Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 16 ianuarie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate
17.01.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

Joi, 16 ianuarie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 16 ianuarie 2020, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenţă nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat (PRIMĂ LECTURĂ).

II. PROIECTE DE LEGE ASUPRA CĂRORA GUVERNUL ÎȘI VA ANGAJA RĂSPUNDEREA ÎN PARLAMENT
1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

III. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Bucureşti, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011.
2. Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998.

IV. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I, punctul 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin. (1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
2. Ordonanță de Urgență pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naționale nr.1/2011.
3. Ordonanță de Urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

V. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 august 2019 şi la Paris la 30 august 2019, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007.
2. Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2019 şi la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului ”Reforma educaţiei timpurii în România”.
3. Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
4. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi.
5. Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Satu Mare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
6. Hotărâre pentru modificarea poziţiei nr.32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
7. Hotărâre privind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
8. Hotărâre privind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
9. Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului ”Manumua Tevita”.
10. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş.
11. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Biertan, judeţul Sibiu.
12. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Scăeşti, judeţul Dolj.
13. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sălcioara, judeţul Dâmboviţa.
14. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tăcuta, judeţul Vaslui.
15. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Nadeş, judeţul Mureş.
16. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Breaza, judeţul Mureş.
17. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Târguşor, judeţul Constanţa.
18. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna Sterea Rada.
19. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Beștea Mihăiță-Constantin.
20. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către domnul Danci Ioan-Alin.
21. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel.
22. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Jîjîie Antonel, subprefect al județului Dâmbovița.
23. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Voicu Vincențiu.
24. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Maramureș de către domnul Cosma Alexandru.
25. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Stoica Cristina.
26. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al Municipiului București de către domnul Cîrstea Corneliu.
27. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății.
28. Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
29. Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic pentru anul de cerere 2019.
30. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Mediaș, str.Gheorghe Lazăr fn”.
31. Hotărâre privind actualizarea valorilor unor imobile cuprinse în Anexa nr.19 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administrației Prezidențiale.
32. Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu”.
33. Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

VI. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Acordul de principiu al Guvernului României privind contractarea de la Banca Europeană de Investiţii a unei facilităţi de finanţare de până la 250 mil.EUR pentru acoperirea parţială a contribuţiei suplimentare a bugetului de stat la finanţarea Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3-Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor.
2. Memorandum cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.
3. Memorandum cu tema: Constituirea Autorităţii competente în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE.
4. Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării formei revizuite a memorandumului de Implementare – Aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România-Ungaria, de către Guvernul României.
5. Memorandum cu tema: Acordarea unui ajutor de salvare pentru anul 2020, Societății Comerciale ”Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A., urmat de un ajutor de restructurare.

VII. NOTE
1. Notă privind informarea Guvernului României despre stadiul negocierilor cu Reţeaua Anticorupţie (ACN) a Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) cu privire la finanţarea reţelei.

VIII. PUNCTE DE VEDERE
1. Puncte de vedere asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate.
2. Puncte de vedere asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate.

***

Miercuri, 15 ianuarie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 16 ianuarie 2020, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Bucureşti, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Programul pe bază de rezultate în sectorul sanitar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 august 2019 şi la Paris la 30 august 2019, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2019 şi la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului ”Reforma educaţiei timpurii în România”.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Satu Mare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre pentru modificarea poziţiei nr.32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat la adresa: aici.
9. Proiect de Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului ”Manumua Tevita”.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Biertan, judeţul Sibiu.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Scăeşti, judeţul Dolj.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sălcioara, judeţul Dâmboviţa.
Proiectul poate fi consultat aici.
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tăcuta, judeţul Vaslui.
Proiectul poate fi consultat la aici.
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Nadeş, judeţul Mureş.
Proiectul poate fi consultat la aici.
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Breaza, judeţul Mureş.
Proiectul poate fi consultat aici.
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Târguşor, judeţul Constanţa.
Proiectul poate fi consultat aici.
18. Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

III. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Acordul de principiu al Guvernului României privind contractarea de la Banca Europeană de Investiţii a unei facilităţi de finanţare de până la 250 mil.EUR pentru acoperirea parţială a contribuţiei suplimentare a bugetului de stat la finanţarea Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 -Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Memorandum cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Memorandum cu tema: Constituirea Autorităţii competente în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării formei revizuite a memorandumului de Implementare – Aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România-Ungaria, de către Guvernul României.
Proiectul poate fi consultat aici.

IV. NOTE
1. Notăprivind informarea Guvernului României despre stadiul negocierilor cu Reţeaua Anticorupţie (ACN) a Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) cu privire la finanţarea reţelei.
Proiectul poate fi consultat aici.

V. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de puncte de vedere asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiecte de puncte de vedere asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate.
Proiectul poate fi consultat aici.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti