Secţiuni » Jurisprudenţă » CCR
Jurisprudenţă CCR (Curtea Constituţională a României)
DezbateriCărţiProfesionişti

Decizia CCR ref. contestaţiile împotriva înregistrării și respingerii înregistrării unor candidaturi la funcția de Președinte al României. UPDATE: Motivarea deciziilor
02.10.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Miercuri, 2 octombrie 2019, Curtea Constituțională a informat următoarele, potrivit unui comunicat:

I. În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţia României şi al art. 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a soluţionat un număr de 67 de contestaţii având ca obiect înregistrarea sau neînregistrarea unor candidaturi la alegerile pentru Președintele României din anul 2019. Curtea Constituţională a pronunţat 5 hotărâri de admitere şi 59 de hotărâri de respingere a contestațiilor formulate.

II. În ceea ce privește motivele de admitere a contestațiilor, acestea au fost, în esență, următoarele:

Prin Hotărârea nr. 4/2019, Curtea a constatat că, potrivit motivării Deciziei nr. 10/D din 20 septembrie 2019, un număr de 94.170 de semnături, din totalul de 230.341 prezentate de candidatul Viorel Cataramă, au fost înlăturate de Biroul Electoral Central pentru că ar prezenta „elemente de similitudine evidente”. Curtea a observat că din cuprinsul deciziei nu rezultă dispunerea niciunei alte măsuri sau efectuarea altor verificări de către Biroul Electoral Central ori de către alte autorităţi în legătură cu datele consemnate în listele de susţinători, de natură a susţine invalidarea semnăturilor respective şi a fundamenta respingerea înregistrării candidaturii pe elemente obiective. Pretinsele similitudini între semnături, chiar dacă ar avea un caracter „evident”, aşa cum se consemnează în motivarea deciziei, nu înlătură obligaţia de verificare a celorlalte date consemnate în listele de susţinători, stabilite de legiuitor pentru certitudine cu privire la identitatea persoanelor care figurează pe aceste liste. Ţinând seama de termenele scurte aplicabile în procedura electorală, această verificare se putea face eventual prin sondaj, într-o primă etapă, pentru a fundamenta luarea, în continuare, a altor măsuri legale. Curtea a mai constata că din motivarea deciziei Biroului Electoral Central nu rezultă că s-ar fi formulat vreo sesizare penală în legătură cu suspiciunea care a determinat înlăturarea unui număr semnificativ de semnături, cu consecinţa respingerii candidaturii. Or, câtă vreme legiuitorul a stabilit cerinţa semnăturii ca element al listelor de susţinători sub incidenţa dispoziţiilor din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, răsturnarea prezumţiei de veridicitate a acestor semnături se poate face numai prin constatarea falsului, în condiţiile prevăzute de lege. În concluzie, Curtea a reţinut că, potrivit motivării deciziei Biroului Electoral Central contestate, înlăturarea susţinătorilor candidaturii lui Viorel Cataramă şi, în consecinţă, neînregistrarea candidaturii acestuia s- au făcut doar pe baza unei simple aprecieri a aspectului unor semnături, care poate fi de natură a crea o suspiciune, dar nu poate proba, în absenţa altor verificări şi elemente obiective, lipsa veridicităţii semnăturilor. Constatând, pentru aceste motive, nelegalitatea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 10/D din 20 septembrie 2019, Curtea a admis contestaţia astfel cum a fost formulată.

Prin Hotărârea nr. 21/2019, Hotărârea nr. 41/2019, Hotărârea nr. 45/2019 şi Hotărârea nr. 53/2019, Curtea a constatat că, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, actul prin care Biroul Electoral Central respinge înregistrarea unei candidaturi, indiferent de condiţia constituţională sau legală considerată a fi neîntrunită, este decizia. Or, în cauzele supuse analizei Curţii Constituţionale, respingerea candidaturilor s-a realizat printr-o adresă de comunicare a soluţiei de neînregistrare a candidaturii, iar acest înscris nu poate fi calificat/asimilat drept decizie, nici formal, nici material. În condiţiile nerespectării de către Biroul Electoral Central a prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, Curtea a admis contestaţiile formulate şi a obligat Biroul Electoral Central să emită, potrivit legii, o decizie cu privire la candidaturile lui Nicolae-George Epurescu/ Radu Moraru/ Bogdan Mihail Zamfir/ Marin Duţă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.

Hotărârile sunt definitive, se comunică Biroului Electoral Central și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

III. Curtea Constituțională a constatat cu acest prilej și o serie de imperfecțiuni ale legislației în domeniu, cu precădere în ceea ce privește modulde reglementare a cerințelor pentru depunerea candidaturilor și verificărilor ce tre- buie realizate de Biroul Electoral Central, în corelație cu termenele foarte scurte prevăzute de legislația electorală pentru realizarea acestor verificări, precum și pentru soluționarea contestațiilor de către Curtea Constituțională.

Între altele, Curtea a constatat, cu privire la listele de susținători, că ”procedura de verificare, sub aspectul termenelor în care se desfăşoară, nu numai că este improprie, dar transformă actul de verificare într-o formalitate care anulează scopul reglementării. Astfel, toate aspectele privite coroborat: (i) numărul nedeterminat de candidaţi care pot formula propunerile de candidatură în intervalul relativ scurt prevăzut de calendarul alegerilor, (ii) numărul nedeterminat de persoane care pot formula contestaţii, (iii) numărul minim de 200.000 de alegători care trebuie să se regăsească pe lista de susţinători a fiecărui candidat, (iv) datele cu caracter perso- nal care trebuie supuse verificării, sub sancţiunea răspunderii penale a falsului în declaraţii, nu fac altceva decât să demonstreze că autorităţile publice implicate în procedura de verificare a îndeplinirii condiţiilor de fond şi de formă – Biroul Elec- toral Central şi Curtea Constituţională – îndeplinesc un rol formal, nefiind în măsură ca, în termenele fixate de lege, să realizeze un control efectiv şi real cu privire la toate aspectele supuse verificării”. Pentru aceste motive, Curtea a apreciat că ”legiuitorul trebuie să reconsidere soluţiile legislative cuprinse în Legea nr. 370/2004, astfel încât să asigure autorităţilor publice implicate în procedura înregistrării candidaturilor la alegerea Preşedintelui României termenele şi instrumentele proprii unui control efectiv, de natură să satisfacă scopul şi exi- genţele impuse de lege”. (Hotărârea nr. 44 din 26 septembrie 2019, M. Of. 790 din 30 septembrie 2019, par. 18, 19).

***

Marți, 1 octombrie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţia României şi al art. 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere contestaţia formulată de Alianţa Electorală ”UN OM” împotriva Deciziei nr. 32/D din 27 septembrie 2019 a Biroului Electoral Central, potrivit unui comunicat.

În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională a respins contestaţia.

***

Luni, 30 septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţia României şi al art. 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere patru contestaţii împotriva neînregistrării unor candidaturi la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, potrivit unui comunicat.

În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, Curtea Constituţională:
1. A respins contestația împotriva neînregistrării candidaturii lui Faur Isaia la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de Faur Isaia;
2. A respins contestaţia împotriva neînregistrării candidaturii lui Nicolae-George Epurescu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de Partidul Alternativa Civică Atitudine, Solidaritate, Acţiune, (A.C.A.S.A.) prin preşedinte Nicolae-George Epurescu;
3. A respins contestația împotriva neînregistrării candidaturii lui Radu Moraru la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de Radu Moraru;
4. A respins contestația împotriva neînregistrării candidaturii lui Bogdan Mihail Zamfir la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de Bogdan Mihail Zamfir.

Contestaţia formulată de Alianţa Electorală ”UN OM” împotriva Deciziei nr.32/D din 27 septembrie 2019 a Biroului Electoral Central va fi luată în dezbatere marţi, 1 octombrie 2019.

***

Joi, 26 septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţia României şi al art. 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere următoarele contestaţii împotriva înregistrării sau neînregistrării unor candidaturi la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, potrivit unui comunicat.

În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională:
1. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii Ramonei Ioana Bruynseels la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;
2. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Cătălin Sorin Ivan la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;
3. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Ninel Peia la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;
4. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Alexandru Cumpănașu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;
5. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Sebastian-Constantin Popescu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;
6. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui John Ion Banu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;
7. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Bogdan Dragoș Aureliu Marian Stanoevici la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;
8. A respins contestația împotriva neînregistrării candidaturii lui Rînghilescu Viorel la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de R.V.;
9. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Alexandru Cumpănașu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;
10. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Cătălin Sorin Ivan la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;
11. A respins contestația împotriva neînregistrării candidaturii lui Păunescu Bobby-George Marius la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de P.B.G.M;
12. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Ninel Peia la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;
13. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Sebastian Constantin Popescu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;
14. A respins, ca inadmisibilă, contestaţia formulată de G. G. privind neînregistrarea candidaturii sale la alegerile pentru Președintele României din anul 2019. A respins contestaţia formulată de G. G. privind înregistrarea candidaturii Klaus-Werner Iohannis la alegerile pentru Președintele României din anul 2019;
15. A respins, ca inadmisibilă, contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Viorel Cataramă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;
16. A respins contestația împotriva neînregistrării candidaturii lui Bălan Dan Paul la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.D.P;
17. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii Vioricăi-Vasilica Dăncilă, a lui Theodor Paleologu, Klaus-Werner Iohannis, Mircea Diaconu, Kelemen Hunor, Dan Barna, Ramona Ioana Bruynseels, Bogdan Stanoevici și a John Ion Banu, la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;
18. A respins, ca inadmisibilă, contestația împotriva neînregistrării candidaturii Gabrielei Ștefania Nuț la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;
19. A respins, ca inadmisibilă, contestația împotriva neînregistrării candidaturii lui Cătălin-Sorin Ivan la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de C.S.I.;
20. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Cătălin-Sorin Ivan la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;
21. A respins, ca inadmisibilă, contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Viorel Cataramă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;
22. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Alexandru Cumpănașu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;
23. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Sebastian-Constantin Popescu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;
24. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Ninel Peia la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;
25. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii Vioricăi-Vasilica Dăncilă, a lui Klaus-Werner Iohannis, Theodor Paleologu, Mircea Diaconu, Kelemen Hunor, Dan Barna, Ramona Ioana Bruynseels, Bogdan Stanoevici, Jon Ion Banu, contestație formulată de B.S.;

Cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională
1. A admis contestația împotriva neînregistrării candidaturii lui Moraru Radu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de M.R.;
2. A admis contestația împotriva neînregistrării candidaturii lui Zamfir Bogdan Mihail la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de Z.B.M.;
3. A admis contestația împotriva neînregistrării candidaturii lui Duță Marin la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de D.M.;

Hotărârile sunt definitive şi se comunică Biroului Electoral Central.

***

Miercuri, 25 septembrie 2019, în temeiul art. 146 lit. a) teza întâi şi f) din Constituţia României şi al art. 11 alin. (1) și al și art. 15, respectiv al art. 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere treisprezece contestaţii împotriva înregistrării unor candidaturi la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, potrivit unui comunicat.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională:
Cu majoritate de voturi,
1. Admite contestaţia formulată de Partidul Alternativa Civică Atitudine, Solidaritate, Acţiune (A.C.A.S.A.) şi obligă Biroul Electoral Central să emită, potrivit legii, o decizie cu privire la candidatura lui Nicolae-George Epurescu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019.

Cu unanimitate de voturi,
2. Respinge contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;
3. Respinge contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Klaus- Werner Iohannis la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;
4. Respinge contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Ilie-Dan Barna la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;
5. Respinge contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Hunor Kelemen la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;
6. Respinge contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Theodor Paleologu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;
7. Respinge contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Ilie-Dan Barna la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;
8. Respinge contestația împotriva înregistrării candidaturii Vasilicăi-Viorica Dăncilă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;
9. Respinge contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Klaus- Werner Iohannis la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;
10. Respinge contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Theodor Paleologu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;
11. Respinge contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;
12. Respinge contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Hunor Kelemen la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;
13. Respinge contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Theodor Paleologu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de D.M.

***

Marți, 24 septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit. lit.d) şi f) din Constituţia României şi al art.11 alin.(1) și al art.29, respectiv al art.38 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere zece contestaţii împotriva înregistrării unor candidaturi la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, potrivit unui comunicat.

Astfel, în urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională:
1. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Ilie-Dan Barna la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.F., O.D. și P. M.;
2. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Klaus- Werner Iohannis la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.F., O.D. și P. M.;
3. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Hunor Kelemen la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.F., O.D. și P. M.;
4. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Klaus-Werner Iohannis, Ilie-Daniel Barna și Hunor Kelemen la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de D.M.;
5. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii Vasilicăi Viorica Dăncilă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;
6. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Theodor Paleologu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;
7. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Klaus-Werner Iohannis la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;
8. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;
9. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Hunor Kelemen la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;
10. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Ilie-Dan Barna la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;

Hotărârile sunt definitive şi se comunică Biroului Electoral Central.

***

Luni, 23 septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţia României şi al art. 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere şase contestaţii formulate de M.R. împotriva înregistrării candidaturilor lui Klaus-Werner Iohannis, Ilie-Dan Barna, Mircea Diaconu şi Kelemen Hunor, la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, potrivit unui comunicat.

În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională a respins cele şase contestaţii formulate de M.R.

Hotărârile sunt definitive şi se comunică Biroului Electoral Central.

***

Duminică, 22 septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţia României şi al art. 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere, potrivit unui comunicat:
1. Contestaţia împotriva înregistrării candidaturii Vasilicăi-Viorica Dăncilă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, formulată de I.-Z. N.-M.;
2. Contestația privind respingerea înregistrării candidaturii lui Viorel Cataramă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, formulată de Viorel Cataramă;
3. Contestația împotriva înregistrării candidaturii lui Theodor Paleologu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, formulată de M. P.;
4. Contestaţia împotriva înregistrării candidaturii lui Theodor Paleologu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, formulată de R. M.

În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională:
1. A respins contestaţia formulată de I.-Z. N.-M. privind înregistrarea candidaturii Vasilicăi-Viorica Dăncilă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019.
2. A admis contestația formulată împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr.10/D din 20 septembrie 2019 și, în consecință, a dispus înregistrarea de către Biroul Electoral Central a candidaturii și a semnului electoral ale lui Viorel Cataramă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019.
3. A respins contestația formulată de M.P. privind înregistrarea candidaturii lui Theodor Paleologu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019.
4. A respins contestaţia formulată de R.M. privind înregistrarea candidaturii lui Theodor Paleologu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019.

Hotărârile sunt definitive, se comunică Biroului Electoral Central.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul hotărârilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Secţiuni: CCR, Content, Jurisprudență | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO