Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 
Print Friendly, PDF & Email

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 20 iunie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
21.06.2019 | JURIDICE.ro

Joi, 20 iunie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 20 iunie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la Chişinău.
2. Proiect de Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.
3. Proiectul Legii resurselor hidrominerale.

II. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene.
2. Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 de ha.
3. Hotărâre privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018.
4. Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
5. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice.
6. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
7. Hotărâre privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Mihăileşti”.
8. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Urzicuţa, judeţul Dolj.
9. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Răchiţi, judeţul Botoşani.
10. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa.
11. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului.
12. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București ”Metrorex” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
13. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
14. Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Călinești Oaș, județul Satu Mare.
15. Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013.
16. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio.
17. Hotărâre pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România.
18. Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Acordul de concesiune a 18 perimetre de exploatare, dezvoltare și exploatare petrolieră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000.
19. Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul.
20. Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat.
21. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Foca Petrică-Lucian.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema:
– Aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind contractarea unui împrumut în valoare de 177 milioane EUR, în vederea sprijinirii proiectului privind modernizarea infrastructurii judiciare în România.
– Aprobarea semnării textului negociat al Acordului-cadru de împrumut.
– Acordarea împuternicirii de semnare a Acordului-cadru de împrumut Ministerului Finanţelor Publice.
2. Memorandum cu tema: Aprobarea intervenţiei României în recursurile formulate de Comisia Europeană, Ungaria şi Germania împotriva hotărârii Tribunalului Uniunii Europene în cauzele conexate T – 339/16, T – 352/16 și T-391/16, orașele Paris, Bruxelles și Madrid împotriva Comisiei Europene.
3. Memorandum cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului de cooperare în domeniul sănătăţii între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii şi Prevenţiei din Emiratele Arabe Unite.
4. Memorandum cu tema: Măsuri privind continuarea procesului de descentralizare.
5. Memorandum cu tema: Proiect de Declarație comună pentru Reuniunea informală a miniștrilor economiei din cadrul Forumului anual SUERD 27.06.2019.

V. PUNCTE DE VEDERE
1. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului.
2. Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

***

Miercuri, 19 iunie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 20 iunie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la Chişinău.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 de ha.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Mihăileşti”.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Urzicuţa, judeţul Dolj.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Răchiţi, judeţul Botoşani.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului.
Proiectul poate fi consultat aici.
14. Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema:
– Aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind contractarea unui împrumut în valoare de 177 milioane EUR, în vederea sprijinirii proiectului privind modernizarea infrastructurii judiciare în România.
– Aprobarea semnării textului negociat al Acordului-cadru de împrumut.
– Acordarea împuternicirii de semnare a Acordului-cadru de împrumut Ministerului Finanţelor Publice.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Memorandum cu tema: Aprobarea intervenţiei României în recursurile formulate de Comisia Europeană, Ungaria şi Germania împotriva hotărârii Tribunalului Uniunii Europene în cauzele conexate T – 339/16, T – 352/16 și T-391/16, orașele Paris, Bruxelles și Madrid împotriva Comisiei Europene.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Memorandum cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului de cooperare în domeniul sănătăţii între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii şi Prevenţiei din Emiratele Arabe Unite.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Memorandum cu tema: Măsuri privind continuarea procesului de descentralizare.
Proiectul poate fi consultat aici.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.


Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.