Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Achizitii publice Opinii SELECTED

Limitele modificării unei decizii CNSC de către Curtea de Apel. Pronunţarea unei decizii cu aplicabilitate practică sau respectarea în mod strict a principiului disponibilităţii şi necrearea unui avantaj competitiv în raport cu alţi posibili ofertanţi?

16 iulie 2019 | Raluca MIHAI
Raluca Mihai

Raluca Mihai

Prezentul studiu de caz este bazat pe o speţă reală, într-o procedură de achiziţie publică organizată de un spital pentru achiziţionarea unui echipament medical.

Situaţia de fapt este următoarea: urmare a depunerii ofertelor în licitaţie şi a evaluării acestora, autoritatea contractantă, spitalul, a emis primul raport al procedurii, prin care s-a consemnat depunerea a patru oferte, s-a dispus respingerea unei oferte şi s-a declarat admisibilitatea celorlalte trei oferte depuse de ofertantul X (ofertă declarată câştigătoare, ca având preţul cel mai mic), ofertantul Y (locul 2) şi ofertantul Z (locul 3).

Împotriva acestui prim raport al procedurii a formulat contestaţie în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) ofertantul Z, de pe locul 3, criticând declararea drept admisibile a ofertelor depuse de ofertanţii X şi Y, invocând neîndeplinirea unor cerinţe tehnice. Contestaţia a fost respinsă de CNSC ca nefondată, însă ofertantul Z a formulat plângere împotriva acesteia, plângerea fiind admisă de Curtea de Apel Bucureşti. În decizia sa, Curtea de Apel Bucureşti a anulat raportul procedurii, a criticat declararea drept conformă a celor două oferte, obligând autoritatea contractantă la reevaluarea acestora, iar pentru oferta depusă de ofertantul Y a dispus şi clarificarea modalităţii de îndeplinire a celor două cerinţe tehnice cu privire la care ofertantul Z susţinuse că acesta nu le îndeplineşte.

Spitalul a dispus reevaluarea ofertelor depuse în procedură de ofertanţii X şi Y, a dispus respingerea ofertei ofertantului X ca inacceptabilă şi neconformă şi declararea drept admisibilă şi câştigătoare a Licitaţiei a ofertei depuse de ofertantul Y. Oferta ofertantului Z nu a fost reevaluată, rămânând admisibilă şi situându-se pe locul al doilea în clasament.

Ofertantul Z a formulat contestaţie împotriva acestui de-al doilea raport al procedurii, criticând din nou declararea drept conformă a ofertei ofertantului Y, motivând că autoritatea contractantă ar fi fost obligată prin decizia Curţii de Apel Bucureşti să declare drept neconformă oferta depusă în licitaţie de ofertantul Y, ca neîndeplinind două cerinţe tehnice în licitaţie.

CNSC a admis contestaţia ofertantului Z, a respins cererea de intervenţie formulată de ofertantul Y şi a anulat raportul procedurii şi actele subsecvente acestuia, dispunând continuarea procedurii prin desemnarea ofertei câştigătoare dintre ofertele admisibile, în conformitate cu cele precizate în motivarea deciziei. Ofertantul Y a formulat plângere împotriva Deciziei CNSC, plângerea fiind admisă în sensul modificării Deciziei CNSC, respingerii contestaţiei ofertantului Z, dar şi a cererii de intervenţie formulate de ofertantul Y, şi obligând autoritatea contractantă la clarificarea celor două cerinţe tehnice în discuţie.

Între timp, autoritatea contractantă a pus în executare decizia CNSC cu privire la legalitatea celui de-al doilea raport al procedurii şi a emis un al treilea raport al procedurii, prin care a declarat oferta ofertantului Y drept neconformă şi oferta ofertantului Z câştigătoare a licitaţiei. Contestaţia ofertantului Y împotriva celui de-al treilea raport a rămas fără obiect, spitalul anulând acest raport al procedurii în urma pronunţării celei de-a doua decizii de către Curtea de Apel Bucureşti.

Ulterior emiterii acestei de-a doua decizii a Curţii de Apel Bucureşti, autoritatea contractantă a emis cel de-al patrulea raport al procedurii, prin care oferta ofertantului Y a fost declarată conformă şi câştigătoare.

Împotriva acestuia a formulat contestaţie ofertantul Z, în acelaşi timp depunând cerere de revizuire împotriva celei de-a doua decizii a Curţii de Apel Bucureşti.

CNSC a suspendat soluţionarea contestaţiei până la soluţionarea cererii de revizuire de către Curtea de Apel. Prin cererea de revizuire, ofertantul Z a susţinut că, Curtea de Apel ar fi pronunţat o decizie extra petita, invocându-se art. 509 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ., dar şi cu încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, invocându-se art. 21 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Ofertantul Z a susţinut că, prin decizia pronunţată, Curtea de Apel ar fi încălcat principiul disponibilităţii, dispunând ceea ce nu s-a solicitat prin contestaţia din faţa CNSC, deci mai mult decât s-a cerut, şi de asemenea că, obligând autoritatea contractată la clarificarea unor cerinţe tehnice în acest stadiu al licitaţiei, Curtea de Apel a încălcat principiul securităţii juridice în materia remediilor din domeniul achiziţiilor publice, principiul tratamentului egal, principiul nediscriminării şi principiul transparenţei.

Poate la prima vedere, decizia Curţii de Apel Bucureşti dispune asupra ceva ce nu se solicitase, însă, având în vedere particularităţile licitaţiei, mai-sus descrise, obligarea autorităţii contractante la clarificarea celor două cerinţe tehnice care generaseră atâtea neclarităţi şi contradicţii în evaluarea ofertelor era singura soluţie viabilă şi logică pentru a se putea continua licitaţia şi atribui contractul.

În acest sens, trebuie avute în vedere prevederile art. 34 din Legea nr. 101/2016, Curtea de Apel învestită cu soluţionarea unei plângeri împotriva unei decizii a CNSC putând dispune următoarele:

„Instanţa, admiţând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz:
a) anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante;
b) obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act/adoptarea măsurilor necesare restabilirii legalităţii, cu indicarea clară şi precisă a operaţiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă;
c) îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul de participare, din documentaţia de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire;
d) anularea procedurii de atribuire, în situaţia în care nu este posibilă remedierea actului atacat.”

Astfel, se poate concluziona că, instanţa, Curtea de Apel, are dreptul să modifice în tot decizia CNSC şi să dispună asupra adoptării unei măsuri de restabilire a legalităţii. Având în vedere domeniul specific al achiziţiilor publice, Curtea de Apel poate erija în organul suprem de restabilire a legalităţii în forma care se impune având în vedere parcursul procedurii de atribuire şi comportamentul autorităţii contractante.

Curtea de Apel rejudecă fondul în cadrul plângerii împotriva unei decizii CNSC şi, atunci când situaţia o impune, nu se limitează la a anula sau nu un act al autorităţii contractante, ci o obligă pe aceasta să adopte măsuri de restabilire a legalităţii.

Interesul principal în astfel de proceduri este să fie atribuite clar, transparent şi legal, evitându-se pronunţarea unor decizii care nu fac decât să deruteze şi mai mult părţile implicate.

În acest caz, având în vedere atitudinea contradictorie a autorităţii contractante şi deciziile emise de CNSC şi Curtea de Apel până atunci, Curtea de Apel a apreciat că ar fi cel mai corect ca autoritatea contractantă, prin specialiştii săi, să clarifice în cadrul rapoartelor de reevaluare ce a avut în vedere prin cerinţele tehnice în discuţie şi ce are nevoie să obţină prin echipamentul achiziţionat.

Cu toate acestea, Curtea de Apel Bucureşti, soluţionând cererea de revizuire, a admis-o şi a respins plângerea formulată de ofertantul Y împotriva deciziei CNSC, menţinând-o pe aceasta din urmă drept legală şi temeinică.

Motivarea Curţii de Apel Bucureşti nu este încă disponibilă, însă cel mai probabil s-a apreciat că, în acest stadiu al licitaţiei nu mai era posibilă clarificarea unor cerinţe tehnice, o astfel de clarificare, nedisponibilă tuturor ofertanţilor înainte de depunerea ofertelor, generând un comportament discriminatoriu faţă de cei care nu au ajuns în această fază de reevaluare a ofertelor.

Cu toate acestea, nu pot să nu opinez că, având în vedere particularităţile licitaţiei şi deciziile contradictorii pronunţate, nu era firesc să se ajungă în situaţia în care un ofertant să fie sancţionat pentru neclarităţile autorităţii contractante în formularea specificaţiilor tehnice. Cel mai corect poate ar să se ajungă la anularea licitaţiei şi reluarea acesteia pentru a se da posibilitatea tuturor ofertanţilor de a depune oferte în conformitate cu specificaţii tehnice clare şi asumate de către autoritatea contractantă.

Avocat Raluca Mihai
VOICU & FILIPESCU

Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership