« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrepturile omuluiDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Momentul de la care se calculează termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul penal
16.06.2019 | Andrei PAP

JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 12 iunie 2019 a fost publicată Decizia nr. 13/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția I penală, în Dosarul nr. 2.225/330/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept.

I. Titularul şi obiectul sesizării

Prin Încheierea de ședință din data de 7 februarie 2019, pronunțată în Dosarul nr. 2.225/330/2018, Curtea de Apel București – Secția I penală a sesizat, în temeiul art. 476 alin. (1) raportat la art. 475 din Codul de procedură penală, Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a pronunța o hotărâre prealabilă în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: „În cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care anterior s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante?”.

II. Analiza Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, examinând sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția I penală, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, a subliniat următoarele:
[…]

Lipsa unui text de lege expres pentru soluționarea ipotezei menționate în sesizarea care face obiectul prezentei cauze este una aparentă, singurul text de lege incident pentru această situație juridică fiind art. 97 alin. (2) din Codul penal în sensul că – dacă instanța apreciază, după caz, fie că nu se justifică o nouă soluție de amânare a aplicării pedepsei chiar dacă, formal, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege [textul art. 89 alin. (2) din Codul penal folosind exprimarea „poate dispune amânarea aplicării pedepsei”], fie nu este legal posibilă o astfel de soluție [ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 83 alin. (1)-(2) din Codul penal], însă se apreciază, îndeplinite fiind condițiile prevăzute de art. 91 alin. (1)-(3) din Codul penal, că este justificată o soluție neprivativă de libertate – termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus această modalitate de executare, iar nu de la data rămânerii definitive a primei hotărâri prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

Astfel, în cazul dispunerii suspendării executării pedepsei sub supraveghere, legiuitorul a instituit două reguli cu privire la data de la care se calculează acest termen:

-regula generală, prevăzută de art. 92 alin. (2) din Codul penal

Termenul de supraveghere

(1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat și este cuprinsă între 2 și 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate.

(2) Termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă.

(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere și să execute obligațiile ce îi revin, în condițiile stabilite de instanță.

-regula specială, prevăzută de art. 97 alin. (2) din Codul penal

Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.

(2) În caz de concurs de infracțiuni sau pluralitate intermediară, instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 91. Dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a pronunțat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În consecință, regula generală se aplică în toate cazurile în care instanța – pentru prima dată, fie pentru o singură infracțiune, fie pentru un concurs de infracțiuni – dispune față de un inculpat (pronunțând o soluție de condamnare) o pedeapsă cu închisoarea, în modalitatea de individualizare a executării pedepsei/pedepsei rezultante aplicate suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Dimpotrivă, regula specială se aplică doar în situația în care, față de același inculpat (la data pronunțării celei de-a doua hotărâri, acesta fiind „condamnat”), a fost anterior pronunțată o soluție de condamnare definitivă în modalitatea de individualizare a pedepsei/pedepsei rezultante aplicate suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Din examinarea textelor legale anterior menționate rezultă că regula specială presupune existența a două hotărâri de condamnare:

-o hotărâre de condamnare definitivă, având ca modalitate de individualizare a executării pedepsei/pedepsei rezultante aplicate suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;

-o hotărâre de condamnare nedefinitivă, prin care se aplică regulile concursului pentru toate infracțiunile (cele anterior judecate și cele judecate ca urmare a faptului că au fost descoperite ulterior primei condamnări rămasă definitivă).

În ipoteza regăsită în sesizare, prima soluție dispusă față de inculpat (amânarea aplicării pedepsei) nu a fost o hotărâre judecătorească de condamnare, în timp ce a doua hotărâre este una de condamnare a acestuia.

În consecință, dacă instanța care anulează amânarea aplicării pedepsei ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 89 alin. (1) din Codul penal și apreciază sau constată, după caz, că nu se justifică ori nu este legal posibilă o nouă soluție de amânare a aplicării pedepsei pentru concursul de infracțiuni, însă optează, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 91 din Codul penal, pentru modalitatea de individualizare neprivativă de libertate a executării prevăzută de art. 91 și următoarele din Codul penal, termenul de supraveghere nu se poate calcula decât de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune această modalitate de executare.

În această situație, practic instanța care anulează amânarea aplicării pedepsei dispune efectiva condamnare a inculpatului și efectiva executare a pedepselor stabilite prin hotărârea rămasă definitivă anterior.

Numai în acest mod instanța care judecă concursul de infracțiuni poate face aplicarea dispozițiilor legale privitoare la concursul de infracțiuni, toate pedepsele (atât din hotărârea anterioară, cât și din noua hotărâre judecătorească) devenind „pedepse aplicate” (pedepse executabile), nefiind posibilă contopirea unor „pedepse stabilite” cu „pedepse aplicate” (pronunțându-se astfel o hotărâre de condamnare pentru toate infracțiunile săvârșite).

Prin „pedepse aplicate” se înțeleg pedepse care se vor executa fie în modalitatea privativă de libertate (ca modalitate de individualizare a executării pedepsei), fie într-o modalitate neprivativă de libertate (tot ca modalitate de individualizare a executării pedepsei).

Noțiunea de „pedeapsă aplicată” [în sensul art. 91 alin. (1) lit. a) din Codul penal] este diferită de noțiunea de „pedeapsă stabilită” [în sensul art. 83 alin. (1) lit. a) din Codul penal], aceasta din urmă având un caracter „virtual”.

De altfel, și exprimarea legiuitorului este diferită pentru cele două modalități de individualizare a pedepsei: „persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei” – art. 85-90 din Codul penal și art. 582 din Codul de procedură penală, respectiv, „condamnat” – art. 92-94 din Codul penal.

Dispozițiile art. 91 și următoarele din Codul penal au ca obiect o condamnare la pedeapsa închisorii (aplicată pentru una sau mai multe infracțiuni în concurs).

Un ultim aspect care poate fi enunțat este cel referitor la termenul de supraveghere anterior stabilit conform hotărârii definitive de amânare a aplicării pedepsei (durata efectivă în care persoana a respectat măsurile de supraveghere și obligațiile prevăzute de art. 85 din Codul penal).

Codul penal nu reglementează ca instituție „deducerea dintr-un termen de supraveghere a unui alt termen de supraveghere” deoarece acestea nu constituie „pedepse”.

Legea română reglementează numai computarea/deducerea din pedeapsă a măsurilor preventive, dar, și în acest caz, numai a măsurilor preventive privative de libertate (arestarea preventivă, arestul la domiciliu), nu și a măsurilor preventive neprivative de libertate (control judiciar, control judiciar pe cauțiune).

În consecință, opțiunea jurisprudențială a deducerii din termenul de supraveghere prevăzut de art. 92 din Codul penal a duratei termenului de supraveghere prevăzută de art. 84 din Codul penal ar echivala cu o adăugare la legea penală, adică cu încălcarea principiului separației puterilor în stat.

Singurele situații care ar putea fi „echivalate” cu o deducere din noul termen de supraveghere a termenului de supraveghere anterior sunt cele expres prevăzute de art. 89 alin. (2) din Codul penal și art. 97 alin. (2) din Codul penal, însă acestea sunt opțiuni ale legiuitorului.

Pentru considerentele expuse, ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a considerat că se impune admiterea sesizării, pronunţând următoarea soluţie:

„Admite sesizarea Curții de Apel București, Secția I penală, în Dosarul nr. 2.225/330/2018, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: „În cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care anterior s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante?”

Stabilește că în cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 7 mai 2019.”

Avocat Andrei Pap
PAP | law office

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.