Secţiuni » Arii de practică » Business » Construcţii
Construcţii
CărţiProfesionişti

Modificări importante care vor fi aduse Legii 10/1995 privind calitatea în construcții și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții


7 ianuarie 2020 | Monica GHEORGHE, Diana STĂNCULESCU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Construcții, Monitorul Oficial al României, Noutăți legislative, Opinii, SELECTED
Monica Gheorghe

Monica Gheorghe

Diana Stănculescu

Diana Stănculescu

În data de 6 ianuarie 2020, a fost promulgată Legea pentru modificarea și completarea (a) Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și (b) Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Principalele modificări aduse Legii 10/1995 vizează lărgirea obligațiilor și răspunderii investitorilor și proprietarilor construcțiilor, în special în ceea ce privește conexiunea la branșamente și la rețelele de utilități publice, respectiv necesitatea îndeplinirii următoarelor cerințe suplimentare:

(i) Obținerea acordului/autorizației administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor.

(ii) Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces.

(iii) Modificarea instalațiilor/rețelelor edilitare aferente construcțiilor expertizate se realizează în baza unor documentații tehnice elaborate și avizate în conformitate cu prevederile legale.

(iv) Predarea către proprietar a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât şi în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.

(v) Darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii.

(vi) Permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea construcției, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor/proprietarul inițial, toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la autorizația de construire.

Nerespectarea obligațiilor investitorilor și proprietarilor menționate la literele (ii), (iv), (v), (vi), precum și neefectuarea recepției finale la expirarea perioadei de garanție este acum sancționată, în cazul în care fapta constituie contravenție, cu amendă de la 1.000 RON la 100.000 RON (în varianta precedentă a legii cuantumul amenzii variind de la 20.000 RON la 40.000 RON).

De asemenea, a fost introdusă o nouă secțiune care stabilește obligații și răspunderi ale operatorilor serviciilor de utilități publice. Se prevede că prevederile menționate la literele (ii), cele privind neefectuarea recepției finale la expirarea perioadei de garanție și cuantumul modificat al amenzii contravenționale vor intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării legii modificatoare în Monitorul Oficial al României.

Principalele modificări aduse Legii 50/1991 vizează, de asemenea, aspecte privind racordarea/branșarea la rețelele tehnico-edilitare:

– Se introduce un nou alineat care prevede că, pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branșarea la rețelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizația administratorului drumului se emite de autoritățile competente în numele operatorilor de rețele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului și în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea. Autorizațiile de construire pentru imobil și acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalațiile de racordare la utilități se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizații al/a administratorului drumului pentru realizarea instalației de racordare la una din utilități nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizații de construire pentru imobil și alte utilități.

– Printre documentele necesare pentru emiterea autorizației de construire se introduce o nouă prevedere, respectiv documentația tehnică – D.T și pentru acordul/autorizația administratorului drumului executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă;

– Obligația instituțiilor/Operatorii economici abilitate/abilitați prin lege să emită avizele/acordurile de a stabili modul de calcul al taxelor/tarifelor pentru avizele/acordurile emise, pe lângă conținutul-cadru al documentațiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, lista altor documente și condiții specifice necesare, pe care le pun la dispoziția publicului și autorităților administrației publice competente, potrivit prezentei legi, pe pagina proprie de internet și prin afișare la sediu;

– Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerată infracțiune, executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației, a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului.

– Se diminuează cuantumul amenzii contravenționale pentru contravențiile săvârșite de persoanele fizice sau juridice prevăzute la b), d), e) și e1 ale articolului 26, respectiv de la cuantumul existent al amenzii de 50.000 lei-100.000 lei la 5.000 lei-20.000 lei, conform noii legi promulgate.

– Se prevede că, printre altele, contravenția privind neconstituirea bazei de date de către autoritățile publice responsabile sau netransmiterea de către posesorii de rețele tehnico-edilitare în termenele legale a planurilor cadastrale prevăzute la art. 45 alin. (6) se constată și se sancționează numai de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții

– Se introduce faptul că se pot executa fără autorizație de construire următoarele trei categorii de lucrări:
a. lucrări de branșamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
b. lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului;
c. montarea pe clădiri, anexe gospodărești și pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de către prosumatori şi/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înștiințarea prealabilă a autorităților administrației publice locale şi cu respectarea legislației în vigoare. Sistemele fotovoltaice și/sau panourile solare vor fi susținute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu și să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia și a panourilor, precum și cele rezultate din acțiunea vântului şi a depunerilor de zăpadă.

În ceea ce privește atacarea autorizațiilor de construire, s-a remediat inconsecvența legislativă introdusă prin Legea 193/2019 care prevedea că autorizațiile de construire sau de desființare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către prefect, în urma activității de control a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. Noua reglementare prevede că autorizațiile de construire sau de desființare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ, potrivit legii, ca urmare a introducerii acțiunii de către prefect, în urma activității de control a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. Însă, din păcate, nici noua reglementare nu e în afara unor posibile critici, deoarece se poate interpreta că se pot anula autorizațiile de construire doar în urma introducerii acțiunii de către prefect.

Una dintre modificările cele mai importante vizează posibilitatea înscrierii în cartea funciară a construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție de 3 ani prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancțiunilor în baza unui certificat de atestare/adeverința privind edificarea construcției care va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale. În situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției.

Se prevede, de asemenea, că autoritățile administrației publice de la nivel județean și de la nivelul municipiilor reședință de județ competente au obligația de a organiza în cadrul structurilor de specialitate Comisia pentru acord unic, denumită în continuare C.A.U., în vederea obținerii, contra cost, în condițiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții prin emiterea acordului unic, pe baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, însoțită de documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic. Obținerea avizelor și acordurilor se poate realiza fie direct de către solicitant sau împuterniciții acestora, anterior depunerii documentației tehnice pentru autorizarea construcției, fie prin intermediul C.A.U. la cererea solicitantului. Legea aduce astfel clarificări pentru mai buna organizare și funcționare a C.A.U, în completarea intenției de reglementare privind informatizarea si digitalizarea, deja existenta în Legea nr.193/2019.

Printre dispozițiile tranzitorii, se prevede că în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale care organizează C.A.U. și instituțiile emitente de avize se înregistrează în portalul P.C.U. electronic http://www.edirect.e-guvernare.ro/, iar autoritățile administrației publice locale deja înregistrate în portalul http://www.edirect.e-guvernare.ro/, creează un cont distinct pentru funcționarea acesteia și efectuarea procedurilor specifice de avizare. De asemenea, în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi autoritățile administrației publice locale împreună cu emitenții de avize și acorduri aprobă fluxurile și configurarea procedurilor specifice prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/.

Av. Monica Gheorghe, Managing Counsel BONDOC & ASOCIAȚII
Diana Stănculescu, Avocat colaborator BONDOC & ASOCIAȚII

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică