« Flux noutăţi
Proiecte speciale: Asigurări pentru avocaţiCariere juridiceCărţi juridiceConferinţe juridiceDezbateri juridiceEvenimente juridiceGrile juridiceLawyers WeekProfesioniştiBarouriCovid-19 Legal ReactInternaţionalJurisprudenţă inedită CITRLegal DaysLifeNotariatExecutoriReviste juridiceSistemul judiciarUniversitariaCitate juridiceJURIDICE MOLDOVALaw Flaws ProjectLegal Soft SkillsNoul Cod comercial român
Sistemul judiciar
Official partners: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public şi Direcţia Naţională Anticorupţie
JURIDICE

Consiliul Superior al Magistraturii răspunde la întrebările ce privesc repartizarea aleatorie și regulamentul de funcționare al instanțelor și parchetelor. UPDATE: Poziția Ministerului Justiției. UPDATE: Poziția Inspecției Judiciare
18.09.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Inspectia Judiciara a raspuns solicitarii Agentiei Britanice de Stiri News247WorldPress de a prezenta o opinie cu referire la repartizarea aleatorie si regulamentul de functionare al instantelor si parchetelor:

„Ca urmare a solicitarii dumneavoastra va comunicam faptul ca in anul 2013, Inspectia Judiciara a realizat un control tematic la nivelul tuturor instantelor judecatoresti, avand ca obiect Respectarea dispozitiilor referitoare la primirea si repartizarea aleatorie a actelor de sesizare, acesta fiind aprobat prin Hotararea Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii nr.53/28.01.2014.

In cadrul controalelor semestriale avand ca obiectiv verificarea modului de indeplinire de catre judecatorii cu functii de conducere a atributiilor manageriale, un obiectiv distinct il reprezinta repartizarea aleatorie a dosarelor in cadrul instantelor verificate, iar in situatiile in care sunt identificate deficiente sau vulnerabilitati, sunt formulate propuneri adecvate.

Totodata, va comunicam faptul ca solicitarea prezenta, cat si articolul din data de 08.07.2019 au fost analizate de Directia de inspectie pentru judecatori, care a formulat propuneri in sensul analizei oportunitatii includerii unui nou control tematic la nivelul instantelor de judecata.

Avand in vedere competentele Inspectiei Judiciare, strict prevazute de lege, va informam faptul ca Inspectia Judiciara nu poate emite puncte de vedere sau opinii in legatura cu aspecte ce pot face obiectul unor verificari.”

:: Raportul Inspectiei Judiciare

***

Agentia Britanica de Stiri News247WorldPress a dezvoltat inca din anul 2015 un interes pentru sistemul juridic din Romania, astfel incat diligentele, spatiile editoriale, proiectele si promovarea sistemului prin educatie a continuat sa ridice standardul de comunicare interinstitutionala privind acest subiect.

Reamintim ca anual, News247WorldPress realizeaza o chestionare a tuturor instantelor din Romania, mai putin parchetele, deoarece aceste structuri sunt destul de limitate in ceea ce priveste relatia cu mass-media. Fara a intra in dezbateri, interesul pentru resursele umane, logistica, conditiile de munca, actul de justitie, accesul la justitie, calitatea actului de justitie, sunt aspecte care fac obiectul interesului general atat al justitiabililor, cat si a societatii.

Subiectul dezbatut astazi face parte din chestionarele adresate Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare cu privire la Sistemul de Repartizare Aleatorie si a Regulamentului de Ordine Interioara a Instantelor.

Inca din anul 2009 sunt regasite diferite relatari ale publicatiilor romanesti ori ale unor posturi TV cu privire la corectitudinea repartizarii aleatorii ori a legalitatii Regulamentului de Ordine Interioara a Instantelor. In locul acestor dezbateri personale sau emotionale, echipa News247WorldPress a ales chestionarea si punerea cap la cap a raspunsurilor privind aceste subiecte.

Ministerul Justitiei a raspuns afirmativ solicitarii.

:: Pozitia Ministerului Justitiei

***

Agentia Britanica de Stiri News247WorldPress a publicat intr-un material documentar aspectele negative ale repartizarii aleatorii, cat si ingrijorari cu privire la regulamentul de organizare si functionare al instantelor si parchetelor.

Pornind de la anul implementarii sistemului de repartizare aleatorie, mass media din Romania a relatat aspectele negative si posibila frauda a sistemului, astfel ca Agentia Britanica de Stiri News247WorldPress a cerut un punct de vedere oficial de la Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii si Inspectia Judiciara. In saptamanile ce urmeaza se va cere un punct de vedere si instantelor din Romania.

Raspunsul CSM:

Domnului Robert Williams, editor in chef – NEWS247WorldPress
Stimate domn,

Ca urmare a solicitarii dumneavoastra inregistrata la Consiliul Superior al Magistraturii sub nr. 16621/22.08.2019, va comunicam urmatoarele:

O garantie a unui proces echitabil este existenta unui mecanism transparent de repartizare aleatorie a cauzelor la momentul inregistrarii acestora la fiecare instanta. Acest principiu este reglementat de dispozitiile art. 101 – 104, 108, 111, 113 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375 din 17 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Regulamentul mai sus mentionat stabileste modul si criteriile de repartizare a cauzelor pe complete de judecata, in vederea asigurarii respectarii principiilor distributiei aleatorii si continuitatii:

Art. 101 – (1) Repartizarea cauzelor se va efectua in sistem informatic prin programul ECRIS.
(2) In cazul in care repartizarea in sistem informatic nu se poate aplica din motive obiective, repartizarea cauzelor se efectueaza prin metoda sistemului ciclic.
(3) Repartizarea aleatorie in sistem informatic se realizeaza o singura data, urmand ca in situatiile in care pe parcursul desfasurarii procesului apar incidente procedurale sa se recurga la regulile stabilite in prezentul regulament.
(4) Cererile referitoare la un dosar repartizat aleatoriu se judeca de acelasi complet daca prin lege nu se prevede altfel.
(5) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele se vor constitui la inceputul fiecarui an si se numeroteaza pe instanta sau, dupa caz, pe sectii, tinandu-se seama de materiile in care judeca, de specializarea completelor si de stadiul procesual in care se afla cauzele. Modificarea numarului completelor de judecata sau schimbarea judecatorilor care le compun se va putea realiza doar pentru motive obiective, in conditiile legii.
(6) Toate modificarile aduse compunerii completului de judecata ori repartizarii dosarelor in conditiile prezentului regulament vor fi evidentiate in programele informatice de repartizare aleatorie.
(7) In situatiile de modificare a compunerii completului de judecata, copiile dupa incheierile, hotararile colegiului de conducere si procesele verbale se pastreaza in mape separate.
(8) Un dosar se considera repartizat aleatoriu chiar si in situatia in care un singur complet poate solutiona o cauza, daca aceasta situatie se datoreaza unor motive obiective.
(9) Ori de cate ori se impune excluderea unui complet de la repartizarea aleatorie, aceasta se dispune de presedintele de sectie sau de presedintele de instanta, dupa caz.

Art. 102 – (1) Cauzele avand ca obiect cererile, propunerile, plangerile sau contestatiile date prin lege in competenta judecatorului de drepturi si libertati se inregistreaza in sistemul ECRIS ca dosare distincte, dar evidentiate in legatura cu dosarul avand ca obiect prima cerere, propunere, plangere ori contestatie formulata in cauza.
(2) Persoana desemnata cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind cererea, propunerea, plangerea sau contestatia, verifica in sistemul ECRIS daca au fost formulate alte sesizari in cursul urmaririi penale efectuate in cauza respectiva si intocmeste un proces-verbal pe care il depune la dosar.
(3) Daca solutionarea unei cereri, propuneri, plangeri sau contestatii de catre un singur judecator de drepturi si libertati nu este posibila din cauza numarului mare al inculpatilor la care aceasta se refera, pot fi constituite mai multe dosare, pe grupuri de inculpati. Modalitatea de constituire a dosarelor pe grupuri de inculpati se stabileste prin hotarare a colegiului de conducere.
(4) Dispozitiile alin. (3) se aplica atat la solutionarea unei prime cereri, propuneri, plangeri sau contestatii, cat si a celor formulate ulterior in cursul urmaririi penale in aceeasi cauza.
(5) Judecatorul de drepturi si libertati care solutioneaza o prima cerere, propunere, plangere sau contestatie solutioneaza, de regula, si urmatoarele cereri, propuneri, plangeri ori contestatii formulate in cursul urmaririi penale in cadrul aceluiasi dosar de urmarire penala, daca prin hotarare a colegiului de conducere nu s-a dispus altfel.
(6) La primirea rechizitoriului sau a acordului de recunoastere a vinovatiei, persoana desemnata cu repartizarea aleatorie verifica in sistemul ECRIS dosarele in care s-au indeplinit acte sau masuri procesuale de catre judecatorul de drepturi si libertati. Aceasta inainteaza de indata dosarul format, incheierile emise de judecatorul de drepturi si libertati, precum si un proces-verbal in care mentioneaza rezultatul verificarii presedintelui sectiei penale ori, dupa caz, presedintelui instantei, daca nu exista sectii.
(7) Presedintele sectiei penale ori, dupa caz, presedintele instantei, dispune, in scris, ca dosarul format ca urmare a sesizarii instantei prevazute la alin. (6) sa nu fie repartizat acelor judecatori care, in calitate de judecatori de drepturi si libertati, au indeplinit acte sau masuri procesuale in cursul urmaririi penale. Dispozitia presedintelui sectiei penale sau, dupa caz, a presedintelui instantei prin care s-a decis excluderea anumitor complete de la repartizarea aleatorie se depune la mapa privind incidentele de repartizare.

Art. 103 – (1) Repartizarea aleatorie a cauzelor se realizeaza de catre persoanele desemnate anual de presedintele instantei.
(2) Prin metoda sistemului ciclic dosarele sunt preluate de persoana sau persoanele desemnate potrivit alin. (1), care repartizeaza cate un dosar, in ordine, completelor de judecata competente, stabilite conform art. 101 alin. (5).

Art. 104 – (1) Ori de cate ori se impune aplicarea metodei de repartizare ciclica a dosarelor, acestea se atribuie, in functie de data inregistrarii la instanta respectiva, catre completele de judecata competente, in ordinea numerotarii acestora.
(2) In cazul unei noi operatiuni de repartizare ciclica alocarea dosarelor se va realiza incepand cu completul cu numarul urmator celui caruia i-a fost atribuit ultimul dosar la repartizarea ciclica precedenta.
(3) In situatia desfiintarii unui complet, toate cauzele repartizate acestuia, inclusiv cele suspendate, vor fi repartizate prin sistemul ciclic, conform hotararii colegiului de conducere.

Art. 108 – (1) Dosarele avand ca obiect cererile de chemare in judecata introduse dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, in vederea repartizarii pe complete.

Art. 111 – (1) In cazul trimiterii cauzei de la o sectie la alta in conditiile legii, dosarul isi pastreaza numarul si este repartizat aleatoriu. Aceeasi regula se aplica in cazul trimiterii dosarului la sau de la un complet specializat.
(2) In situatia recalificarii unei cauze astfel incat s-ar schimba numarul judecatorilor care compun completul se va proceda astfel:
a) daca o cauza trebuie solutionata de un complet cu un numar mai mare de judecatori decat cel caruia i-a fost repartizata, completul de judecata va fi intregit, dupa caz, cu unul sau doi judecatori din lista de permanenta din ziua in care s-a dispus asupra recalificarii;
b) daca o cauza trebuie solutionata de un complet cu un numar mai mic de judecatori decat cel caruia i-a fost repartizata, completul de judecata va fi format din presedintele completului si, daca este cazul, si din urmatorul judecator din compunerea acestuia.
(3) Daca anterior luarii oricaror masuri procedurale de catre completul caruia i-a fost repartizata cauza se constata o eroare la repartizarea acesteia, presedintele de sectie sau presedintele instantei, dupa caz, stabileste existenta erorii si necesitatea unei noi repartizari aleatorii. In celelalte cazuri se aplica regulile prevazute la alin. (2).

Art. 113 – (1) Pe perioada vacantei judecatoresti se pot forma complete separate, pentru a se asigura solutionarea cauzelor urgente, precum si a celor in care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei.
(2) Colegiile de conducere, la propunerea presedintilor de sectii sau, daca nu exista sectii, la propunerea presedintelui instantei, stabilesc tipurile de obiecte care se vor solutiona in timpul vacantei judecatoresti, precum si modalitatea de repartizare a cauzelor inregistrate in timpul vacantei judecatoresti, ramase nesolutionate la sfarsitul acesteia, de regula, prin metoda repartizarii ciclice.”

Dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. g) din acelasi Regulament mai prevad faptul ca “Presedintele curtii de apel exercita prerogative manageriale in scopul organizarii eficiente a activitatii curtii, precum si atributii de coordonare si control privind administrarea curtii de apel si a instantelor din circumscriptie, printre care organizeaza si coordoneaza activitatea de repartizare aleatorie a cauzelor si stabileste regulile aplicabile in situatiile neprevazute de lege sau de prezentul regulament.”

In acelasi context, art. 53 din Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca:

„Art. 53 – (1) Repartizarea cauzelor pe complete de judecata se face in mod aleatoriu, in sistem informatizat.
(2) Cauzele repartizate unui complet de judecata nu pot fi trecute altui complet decat in conditiile prevazute de lege.
(3) Sistemul de repartizare aleatorie a cauzelor pe completuri de judecata se auditeaza extern, la fiecare 2 ani, sub conducerea Ministerului Justitiei si cu implicarea societatii civile si a organizatiilor profesionale ale magistratilor. Concluziile auditului sunt publice.”

O masura de control a respectarii principiului repartizarii aleatorii a cauzelor este reglementata de art. 51 alin. (2) lit. b) si alin. (5) din Legea nr 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Art. 51 (2) Revocarea din functia de conducere a judecatorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii – Sectia pentru judecatori, din oficiu sau la propunerea adunarii generale ori a presedintelui instantei, pentru urmatoarele motive:
a) in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere;
b) in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale;
c) in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare.
(5) La verificarea asumarii responsabilitatii vor fi avute in vedere, in principal, indeplinirea atributiilor prevazute de lege si regulamente, implementarea strategiilor nationale si secventiale in domeniul justitiei si respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, dupa caz, al repartizarii pe criterii obiective a cauzelor.”

De asemenea, nerespectarea de catre magistrati a dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor, constituie abatere disciplinara conform art. 99 lit. o) din Legea nr. 303/2004 si atrage raspunderea disciplinara.

Legea nr 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede modalitatea de control a respectarii principiului repartizarii aleatorii a cauzelor de catre inspectorii judiciari care conform art. 74 lit. b) “efectueaza verificari la instantele de judecata in legatura cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecata, pronuntarea, redactarea si comunicarea hotararilor, inaintarea dosarelor la instantele competente, punerea in executare a hotararilor penale si civile si informeaza Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, formuland propuneri adecvate”. Aceste atributii se efectueaza din oficiu sau la solicitarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii ori a sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii conform art. 74 alin (2).

Astfel, conform art. 75 din acelasi act normativ “(1) In exercitarea atributiilor lor prevazute la art. 74, cu exceptia celor referitoare la efectuarea cercetarii disciplinare, inspectorii judiciari intocmesc rapoarte de inspectie pe care le aduc la cunostinta instantelor/parchetelor supuse verificarilor, in vederea formularii de obiectii. (2) Raportul de inspectie prevazut la alin. (1), impreuna cu obiectiile formulate, se inainteaza sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care stabileste masurile ce se impun pentru remedierea situatiei. (3) In situatia in care apreciaza ca obiectiile sunt intemeiate, sectia Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune, in scris si motivat, retrimiterea raportului in vederea completarii verificarilor, cu indicarea in mod expres a aspectelor ce trebuie completate.”

In continuare, va prezentam cateva exemple privind controalele efectuate, conform prevederilor mentionate anterior, in cadrul caror unul din obiective fiind verificarea respectarii de catre judecatori si personalul auxiliar de specialitate a normelor procedurale si regulamentare privind repartizarea aleatorie a dosarelor:
– In data de 2 iulie 2019 Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul Inspectiei Judiciare intocmit in urma controlului efectuat la Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios administrativ si fiscal, (link ordine de zi);
– In data de 21 martie 2019 Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul Inspectiei Judiciare privind controlul de remediere efectuat la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, cu observatiile formulate in cadrul Comisiei nr. 2 din 13.03.2019 (link ordine de zi, link hotarare);
– In data de 14 martie 2019 Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul Inspectiei Judiciare privind eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente de catre conducerea Tribunalului Cluj, cu observatiile formulate in cadrul Comisiei nr. 2/16.01.2019 (link ordine de zi, link hotarare);
– In sedinta Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii din data de 19 decembrie 2018 au fost aprobate urmatoarele rapoarte ale Inspectiei Judiciare (link ordine de zi):

  • Raportul de control privind eficienta manageriala, modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente precum si respectarea normelor procedurale si reglementare de catre judecatorii si personalului auxiliar de specialitate din cadrul Curtii de Apel Iasi (link hotarare);
  • Raportul de control privind eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente, de catre conducerea judecatoriei Turda (link hotarare);
  • Raportului Inspectiei Judiciare privind modul de indeplinire de catre judecatorii cu functii de conducere a atributiilor manageriale si respectarea obligatiilor prevazute de legi si regulamente pentru a asigura buna functionare a instantei si calitatea corespunzatoare a serviciului public la Judecatoria Sibiu (link hotarare: link hotarare)
  • Raportul de control privind eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente , de catre conducerea Judecatoriei Targu Mures (link hotarare: link hotarare);
  • Raportul de control privind modul de indeplinire de catre judecatorii cu functii de conducere a atributiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, control-reglare si comunicare, precum si respectarea obligatiilor prevazute de legi si regulamente de a asigura buna functionare a instantei si calitatea corespunzatoare a serviciului public la Tribunalul Sibiu (link hotarare).

Referitor la modificarea si adoptarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, conform art.41 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 317/2004, aceastea revin in sarcina Sectiei pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, atributii referitoare la organizarea si functionarea instantelor.

In ceea ce priveste informatiile solicitate referitoare la aplicatia ECRIS, va informam ca, in conformitate cu prevederile art.24 din H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, lucrarea a fost transmisa Ministerului Justitiei pentru a fi solutionata potrivit competentelor, sistemul ECRIS fiind gestionat de catre aceasta institutie.

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.