Secţiuni » Arii de practică » Protective » Data protection
Data protection
DezbateriConferinţeToate evenimenteleCărţiProfesionişti

7 comentarii

Obligarea operatorului GSM sa-si ia antena de pe bloc
09.09.2009 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Data protection, Protecția consumatorilor, Telecom
JURIDICE - In Law We Trust

Dosar nr. […]

R O M A N I A
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

SENTINTA CIVILA Nr. 8641
Sedinta publica de la 24 Iunie 2009

Completul compus din:
PRESEDINTE: ZAHARIA ANAMARIA LUCIA
GREFIER: DIACONU ANDREEA

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant B.D.F. si pe parat […], avand ca obiect obligatie de a face.

Dezbaterile in fond si sustinerile partilor au avut loc la termenul de judecata din data de 17.06.2009, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare cand, instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 24.06.2009 cand a hotarat urmatoarele:

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile da fata, constata urmatoarele :

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 1, la data de 09.10.2008, sub nr.[…], reclamantul […] a solicitat in contradictoriu cu parata […] obligarea acesteia sa infatiseze documentele pe baza carora a instalat antenele GSM pe terasa blocului […], din Bucuresti, […], sa demonteze si sa ridice antenele GSM instalate pe aceasta terasa, sub sanctiunea unor daune cominatorii de 1500 lei pe zi, precum si autorizarea sa sa procedeze la demontare, pe cheltuiala paratei, in cazul in care nu indeplineste obligatia in teremn de 20 de zile de la emiterea hotararii.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca este proprietarul apartamentului nr. […], situat in Bucuresti, […], iar pe terasa blocului, deasupra locuintei sale, sunt montate mai multe antene GSM aflate in proprietatea paratei. Se considera ca se impune ridicarea echipamentelor avind in vedere nocivitatea larg recunnoscuta si chiar demonstrata a acestui tip generator de campuri electromagnetice. Chiar si existenta unui risc potential justifica indepartarea antenelor. Se invoca dreptul la viata si sanatate, la  proprietate, de acces la instanta Totodata, se sustine ca amplasarea antenelor a fost facuta fara respectarea dispozitiilor legale, nefiind obtinut acordul proprietarul apartamentului direct afectat, conform art. 39 si 41 din legea nr 230/2007.

In drept, s-au invocat dispozitiile art. 1073 Cod civ, art. 112 Cod pr. Civ.,  art. 39 si 41 din legea nr. 230/2007.

In dovedire, reclamanta a depus la dosar inscrisuri (f. 8-50).

Parata a formulat intampinare (f. 53), prin care a invocat exceptia de necompetenta materiala, apreciind ca este vorba de un litigiu comercial neevaluabil in bani, exceptia lipsei calitatii procesuale active si de interes a reclamantului, avind in vedere ca procedura de instalare a echipamentelor GSM face obiectul legii nr 50/1991, iar controlul este realizat de Inspectoratul de Stat in Constructii, reclamantul nedovendind un interes actual, personal, direct pentru a formula prezenta cerere, precum si exceptia prematuritatii,  pentru neindeplinirea procedurii prealabile reglementata de art. 1079 Cod civ.

Pe fond, se solicita respingerea actiunii, aratind ca a obtinut toate avizele pentru instalarea antenei, inclusiv Autorizatia de construire, echipamentele fiind amplasate pe partea comuna a imobilului, iar intensitatea campului electromagnetic nu depaseste limitele impuse de Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1193/2006.

Cu privire la incalcarea dispozitiilor legii nr. 230/2007, se invedereaza ca echipamentele au fost instalate in anul 1999, iar proprietarul apartamentului nr. […], precum si alti 26 de proprietari  si-au data acordul la momentul incheierii contratului de inchiriere.

Se mai  precizeaza ca OMS, in raportul nr. 304/2006 dat publicitatii, arata ca din dovezile acumulate pana in prezent nu au fost indicate efecte negative pe termen scurt sau lung asupra sanatatii de catre semnalele de radiofrecventa produse de statiile de baza. De asemenea, pentru echipamentele amplasate in […] au fost efectuate masuratori, iar potrivit referatului nr. 1885/14.09.2006 al Ministerului Sanatatii Publice, campurile electromagnetice nu pot sa provoace fenomene de ionizare sau radioactivitate in organismele vii. In Romania au fost efectuate masuratori de expunere, printre care si in 250 locuri din Bucuresti, rezultatele indicind valori mai mici decat cele prevazute de legislatia nationala si europeana.

In drept, s-au invocat art. 115 Cod pr. civ., OMS nr. 1193/2006.

Prin incheierile din 19.11.2008 si 17.12.2008, instanta a respins exceptia de necompetenta materiala a instantei, exceptia lipsei calitatii procesuale active (si implicit a ipsei de interes, avind in vedere ca problema interesului este strans legata de cea a claitatii procesuale active) si a prematuritatii, ca neintemeiate, pentru considerentele expuse.

La data de 20.03.2009, reclamantul a depus o cerere precizatoare prin care   a invederat ca pe capatul 2 solicita si constatarea nulitatii absolute a contractului de inchiriere (f. 145), pe care instanta a calificat-o ca fiind o cerere modificatoare, iar, in baza art. 132 coroborat cu art. 134 Cod pr. civ., a respins-o ca tardiv formulata, intrucat a fost depusa cu cu depasirea primei zile de infatisare (f. 163).

La data de 14.04.2009, parata a solicitat suspendarea judecatii pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr. 7661/299/2009 avind ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractului de inchiriere autentificat sub nr. 403/29.01.1999 si obligarea sa la demontarea si ridicarea antenelor GSM, cerere care a fost respinsa, ca neintemeiata, prin incheierea din 22.04.2009 (f. 190).

De asemenea, instanta a respins cererea reclamantului de conexare a dosarului nr 7661/299/2009 la prezenta cauza, pentru argumentele expuse in incheierea mai sus mentionata.

Instanta a incuviintat proba cu inscrisuri pentru amble parti, iar din oficiu a dispus  emiterea unei adrese catre Autoritatea de Sanatate Publica Bucuresti pentru a transmite daca modificarile campului electromagnetic rezultate din masuratorile efectuate conform buletinului nr. B/64/2008 aduc sau pot aduce prejudicii sanatatii reclamantului, aceasta atasind la dosar adresa nr 1802/10.10.008 si referatul nr. 3174 si 3020/07.05.2008 emis de Biroul Evaluare Factori de Mediu (f. 156-161), comunicind, totodata, ca interpretarea datelor poate fi realizata de Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (f. 172,173), motiv pentru care s-a solicitat acestei autoritati sa procedeze la interpretare, relatiile fiind atasate la filele 255-263.

La termenul din 20.05.2009, parata a precizat ca din eroare a depus cererea  de interventie, iar la data de 17.06.2009 a invederat ca nu mai insista in proba cu expertiza.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

La data de 20.01.1999, a fost incheiat contractul autentificat sub nr. 403 de catre BNP Carmen Marilena Popa, intre Asociatia de Proprietari […] si parata, prin care aceasta din urma primea in folosinta un spatiu de 25 mp situatia pe terasa imobilului de mai sus, in vederea amplasarii unor antene, pe o durata de 8 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acord tacit pentru 5 ani ( f. 74-81).

Prin autorizatia nr. 25/15.07.1999 (f. 94), parata a primit permisiunea sa amplaseze pe terasa blocului […] trei antene tip panou, o antena parabolica, o statie radio  de baza BTS.

Prealabil, trebuie precizat ca, sub aspectul capatului referitor la demontarea si ridicarea antenelor GSM, instanta va avea in vedere exclusiv argumentele privind afectarea vietii si a sanatatii reclamantului, iar nu si cele vizind nelegalitatea contractului de inchiriere, intrucat aceasta situatie face obiectul dosarului nr. 7661/299/2009 al Judecatoriei Sector 1.

Din aceasta perspectiva, se  retine, din cuprinsul buletinului nr. B/DPCEM/64/2008 (f. 99-101) si a interpretarii efectuate de Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, ca masuratorile efectuate la imobilul din […] se inscriu in valorile prevazute de lege (ordinul Ministerului Sanatatii Public nr. 1193/2006). Totusi, instanta are in vedere ca aceste valori vizeaza doar efectele termice, iar nu si factorul timp ( efectele pe care le-ar putea produce o expunere indelungata la asemenea campuri electromagnetice- a se vedea studiu  Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor- f 26). De altfel, Romania nu a reglementat metode de masurare decat in domeniul frecventelor foarte joase (a se vedea si buletinul  de masuratori depus), neavind mijloace tehnice de a controla valorile in domeniul radiofrecventelor.

Instanta constata ca exista studii controversate cu privire la efectele nocive asupra sanatatii in cazul expunerii indelungate la campuri electromagnetice generate de aceste antene.

Astfel, anumite personalitati stiintifice (a se vedea studiul facut de Asociatia pentru Protectia Consumatorilor – f. 25) sustin ca o expunere prelungita ar avea efecte daunatoare asupra organismului uman (potential cancerigen, tulburari auditive, de vedere, oboseala, dureride cap, ameteli etc.). Pe  de alta parte, institutii publice (de exemplu Institutul de Sanatate Bucuresti, Ministerul Telecomunicatiilor) afirma ca nu exista dovezi stiintifice care sa confirme consecintele negative asupra sanatatii ale expunerii la campuri electromagnetice de joasa frecventa sau radiofrecventa, daca aceasta este sub limita prevazuta de normele internationale (f. 259).

Din inscrisurile depuse de parata (f. 243) reiese ca telefoanele mobile interfereaza cu anumite dispozitive medicale (peacemaker, defibrilator, proteze auditive etc). Cum telefoanele mobile sunt transmitatoare de semnale RF de mica putere, spre deosebire de antene GSM (a se vedea raspunsul Institutului de  Sanatate Publica Bucuresti – f. 257-258), rezulta ca si aceste antene pot interfera cu asemenea dispozitive. Or, este de notorietate ca si corpul uman are propriul sau camp electromegnetic, astfel incat este posibil sa interactioneze cu cel emis de antene, iar in ce masura pot produce perturbari la nivel celular este subiect de controversa, dat fiind limita actuala a cunostiintelor sau interesel economice la nivel international (avind in vedere ca marile companii de telefonie mobila au interes in a promova studii care sa  evidentieze lipsa vreunui pericol pentru a evita cheltuieli legate de relocarea antenelor sau crearea de dispozitive de protectie).

De asemenea, instanta mai retine ca, din punctul de vedere transmis de Institutul de  Sanatate Publica Bucuresti (f. 259), se recunoaste ca exista anumite efecte ale campurilor electromagnetice si RF asupra organismelor, si anume patrunderea acestor campuri RF in tesuturi (care in cazul telefoanelor mobile  poate fi pana la un centimetru adancime), necunoscindu-se efectele pe care le poate produce in timp. Desi se sustine ca organismul uman are un mecanism sofisticat de autoreglare, aceasta nu reprezinta o garantie, avind in vedere ca fiecare individ este unic, iar, in conditiile de mediu/sociale/tehnologice actuale, corpul uman nu este suspus unui singur factor nociv, ci unei  multitudini (de exemplu poluare, alimentatie de proasta calitate, stres, radiatii solare etc.) al caror efect combinat poate conduce la slabirea sistemului imunitar si in timp la aparitia oricarei boli.

In aceste conditii, avind in vedere caracterul controversat al concluziilor studiilor si faptul ca, in speta, se pune problema efectelor potentiale in timp (deci nu imediate, vizibile) asupra sanatatii celor care locuiesc sub acest dispozitiv (antena GSM), instanta apreciaza ca dreptul la viata si integritate fizica si  implicit la sanatate, garantat de art. 2 din Conventia Drepturilor Omului ratificata de Romania prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicata in M. Of. Nr. 135/31.05.1994) si consacrat de art. 22 si 34 din Constitutie, presupune si eliminarea din mediul biologic al individului a oricarui risc potential pentru sanatatea si bunastarea sa.

Atat timp cat nu s-a stabilit cu un anumit grad de certitudine ca antenele GSM nu au nici un efect periculos asupra vietii si sanatatii unei persoane  ce locuieste permanent in preajma acestor dispozitive, reclamantul trebuie sa beneficieze de principiul precautiei instituit de art 174 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (fostul art. 130 R din Trtataul de la Maastricht), care s-ar traduce prin aceea ca, in lipsa unor date certe referitoare la consecintele pe termen lung ale expunerii la campuri electromagnetice, autoritatile trebuie sa protejeze cu prioritate individul contra riscurilor potentiale .

Totodata, din plansele foto se poate observa ca amplasarea antenelor nu respecta normele si recomandarile actuale. Astfel, conform concluziilor Institutului de Sanatate Publica Bucuresti (f. 262), aceste antene trebuie pozitionate pe acoperisul sau terasele cladirilor, pe piloni sau stalpi speciali construiti, iar nu pe fatada cladirii (aspect relevant pentru a nu avea loc perturbarea undei pe directia verticala – f. 258). Or, in speta, antena e plasata pe peretele cladirii (f. 18,19).

Pentru aceste considerente, instanta va admite actiunea si va obliga parata sa demonteze si sa ridice antena GSM instalata pe terasa imobilului situat in […], in termen de 2 luni de la ramanerea irevocabila a prezentei, sub sanctiunea platii unor daune cominatorii de 1000 lei pe fiecare zi de intarziere, sanctiune care poate produce efecte juridice, avind in vedere decizia civila nr. 20/12.12.2005 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata in cadrul unui recurs in interesul legii si prin care s-a statuat ca cererea privind obligarea la daune cominatorii este admisibila si in conditiile reglementarii obligarii debitorului la plata amenzii civile conform art. 5803 din Codul de procedura civila, hotararea fiind susceptibila de executare silita, la cererea creditorului, in limita daunelor-interese dovedite.

Trebuie precizat ca obligatia mai sus impusa nu se sprijina pe raspunderea delictuala clasica, care reclama ca prejudiciul sa fie unul imediat si cert ca realizare, ci pe o raspundere preventiva, care permite repararea si a unui  prejudiciu potential, atunci cand acesta deriva dintr-o actiune a carei consecinte nu pot fi pe  deplin cunoscute la un moment dat, avind in vedere limitele cunoasterii umane.

In ipoteza in care parata nu aduce la indeplinire obligatia de buna, voie, instanta, in temeiul art 1077 Cod civ., va autoriza pe reclamant sa procedeze la demontarea si ridicarea antenei, pe cheltuiala paratei.

In ceea ce priveste capatul referitor la infatisarea actelor in baza carora a instalat antena, dat fiind ca parata a depus pe parcursul litigiului contractul de inchiriere si actele aditionale, instanta va respinge aceasta cerere ca ramasa fara obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite in parte actiunea privind pe reclamant B.D.F., cu domiciliul ales in […] si pe parata […], cu sediul in […].

Obliga parata sa demonteze si sa ridice antena GSM instalata pe terasa imobilului situat in […], in termen de 2 luni de la ramanerea irevocabila a prezentei, sub sanctiunea platii unor daune cominatorii de 1000 lei pe fiecare zi de intarziere.

Autorizeaza reclamantul sa procedeze la demontarea si ridicarea antenei, in caz de neindeplinire a obligatiei din partea paratei.

Respinge capatul privind infatisarea actelor in baza carora s-a instalat antena, ca ramas fara obiect.

Cu apel in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica de la 24.06.2009.

PRESEDINTE ss indescifrabil
GREFIER ss indescifrabil

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

7 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti