Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul familiei
Dreptul familiei
DezbateriCărţiProfesionişti

Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor


18 iunie 2019 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Dreptul Uniunii Europene, Familie, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Elena Albu

Elena Albu

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 189/4 din 5 iunie 2019 a fost publicată Recomandarea Consiliului din 22 mai 2019 privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor.

Consiliul Uniunii Europene recomandă statelor membre,

În conformitate cu legislația națională și europeană, cu resursele disponibile și cu condițiile de pe plan național și în strânsă cooperare cu toate părțile interesate relevante:

1. Să îmbunătățească accesul la sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor, în concordanță cu declarațiile stabilite în „Cadrul de calitate pentru educația și îngrijirea timpurie a copiilor” prezentat în anexa la prezenta recomandare și cu cel de al 11-lea principiu al Pilonului european al drepturilor sociale.
2. Să depună eforturi pentru a garanta că serviciile de educație și îngrijire timpurie a copiilor sunt accesibile din toate punctele de vedere, inclusiv financiar, și incluzive. S-ar putea avea în vedere:
(a) sprijinirea dezvoltării copilului în mod consecvent, începând cât de timpuriu posibil, prin utilizarea serviciilor de educație și îngrijire timpurie;

(b) analizarea ofertei și a cererii din partea familiilor pentru a adapta mai bine oferta de servicii de educație și îngrijire timpurie a copiilor la necesitățile familiilor respective, respectând alegerea părinților;

(c) analizarea și eliminarea obstacolelor cu care s-ar putea confrunta familiile atunci când au acces la servicii de educație și îngrijire timpurie a copiilor și când utilizează aceste servicii, cum ar fi costurile, barierele legate de sărăcie, poziția geografică, orarele inflexibile, barierele legate de serviciile inadecvate pentru copiii cu nevoi speciale, barierele culturale și lingvistice, discriminarea, precum și lipsa de informații;

(d) stabilirea de contacte și de relații de cooperare cu familiile și, în special, cu cele aflate într-o situație vulnerabilă sau defavorizată, pentru a le informa cu privire la posibilitățile de educație și îngrijire timpurie a copiilor și la beneficiile acestora și, după caz, cu privire la sprijinul disponibil, pentru a consolida încrederea în servicii și pentru a încuraja utilizarea acestora de la o vârstă fragedă;

(e) asigurarea accesului, pentru toate familiile care doresc să le utilizeze, la servicii de educație și îngrijire timpurie a copiilor care să fie accesibile din punct de vedere financiar și de bună calitate, în mod ideal prin depunerea unor eforturi la nivelul de guvernanță adecvat în vederea instituirii dreptului la un loc de bună calitate în cadrul sistemului de educație și îngrijire timpurie a copiilor;

(f) furnizarea de servicii incluzive de educație și îngrijire timpurie pentru toți copiii, inclusiv pentru cei care provin din medii diverse și pentru cei cu nevoi educaționale speciale, inclusiv cu handicap, evitând segregarea și stimulând participarea lor, indiferent de statutul părinților sau al îngrijitorilor lor în cadrul pieței muncii;

(g) sprijinirea tuturor copiilor în învățarea limbii utilizate în cadrul activităților educative, luând în considerare și respectând totodată prima limbă însușită a copiilor;

(h) consolidarea acțiunilor preventive, identificarea timpurie a dificultăților și a unor servicii adecvate pentru copiii cu nevoi speciale și familiile acestora, implicând toți actorii relevanți, de exemplu, serviciile de educație, sociale sau de sănătate, precum și părinții.

3. Să sprijine profesionalizarea personalului din sectorul educației și îngrijirii timpurii a copiilor, inclusiv a personalului de conducere. În funcție de nivelul existent al calificărilor profesionale și de condițiile de lucru, succesul poate depinde, printre altele, de realizarea următoarelor acțiuni:
(a )creșterea statutului profesiilor din sectorul educației și îngrijirii timpurii a copiilor, prin crearea unor standarde profesionale ridicate, prin oferirea unui statut profesional și a unor perspective de carieră atrăgătoare pentru educatorii din sectorul educației și îngrijirii timpurii a copiilor, prin eforturi de a asigura mai bine un echilibru de gen și prin crearea unor parcursuri de profesionalizare a personalului cu un nivel redus sau inexistent de calificare, precum și a unor parcursuri specifice pentru calificarea asistenților;

(b )îmbunătățirea educației inițiale și a dezvoltării profesionale continue a personalului pentru a se avea pe deplin în vedere necesitățile copiilor în materie de bunăstare, învățare și dezvoltare, evoluțiile relevante la nivelul societății, egalitatea de gen și buna înțelegere a drepturilor copilului;

(c) acordarea de timp personalului pentru a desfășura activități profesionale precum reflecția, planificarea, colaborarea cu părinții, cu alți profesioniști și cu colegii;

(d) stabilirea obiectivului de a dota personalul cu competențele necesare pentru a răspunde nevoilor individuale ale copiilor provenind din medii diferite și ale celor cu nevoi educaționale speciale, inclusiv cu handicap, pregătind personalul pentru gestionarea unor grupuri diverse.

4. Să consolideze elaborarea de programe de învățământ pentru educația timpurie menite să urmărească interesele copiilor, să încurajeze bunăstarea acestora și să satisfacă nevoile și potențialul fiecărui copil în parte, inclusiv în cazul celor cu nevoi speciale sau aflați într-o situație vulnerabilă sau defavorizată. Abordările care sprijină învățarea și dezvoltarea copiilor într-o manieră holistică ar putea include:
(a) asigurarea unui echilibru în cadrul condițiilor pentru dezvoltarea socio-emoțională și cognitivă, recunoscându-se importanța jocurilor, a contactului cu natura, precum și a rolului muzicii, artelor și activității fizice;

(b) promovarea participării, a inițiativei, a autonomiei, a soluționării problemelor și a creativității și încurajarea înclinațiilor spre învățare precum deprinderea de a judeca, a investiga și a colabora;

(c) încurajarea empatiei, a compasiunii, a respectului reciproc și a sensibilizării în ceea ce privește egalitatea și diversitatea;

(d) oferirea de oportunități de expunere la limbi străine și de învățare a acestora de timpuriu, prin activități ludice; și

(e) luarea în considerare, acolo unde este posibil, a unor programe multilingve adaptate pentru primii ani de viață, care să țină seama și de nevoile specifice ale copiilor bilingvi/multilingvi;

(f) punerea la dispoziția furnizorilor de servicii a unor orientări privind utilizarea, adaptată la vârstă, a instrumentelor digitale și a noilor tehnologii emergente;

(g) promovarea unei mai bune integrări a educației și îngrijirii timpurii a copiilor în procesul educațional și sprijinirea colaborării între personalul din sectorul educației și îngrijirii timpurii și cel din sectorul învățământului primar, părinți și serviciile de consiliere, în vederea unei tranziții fără probleme a copiilor către învățământul primar;

(h) promovarea unui mediu educațional incluziv, democratic și participativ, care să respecte și să integreze opinia tuturor copiilor.

Consilier juridic Elena Albu

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică