Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului


4 februarie 2020 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Drept penal, Dreptul penal al afacerilor, Monitorul Oficial al României, Noutăți legislative, SELECTED

În Monitorul Oficial nr. 75 din 3 februarie 2020, au fost publicate Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, din 22.01.2020.

Normele de aplicare a Legii 129/2019 se referă la următoarele aspecte:

I. Categoriile de entități raportoare supravegheate și controlate de Oficiu

La art. 3, sunt prevăzute exhaustiv entitățile raportoare, care includ, printre altele: instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale Române și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică; instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale Române, respectiv casele de amanet, casele de ajutor reciproc și entități fără scop patrimonial; furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturi; casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor Publice; furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată; furnizorii de servicii de jocuri de noroc autorizați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc; auditorii financiari, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, consultanții fiscali; notarii publici, avocații, executorii judecătorești, practicienii în insolvență și alte categorii.

Organismele de autoreglementare supraveghează entitățile reglementate pe care le reprezintă și coordonează.

II. Obligațiile entităților reglementate

Dintre acestea, reținem:

– Entitățile reglementate sunt obligate să comunice datele de identificare ale persoanei/lor desemnate, cu responsabilități în aplicarea Legii, exclusiv electronic, prin accesarea site-ului Oficiului Național de prevenire și combatere a spălării banilor (în continuare Oficiu) și înregistrarea în Sistemul electronic de transmisie date. Instituțiile financiare supravegheate și controlate de Oficiu sunt obligate să numească un ofițer de conformitate dintre membrii conducerii de rang superior a entităților, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea Legii

* Cele două categorii (persoanele desemnate și ofițerii de conformitate) au dreptul, în nume propriu, de a semnala încălcări de orice natură ale Legii în cadrul entității reglementate, caz în care identitatea acestor persoane va fi protejată corespunzător de către Oficiu.

– Normele de aplicare prevăd documentele pe care entitățile reglementate sunt obligate să le emită pentru a atenua și a gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Cu titlu de exemplu menționăm: norme care conțin măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei; măsuri aplicabile în materie de raportare și furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente; măsuri de păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor, proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare și management de conformitate etc.

În același context, entitățile reglementate au obligația de a asigura o funcție de audit independent în scopul testării normelor, procedurilor, mecanismelor și politicilor, atunci când, în ultimul exercițiu financiar încheiat, depășesc cel puțin două dintre următoarele criterii:
total active: 5.000.000 lei;
– total cifră de afaceri netă: 10.000.000 lei;
numărul mediu de salariați: 30.

– Entitățile reglementate sunt obligate să asigure, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori se impune, instruirea corespunzătoare a angajaților în baza politicilor interne emise în acest sens.

– Entitățile sunt obligate să implementeze sistemul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și să aplice măsuri simplificate, standard și suplimentare de cunoaștere a clientelei într-un mod adecvat riscului aferent, în baza sistemului propriu de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, conform normelor interne de cunoaștere a clientelei.

– Entitățile reglementate au obligația să transmită de îndată Oficiului un raport de tranzacții suspecte, atunci când, după aplicarea tuturor măsurilor de cunoaștere a clientelei și de evaluare a riscurilor, au identificat suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

– Entitățile au obligația să transmită Oficiului un raport privind tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacțiilor.

– Entitățile reglementate au obligașia de a păstra documentele și informațiile obținute de la clienți în scopul prevenirii, depistării și investigării cazurilor de spălare de bani sau de finanțare a terorismului pe toată perioada desfășurării relației de afaceri și ulterior pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea acestei relații sau de la data tranzacției ocazionale.

III. Activitatea de supraveghere și control realizată de către Oficiu

Astfel, activitatea de supraveghere se realizează la sediul Oficiului prin analizarea, procesarea și evaluarea informațiilor furnizate de bazele de date gestionate în cadrul Oficiului sau la care instituția are acces, precum și a altor informații solicitate de Oficiu conform legii, având ca scop identificarea gradului de risc la care este expusă fiecare entitate supravegheată de a fi folosită/implicată în activități ilicite de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, precum și cu privire la modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Oficiul desfășoară activități de control periodic, cu notificarea prealabilă a entității, sau control inopinat, fără notificarea prealabilă a entității. În cadrul Oficiului se organizează și se execută următoarele tipuri de control: control de conformitate și control tematic.

Totodată, în cadrul acțiunilor de control, agenții constatatori ai Oficiului emit îndrumări și realizează instruiri în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, având ca scop cunoașterea și înțelegerea modului de aplicare efectivă a prevederilor legale, precum și creșterea gradului de conștientizare a entităților reglementate cu privire la importanța respectării prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a modului de aplicare a sancțiunilor internaționale.


A se vedea: Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Noua reglementare națională în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului
Obligațiile entităților raportoare prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică