexă;
c) cheltuieli pentru amenajarea terenurilor sportive;
d) cheltuieli privind dotarea grădinițelor cu active corporale și necorporale de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.

Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentate de pragul de minimis, astfel:
a) valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează un serviciu de interes economic general pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 500.000 de euro;
b) plafonul de minimis se aplică pe întreprindere, indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare.

Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanțat, dar nu mai mult de plafonul maxim de 500.000 euro pe întreprindere.

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă transmite către Registratura generală a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză o cerere de acord pentru finanțare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 3, însoțită de următoarele documente justificative:
a) declarația pe propria răspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis primite de întreprindere în anul fiscal curent și în ultimii 2 ani fiscali anteriori, indiferent de sursa de finanțare a acestora, în baza regulamentelor privind ajutoarele de minimis ale Uniunii Europene, faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emisă de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată și faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanța activități sau domenii exceptate de prezenta schemă;
b) devizul general pe categorii de cheltuieli, conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea condițiilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Pentru mai multe detalii a se vedea Hotărârea integral.

Intrarea în vigoare: 22 aprilie 2019.

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership