Secţiuni » Avocaţi
Avocaţi (UNBR, INPPA şi barouri)

Gabriela Savu: Orice Consilier trebuie să răspundă unor cerințe de profesionalism


15 mai 2019 | Alina MATEI

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night
Alina Matei

Alina Matei

Gabriela Savu

Gabriela Savu

Alina Matei: Mulțumesc, stimată doamnă avocat Gabriela Savu, pentru timpul acordat cititorilor JURIDICE.ro. Avocaţii nu se simt avocaţi dacă nu vin la prima Adunare Generală, ci din prima la a doua?

Gabriela Savu: În mod tradițional deja, numărul avocaților prezenți la Adunările Generale ale Baroului București și ale Filialei București-Ilfov a C.A.A. este scăzut la prima convocare, iar în acest an nici calendarul Adunării nu a fost unul propice pentru o prezență numeroasă, prima Adunare Generală fiind convocată într-o saptamană în care existau mai multe zile de sărbătoare legală. Însă, eu cred că avocații din Baroul Bucuresti încep să devină din ce în ce mai interesați de activitatea organelor de conducere ale profesiei și de importanța unei adunări elective care va decide desemnarea reprezentanților lor în toate structurile de conducere ale Baroului și ale Filialei București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților pentru un nou mandat de patru ani.

Alina Matei: E cunoscut, dar trecut uşor cu vederea, că femeile avocat sunt o minoritate în Consiliul Baroului Bucureşti. În secolul XXI, de ce oare votul se duce tot către avocaţii bărbaţi?

Gabriela Savu: Aceasta nu este în mod strict sau particular o problemă a avocaturii. Există o subreprezentare clară a femeilor în general în funcțiile “politice” și în funcțiile elective în particular, inclusiv la nivel european.

Votul este direcționat spre avocații bărbați deoarece ne desfășurăm activitatea profesională într-un context în care conducerea profesiei în general este dominată de bărbați. O mai bună reprezentare a femeilor avocat în organele de conducere ale profesiei nu se poate realiza fără o împărțire echitabilă a puterii și a responsabilităților între femei și bărbați, atât în formele de organizare a profesiei de avocat, cât și în sfera privată. Fără să sufăr de feminism, îmi pot asuma să spun că este o realitate că femeile promovează în general mai târziu în funcții de conducere în cadrul formelor de organizare a profesiei de avocat, sunt mai prost remunerate, deoarece au un grad de mobilitate și un potențial de autonomie sau de independență mai scăzut decât bărbații pe piața avocaturii, iar în momentul în care au ajuns la nivelul de dezvoltare personală și profesională care să permită asumarea unor responsabilități în cadrul organelor de conducere ale profesiei, foarte multe femei avocat nu se vor angaja la o asemenea implicare, deoarece ea presupune timp și disponibilitate pe care multe asemenea colege avocat nu le au. În plus, orice asemenea candidatură prespune și expunere publică, scrutin, iar acestea vin la pachet cu prejudecățile și stereotipurile care sunt inerente oricărei comunități, chiar și uneia educate și liberale cum este cea a avocaturii. De aceea, cred că este nevoie de eforturi mai mari la nivelul profesiei, care să se concentreze pe portretizarea fără stereotipuri a femeilor avocat, în condițiile în care există foarte multe femei avocat cu o activitate profesională prestigioasă, care ocupă poziții de top în societăți de avocatură sau care au o practică individuală de succes, astfel încât să fie încurajate să se implice mai mult în activități reprezentative în cadrul profesiei.

Alina Matei: Organele profesiei ce trebuie să ofere avocaţilor, pentru că de multe ori, în sensul adevărat, marea majoritate a avocaţilor se gândesc la ce se întâmplă acolo doar în preajma alegerilor?

Gabriela Savu: Cei care sunt aleși în organele de conducere ale profesiei trebuie să îi facă realmente pe colegii lor avocați să simtă că sunt reprezentați în mod profesionist, cu bună-credință, cu responsabilitate, în condiții de transparență decizională și, nu în ultimul rând, cu respect pentru valorile avocaturii. În opinia mea, avocatura este o profesie de elită, în care profesionalismul, prestanța, confraternitatea, etica, moderația, adevărul, și, de ce nu, responsabilitatea socială, trebuie sa fie adevaratele valori care să ne ghideze în alegerea celor pe care îi desemnăm să ne fie reprezentanți în organele profesiei.

Alina Matei: Un Consilier sau întregul Consiliu, mă refer la unul profesionist, serios, trebuie să aibă legătură cu ce? Chiar şi cu a spune lucruri pe care unii oameni nu sunt dispuşi să le asculte?

Gabriela Savu: În ceea ce mă privește, atenția îmi este direcționată spre Consiliul Filialei București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților, unde candidez pentru demnitatea de Consilier. Atunci când este vorba despre activitățile de administrare și gestionare a unor fonduri de pensii și asigurări sociale, cum este activitatea principală specifică unei Filiale a C.A.A., apreciez că orice Consilier și întregul Consiliu trebuie să răspundă unor cerințe de profesionalism și implicare serioasă în toate activitățile specifice unei asemenea demnități. Responsabilitatea care poartă asupra Consiliului Filialei este una deosebită, deoarece Consilierii trebuie să asigure în mod corespunzător protecţia fondurilor sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, dezvoltarea, administrarea și asigurarea integrităţii patrimoniului Filialei, totul în condiții de prudențialitate, transparență și administrare diligentă, și în interesul tuturor avocaților contribuabili la sistem. Și, da, ca să răspund punctual întrebării dumneavoastră, este necesar ca un astfel de Consilier să spună lucruri pe care alții nu sunt dispuşi să le asculte și care ar putea să nu fie populare, cum sunt aspectele legate de îmbunătățirea colectării obligațiilor financiare ale avocaților la propriul sistem de asigurări, de reformarea și restructurarea organizatorică, administrativă a Filialei, de proiectele de investiții care să ne asigure o siguranță cu privire la viabilitatea și solvabilitatea sistemului pe termen lung.

Alina Matei: Patru ani de mandat trec repede. Care fapte ar putea rămâne după un mandat de Consilier?

Gabriela Savu: Eu cred ca ar fi o dovadă de transparență, responsabilitate și asumare în ceea ce privește Consiliul Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A., ca fiecare consilier să prezinte periodic, semestrial sau măcar anual, un raport detaliat de activitate, care să fie postat pe site-ul Filialei. Asta îmi propun să fac daca voi fi aleasă. În prezent, deși fiecărui consilier i-a fost repartizată o anumită responsabilitate/domeniu de activitate al filialei, nu putem afla din nicio sursă publică în ce a constat efectiv activitatea fiecăruia și cum și-a îndeplinit fiecare consilier responsabilitățile ce îi reveneau în materia coordonării fiecărei activități. Această situație trebuie schimbată și trebuie să știm în ce constă activitatea fiecărui avocat ales într-o funcție/demnitate electivă în cadrul organelor de conducere ale profesiei.

Alina Matei: Cum poate fi evitată capcana că fiecare nouă serie de Consilieri poate fi mai bună decât cei dinaintea lor?

Gabriela Savu: Aceasta nu ar fi o capcană, să fie mai buni decât cei dinaintea lor este un deziderat! În actualul Consiliu sunt consilieri care au ajuns la 20 sau la 15 ani vechime în funcție, iar din Raportul anual pe 2018 privind activitatea Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A. – un document sumar de nici 8 pagini (situația fiind similară și pe anii precedenți), nu poți aprecia activitatea vreunui consilier în parte. Actualmente se simte nevoia de schimbare, în contextul în care constatăm că nu se observă nici o eficientizare și nici o transparentizare a activității Consiliului.

Alina Matei: Care vor fi principalele preocupări pentru dumneavoastră, în ipoteza alegerii în demnitatea pentru care candidaţi?

Gabriela Savu: La începutul anului 2018, la nivelul sistemului de asigurări al avocaților, în conturile Filialei București-Ilfov a C.A.A. se găsea aproximativ 64% din totalul disponibilului bănesc cumulat pe Casa de Asigurări a Avocaților (adică totalul aferent C.A.A. centrală plus toate celelalte filiale din țară). Fac această precizare în primul rând pentru a aduce un plus de conștientizare în rândul colegilor avocați cu privire la activitatea Filialei București-Ilfov a CAA, care până în prezent și-a desfășurat activitatea în condiții de totală lipsă de transparență. Principalele mele preocupări vor consta în asigurarea transparenței decizionale și în eficientizarea activităților Filialei și reducerea birocrației – propunându-mi efectuarea unor analize inclusiv, dar fără a se limita la modalitatea în care sunt acordate indemizațiile și ajutoarele prevăzute de Legea nr. 72/2016 și de Statutul C.A.A. și cu privire la anumite activități ale Filialei, cum ar fi cabinetele medicale (policlinica Filialei C.A.A. București-Ilfov), despre activitatea căreia la nivelul profesiei nu se știe mare lucru și cu privire la care nu există informații publice din care să rezulte care este bugetul de cheltuieli al acesteia, numărul de beneficiari sau rezultatele activității prestate.

Nu în ultimul rând, apreciez că trebuie efectuată la nivelul Filialei București-Ilfov a C.A.A. și o auditare serioasă financiar-contabilă a cheltuielilor, deoarece din contul de execuție financiar-contabil al Filialei se observă ca valoarea cheltuielilor administrative-gospodarești ale acesteia pe anul 2018 este în cuantum de peste 5,3 mil. RON, depășind cu mult valoarea cheltuielilor cu asigurările sociale acordate pentru avocații în activitate sau pentru pensionari.

Alina Matei: Care ar putea fi cel mai mare duşman al unui Consilier? Blazarea sau achiesarea la propunerile celorlalţi?

Gabriela Savu: În opinia mea, blazarea nu poate fi specifică unui avocat. Lupta de idei, căutarea adevărului, etica profesională împiedică un avocat dedicat să fie cuprins de blazare într-o activitate atât de importantă cum este cea de Consilier. Achiesarea la propunerile celorlalți nu este neapărat un ”dușman”, dacă respectivele propuneri sunt benefice și fundamentate, deoarece la nivelul unui Consiliu este nevoie de colaborare și de conlucrare profesională. Desigur, dacp ”achiesarea la propunerile celorlalţi” este determinată de un dezinteres, acest lucru poate să dăuneze grav activității unui Consilier în cadrul Filialei București-Ilfov a C.A.A., dar acest risc nu există în ceea ce mă privește, deoarece sunt conștientă de responsabilitatea pe care și-o asumă un administrator al unui fond de pensii și asigurări sociale în sistemul propriu de asigurări al avocaților și mă angajez ca, în situația în care voi fi aleasă, să îmi exercit în mod direct, diligent și cu bună-credință mandatul.

Alina Matei: Apropierea profesională de domnul senator, avocat Daniel Fenechiu, faptul că sunteţi în ADSA consideraţi că poate fi un avantaj?

Gabriela Savu: Apropierea profesională de avocatul Daniel Fenechiu nu poate fi decât un avantaj. Ne apropie cei 20 de ani de când colaborăm în avocatură, modul în care am clădit împreună Societatea Civilă de Avocați FENECHIU, SAVU & ASOCIAȚII în condițiile în care eu am început avocatura în anul 2000 sub ”bagheta” maestrului Fenechiu a carui stagiară am fost și, nu în ultimul rând, o prietenie adevarată bazată pe principiile și pe valorile comune pe care le avem, printre care foarte importante pentru noi, atât din punct de vedere profesional, cât și personal, sunt loialitatea și integritatea.

Apropierea profesională de domnul senator Daniel Fenechiu constituie deopotriva un avantaj și un dezavantaj pentru mine. Dezavantajul consta în faptul că, în timp ce lumea politică a câștigat un om politic responsabil și serios în persoana lui Daniel Fenechiu, societatea noastră de avocați a pierdut în același timp atât un coordonator dedicat, care acum nu se mai poate implica în activitățile noastre manageriale, cât și un excelent avocat care nu mai poate exercita prestigioasa arie de practică în materie penală, de care avocatul Daniel Fenechiu se ocupa cu succes până la momentul alegerii în Parlamentul Romaniei. În ceea ce privește avantajul apropierii de senatorul avocat Daniel Fenechiu, acesta este unul de care se bucură până la urmă întreaga profesie de avocat, pentru că intrarea sa în politică și poziția sa de Vicepreședinte al Comisiei Juridice din Senatul Romaniei i-au permis angajarea în rezolvarea unor probleme cu care se confruntă avocatura în raporturile cu puterile statului, ceea ce nu se poate realiza fără o implicare a factorului politic.

Totodată, desigur, faptul că sunt Vicepreședinte al Asociației pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților (ADSA) constituie un avantaj. ADSA și-a propus promovarea rolului important al avocaților în societate, apărarea prestigiului si a imaginii profesiei de avocat. ADSA este constituită dintr-o echipă de avocați inimoși și implicați în problemele profesiei și îi pot enumera aici pe colegul si asociatul meu, Daniel Fenechiu, Președinte ADSA, care este si consilier în cadrul Consiliului Baroului București, pe colegii mei, Silvana Racoviceanu (vicepreședinte ADSA și candidat alături de mine la Consiliul Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A., cu care doresc să fac echipă pentru realizarea proiectelor noastre în cadrul Filialei), pe George Moloman, și pe Mihai Rapcea (ambii candidați la Consiliul Baroului București), pe Julia Zorkoczy (candidat la Comisia de cenzori a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A și la Comisia de disciplină a Baroului Bucuresti), care alaturi de toți ceilalți colegi ai noștri din ADSA pe care nu i-am nominalizat aici s-au implicat în proiectele derulate de Asociația noastră (cum ar fi Proiectul ADSA „Împreună să stopăm infracțiunile din școli!” care a parcurs patru etape de implementare și pe care intenționăm să îl reluăm din toamna anului 2019), dar și în organizarea unor conferințe profesionale (relativ la raporturile avocat-client) și în organizarea unor dialoguri interprofesionale, în relațiile dintre avocați și magistrați. Suntem dedicați profesiei, suntem implicați și ne dorim să aducem în organele de conducere ale profesiei avocați bine pregatiți care să muncească în mod loial în interesul întregului corp profesional.

Alina Matei: De ce să sucească avocaţii votul spre dumneavoastră?

Gabriela Savu: Pentru că îmi pot pune întreaga pricepere profesională, disponibilitate și buna-credință în serviciul membrilor Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A. și pentru că experiența pe care am acumulat-o în decursul activității mele de avocat îmi va permite să îmi exercit în cele mai bune condiții atribuțiile care mi-ar reveni în calitate de membru al Consiliului Filialei. Mă refer aici în mod special la cei 18 ani de activitate profesională continuă pe care îi am ca avocat în Baroul Bucuresti și aproape 10 ani de experiență managerială (sunt avocat coordonator al Societății Civile de Avocați FENECHIU, SAVU & ASOCIAȚII din anul 2010 și până în prezent), la activitățile mele de consultanță și asistență juridică acordată clienților care activează pe piața de capital și chiar în domeniul administrării fondurilor private de pensii. De aceea, sper să mă bucur de încrederea colegilor mei care compun Adunarea Generală a Filialei București-Ilfov a C.A.A., pe care îi asigur că, în situația în care voi fi aleasă în această demnitate, îmi voi îndeplini în mod fidel misiunea în cadrul Consiliului de Administrație al Filialei București-Ilfov a C.A.A..

Alina Matei: Un mesaj, vă rog, pentru cititorii J.

Gabriela Savu: Cineva spunea că a nu vota înseamnă de fapt tot a vota, dar pentru ceea ce respingi. De aceea, eu îmi îndemn în primul rând colegii avocați, care știu că se regăsesc în număr mare printre cititorii JURIDICE.ro, să vină să voteze. Este singura modalitate în care putem împiedica posibilitatea preluării sau, după caz, a perpetuării la conducerea profesiei a celor care nu au aceleași interese și idealuri cu cele pe care dorim sa le promovăm pentru profesia de avocat.

Alina Matei: Mulţumesc pentru că aţi stat de vorbă cu mine.

Gabriela Savu: Și eu vă mulțumesc pentru atenția acordată!

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică