BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul munciiCyberlaw
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

Prima procedură de infrigement din istoria CEDO. Curtea a considerat că Azerbajianul nu și-a îndeplinit obligația de a se conforma hotărârii Curții din 2014. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru al completului de judecată
04.06.2019 | JURIDICE.ro


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțând prima hotărâre în procedura de încălcare a dreptului comunitar în temeiul articolului 46 § 4 din Convenția europeană, a constatat că Azerbaidjanul nu și-a îndeplinit obligația de a se conforma hotărârii Curții din 2014 referitoare la activistul pentru drepturile omului, Ilgar Mammadov (cererea nr. 15172/13).

Marea Cameră a constatat, în unanimitate, că a exista o încălcare a articolului 46 § 1 (forța obligatorie și executarea hotărârilor judecătorești) a Convenției Europene a Drepturilor Omului de catre Azerbajian.

Cazul a vizat trimiterea unei întrebări la Curte la 5 decembrie 2017 de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, însărcinat cu supravegherea executării hotărârilor Curții, cu privire la faptul dacă Azerbaidjanul nu a respectat hotărârea din 2014 prin faptul că nu l-a eliberat pe domnul Mammadov necondiționat. Comitetul a folosit competențele prevăzute la articolul 46 § 4 din Convenția europeană.

Curtea a constatat, în special, că Guvernul a luat doar măsuri limitate pentru punerea în aplicare a hotărârii, ceea nu a ajuns sa fie într-o manieră conformă cu „concluziile și spiritul” cazului Mammadov.

Curtea a concluzionat că Azerbaidjanul nu și-a îndeplinit obligația conform articolului 46 § 1 din Convenție de a se conforma hotărârii.

În conformitate cu articolul 46 § 5 al Convenției, cazurile în care Curtea constată o încălcare a articolului 46 § 1 vor fi retrimise Comitetului de Miniștri pentru examinarea măsurilor care trebuie luate.

Hotărârea Curții din 2014 a constatat că Azerbaidjanul a încălcat drepturile domnului Mammadov prin faptul că l-a acuzat de infracțiuni și l-a arestat preventiv în 2013, fără a exista suspiciuni rezonabile că el a comis o infracțiune. Curtea a considerat in aceste  circumstanțe că obiectivul real al acestor măsuri a fost acela de a-l pedepsi domnul Mammadov pentru criticarea Guvernului.

În procedurile de executare, Comitetul Miniștrilor a subliniat deficiențele fundamentale ale procedurilor penale și a cerut de multe ori Azerbaidjanului să îl elibereze pe domnul Mammadov, ca pe un pas esențial în redresarea încălcărilor constatate de Curte.

Cu toate acestea, el a rămas în detenție timp de aproape patru ani după ce hotărârea Curții a devenit definitivă la 13 octombrie 2014, până la eliberarea condiționată a acesteia la 13 august 2018, ca urmare a inițierii procedurii de încălcare a dreptului comunitar. În martie 2019, Curtea Supremă de Justiție, după ce a redus sentința sa, a constatat că și-a îndeplinit integral timpul nesar si poate fi pus in libertatate neconditionat.

Principalele fapte

Reclamantul, Ilgar Eldaroglu Mammadov, este un cetățean din Azerbaidjan care s-a născut în 1970 și locuiește în Baku. El este un blogger și un activist politic care și-a anunțat, de asemenea, intenția de a candida în funcția de președinte în 2013.

El a fost plasat în arest preventiv în februarie 2013 după ce a scris pe blogul său despre tulburările într-un oraș numit Ismayilli. El a spus, printre altele, că oamenii de acolo au reacționat la „corupția și insolența” funcționarilor publici. El a fost ulterior acuzat de organizarea sau participarea activă la acțiuni care au provocat o încălcare a ordinii publice, iar ulterior a fost acuzat de tulburare de masă și de rezistență sau violență împotriva funcționarilor publici, care amenință viața sau sănătatea lor.

Domnul Mammadov a depus o cerere la CEDO in februarie 2013, întemeiat în special pe faptul că a fost arestat și reținut fără o „suspiciune rezonabilă” a unei infracțiuni; și prezumșia de nevinovăție a fost încălcată; și că a fost urmărit penal pentru viziunile sale politice și pentru amenințarea pe care a prezentat-o ​​ca potențial candidat la președinție.

În martie 2014 a fost condamnat la șapte ani de închisoare.

Într-o hotărâre a unei camere CEDO din 22 mai 2014 (prima hotărâre Mammadov), Curtea a constatat încălcări ale articolului 5 § 1 (dreptul la libertate și securitate), articolul 5 § 4 (dreptul la un control jurisdicțional al reținerii); Articolul 6 § 2 (prezumția de nevinovăție) și articolul 18 (limitarea utilizării restricțiilor asupra drepturilor) coroborat cu articolul 5. De asemenea, i-a fost acordat 20 000 de euro ca satisfacție echitabilă pentru prejudiciul moral.

Comitetul de Miniștri a examinat prima dată cazul în decembrie 2014. A luat numeroase decizii și a adoptat rezoluții provizorii, subliniind obligația statului conform articolului 46 § 1 al Convenției sa adopte măsuri individuale pentru a pune capăt oricăror încălcări care au fost constatate și să-i înlăture consecințele, pentru a-l repune pe domnul Mammadov în poziția în care ar fi fost în cazul în care drepturile sale nu ar fi fost încălcate (restitutio in integrum).

CEDO a subliniat deficiențele fundamentale ale procedurilor penale descoperite de concluziile Curții în temeiul articolului 18, combinate cu articolul 5 al Convenției și au solicitat eliberarea domnului Mammadov fără întârziere și, ulterior, eliberarea imediată și necondiționată. Cu toate acestea, el a rămas reținut în baza acuzațiilor penale din litigiu.

În octombrie 2017, Comitetul a anunțat Azerbaidjanul că, în opinia sa, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Convenției, primul pas în cadrul unei proceduri de încălcare a dreptului Conventiei introdusă în 2010 în temeiul articolului 46 § 4 al Convenției.

În urma acestei proceduri, Comitetul de Miniștri, în decembrie 2017, a adresat Curții o întrebare cu privire la îndeplinirea de către Azerbaidjan a obligației sale în temeiul articolului 46 § 1.

Dl Mammadov a fost eliberat cu probațiune în august 2018. În martie 2019, Curtea Supremă și-a revăzut sentința, a constatat că și-a îndeplinit timpul în totalitate și a anulat condițiile de eliberare.

În noiembrie 2017, Curtea a constatat că procesul domnului Mammadov privind aceleași acuzații penale ca și cele criticate în hotărârea sa din 2014 a încălcat drepturile sale

Hotărârea Curții

a) Procedura în temeiul articolului 46 § 4

Întrucât aceasta a fost prima dată când Curtea a procedat la procedurile privind încălcarea dreptului comunitar, aceasta a stabilit mai întâi metoda sa. Curtea a menționat, în special, că istoricul de redactare a Protocolului nr. 14, care a introdus această măsură, a arătat că procedurile în temeiul articolului 46 § 4 vizează îmbunătățirea și accelerarea executării hotărârilor sale.

Curtea a constatat că cerințele articolului 46 reflectă principiile dreptului internațional, inclusiv obligația statelor pârâte de a obține restitutio in integrum cât mai mult posibil și de a preveni încălcări similare. Aceste principii au fost incluse în Regulamentul Comitetului Miniștrilor, iar mecanismul de supraveghere instituit în prezent în temeiul articolului 46 a oferit un cadru cuprinzător pentru executarea hotărârilor Curții, consolidat de practica Comitetului de Miniștri.

Rolul Curții nu a fost acela de a înlătura Comitetului de Miniștri sarcina sa de supraveghere. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 46 § 4, Curtea a trebuit să se pronunțe definitiv cu privire la chestiunea respectării unei hotărâri judecătorești. În acest sens, a trebuit să ia în considerare toți factorii relevanți, inclusiv concluziile Comitetului, poziția Guvernului și observațiile victimei, precum și identificarea obligațiilor legale care decurg din hotărârea definitivă. O astfel de hotărâre trebuia, de asemenea, să se refere la situația de conformitate atunci când o întrebare a fost adresată Curții.

b) Domeniul de aplicare al cauzei

Formularea întrebării Comitetului Miniștrilor a fost largă, dar Curtea a constatat că, în esență, Comitetul de Ministrii s-a concentrat asupra neîndeplinirii de către Azerbaidjan a unor măsuri individuale care să respecte constatarea Curții de încălcare a drepturilor domnului Mammadov în temeiul articolului 18 coroborat cu articolul 5. Prin urmare, nu trebuia să examineze în detaliu celelalte elemente ale hotărârii, cum ar fi cel al satisfacției echitabile pe care Azerbaidjanul a plătit-o în decembrie 2014 sau măsurile generale.

c) Examinarea măsurilor individuale

Curtea a remarcat că hotărârea sa nu a indicat în mod explicit ce măsuri individuale ar trebui să ia Azerbaidjanul, dar acest lucru nu a fost decisiv. Întrebarea era dacă măsurile luate de Guvern erau compatibile cu concluziile și cu spiritul primei hotărâri Mammadov, în care a constatat că acțiunile autorităților în urmărirea penală împotriva lui Mammadov intenționau să-l pedepsească pentru critica guvernul.

Curtea a constatat că constatarea că a fost încălcată articolul 18 coroborat cu articolul 5 din Convenție a afectat orice acțiune care rezultă din impunerea acuzațiilor.

Obligația autorităților statului a fost aceea de a realiza, pe cât posibil, restitutio in integrum. Având în vedere concluziile și spiritul hotărârii, aceasta însemna eliminarea consecințelor negative ale executarii acuzațiilor penale abuzive, inclusiv prin eliberarea domnului Mammadov din detenție. Curtea a remarcat că, în opinia Guvernului, diferitele proceduri judiciare în care domnul Mammadov a făcut apel împotriva condamnării sale, au abordat problemele ridicate de prima hotărâre a lui Mammadov. Guvernul a observat de asemenea că domnul Mammadov a fost eliberat în cele din urmă în august 2018.

Cu toate acestea, Curtea a constatat că, până în momentul în care Comitetul de Miniștri a început procesul de încălcare a legislației în decembrie 2017, era clar că procedura internă nu corespundea principiilor Convenției. Într-adevăr, o instanță de apel a respins în 2016 constatările Curții de la Strasbourg în temeiul articolului 5 § 1 (c) și nu a făcut nici o mențiune privind constatarea unei încălcări a articolului 18 coroborat cu articolul 5.

Nici eliberarea lui în martie 2018, nici hotărârea Curții Supreme din martie 2019 nu a oferit despăgubiri deoarece, ca și celelalte decizii interne, au acceptat condamnarea pe baza acuzațiilor abuzive. În orice caz, ambele decizii au fost pronunțate după sesizarea Comitetului Miniștrilor.

d) Concluzie

Curtea a observat că întreaga structură a Convenției s-a bazat pe presupunerea că autoritățile din statele membre acționează cu bună-credință. Drepturile garantate de Convenție au fost menite să fie mai degrabă practice și eficiente, decât iluzorii și teoretice.

Măsurile limitate adoptate pentru a pune în aplicare prima hotărâre a Curții în cazul domnului Mammadov nu au permis Curții să concluzioneze că Azerbaidjanul a acționat „cu bună-credință” într-un mod compatibil cu „concluziile și spiritul” hotărârii sau într-un mod care au oferit o protecție practică și eficientă pentru drepturile Convenției constatate că au fost încălcate în acest caz.

Prin urmare, a constatat că Azerbaidjanul nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la articolul 46 § 1 de a se conforma hotărârii în cauza dlui Mammadov.

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate