« Selected
Flux noutăţi
AnunţuriSistemul judiciarUNBR BarouriNotariatExecutoriUniversitariaInternaţionalJURIDICE.ro

Tribunalul Bistrita-Nasaud. Adunarea Generala a judecatorilor din 31 august 2009
02.09.2009 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Luni, 31 august 2009, judecatorii de la Tribunalul Bistrita-Nasaud s-au intrunit in Adunarea Generala a judecatorilor. Textul integral al procesului-verbal:

„PROCES-VERBAL AL ADUNARII GENERALE A JUDECATORILOR TRIBUNALULUI BISTRITA-NASAUD DIN DATA DE 31 AUGUST 2009

Azi, 31 august 2009, orele 13,00, la sediul Tribunalului Bistrita-Nasaud s-a desfasurat adunarea generala a judecatorilor tribunalului, convocata de presedintele instantei potrivit art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 304/2004, republicata.

Potrivit art. 20 alin. 6 din Hotararea CSM nr. 387/2005, adunarea generala  este prezidata de vicepresedintele instantei, judecator Gabriela Cristina Frentiu, datorita lipsei presedintelui instantei.

Adunarea generala este legal constituita, fiind prezenti 13 membrii din totalul de 20 de judecatori ai instantei (d-lui judecator Coltea Lucian i-a fost semnat de Pesedintele Romaniei decretul de eliberare din functie prin pensionare).

Astfel, sunt prezenti urmatorii judecatori: sectia penala: Petrisor Alexandru Dorin, Lazar Mariana Violeta, Gaurean Adina, Berbecariu Daniella; sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal: Ursu Ilie, Galatan Dumitru, Oltean Nicolae, Linul Diana Emiliana; sectia civila: Frentiu Gabriela Cristina, Simionescu Ildiko, Redl Elvira, Iacob Corina, Cordovan Eudochia.

Vicepresedinte instantei da citire ordinii de zi, care este urmatoarea:

I. exprimarea punctului de vedere al judecatorilor tribunalului cu privire salarizarea propusa prin Proiectul Legii cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice, in forma comunicata de Consiliul Superior al Magistraturii;

II. exprimarea punctului de vedere in legatura cu scrisoarea deschisa adresata de U.N.J.R. privind unele aspecte referitoare la directiile de actiune in cadrul reformei in sistemul judiciar.

Cu privire la pct. I al ordinii de zi d-l judecator Ursu Ilie subliniaza necesitatea ca noua lege de salarizare sa tina seama de locul si rolul justitiei in statul de drept, de raspunderea, complexitatea, riscurile pe care le presupune exercitarea activitatii, de incompatibilitatile si interdictiile existente, asa cum se statueaza in cuprinsul art. 126 capitolul VI al proiectului de lege.

In cadrul discutiilor purtate vicepresedintele instantei invedereaza faptul ca nu exista o corelare intre coeficientii stabiliti pentru judecatori si cei stabiliti pentru membrii Curtii Constitutionale, consilierii Curtii de Conturi, consilierul de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Administratia Prezidentiala, membrii C.N.A., C.N.S.A.S., senatorii si deputatii, persoane in favoarea carora se stabilesc coeficienti de ierarhizare superiori comparativ cu oricare judecator din Romania.

De asemenea, se subliniaza faptul ca exista o necorelare intre coeficientii stabiliti pentru judecatorul de la judecatorie si grefierul sef cu studii medii sau superioare, acestia din urma  ajungand sa aiba un coeficient mai mare decat judecatorul cu o vechime de 3-5 ani (grefierul sef cu studii medii) ori egal cu cel al judecatorului cu grad de tribunal (grefierul sef cu studii superioare).

In acelasi timp, nu s-au inlaturat discriminarile existente in sistemul de salarizare intre judecatorii de la judecatorii, tribunale, curti de apel si procurorii de la DIICOT si DNA, care sunt salarizati la nivelul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu toate ca prin hotarari judecatoresti irevocabile s-a stabilit dreptul judecatorilor la un salariu egal cu al procurorilor DIICOT si DNA, inclusiv pentru viitor.

Presedintele adunarii generale supune votului propunerea de a se face demersuri pe langa factorii de decizie pentru ca prin noua lege de salarizare sa se stabileasca un salariu care sa corespunda menirii judecatorului in statul de drept si care sa compenseze interdictiile si incompatibilitatile impuse acestuia.

Membrii adunarii generale, in unanimitate, prin vot deschis, au apreciat ca  se impune ca noua lege de salarizare sa cuprinda coeficienti de ierarhizare pentru judecatori la acelasi nivel cu cei prevazuti pentru reprezentantii celorlalte puteri ale statului, legislativa si executiva.

Cu privire la pct. 2 al ordinii de zi presedintele Adunarii generale prezinta colegilor scrisoarea deschisa transmisa instantei de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania, procesul verbal  al adunarii generale a judecatorilor Curtii de Apel Targu Mures din 19 august 2009, materiale comunicate judecatorilor anterior datei adunarii generale.

Discutiile s-au axat pe urmatoarele probleme:

1. subfinantarea sistemului judiciar, in general, al tribunalului in special;

2. necesitatea trecerii taxelor judiciare de timbru in bugetul de stat;

3. masuri pentru apararea statutului independentei judecatorului, propuneri pentru eficientizarea activitatii instantei.

1. Presedintele adunarii generale aduce la cunostinta judecatorilor ca in anul 2009 bugetul alocat instantei reprezinta cca. 65% din cel de anul trecut, fapt ce a determinat acumulare de restante la plata energiei electrice, apei, consumabilelor, materialelor de curatenie. Totodata, s-au impus restrictii la consumul de combustibil, exista dificultati in intretinerea autovehiculelor si chiar imposibilitatea inmatricularii autovehiculului destinat activitatii serviciului de probatiune.

Se efectueaza cu intarziere plata traducatorilor si interpretilor folositi de instanta, precum si plata altor furnizori de servicii.

Judecatorii au relevat intarzierile in decontarea contravalorii medicamentelor, a transportului.

Membrii adunarii generale in unanimitate au fost de acord ca  se impune alocarea urgenta de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti de fonduri bugetare suplimentare in vederea evitarii blocajului functional.

2. Taxele judiciare de timbru constituie venituri la bugetele unitatilor administrative-teritoriale si nu al justitiei. Daca potrivit O.U.G. nr. 75/2008 sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituiau venituri la bugetul de stat si se cuprindeau distinct in bugetele de venituri si cheltuieli ale Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin legea de aprobare a ordonantei de urgenta, Legea nr. 76/2009, textul a fost modificat, in sensul ca s-a prevazut expres ca aceste sume constituie venituri la bugetele locale.

Aceasta dispozitie s-a prevazut si prin Legea nr. 276/2009 de aprobare a O.U.G. nr. 212/2008, conform careia taxele judiciare de timbru intra in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal debitorul.

D-na judecator Redl Elvira arata ca cea mai mare parte a bugetului local se constituie din taxele judiciare de timbru.

Membrii adunarii generale in unanimitate au fost de acord ca  este necesara o modificare legislativa  in sensul trecerii imediate a sumelor provenite din plata taxelor judiciare de timbru de la bugetul local in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

3. Numarul mare de cauze, complexitatea tot mai ridicata a acestora, necesitatea respectarii termenului legal de motivare a hotararilor, face ca judecatorul sa nu mai aiba timpul necesar pregatirii profesionale, studiului individual.

In aceste conditii, se apreciaza ca este necesara, in materiile unde este posibil, normarea activitatii judecatorului in sensul ca activitatea sa se desfasoare in programul de lucru de 8 ore, ceea ce implica reducerea numarului de dosare pe sedinta, acordarea unor termene de judecata mai lungi.

D-l judecator Petrisor Alexandru arata ca in materia infractiunilor flagrante sau in alte cauze de acest gen nu se poate asigura desfasurarea activitatii numai in intervalul de 8 ore.

In aceste situatii, in care normarea nu este posibila, se apreciaza ca impune plata orelor suplimentare prestate de judecator si personalul auxiliar de specialitate.

Modul in care este gandita pentru viitor remunerarea magistratilor va avea un efect descurajant cu privire la pastrarea magistratilor in sistem si va fi un impediment insurmontabil in absorbtia unor resurse umane calificate.

In cadrul adunarii generale s-a relevat ca subminarea puterii judecatoresti a culminat cu promovarea proiectului legii de salarizare prin care indemnizatia unui judecator este inferioara unui functionar public din sfera puterii legislative sau executive.

In scopul asigurarii respectarii statutului judecatorului in statul de drept, al apararii independentei se propun in semn de solidaritate cu ceilalti colegi din tara urmatoarele masuri:

– solutionarea numai a cauzelor apreciate ca avand caracter urgent astfel: in materie penala, toate cauzele cu arestati, cele privind masurile preventive, perchezitiile, interceptarile convorbirilor si comunicarilor telefonice; in materie civila cauzele privind plasamentul minorilor si adoptiile, formulate in baza Legilor nr. 272/2004 si nr. 273/2004; in materie comerciala cererile de declarare a insolventei la cererea debitorului;

– activitatea la Registrul Comertului sa vizeze strict o sedinta pe luna;

– celelalte cauze sa fie amanate la un termen ulterior, care initial va fi de 2 luni;

– actiunile si cererile depuse personal sau comunicate prin posta  sa se primeasca de serviciul de registratura, sa primeasca data certa de inregistrare fara insa ca actiunile sa se evidentieze in sistemul informatic Ecris, neprimind numar;

– dosarele vor putea fi consultate de justitiabili la arhiva instantei;

– nu se vor elibera copii, certificate, nu se vor solutiona cereri de legalizare sau investire cu formula executorie;

– apostilele nu vor fi semnate de judecatorul desemnat;

– nu se va desfasura activitate de judecator de serviciu;

– presedintii de sectii sau judecatorii desemnati nu vor raspunde la solicitarile MJLC, CSM, altor institutii;

– judecatorii vor refuza desemnarea in birourile electorale, urmand a se intocmi un tabel cuprinzand semnaturile fiecarui judecator in acest sens.

Aceste masuri se propun a fi aplicate cu incepere din data de 1 septembrie 2009 si pana la propunerea unei legi de salarizare care sa tina seama de rolul judecatorului, de responsabilitatile sale, de interdictiile si incompatibilitatile la care este supus, de complexitatea muncii.

Membrii adunarii generale, in unanimitate, prin vot deschis, au aprobat masurile propuse, cu incepere din data de 1 septembrie 2009 si pana la propunerea unei legi de salarizare care sa tina seama de rolul judecatorului, de responsabilitatile sale, de interdictiile si incompatibilitatile la care este supus, de complexitatea muncii, stabilindu-se ca masura amanarii judecarii cauzelor adoptata de adunarea generala va fi adusa la cunostinta justitiabilului la inceputul fiecarei sedinte de judecata si prin afisare la sediul instantei.

Un exemplar al prezentului proces-verbal se va comunica, dupa semnare, fiecarui judecator.

JUDECATORI: Berbecariu Daniella, Cordovan Eudochia, Frentiu Gabriela Cristina, Galatan Dumitru, Gaurean Adina, Iacob Corina, Lazar Mariana, Linul Diana Emiliana, Oltean Nicolae, Petrisor Alexandru Dorin, Redl Elvira, Simionescu Ildiko, Ursu Ilie”

 
Secţiuni: Content | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD