Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 17 iulie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
17.07.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Miercuri, 17 iulie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 17 iulie 2019, potrivit unui comunicat.

I. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre privind modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1017/2018.
2. Hotărâre privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil din administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani în administrarea Casei Judeţene de Pensii Botoşani.
3. Hotărâre pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXX-a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula, la 17 mai 2019 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003.
4. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.441/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea, în regim de urgenţă, a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada februarie – mai 2019 pe cursurile de apă din judeţele Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui, Vrancea.
5. Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Transporturilor.
6. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ”Administraţia Porturilor Dunării Maritime ”S.A Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
7. Hotărâre privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Giurgiu, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 5.
8. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Regiei Autonome ”Monetăria statului”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României.
9. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2019.
10. Hotărâre privind aprobarea înscrierii coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an” aflat în administrarea Ministerul Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
11. Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al Judeţului Mureş a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului.
12. Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M 0813 Bucureşti.
13. Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
14. Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii „Oil Terminal” – S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr.4 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oil Terminal” S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr.22 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
15. Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei „Gemeinde fur Christus e.V” din Republica Federală Germană.
16. Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a terenului în suprafaţă de 81,0248 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică şi de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8 milioane tone/an lignit”.
17. Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a terenului în suprafaţă de 28,5663 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi de utilitate publică „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la Carierea Jilţ Sud”.
18. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor.

II. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării unui Memorandum de Înţelegere între Ministerul Energiei şi TRANSGAZ S.A din România şi Consiliul Consultativ al Coridorului de Sud de gaze, privind potenţialul de cooperare în utilizarea infrastructurii de transport al gazelor oferită de interconectorul RO-BG şi conducta BRUA în etapele viitoare de extindere a Coridorului Sudic de gaze în Balcani şi Europa Centrală.

III. INFORMĂRI
1. Informare referitoare la Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019 şi consecințele financiare asupra României.
2. Informare cu privire la desfăşurarea activităţilor din cadrul raporturilor constituţionale între Guvern si Parlament, în perioada 1 ianuarie – 5 iulie 2019.
3. Informare referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr.128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

IV. RAPOARTE
1. Raport privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2018.

***

Marți, 16 iulie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 17 iulie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. Proiect de Hotărâre privind modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1017/2018.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil din administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani în administrarea Casei Judeţene de Pensii Botoşani.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXX-a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula, la 17 mai 2019 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.441/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea, în regim de urgenţă, a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada februarie – mai 2019 pe cursurile de apă din judeţele Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui, Vrancea.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Transporturilor.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ”Administraţia Porturilor Dunării Maritime ”S.A Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Giurgiu, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 5.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Regiei Autonome ”Monetăria statului”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României.
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea înscrierii coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an” aflat în administrarea Ministerul Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de HotărâreE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al Judeţului Mureş a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M 0813 Bucureşti.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
14. Proiect de Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii „Oil Terminal” – S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr.4 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oil Terminal” S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr.22 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei „Gemeinde fur Christus e.V” din Republica Federală Germană.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării unui Memorandum de Înţelegere între Ministerul Energiei şi TRANSGAZ S.A din România şi Consiliul Consultativ al Coridorului de Sud de gaze, privind potenţialul de cooperare în utilizarea infrastructurii de transport al gazelor oferită de interconectorul RO-BG şi conducta BRUA în etapele viitoare de extindere a Coridorului Sudic de gaze în Balcani şi Europa Centrală.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. INFORMĂRI
1. Informare privind asigurarea manualelor şcolare în anul şcolar 2019-2020 precum şi stadiul completării stocurilor prin retipăriri în vederea asigurării manualelor şcolare, în anul şcolar 2019-2020.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Informare referitoare la Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019 şi consecinţele sale asupra României.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Informare cu privire la desfăşurarea activităţilor din cadrul raporturilor constituţionale între Guvern si Parlament, în perioada 1 ianuarie – 5 iulie 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Informare referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr.128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.
Proiectul poate fi consultat aici.

IV. RAPOARTE
1. Raport privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2018.
Proiectul poate fi consultat aici.

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.


Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]
Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.