« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Mediu
CărţiProfesionişti
 

Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării
01.09.2021 | Adelina DOBRE

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Adelina Dobre

Adelina Dobre

2021: Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării este marcată, anual, la data de 1 septembrie.

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) în parteneriat cu Primăria municipiului Tulcea organizează conferința ”1 Septembrie – Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării” la Satul pescăresc tradițional amplasat la limita municipiului Tulcea, pe DJ222C Tulcea-Murighiol Km 1.

Data de 1 Septembrie a fost declarată Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării începând cu anul 2008, această zi fiind aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării și unitățile adiacente au fost declarate rezervație a biosferei.

In cadrul conferinței se vor purta discuții libere pe domenii de interes pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării, acțiuni de management și măsuri implementate, proiecte în curs de derulare și idei de dezvoltare ulterioară. Programul include și vizitarea Satului pescăresc tradițional.

***

Romfilatelia introduce în circulație, marți, 27 iulie a.c., emisiunea de mărci poștale România, 65 de ani în UNESCO. Delta Dunării, 30 de ani în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a fost înființată în anul 1945. Din 27 iulie 1956, printre membrii UNESCO se numără și România.

Scopul organizației vizează menținerea păcii și a securității internaționale, contribuind, prin educație, știință, cultură și comunicare, la colaborarea între națiuni pentru asigurarea respectului universal al justiției, al legii, al drepturilor omului și al libertăților fundamentale pentru toți, indiferent de rasă, sex, limbă și religie, în conformitate cu Carta Națiunilor Unite.

Una dintre misiunile UNESCO este cea de a selecta și include pe Lista Patrimoniului Mondial locuri și monumente relevante din punct de vedere natural sau istoric, salvarea și conservarea acestora fiind importante pentru comunitatea mondială.

Delta Dunării a intrat în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1991. Valoarea ei a fost recunoscută prin includerea ei în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei (1990), în cadrul Programului “OMUL ŞI BIOSFERA” (MAB) lansat de UNESCO. De asemenea, situl Delta Dunării este protejat prin Convenția Ramsar ca zonă umedă de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor de apă.

În Rezervația Biosferei Delta Dunării cresc aproximativ 3.000 de specii de plante, aici găsindu-se cea mai întinsă zonă compactă de stufăriș din Europa. Fauna cuprinde peste 4.000 de specii de animale, între care circa 3.000 de nevertebrate, peste 130 de specii de pești, peste 300 de specii de păsări și aproximativ 40 de specii de mamifere.

Data de 16 noiembrie a fost declarată Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România prin Legea nr. 160/2013, cu scopul de a promova elementele noastre de patrimoniu mondial și pentru mai buna lor cunoaștere.

Emisiunea de mărci poștale România, 65 de ani în UNESCO. Delta Dunării, 30 de ani în Patrimoniul Mondial UNESCO este alcătuită din 4 timbre, o coliță dantelată și două plicuri „prima zi”.

Cele patru timbre ale emisiunii prezintă specii de păsări și mamifere întâlnite în Delta Dunării. Unele sunt reprezentative pentru această regiune, în vreme ce altele sunt mai larg răspândite, existând și în Deltă, ca și în alte zone ale țării noastre. Toate își au importanța lor în ecologia Deltei Dunării, contribuind la biodiversitatea remarcabilă a acestei regiuni.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 1,40 lei este ilustrată barza neagră (Ciconia nigra). Este o specie rară, solitară, ce populează regiunile din apropierea lacurilor, râurilor sau a terenurilor mlăștinoase. În Delta Dunării este prezentă în perioada de migrație.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 1,50 lei este reprezentat pănțărușul (Troglodytes troglodytes). Deși peisajele Deltei Dunării impresionează adesea prin prezența unor păsări mari, impunătoare, precum pelicanii și lebedele, în această zonă sunt prezente și numeroase specii de mici dimensiuni, nu mai puțin importante în ecosisteme și care contribuie la diversitatea faunistică a Deltei. Pănțărușul sau ochiulboului se numără printre cele mai mici specii de păsări europene. Are lungimea de numai 9-10 cm și cântărește 6-12 g. Populațiile din Europa sunt numeroase, majoritatea sedentare (nu migrează), specia fiind răspândită într-o varietate de habitate, de la păduri la stufărișuri.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 7 lei este înfățișat castorul european sau brebul (Castor fiber). Este una dintre cele mai mari specii de rozătoare, cu lungimea corpului de 80-100 cm și o greutate de până la 30 kg. Datorită vânării excesive, a dispărut din țara noastră la începutul secolului al XIX-lea. În anii 1998-2003, s-a desfășurat cu succes un program de reintroducere a acestei specii în România. Eliberați în natură în zone favorabile, pe râurile Olt, Mureș și Ialomița, brebii s-au înmulțit și au ocupat noi teritorii, fiind semnalați și în Delta Dunării.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 19,50 lei este reprezentat pelicanul creț (Pelecanus crispus). Este o specie periclitată la nivel mondial, fiind inclusă în categoria „vulnerabilă” pe Lista Roșie IUCN. Cu o anvergură care depășește 3 metri și o greutate de 10-12 kg, este una dintre cele mai impresionante păsări ale Europei. În România, cuibărește în puține colonii, în Delta Dunării și complexul lagunar Razim-Sinoe. Degradarea zonelor umede și pierderea teritoriilor de cuibărit constituie principalele amenințări. În perioada 2005-2009, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării și Societatea Ornitologică Română/BirdLife Romania au implementat cu succes proiectul „Salvați Pelecanus crispus în Delta Dunării”, una dintre metodele utilizate fiind amplasarea în complexul Razim-Sinoe a unor platforme artificiale pe care păsările pot cuibări. Obiectivele urmărite sunt menținerea condițiilor propice în actualul areal de cuibărit, renaturarea habitatelor degradate sau transformate, crearea de condiții pentru creșterea populației actuale.

Pe colița dantelată a emisiunii sunt reprezentate, într-o grafică modernă, animale și plante din Delta Dunării, ilustrațiile fiind realizate de apreciatul artist Mircea Cantor, originar din România.

Mircea Cantor s-a născut în 1977 la Oradea, iar în prezent locuiește în Franța. Este pictor, sculptor, desenator, regizor, un reprezentant al avangardei conceptuale și un creator ce-și comunică mesajele printr-o gamă variată de mijloace de expresie artistică. Este pentru prima dată când artistul colaborează la realizarea unei emisiuni de mărci poștale românești.

„Am vrut sa redau, prin linia desenului meu, prezența și bogăția biodiversității din Deltă: în apă (peștii), pe uscat (mamiferele) și în aer (păsările). Practic, trilogia elementelor definitorii ale Deltei Dunării: Apa, Pământul, Aerul.” Viziunea artistului reflectă și „trimiterea, tot prin desen, la alte trei elemente ce le completează pe cele enumerate anterior, și anume: regnul vegetal (nufărul, stuful), regnul animal (păsări, pești) și mediul uman (pescarii și comunitățile de oameni cu tradiții și stil de viață legate de aria Deltei Dunării). De sute și chiar mii de ani, omul a știut să coabiteze în armonie cu acest mediu al Deltei, adaptându-și viața și valorificând resursele Deltei; trăiește, am putea spune, în termenii a ceea ce azi numim economie circulară.”

Pe cele două plicuri „prima zi” a emisiunii este reprezentat un peisaj specific Deltei Dunării, ce evocă prezența umană în regiune și o îndeletnicire tradițională a localnicilor – pescuitul.

Romfilatelia mulțumește domnului Mircea Cantor, Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, Delegaţiei permanente a României pe lângă UNESCO și Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” pentru sprijinul oferit la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.

***

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a transmis următorul mesaj:

Din anul 2008, la data de 1 septembrie se celebrează Ziua Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

Scopul acestei zile este de a atrage atenția asupra importanței conservării patrimoniului natural și dezvoltării durabile a deltei, fiind necesar să conștientizăm că schimbarea vine de la fiecare dintre noi în parte. Auzim informații despre turismul responsabil, vedem filmări cu animale sufocate de materialele plastice pe care le aruncăm în apă, însă continuăm să ne debarasăm oriunde de deșeurile de care nu mai avem nevoie.

Dacă doriți să vizitați delta, trebuie să știți că există obligații impuse de către administratorul Deltei Dunării:

-turiştii individuali trebuie să scoată din rezervaţie toate ambalajele de plastic, hârtie, metal sau sticlă care au conţinut propriile alimente;
-este interzis accesul turiştilor în coloniile de păsări, perturbarea cuiburilor solitare şi a puilor;
-ARBDD (Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării) recomandă folosirea turnurilor de observare a păsărilor;
-este interzisă tăierea copacilor şi culegerea plantelor de orice fel;
camparea este permisă în zonele aprobate în acest scop;
-se folosesc doar traseele turistice aprobate de ARBDD.

Există reguli și pentru iubitorii de pescuit, care trebuie:

-să respecte legislaţia privind desfăşurarea pescuitului recreativ/sportiv;
-să respecte legislaţia de mediu şi prevederile planurilor de management şi ale regulamentelor ariilor naturale protejate;
-să se legitimeze şi să prezinte documentele solicitate de organele de control abilitate;
pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” să deţină permis de acces eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;
-să păstreze curăţenia în zona de pescuit, depozitarea şi deversarea de deşeuri de orice tip pe sol, în apă, pe maluri, sau plajă fiind strict interzise.

Nu este greu să respectăm regulile, trebuie doar să ne dorim acest lucru, căci stă în puterea noastră să minimizăm impactul negativ pe care îl avem asupra mediului înconjurător!

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2020: Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării este marcată, anual, la data de 1 septembrie.

Cu această ocazie, Ministerul Mediului a transmis următorul mesaj, pe pagina sa de socializare:

Rezervația Biosfera „Delta Dunării“ – 30 de ani

Delta Dunării, cea mai întinsă zonă compactă de stufărişuri de pe planetă, este faimoasă, de asemenea, ca fiind una dintre cele mai întinse zone umede de pe pământ. Habitatele naturale formate aici oferă condiţii propice de dezvoltare a unei biodiversităţi impresionante a ecosistemelor deltaice.

1 septembrie este data la care, în anul 1990, întreaga Deltă a Dunării și unitățile geografice vecine au fost declarate rezervație a biosferei. Totodată, a fost înființată Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”(ARBDD), având menirea să implementeze măsurile de management adecvate pentru conservarea patrimoniului natural și dezvoltarea durabilă a regiunii.

Delta Dunării, una dintre cele mai întinse delte de pe continentul european şi cea mai bine conservată zonă umedă din Europa, este cea mai reprezentativă arie naturală protejată din reţeaua naţională care a dobândit triplu statut internaţional.

A fost inclusă în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei, în cadrul programului „Omul şi Biosfera” (1990), prin declararea ca zonă umedă de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă şi includerea în Lista Convenţiei Ramsar (septembrie 1991), precum şi prin includerea în Lista patrimoniului natural mondial – UNESCO (decembrie 1991).

Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” este inclusă în reţeaua europeană de arii naturale protejate, fiind declarată în întregime sit Natura 2000, atât ca Sit de importanţă comunitară (SCI) cât şi ca Arie Specială de Protecţie Avifaunistică (SPA), datorită frumuseţii şi bogăţiei zonei şi varietăţii de biotopuri şi resurse, care o fac unică nu numai în Europa, ci şi în cadrul ecosistemelor deltaice ale lumii.

În septembrie 2010, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a decis reînnoirea, pentru a doua oară şi pentru o durată de 10 ani, a Diplomei Europene a Ariilor Protejate, acordată Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” în anul 2000.

Prin zonele sale umede, care adăpostesc o floră şi o faună extrem de diversă, Delta Dunării are o valoare biologică, peisagistică şi culturală deosebită pentru Europa.

Nicăieri în Europa nu poate fi întâlnit un ţinut cu atât de variate şi numeroase forme ale vieţii.

Astăzi, de ziua Deltei Dunării, vă prezentăm câteva imagini care îți taie respirația, puse la dispoziție de colegii de la ARBDD, cărora le mulțumim.

Urăm acestui colț de Rai „La mulți ani!”.

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Alina Gaja

2019: Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării este marcată, anual, la data de 1 septembrie. 

Sediul materiei: Ordinul nr. 539 din 9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate rezervaţie a biosferei. Totodată a fost înfiinţată Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ca instituţie specializată să implementeze măsurile de management adecvate pentru conservarea patrimoniului natural şi dezvoltarea durabilă a regiunii.

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Asociația Ivan Patzaichin-Mila 23 a organizat la Tulcea conferința națională „Apele Unite ale României – AUR pentru 2030”. Cu această ocazie a fost semnată o alianță care, în contextul Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, se dorește a fi o platformă de colaborare în vederea implementării obiectivelor acesteia, potrivit unui comunicat.

László Borbély: „Provocările actuale, precum schimbările climatice, ne obligă să facem pași concreți în vederea asigurării unui viitor sustenabil. Utilizarea responsabilă și valorificarea apelor ne aduc cu siguranță mai aproape de acest deziderat. Avem nevoie de parteneriate și avem nevoie de implicarea fiecărui cetățean pentru a ne asigura că acest demers va fi un adevărat succes.”

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Alina Gaja

 
Secţiuni: Content, Dreptul mediului, JURIDICE.ro, Legal Days | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD