Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Monitorul Oficial al României Noutăți legislative SELECTED Sistemul judiciar

Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a INM pentru 2019

10 iunie 2019 | JURIDICE.ro

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 444 din data de 6 iunie 2019, a fost publicat Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, din 21 mai 2019.

I. Examenul de admitere

Criteriile pentru a fi admiși la Institutul Național al Magistraturii:
a) are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
b) este licențiată în drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;
d) cunoaște limba română;
e) este aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției. Comisia medicală se numește prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului sănătății. Taxele examenului medical se suportă din bugetul INM.

Reglementările esențiale privesc următoarele subiecte:

Concursul de admitere se organizează la data și locul stabilite de INM, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării concursului pe paginile de internet ale CSM și INM, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripții domiciliază sau au reședința legal stabilită candidații.

CSM numește comisia de admitere a concursului, comisia de elaborare a subiectelor și comisia de soluționare a contestațiilor.

Examinarea candidaților se face în două etape:

Prima etapă este eliminatorie și constă în susținerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

1. un test-grilă (compus din 100 de întrebări, 25 per disciplină, care se susține în timp de maxim 4 ore, punctajul minim 60) de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținut la următoarele discipline: drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal;

2. o probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținută la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal.
Nota obținută la prima etapă este media aritmetică a notelor obținute la probele date, respectiv testul- grilă de verificare a cunoștințelor juridice și proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice.
La etapa a II-a participă numai candidații declarați admiși la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima etapă, în limita unui număr egal cu o dată și jumătate din numărul de locuri de auditori de justiție, respectiv din numărul de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs, în cazul unui număr impar de locuri sau posturi rotunjirea făcându-se la numărul mai mare. Numărul candidaților admiși în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

A doua etapă constă în susținerea unui interviu.

În a doua etapă, candidații susțin un interviu în fața comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, doi judecători, un procuror și un cadru didactic universitar selectat, de regulă, din rândul celor ce au gradul didactic de profesor universitar, desemnați de CSM, la propunerea INM.

Interviul constă în:
a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat și susținerea orală a acestuia;
b) analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei.

I. Examenul de absolvire

După încheierea cursurilor în cadrul Institutului Național al Magistraturii, auditorii de justiție admiși la Institut până în anul 2019 inclusiv susțin un examen de absolvire (cu durata de maxim 4 ore), constând în probe teoretice și practice, cu subiecte distincte pentru judecători și procurori, prin care se verifică însușirea cunoștințelor necesare exercitării funcției de judecător sau de procuror.

Pe durata desfășurării probelor este permisă consultarea legislației indicate în bibliografie, cu excepția celei comentate și adnotate.

Rezultatele pot fi contestate în termen de 48 de ore de la afișare. Nota acordată în urma soluționării contestației este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.

În cazul în care un auditor de justiție nu promovează examenul de absolvire în prima sesiune, acesta are dreptul să participe la următoarea sesiune organizată potrivit prezentului regulament.

În termen de 10 zile de la susținerea ultimei probe a examenului de absolvire a INM, auditorii de justiție depun la INM următoarele documente, care prin Direcției resurse umane și organizare din cadrul CSM va verifica buna lor reputație.

Absolvenții INM care se bucură de bună reputație sunt numiți de către CSM în funcțiile de judecători sau procurori stagiari, avându-se în vedere și media acestora și opțiunea exprimată dacă e cazul.

Pentru mai multe detalii a se vedea Regulamentul integral.

Intrarea în vigoare: 6 iunie 2019.

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership