Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 4 februarie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate
05.02.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

Marți, 4 februarie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 4 februarie 2020, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de legepentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnate la Kasane, la 10 iunie 2016.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare.
2. Ordonanță de Urgență pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
3. Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
4. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.
5. Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
6. Ordonanță de Urgență privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020.
7. Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru asigurarea descentralizării managementului Fondurilor Europene structurale și de investiții, la nivel regional.
8. Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri structurale în vederea evitării riscului de decomitere pentru anul 2020, precum și de modificare și completare a unor acte normative.
9. Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027.
10. Ordonanță de Urgență privind instituirea Programului național de introducere a gazelor naturale în localitățile încălzite cu combustibil solid.
11. Ordonanță de Urgență privind recensământul general agricol din România runda 2020.
12. Ordonanță de Urgență privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021.
13. Ordonanță de Urgență pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE.
14. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
15. Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate
16. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare.
17. Ordonanță de Urgență privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.
18. Ordonanță de Urgență privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat de salvare.
19. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004 cu modificările și completările ulterioare.
20. Ordonanță de Urgență pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.
21. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.
22. Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011.
23. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
24. Ordonanță de Urgență pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval.
25. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional.
2. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.
4. Hotărâre privind interoperabilitatea sistemului feroviar.
5. Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2019 şi la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013.
6. Hotărâre  privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Dolj, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr.33 la HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
7. Hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Naţional al Bucovinei.
8. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi modernizare pavilioane din cazarma 429 Bucureşti”.
9. Hotărâre privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă.
10. Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului „Duchampt Felix Pierre”.
11. Hotărâre privind aprobarea criteriilor de selectare şi a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activităţi umane în care este interzisă realizarea de lucrări şi activităţi care pot afecta starea ecologică a apelor.
12. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Lupac, judeţul Caraş-Severin.
13. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gura Râului, judeţul Sibiu.
14. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu.
15. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de către Soare Emanuel.
16. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către Ciungu Cristian-Andrei.
17. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către Preda Elena.
18. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către Budai Bela.
19. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către Bozdoacă Aura.
20. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Satu Mare de către Bota Cosmin-Gheorghe.
21. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Tulcea de către Caloianu Carmen.
22. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență.
23. Hotărâre pentru recunoașterea Asociației Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România ca fiind de utilitate publică.
24. Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/956 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 iunie 2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi și a Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011.
25. Hotărâre pentru modificarea și completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2019 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă”.
26. Hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Stroești, județul Vâlcea.
27. Hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Ceahlău, județul Neamț.
28. Hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul Constanța.
29. Hotărâre pentru înființarea Comitetului Interinstituțional pentru Coordonarea și Monitorizarea Participării României la Programele și Inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană.
30. Hotărâre privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
31. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor și modalităților de stabilire și ajustare a prețurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare și procesare a octoxidului de uraniu, precum și a prețului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Națională a Uraniului – S.A. pe teritoriul României.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Estimările pentru anii 2020 şi 2021 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.
2. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.
3. Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii unui Acord în forma simplificată a schimbului de note verbale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru privind autorizarea, pe bază de reciprocitate, a angajării membrilor de familie aflaţi în întreţinere ai personalului diplomatic, consular, administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare.

V. INFORMĂRI
1. Informare referitoare la ordonanțele emise în temeiul Legii nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de puncte de vedere asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate.
2. Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 12 propuneri legislative.

***

Luni, 3 februarie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 4 februarie 2020, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnate la Kasane, la 10 iunie 2016.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Ordonanță de Urgență pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de HotărâreE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre privind interoperabilitatea sistemului feroviar.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2019 şi la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Dolj, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr.33 la HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Naţional al Bucovinei.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâreazarma 429 Bucureşti”.
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa ne.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului „Duchampt Felix Pierre”.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea criteriilor de selectare şi a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activităţi umane în care este interzisă realizarea de lucrări şi activităţi care pot afecta starea ecologică a apelor.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Lupac, judeţul Caraş-Severin.
Proiectul poate fi consultat aici.
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gura Râului, judeţul Sibiu.
Proiectul poate fi consultat aici.
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu.
Proiectul poate fi consultat aici.
16. Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Estimările pentru anii 2020 şi 2021 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.
Proiectul poate fi consultat la aici.
2. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii unui Acord în forma simplificată a schimbului de note verbale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru privind autorizarea, pe bază de reciprocitate, a angajării membrilor de familie aflaţi în întreţinere ai personalului diplomatic, consular, administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.
Proiectul poate fi consultat aici.

V. INFORMĂRI
1. Informare referitoare la ordonanţele emise în temeiul Legii nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.
Proiectul poate fi consultat aici.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de punce de vedere asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate.
Proiectul poate fi consulta aici.
2. Puncte de Vedere ale Guvernului referitoare la 12 propuneri legislative.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti