Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 


Print Friendly, PDF & Email

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 24 aprilie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
25.04.2019 | JURIDICE.ro

Miercuri, 24 aprilie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 24 aprilie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art.11(5) alin.(1) lit.k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa pașapoartelor simple și a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
2. Proiectul Legii Turismului.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2019-2020.
2. Hotărâre pentru completarea art.3ˡ din Hotărârea Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România
3. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor.
4. Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii         şi Dezvoltării Rurale-Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.
5. Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, comasarea şi scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului.
6. Hotărâre privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare.
7. HotărâreE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”.
8. Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor.
9. Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2019.
10. Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
11. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sălcuţa, judeţul Dolj.
12. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud.
13. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Buda, judeţul Buzău.
14. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Darova, judeţul Timiş.
15. Hotărâre pentru acordarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în scopul constituirii sumelor necesare alimentării Fondului de Dezvoltare și Investiții.
16. Hotărâre privind înființarea Sistemului Național pentru raportarea politicilor și măsurilor și pentru raportarea prognozelor emisiilor și reținerilor de gaze cu efect de seră.
17. Hotărâre privind aprobarea unei sume alocate pentru majorarea capitalului social al Societății Naționale ”Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA”- SA, conform art.12 alin. (1) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2018 privind înființarea Societății Naționale ”Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA”- S.A.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: aprobarea negocierii Scrisorii de înţelegere privind avansul dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 2,5 milioane USD, pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării Proiectului de dezvoltare Cartierul pentru justiţie; şi aprobarea semnării Scrisorii de înţelegere şi acordarea împuternicirii de semnare a acesteia ministrului Finanțelor Publice.
2. Memorandum cu tema: Aprobare privind semnarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 16 iulie 2008.
3. Memorandum cu tema: Raportul de monitorizare a implementării Hotărârii Guvernului nr.389/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019, pentru anul 2018.
4. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Planului de Acţiune al Programului de ţară UNICEF 2018-2022.
5. Memorandum cu tema: Constituirea unui grup de lucru interinstituțional pentru îmbunătățirea coordonării în ceea ce privește relația cu agențiile de rating și analiza rapoartelor de evaluare a ratingului de țară.

V. INFORMĂRI
1. Informare privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019-22 aprilie 2019.
2. Informare privind activitățile desfășurate de MAE în vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 şi organizarea secţiilor de votare în străinătate.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Punct de vedere referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, provenit dintr-o propunere legislativă.
2. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (30) și (345) ale art. 9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996.
3. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă de abrogare a Legii nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
4. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr. 247 din 10.04.2015.
5. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.
6. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România.
7. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 320 din Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, nr. 652 din 28.08.2015.
8. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare.
9. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
10. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale.
11. Punct de vedere privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții constituționale, provenit dintr-o propunere legislativă.

***

Marți, 23 aprilie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 24 aprilie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art.11(5) alin.(1) lit.k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa pașapoartelor simple și a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Proiect de Ordonanță de Urgență pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2019-2020.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre pentru completarea art.3ˡ din Hotărârea Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, comasarea şi scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor.
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sălcuţa, judeţul Dolj.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Buda, judeţul Buzău.
Proiectul poate fi consultat aici.
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Darova, judeţul Timiş.
Proiectul poate fi consultat aici.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema:
– aprobarea negocierii Scrisorii de înţelegere privind avansul dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 2,5 milioane USD, pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării Proiectului de dezvoltare Cartierul pentru justiţie; şi
– aprobarea semnării Scrisorii de înţelegere şi acordarea împuternicirii de semnare a acesteia ministrului Finanțelor Publice.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Memorandum cu tema: Aprobare privind semnarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 16 iulie 2008.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Memorandum cu tema: Raportul de monitorizare a implementării Hotărârii Guvernului nr.389/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019, pentru anul 2018.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Planului de Acţiune al Programului de ţară UNICEF 2018-2022
Proiectul poate fi consultat aici.

V. INFORMĂRI
1. Informare privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019-22 aprilie 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Informare privind activitățile desfășurate de MAE în vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 şi organizarea secţiilor de votare în străinătate.
Proiectul poate fi consultat aici.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 11 iniţiative legislative.


Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.