Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 
Print Friendly, PDF & Email

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 12 iunie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
13.06.2019 | JURIDICE.ro

Miercuri, 12 iunie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 12 iunie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului.
3. Proiect de Lege privind acceptarea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care depreciază stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, în data de 15 octombrie 2016.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide.
2. Ordonanță de Urgență privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfășurării Programului cultural naţional „Timișoara-Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti”, lucrare de utilitate publică de interes național.
4. Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti-Obiect 7-Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A”.
5. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)”, judeţul Bihor.
6. Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN.7 și DN2-A2”.
7. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
8. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.-Marfă”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
9. Hotărâre privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar.
10. Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie pentru transportul materialului dragat.
11. Hotărâre pentru modificarea art. 4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar.
12. Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare, restaurare şi extindere imobil ASE Bucureşti – Spaţii de educaţie şi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7”.
13. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.
14. Hotărâre pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Petrila din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului -S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.
15. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea BĂIŢA S.A. ŞTEI, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.
16. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României.
17. Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE),  în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale.
18. Hotărâre privind sistarea definitivă a lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii „Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşani”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861 din 2 decembrie 1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii „Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşani”, judeţul Vrancea.
19. Hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 1 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1018/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
20. Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung şi scoaterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung a unei părţi dintr-un imobil, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite.
21. Hotărâre privind aprobarea desfiinţării Stadionului orăşenesc Săveni situat în oraşul Săveni, str. Independenţei nr. 2, judeţul Botoşani în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire Complex Sportiv, strada Independenţei nr. 2, oraşul Săveni”.
22. Hotărâre privind aprobarea desfiinţării Bazei sportive ACOMIN Cluj, situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Mikszath Kalman nr. 16, judeţul Cluj.
23. Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
24. Hotărâre privind modificarea anexei nr.41 la Hotărârea Guvernului  nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
25. Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentului „Conferinţa internaţională a concurenţei, ediţia a II-a – Aplicarea la nivel naţional a articolelor 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”, organizat în perioada 13 – 17 noiembrie 2019.
26. Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţie sediu pentru Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații.
27. Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa
28. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa.
29. Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Călăraşi.
30. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Suliţa, judeţul Botoşani.
31. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tămădău Mare, judeţul Călăraşi.
32. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud.
33. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Ezeriş, judeţul Caraş-Severin.
34. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Rădeşti, judeţul Alba.
35. Hotărâre privind aprogarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Naționale de Meteriologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului.
36. Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019.
37. Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din județul Alba.
38. Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitatea de protocol cu caracter deosebit „Observarea exercițiului militar Saber Guardian 2019, de pe teritoriul României, conform prevederilor Documentului de la Viena 2011 privind măsurile de creștere a încrederii și securității în spațiul OSCE”, organizată de Ministerul Afacerilor Interne prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale în perioada 18-21 iunie 2019.
39. Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Bangu Corvin-Laurențiu din funcția publică de subprefect al județului Tulcea în funcția publică de inspector guvernamental.
40. Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitățile organizate în cadrul Zilei distinșilor vizitatori pentru exercițiul multinațional SABER GUARDIAN-19, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naționale în colaborare cu Comandamentul American din Europa, în România, în perioada 31 mai-24 iunie 2019.
41. Hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Încadrarea măsurii „Schemă de ajutor de stat privind promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in”, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
2. Memorandum cu tema: Semnarea de către România a Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (în continuare „API UE-Vietnam”).
3. Memorandum cu tema: Acord de principiu pentru contractarea de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui împrumut pe bază de rezultate (tip PforR), în sectorul sanitar, în valoare de până la echivalentul în euro a 600 mil. USD; și aprobarea notei mandat de negociere a acordului de împrumut.
4. Memorandum cu tema: Reportarea pachetului de certificate de gaze cu efect de seră neachiziționate în anul 2018 pentru perioada 2021-2030.
5. Memorandum cu tema: constituirea Comisiei Naționale de Supraveghere a Sistemului Informațional din Sănătate și de Raportare la O.C.D.E.

V. NOTE 
1. Notă privind problematica regimului TVA aplicabil operațiunilor de leasing financiar, în contextul prevederilor Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA (Directiva TVA), astfel cum acestea au fost interpretate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C – 164/15 Mercedes-Benz.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.
2. Punct de vedere la propunerea legislativă privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.
3. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă.
4. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului.
5. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.
6. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse primare.
7. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile.
8. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 36 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
9. Punct de vedere referitor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, provenit dintr-o propunere legislativă.
10. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.
11. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011.
12. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.
13. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene.
14. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România Nr.466/2004.
15. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat.
16. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.
17. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic
18. Punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii  nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, provenit dintr-o propunere legislativă.
19. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal.
20. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
21. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare.
22. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

***

Marți, 11 iunie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 12 iunie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de lege pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. Proiect de Ordonanță de Urgență privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti”, lucrare de utilitate publică de interes național.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti-Obiect 7-Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A”.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)”, judeţul Bihor.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN.7 și DN2-A2”.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.-Marfă”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie pentru transportul materialului dragat.
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare, restaurare şi extindere imobil ASE Bucureşti – Spaţii de educaţie şi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7”.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Petrila din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului -S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea BĂIŢA S.A. ŞTEI, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.
Proiectul poate fi consultat aici.
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României.
Proiectul poate fi consultat aici.
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale.
Proiectul poate fi consultat aici.
16. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul.
Proiectul poate fi consultat aici.
17. Proiect de Hotărâre privind sistarea definitivă a lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii „Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşani”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861 din 2 decembrie 1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii „Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşani”, judeţul Vrancea.
Proiectul poate fi consultat aici.
18. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 1 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1018/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
19. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung şi scoaterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung a unei părţi dintr-un imobil, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite.
Proiectul poate fi consultat aici.
20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea desfiinţării Stadionului orăşenesc Săveni situat în oraşul Săveni, str. Independenţei nr. 2, judeţul Botoşani în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire Complex Sportiv, strada Independenţei nr. 2, oraşul Săveni”.
Proiectul poate fi consultat aici.
21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea desfiinţării Bazei sportive ACOMIN Cluj, situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Mikszath Kalman nr. 16, judeţul Cluj.
Proiectul poate fi consultat aici.
22. Proiect de Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
23. Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr.41 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
24. Proiect de Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentului „Conferinţa internaţională a concurenţei, ediţia a II-a – Aplicarea la nivel naţional a articolelor 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”, organizat în perioada 13 – 17 noiembrie 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.
25. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţie sediu pentru Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în comunicații.
Proiectul poate fi consultat aici.
26. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa.
Proiectul poate fi consultat aici.
27. Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa.
Proiectul poate fi consultat aici.
28. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Călăraşi.
Proiectul poate fi consultat aici.
29. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Suliţa, judeţul Botoşani.
Proiectul poate fi consultat aici.
30. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tămădău Mare, judeţul Călăraşi.
Proiectul poate fi consultat aici.
31. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Proiectul poate fi consultat aici.
32. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Ezeriş, judeţul Caraş-Severin.
Proiectul poate fi consultat aici.
33. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Rădeşti, judeţul Alba
Proiectul poate fi consultat aici.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Problematica regimului TVA aplicabil operaţiunilor de leasing financiar, în contextul prevederilor Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA (Directiva TVA), astfel cum acestea au fost interpretate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C – 164/15 Mercedes-Benz.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Memorandum cu tema: Încadrarea măsurii „Schemă de ajutor de stat privind promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in”, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Memorandum cu tema: Semnarea de către România a Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (în continuare „API UE-Vietnam”).
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Memorandum cu tema: Dizolvarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” – S.A. Constanţa
Proiectul poate fi consultat aici.

V. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 22 iniţiative legislative.


Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.