Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 28 ianuarie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate
29.01.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

Marți, 28 ianuarie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 28 ianuarie 2020, potrivit unui comunicat.

I. ANALIZE
1. Amendamente la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

II. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF) desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna la 9 mai 1980.
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019.
3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018.

III. ORDONANȚE 
1. Ordonanță pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
2. Ordonanță pentru prelungirea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordonanță privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.
4. Ordonanță privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki (European Center of Excellence for Countering Hybrid Threads-Hybrid CoE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.
5. Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
6. Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
7. Ordonanță privind modificarea și completarea Legii nr.311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice.

IV. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanța de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic.
2. Ordonanța de Urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996.
3. Ordonanța de Urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice.

V. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale.
2. Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A.
3. Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea OIL TERMINAL S.A.
4. Hotărâre pentru completarea art.10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.
5. Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile situate în municipiul Oradea şi transmiterea acestora din proprietatea publică a statului şi din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în proprietatea publică a municipiului Oradea, judeţul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local, precum şi pentru abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.802/2014 privind aprobarea închirierii unor bunuri,proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ”Prof.dr.G.K Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
6. Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi din imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0520 Timişoara, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
7. Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
8. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Clădiri administrative şi bază sportivă în cazarma 914 Bucureşti”.
9. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
10. Hotărâre pentru abrogarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr.454/2018 privind rechemarea şi numirea unui consul general.
11. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către doamna Albu Florența-Maria.
12. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Dumitru Florin.
13. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Gâfu Cristian.
14. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Rof Ioana-Diane.
15. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Arad de către domnul Paul Sergiu-Adrian.
16. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Dragu Emil-Dragoș.
17. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bihor de către domnul Carțiș Horia-Laurențiu.
18. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Curteanu Eugen-Dicones.
19. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către doamna Sărăor Elena-Adriana.
20. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către domnul Paulescu Ioan-Anton.
21. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Dumitru Nicolae.
22. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către doamna Munteanu Irina.
23. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Covasna de către domnul Boricean Cosmin.
24. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dolj de către doamna Dobrin Daniela.
25. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către doamna David Viorica.
26. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Gorj de către domnul Drăgușin Virgil.
27. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu.
28. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Enache Anghel.
29. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Hristescu Nicolae.
30. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Prahova de către domnul Brezoi Constantin-George.
31. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de către domnul Prorociuc Daniel.
32. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de către doamna Morar Laura.
33. Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Băcală Mircea din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de subprefect al județului Timiș.
34. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către doamna Popa Elena.
35. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vaslui de către domnul Ciomagă Dumitru.
36. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Serafimciuc Claudia-Lavinia.
37. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al municipiului București de către domnul Cioltan Ioan-Marian.
38. Hotărâre pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare necesare funcționării Secretariatului Organismului de Coordonare al Acordului multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte.
39. Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 și 2022, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ teritoriale.
40. Hotărâre privind organizarea și funcționare Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
41. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Platformă multimodală Galați-înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua central Rhin-Dunăre/Alpi”.
42. Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
43. Hotărâre privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității pentru Digitalizarea României.
44. Hotărâre privind stabilirea destinației patrimoniului fostului Institut al Revoluției Române din Decembrie 1989.

VI. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Tratatului dintre România şi Guvernul Malaysiei privind extrădarea.

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. Puncte de vedere asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate.
2. Puncte de vedere asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate.
3. Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 13 propuneri legislative.

***

Luni, 27 ianuarie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 28 ianuarie 2020, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF) desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna la 9 mai 1980.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE ȘI ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Proiect de Ordonanță pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Ordonanță pentru prelungirea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Ordonanță privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Ordonanță pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea OIL TERMINAL S.A.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre pentru completarea art.10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile situate în municipiul Oradea şi transmiterea acestora din proprietatea publică a statului şi din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în proprietatea publică a municipiului Oradea, judeţul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local, precum şi pentru abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.802/2014 privind aprobarea închirierii unor bunuri,proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ”Prof.dr.G.K Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre pentru abrogarea unor poziţii din anexele nr.4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi din imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0520 Timişoara, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Clădiri administrative şi bază sportivă în cazarma 914 Bucureşti”.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre pentru abrogarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr.454/2018 privind rechemarea şi numirea unui consul general.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Tratatului dintre România şi Guvernul Malaysiei privind extrădarea.
Proiectul poate fi consultat aici.

V. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de puncte de vedere asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiecte de puncte de vedere asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 13 propuneri legislative.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti