Secţiuni » Arii de practică » Protective » Protecţia consumatorilor
Protecţia consumatorilor
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Citeşte mai mult în legătură cu Protecția consumatorilor, Telecom
7 comentarii

Obligarea operatorului GSM sa-si ia antena de pe bloc

9 septembrie 2009 | JURIDICE.ro

Dosar nr. […]

R O M A N I A
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

SENTINTA CIVILA Nr. 8641
Sedinta publica de la 24 Iunie 2009

Completul compus din:
PRESEDINTE: ZAHARIA ANAMARIA LUCIA
GREFIER: DIACONU ANDREEA

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant B.D.F. si pe parat […], avand ca obiect obligatie de a face.

Dezbaterile in fond si sustinerile partilor au avut loc la termenul de judecata din data de 17.06.2009, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare cand, instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 24.06.2009 cand a hotarat urmatoarele:

INSTANTA

Jurisprudenta

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Deliberand asupra cauzei civile da fata, constata urmatoarele :

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 1, la data de 09.10.2008, sub nr.[…], reclamantul […] a solicitat in contradictoriu cu parata […] obligarea acesteia sa infatiseze documentele pe baza carora a instalat antenele GSM pe terasa blocului […], din Bucuresti, […], sa demonteze si sa ridice antenele GSM instalate pe aceasta terasa, sub sanctiunea unor daune cominatorii de 1500 lei pe zi, precum si autorizarea sa sa procedeze la demontare, pe cheltuiala paratei, in cazul in care nu indeplineste obligatia in teremn de 20 de zile de la emiterea hotararii.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca este proprietarul apartamentului nr. […], situat in Bucuresti, […], iar pe terasa blocului, deasupra locuintei sale, sunt montate mai multe antene GSM aflate in proprietatea paratei. Se considera ca se impune ridicarea echipamentelor avind in vedere nocivitatea larg recunnoscuta si chiar demonstrata a acestui tip generator de campuri electromagnetice. Chiar si existenta unui risc potential justifica indepartarea antenelor. Se invoca dreptul la viata si sanatate, la  proprietate, de acces la instanta Totodata, se sustine ca amplasarea antenelor a fost facuta fara respectarea dispozitiilor legale, nefiind obtinut acordul proprietarul apartamentului direct afectat, conform art. 39 si 41 din legea nr 230/2007.

In drept, s-au invocat dispozitiile art. 1073 Cod civ, art. 112 Cod pr. Civ.,  art. 39 si 41 din legea nr. 230/2007.

In dovedire, reclamanta a depus la dosar inscrisuri (f. 8-50).

Parata a formulat intampinare (f. 53), prin care a invocat exceptia de necompetenta materiala, apreciind ca este vorba de un litigiu comercial neevaluabil in bani, exceptia lipsei calitatii procesuale active si de interes a reclamantului, avind in vedere ca procedura de instalare a echipamentelor GSM face obiectul legii nr 50/1991, iar controlul este realizat de Inspectoratul de Stat in Constructii, reclamantul nedovendind un interes actual, personal, direct pentru a formula prezenta cerere, precum si exceptia prematuritatii,  pentru neindeplinirea procedurii prealabile reglementata de art. 1079 Cod civ.

Pe fond, se solicita respingerea actiunii, aratind ca a obtinut toate avizele pentru instalarea antenei, inclusiv Autorizatia de construire, echipamentele fiind amplasate pe partea comuna a imobilului, iar intensitatea campului electromagnetic nu depaseste limitele impuse de Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1193/2006.

Cu privire la incalcarea dispozitiilor legii nr. 230/2007, se invedereaza ca echipamentele au fost instalate in anul 1999, iar proprietarul apartamentului nr. […], precum si alti 26 de proprietari  si-au data acordul la momentul incheierii contratului de inchiriere.

Se mai  precizeaza ca OMS, in raportul nr. 304/2006 dat publicitatii, arata ca din dovezile acumulate pana in prezent nu au fost indicate efecte negative pe termen scurt sau lung asupra sanatatii de catre semnalele de radiofrecventa produse de statiile de baza. De asemenea, pentru echipamentele amplasate in […] au fost efectuate masuratori, iar potrivit referatului nr. 1885/14.09.2006 al Ministerului Sanatatii Publice, campurile electromagnetice nu pot sa provoace fenomene de ionizare sau radioactivitate in organismele vii. In Romania au fost efectuate masuratori de expunere, printre care si in 250 locuri din Bucuresti, rezultatele indicind valori mai mici decat cele prevazute de legislatia nationala si europeana.

In drept, s-au invocat art. 115 Cod pr. civ., OMS nr. 1193/2006.

Prin incheierile din 19.11.2008 si 17.12.2008, instanta a respins exceptia de necompetenta materiala a instantei, exceptia lipsei calitatii procesuale active (si implicit a ipsei de interes, avind in vedere ca problema interesului este strans legata de cea a claitatii procesuale active) si a prematuritatii, ca neintemeiate, pentru considerentele expuse.

La data de 20.03.2009, reclamantul a depus o cerere precizatoare prin care   a invederat ca pe capatul 2 solicita si constatarea nulitatii absolute a contractului de inchiriere (f. 145), pe care instanta a calificat-o ca fiind o cerere modificatoare, iar, in baza art. 132 coroborat cu art. 134 Cod pr. civ., a respins-o ca tardiv formulata, intrucat a fost depusa cu cu depasirea primei zile de infatisare (f. 163).

La data de 14.04.2009, parata a solicitat suspendarea judecatii pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr. 7661/299/2009 avind ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractului de inchiriere autentificat sub nr. 403/29.01.1999 si obligarea sa la demontarea si ridicarea antenelor GSM, cerere care a fost respinsa, ca neintemeiata, prin incheierea din 22.04.2009 (f. 190).

De asemenea, instanta a respins cererea reclamantului de conexare a dosarului nr 7661/299/2009 la prezenta cauza, pentru argumentele expuse in incheierea mai sus mentionata.

Instanta a incuviintat proba cu inscrisuri pentru amble parti, iar din oficiu a dispus  emiterea unei adrese catre Autoritatea de Sanatate Publica Bucuresti pentru a transmite daca modificarile campului electromagnetic rezultate din masuratorile efectuate conform buletinului nr. B/64/2008 aduc sau pot aduce prejudicii sanatatii reclamantului, aceasta atasind la dosar adresa nr 1802/10.10.008 si referatul nr. 3174 si 3020/07.05.2008 emis de Biroul Evaluare Factori de Mediu (f. 156-161), comunicind, totodata, ca interpretarea datelor poate fi realizata de Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (f. 172,173), motiv pentru care s-a solicitat acestei autoritati sa procedeze la interpretare, relatiile fiind atasate la filele 255-263.

La termenul din 20.05.2009, parata a precizat ca din eroare a depus cererea  de interventie, iar la data de 17.06.2009 a invederat ca nu mai insista in proba cu expertiza.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

La data de 20.01.1999, a fost incheiat contractul autentificat sub nr. 403 de catre BNP Carmen Marilena Popa, intre Asociatia de Proprietari […] si parata, prin care aceasta din urma primea in folosinta un spatiu de 25 mp situatia pe terasa imobilului de mai sus, in vederea amplasarii unor antene, pe o durata de 8 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acord tacit pentru 5 ani ( f. 74-81).

Prin autorizatia nr. 25/15.07.1999 (f. 94), parata a primit permisiunea sa amplaseze pe terasa blocului […] trei antene tip panou, o antena parabolica, o statie radio  de baza BTS.

Prealabil, trebuie precizat ca, sub aspectul capatului referitor la demontarea si ridicarea antenelor GSM, instanta va avea in vedere exclusiv argumentele privind afectarea vietii si a sanatatii reclamantului, iar nu si cele vizind nelegalitatea contractului de inchiriere, intrucat aceasta situatie face obiectul dosarului nr. 7661/299/2009 al Judecatoriei Sector 1.

Din aceasta perspectiva, se  retine, din cuprinsul buletinului nr. B/DPCEM/64/2008 (f. 99-101) si a interpretarii efectuate de Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, ca masuratorile efectuate la imobilul din […] se inscriu in valorile prevazute de lege (ordinul Ministerului Sanatatii Public nr. 1193/2006). Totusi, instanta are in vedere ca aceste valori vizeaza doar efectele termice, iar nu si factorul timp ( efectele pe care le-ar putea produce o expunere indelungata la asemenea campuri electromagnetice- a se vedea studiu  Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor- f 26). De altfel, Romania nu a reglementat metode de masurare decat in domeniul frecventelor foarte joase (a se vedea si buletinul  de masuratori depus), neavind mijloace tehnice de a controla valorile in domeniul radiofrecventelor.

Instanta constata ca exista studii controversate cu privire la efectele nocive asupra sanatatii in cazul expunerii indelungate la campuri electromagnetice generate de aceste antene.

Astfel, anumite personalitati stiintifice (a se vedea studiul facut de Asociatia pentru Protectia Consumatorilor – f. 25) sustin ca o expunere prelungita ar avea efecte daunatoare asupra organismului uman (potential cancerigen, tulburari auditive, de vedere, oboseala, dureride cap, ameteli etc.). Pe  de alta parte, institutii publice (de exemplu Institutul de Sanatate Bucuresti, Ministerul Telecomunicatiilor) afirma ca nu exista dovezi stiintifice care sa confirme consecintele negative asupra sanatatii ale expunerii la campuri electromagnetice de joasa frecventa sau radiofrecventa, daca aceasta este sub limita prevazuta de normele internationale (f. 259).

Din inscrisurile depuse de parata (f. 243) reiese ca telefoanele mobile interfereaza cu anumite dispozitive medicale (peacemaker, defibrilator, proteze auditive etc). Cum telefoanele mobile sunt transmitatoare de semnale RF de mica putere, spre deosebire de antene GSM (a se vedea raspunsul Institutului de  Sanatate Publica Bucuresti – f. 257-258), rezulta ca si aceste antene pot interfera cu asemenea dispozitive. Or, este de notorietate ca si corpul uman are propriul sau camp electromegnetic, astfel incat este posibil sa interactioneze cu cel emis de antene, iar in ce masura pot produce perturbari la nivel celular este subiect de controversa, dat fiind limita actuala a cunostiintelor sau interesel economice la nivel international (avind in vedere ca marile companii de telefonie mobila au interes in a promova studii care sa  evidentieze lipsa vreunui pericol pentru a evita cheltuieli legate de relocarea antenelor sau crearea de dispozitive de protectie).

De asemenea, instanta mai retine ca, din punctul de vedere transmis de Institutul de  Sanatate Publica Bucuresti (f. 259), se recunoaste ca exista anumite efecte ale campurilor electromagnetice si RF asupra organismelor, si anume patrunderea acestor campuri RF in tesuturi (care in cazul telefoanelor mobile  poate fi pana la un centimetru adancime), necunoscindu-se efectele pe care le poate produce in timp. Desi se sustine ca organismul uman are un mecanism sofisticat de autoreglare, aceasta nu reprezinta o garantie, avind in vedere ca fiecare individ este unic, iar, in conditiile de mediu/sociale/tehnologice actuale, corpul uman nu este suspus unui singur factor nociv, ci unei  multitudini (de exemplu poluare, alimentatie de proasta calitate, stres, radiatii solare etc.) al caror efect combinat poate conduce la slabirea sistemului imunitar si in timp la aparitia oricarei boli.

In aceste conditii, avind in vedere caracterul controversat al concluziilor studiilor si faptul ca, in speta, se pune problema efectelor potentiale in timp (deci nu imediate, vizibile) asupra sanatatii celor care locuiesc sub acest dispozitiv (antena GSM), instanta apreciaza ca dreptul la viata si integritate fizica si  implicit la sanatate, garantat de art. 2 din Conventia Drepturilor Omului ratificata de Romania prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicata in M. Of. Nr. 135/31.05.1994) si consacrat de art. 22 si 34 din Constitutie, presupune si eliminarea din mediul biologic al individului a oricarui risc potential pentru sanatatea si bunastarea sa.

Atat timp cat nu s-a stabilit cu un anumit grad de certitudine ca antenele GSM nu au nici un efect periculos asupra vietii si sanatatii unei persoane  ce locuieste permanent in preajma acestor dispozitive, reclamantul trebuie sa beneficieze de principiul precautiei instituit de art 174 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (fostul art. 130 R din Trtataul de la Maastricht), care s-ar traduce prin aceea ca, in lipsa unor date certe referitoare la consecintele pe termen lung ale expunerii la campuri electromagnetice, autoritatile trebuie sa protejeze cu prioritate individul contra riscurilor potentiale .

Totodata, din plansele foto se poate observa ca amplasarea antenelor nu respecta normele si recomandarile actuale. Astfel, conform concluziilor Institutului de Sanatate Publica Bucuresti (f. 262), aceste antene trebuie pozitionate pe acoperisul sau terasele cladirilor, pe piloni sau stalpi speciali construiti, iar nu pe fatada cladirii (aspect relevant pentru a nu avea loc perturbarea undei pe directia verticala – f. 258). Or, in speta, antena e plasata pe peretele cladirii (f. 18,19).

Pentru aceste considerente, instanta va admite actiunea si va obliga parata sa demonteze si sa ridice antena GSM instalata pe terasa imobilului situat in […], in termen de 2 luni de la ramanerea irevocabila a prezentei, sub sanctiunea platii unor daune cominatorii de 1000 lei pe fiecare zi de intarziere, sanctiune care poate produce efecte juridice, avind in vedere decizia civila nr. 20/12.12.2005 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata in cadrul unui recurs in interesul legii si prin care s-a statuat ca cererea privind obligarea la daune cominatorii este admisibila si in conditiile reglementarii obligarii debitorului la plata amenzii civile conform art. 5803 din Codul de procedura civila, hotararea fiind susceptibila de executare silita, la cererea creditorului, in limita daunelor-interese dovedite.

Trebuie precizat ca obligatia mai sus impusa nu se sprijina pe raspunderea delictuala clasica, care reclama ca prejudiciul sa fie unul imediat si cert ca realizare, ci pe o raspundere preventiva, care permite repararea si a unui  prejudiciu potential, atunci cand acesta deriva dintr-o actiune a carei consecinte nu pot fi pe  deplin cunoscute la un moment dat, avind in vedere limitele cunoasterii umane.

In ipoteza in care parata nu aduce la indeplinire obligatia de buna, voie, instanta, in temeiul art 1077 Cod civ., va autoriza pe reclamant sa procedeze la demontarea si ridicarea antenei, pe cheltuiala paratei.

In ceea ce priveste capatul referitor la infatisarea actelor in baza carora a instalat antena, dat fiind ca parata a depus pe parcursul litigiului contractul de inchiriere si actele aditionale, instanta va respinge aceasta cerere ca ramasa fara obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite in parte actiunea privind pe reclamant B.D.F., cu domiciliul ales in […] si pe parata […], cu sediul in […].

Obliga parata sa demonteze si sa ridice antena GSM instalata pe terasa imobilului situat in […], in termen de 2 luni de la ramanerea irevocabila a prezentei, sub sanctiunea platii unor daune cominatorii de 1000 lei pe fiecare zi de intarziere.

Autorizeaza reclamantul sa procedeze la demontarea si ridicarea antenei, in caz de neindeplinire a obligatiei din partea paratei.

Respinge capatul privind infatisarea actelor in baza carora s-a instalat antena, ca ramas fara obiect.

Cu apel in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica de la 24.06.2009.

PRESEDINTE ss indescifrabil
GREFIER ss indescifrabil

Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Au fost scrise până acum 7 de comentarii cu privire la articolul “Obligarea operatorului GSM sa-si ia antena de pe bloc”. Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare. Pe de altă parte, vă rugăm ca, înainte de a publica un comentariu, să citiţi cu atenţie politica de confidenţialitate JURIDICE.ro. În plus, vă rugăm să citiţi şi politica de confidenţialitate Akismet, plugin folosit de noi pentru a reduce comentariile spam. 1. fira spune:

  Sa inteleg ca desi conform studiilor oficiale s-a stabilit ca nu exista efecte nocive (asa cum s-a retinut si in considerente), instanta a luat de bune *parerile* unor „personalitati”, si nicidecum experti in domeniu, pentru a retine ca exista un potential pericol la adresa sanatatii persoanelor.

  Asa zisa controversa e creata artificial, prin contestarea , de diversi indivizi, a rezultatelor studiilor oficiale, fara insa a aduce niciun argument sau dovada stiintifica de natura a sustine cit de cit teza nocivitatii cimpului electromagnetic gsm.

  In aceste conditii, asertiunile de natura tehnica debitate de instanta sint CENZURAT si fara niciun suport probator.
  Este amuzanta inocenta cu care instanta retine ca „Cum telefoanele mobile sunt transmitatoare de semnale RF de mica putere, spre deosebire de antene GSM”, fara a-i trece prin cap ca intensitatea campului electromagnetic scade cu patratul distantei, asta insemnind ca la nivelul corpului uman, cimpul electromagnetic emis de telefon este cu multe ordine de marime mai intens decit cel emis de antenele situate la o distanta mult mai mare. (da, asta nu se invata la inm, dar o expertiza tehnica ar fi lamurit situatia).

  Singurul argument legal care ar putea tine e nerespectarea unor normelor ISP cu privire la amplasamentul antenelor, norme care sint insa de recomandare.

  Astept cu interes decizia tribunalului 🙂
  Sau, in acelasi registru, un class action al locuitorilor de pe Protopopescu, pentru obligarea ProTv sa dea jos antenele TV (ca si astea emit cam in acelasi spectru si cu puteri muult mai mari decit un amarit de BTS).

  • Office spune:

   Lunga opinie! Ma intreb de unde atata iubire pentru antenele GSM.

   Adevarul e ca daca as fi fost CENZURAT (operatorul care a pierdut procesul) as fi pus mai multi angajati sa combata. Cu argumente juridice, nu cu referiri la ISP, BTS si etc.

 2. Office spune:

  Cu privire la hotarare, cred ca ea este importanta pentru cel putin 2 motive:

  – este prima din Romania, din cate stiu eu, prin care o instanta admite motivat ca antenele GSM sunt periculoase pentru sanatate si dispune indepartarea acestora;

  – consacra un principiu important de drept, raspunderea preventiva, care permite repararea/prevenirea unui prejudiciu potential, atunci cand acesta deriva dintr-o actiune a carei consecinte nu pot fi pe deplin cunoscute la un moment dat, avind in vedere limitele cunoasterii umanenu.

  Cu privire la pericolul generat de antenele GSM, nu stiu sa existe studii oficiale, rezultatul studiilor comandate la nivel european se amana de multi ani, interesele sunt prea mari, probabil rezultatele preliminare prea suparatoare.

  Exista doar norme care se refera la o valoare maxima admisa de radiatii, masurate de regula cand se fac expertizele timp de 4 minute. Nimeni nu socoteste efectul unor antene care emit 24 de ore din 24, tot anul. Exista insa si norme europene care interzic amplasarea de antene langa scoli, spitale, gradinite. De sanatoase ce sunt antenele au aparut aceste norme?

  Avand in vedere acest lucru, cred ca un om prudent, atent la sanatatea lui si a celor dragi, va prefera sa nu se supuna unui astfel de risc.

  Va intreb, v-ati creste copii sub o antena GSM? Eu nu.

  In incheiere, CENZURAT a raportat cel mai mare profit al unei companii din Romania in 2008, de sute de milioane de euro. Cat i-ar fi costat sa aloce o parte din acest profit pentru a duce antenele la o distanta mai mare de locuinte? Nu cred ca foarte mult.

 3. Eu nu iubesc antenele GSM, dar nu inteleg cum a ajuns judecatorul la concluzia ca antenele GSM sunt nocive !
  Iar recomandarile cu propagarea unde nu au legatura cu cauza, ci sunt recomandari tehnice pentru buna receptie.
  Judecatorul a dat o solutie emotionala, nefondata pe probatoriu.
  De fapt, asa fac ei tot timpul.

 4. Bref spune:

  Chiar nu intereseaza pe nimeni ca intre parti exista (la indicativ prezent) un CONTRACT? Si ca este obligatoriu?

  Problema nu se pune pe temeiul raspunderii delictuale ( fie si neoclasice sau preventive(?)) ci pe temeiul raspunderii contractuale.
  Ori pentru a se inlatura efectele obligatorii ale contractului ( adica obligatia reclamantului de a asigura folosinta terasei) trebuie desfiintat contractul.

  Inteleg ca este posibil ca la momentul incheierii contractului sa fi existat cauze de nulitate; cred ca se pot gasi argumente si in favoarea rezilierii; nu am inteles daca a expirat sau nu termenul locatiunii; consider ca s-ar putea forta interpretarea art. 969 (2) Cod civil in sensul ca intre cauzele de desfiintare prevazute de lege trebuie inclusa si protectia dreptului la viata sau la un mediu inconjurator sanatos etc.

  Ceea ce vreau sa subliniez este ca nu conteaza care este modul sau motivul de desfiintare a contractului, el trebuie desfiintat pentru a fi posibila incetarea efectelor sale.
  Iar daca viata reclamantului era in pericol, instanta putea sa dispuna demontarea antenelor ca masura vremelnica in cazuri grabnice, pana se decidea daca respectivul contract este sau nu valabil.

  Conced ca nu poate fi exclusa posibilitatea ca antenele sa afecteze sanatatea, doar pentru ca nu exista studii concludente pe planeta. (De altfel chiar si temerea permanenta generata de presupunerea ca ele au un efect nociv este ea insasi suficienta ca sa determine refuzul reclamantului de a-si executa obligatiile contractuale, ceea ce insa pune problema unor eventuale despagubiri.) Dar n-am inteles teoria conspiratiei operatorilor de telefonie.

 5. fira spune:

  ISP e institutul de sanatate publica, iar de BTS se face vorbire in chiar considerente. Intr-o speta de genul asta argumentele juridice trebuie sa se sprijine in mare parte pe argumente de natura tehnica, nu pe diverse zvonuri, pareri sau temeri mai mult sau mai putin nejustificate.

  Nemultumirea mea nu vizeaza legatura pe care insinuati ca as avea-o cu operatorii de telefonie (singura legatura cu acestia fiind abonamentul pe care-l am la unul dintre ei) ci faptul ca hotarirea se sprijina exclusiv pe pareri personale sau de grup.

  A se observa ca, desi instanta a avut de solutionat o cauza eminamente tehnica, nu a dispus efectuarea unei expertize care sa masoare macar intensitatea cimpului electromagnetic al respectivelor antene in apartamentul reclamantului, raportat la sa zicem cimpul electromagnetic existent in restul spectrului (antene tv, etc) si la valoarea maxima admisa, desi o astfel de expertiza era foarte la indemina si absolut necesara in solutionarea cauzei.

  Cu alte cuvinte n-as mai fi comentat nimic daca o eventuala expertiza dispusa in cauza ar fi constatat ca intensitatea cimpului in apartamentul reclamantului depaseste valorile maxime admise. (Nici eu nu m-as simti bine sa traiesc in conditiile respective, desi „iubesc” antenele gsm:) ).

  astept in continuare decizia tribunalului, asa ca pe o curiozitate profesionala, nu ca m-ar durea undeva de soarta operatorului.

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories