Secţiuni » Top Legal
Top Legal
Publicare
Banner BA-01
Banner BA-02
Comunicare profesională Dreptul penal al afacerilor SELECTED Top Legal

ZRVP promovează șapte avocați pe diferite trepte de senioritate

10 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

Și în acest an, talentul, inițiativa, abilitățile profesionale și implicarea semnificativă de-a lungul anilor în consolidarea și diversificarea continuă a activității ariilor de practică din care fac parte au stat la baza promovărilor celor șapte avocați.

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP) anunță noi promovări în cadrul grupurilor de practică Consultanță și Litigii începând cu aprilie 2023. Decizia a venit în urma finalizării procesului de evaluare anual, ce a luat în considerare contribuția profesională la succesul firmei, gradul de implicare în proiecte și feedback-ul pozitiv din partea clienților.

Din cele șapte promovări, două au vizat poziții de middle-management. Astfel, avocații George Avram și Dragoș Zamfir au avansat la poziția de Managing Associates (avocați colaboratori coordonatori), ce le va aduce calitatea de lideri de proiecte în ariile lor de expertiză și responsabilități administrative extinse. Alți cinci avocați – Marcela Antoniu, Alexandra Bulgacov, Laura Burtan, Celestino Dincă și Elena Iacuba au făcut un pas înainte în carieră și au devenit Senior Associates (avocați colaboratori seniori).

Majoritatea seniorilor, colaboratorilor și stagiarilor de la ZRVP au crescut și cresc sub ochii noștri. Partenerii firmei s-au implicat întotdeauna în formarea noilor generații și ne mândrim de fiecare dată când un avocat este pregătit să facă următorul pas în carieră. În această profesie răzbești prin multă muncă, pasiune, omenie și un dram de talent. Îi felicit pentru această realizare și le doresc mult succes în continuare”, a declarat Cosmin Vasile, partener coordonator ZRVP.

De asemenea, le urăm bun-venit noilor colege Ada Grozea, Denisa Neamțiu, Adina Rotaru și Ioana Viorică care s-au alăturat de curând în calitate de senior associates echipei de consultanță respectiv de soluționarea disputelor. Ele vor consolida prin experiența și expertiza lor practicile de corporate și litigii aflate în permanentă dezvoltare.

***

George Avram

George Avram are o experiență de peste zece ani în avocatură, alăturându-se departamentului de drept penal al Zamfirescu Racoți Vasile & Partners în anul 2014.

Oferă servicii de asistență juridică și reprezentare pe aspecte de drept penal celor mai importante bănci din România, dar și unor companii naționale și multinaționale care activează în domenii strategice ale economiei (distribuție de gaze, producere și furnizare de energie, transport feroviar, industria aluminiului, industria lemnului). De asemenea, George a asistat în fața organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată numeroase persoane fizice, dintre care menționăm un fost lider al unui partid politic aflat la Guvernare, un fost ministru al Justiției, trei membri ai Parlamentului României, primari de municipii și oameni de afaceri din România.

Serviciile de consultanță și reprezentare juridică pe care le oferă în domeniul dreptului penal se referă la infracțiuni de tipul white collar (infracțiuni economico-financiare, bancare, în domeniul pieței de capital, de corupție sau de serviciu), dar și la infracțiuni în domeniul construcțiilor și infracțiuni de malpraxis, reprezentând cu succes numeroase cadre medicale în fața organelor de urmărire penală și a organelor profesiei.

George asistă și reprezintă clienții atât în faza de urmărire penală în fața parchetelor, în special PICCJ, DIICOT și DNA, cât și în faza de judecată, inclusiv în cauze în care sunt luate măsuri preventive.

Experiența și profesionalismul lui sunt recunoscute la nivel național și internațional, George fiind selectat, în anul 2018, de Ministerul Justiției și Banca Mondială pentru participarea, în calitate de specialist în domeniul dreptului penal, într-un proiect unic la nivel european, de unificare a legislației în domeniul dreptului penal.

Dragoș Zamfir

Dragoș Zamfir este avocat specializat în litigii, având o expertiză remarcabilă în domeniile dreptului civil, comercial și administrativ. Se implică cu precădere în materia disputelor în domeniul construcțiilor, inclusiv dispute rezultate din executarea unor contracte de lucrări de tip FIDIC, recuperarea sumelor și/sau costurilor suplimentare datorate de Beneficiar ca urmare a lucrărilor contractuale sau suplimentare efectuate de Antreprenor sau din executarea lucrărilor de infrastructură. În cadrul litigiilor și arbitrajelor naționale în domeniul construcțiilor, Dragoș asistă atât autorități contractante (Beneficiari), cât și Antreprenori (Executanți).

Dragoș a fost cooptat în departamentul de litigii al ZRVP imediat după terminarea facultății și promovarea examenului de barou, dezvoltarea sa profesională realizându-se în spiritul și pe baza principiilor promovate în cadrul școlii de litigii a firmei.

Expertiza lui Dragoș cuprinde și litigii din domeniul energiei, salubrizării, insolvenței și falimentului, precum și proiecte legate de recuperarea creanțelor în cadrul procedurilor de executare (inclusiv incidente legate de procedura executării silite).

Marcela Antoniu

Marcela Antoniu s-a alăturat echipei de consultanță a ZRVP în anul 2019. Este specializată în dreptul muncii, fiind implicată într-un număr semnificativ de proiecte pentru clienți societăți de renume care au afaceri în domeniile: construcții și dezvoltare imobiliară, IT, medical, petrolier, financiar, instruire asistata de calculator (e-learning), aeronautică.

Marcela acordă consultanță clienților în toate aspectele din sfera relațiilor individuale și colective de muncă, având experiență profesională dobândită prin implicarea în diverse proiecte, respectiv: restructurări complexe care au presupus atât concedieri individuale, cât și concedieri colective; negocierea și încetarea, prin acordul părților, a contractelor individuale de muncă ale unor angajați în funcții-cheie; concedieri disciplinare; concedieri pentru necorespundere profesională; detașări transnaționale; negocieri colective; asistență juridică în aspectele privind alegerea reprezentanților salariaților; implementarea măsurilor de optimizare a costurilor angajatorilor (reducerea programului de muncă; suspendarea contractelor individuale de muncă); implementarea programelor de muncă flexible, a telemuncii, a muncii la domiciliu; transferuri de întreprindere; analize de tip due dillicence.

Marcela acordă, de asemenea, asistență clienților în redactarea regulamentelor și politicilor interne, precum și a clauzelor specifice în contractele individuale de muncă. Nu în ultimul rând, Marcela acordă clienților asistență juridică în aspecte specifice, punctuale din sfera dreptului muncii.

Alexandra Bulgacov

Alexandra face parte din departamentul de litigii al societății, cu o vastă experiență în instanță. A reprezentat cu succes clienți din diferite sfere de activitate într-o gamă variată de litigii civile și comerciale, domeniile sale de expertiză incluzând dreptul imobiliar, dreptul familiei respectiv litigii derivate din raporturile de familie și moștenire, insolvență și proceduri de executare silită.

În domeniul litigiilor imobiliare se implică cu precădere în proiecte privitoare la revendicări pentru recuperarea proprietăților și restabilirea dreptului de proprietate. Totodată, Alexandra a acordat asistență juridică și a reprezentat în instanță clienți în numeroase litigii derivate din acest domeniu, respectiv restituiri pe legile speciale- Legea 18/1991, Legea 10/2001 și Legea 1/2000 precum și în litigii de construcții.

Alexandra deține, de asemenea, o vastă experiență în litigii din domenii precum executarea obligațiilor contractuale, anularea, rezoluțiunea și rezilierea contractelor, răspunderea contractuală și delictuală.

Laura Burtan

Laura s-a alăturat echipei Zamfirescu Racoți Vasile & Partners în anul 2019.

Își concentrează practica în domeniul dreptului civil și comercial, fiind implicată în special în negocieri transnaționale pentru încheierea unor contracte multipartite, ce antamează diverse aspecte de drept, inclusiv aspecte privind dreptul concurenței, dispozițiile europene cu impact asupra piețelor concurențiale în cadrul cărora clienții își desfășoară activitatea dar și aspecte privind protecția datelor personale.

Un alt domeniu cheie în care excelează este cel al piețelor de energie electrică, Laura participând la o serie de proiecte europene privind bursele de energie electrică și procesul legislativ european de modificare a unor regulamente aplicabile domeniului.

În ceea ce privește implicarea în proiecte de drept societar, aria sa de expertiză include probleme complexe privind fuziunile și divizările de societăți și aspecte de guvernanță corporativă.

Subsidiar, Laura a dobândit experiență semnificativă cu privire la procedurile de achiziții publice din România și condițiile de participare la procedurile de achiziții.

Celestino Dincă

Celestino face parte din departamentul de litigii al societății din anul 2018. Este specializat în litigii civile, comerciale și arbitrale derivate din raporturile dintre profesioniști și dreptul familiei. Este unul dintre inițiatorii proiectului The Child Factor, un blog dedicat dreptului familiei, fiind autor și co-autor a numeroase articole despre dreptul copilului, divorț, violență domestică și adopții.

Celestino este pasionat de domeniul tehnologiei blockchain și are experiență în consultarea clienților cu privire la tranzacțiile cu criptomonede, smart contracts și alte aplicații decentralizate.

În plus față de munca sa juridică, Celestino este preocupat și de dezvoltarea de noi inițiative în cadrul firmei. Acesta se ocupă în prezent de crearea unui nou departament concentrat pe tehnologia blockchain care va oferi clienților consiliere juridică și servicii de ultimă generație în acest domeniu în rapidă evoluție.

Angajamentul lui de a ajunge la vârful acestui domeniu fascinant este confirmat de implicarea în diferite organizații legate de blockchain, în prezent fiind membru fondator al MetaverseLegal.

Elena Iacuba

Elena s-a alăturat ZRVP în anul 2020 și este specializată în litigii fiscale, administrative, din domeniul energiei și real estate.

În litigiile de drept fiscal, a oferit cu succes servicii juridice unui portofoliu larg de clienți naționali și internaționali, fiind implicată direct în litigii și proiecte complexe vizând legislația fiscală și modul de calcul, plată și executare a diferitelor forme de impozite și taxe, precum: impozit pe profit, impozit reținut la sursă, impozite locale, TVA, accize, contribuții sociale.

În domeniul imobiliar, expertiza Elenei vizează, cu precădere, litigii privind obținerea, suspendarea sau anularea autorizațiilor de construire, dar și litigii cu natură juridică duală, aflate la interferența dreptului administrativ și a dreptului civil, precum cele privind anularea și suspendarea planurilor urbanistice zonale sau a unor hotărâri ale autorităţilor publice cu atribuții în domeniul urbanismului.

Experiența sa cuprinde și litigii între profesioniști, cauze civile de drept comun și de dreptul familiei, executări silite și fond funciar, făcând parte din echipa care a gestionat cel mai amplu proiect al societății noastre de avocatură în domeniul fondului funciar, cu o rată de succes de 99%.

Ada Grozea

Ada oferă consultanță juridică în următoarele domenii: drept societar și comercial, fuziuni și achiziții probleme de reglementare și proceduri de autorizare. A dobândit experiență în consilierea clienților cu privire la toate aspectele dreptului muncii, precum redactarea contractelor de muncă, concedierile individuale sau colective, transferul de angajați, procedurile disciplinare și elaborarea regulamentelor interne.

Experiența ei include asistarea clienților cu privire la aspectele de drept societar și comercial oferind clienților asistență cu privire la aspectele juridice cu care se confruntă în activitatea lor de zi cu zi precum și cu privire la aspecte de guvernanță corporativă.

De asemenea, a fost implicată în proiecte de reglementare, care au presupus, printre altele, asistarea clienților în diversificarea portofoliului lor operațional prin obținerea permiselor și licențelor necesare.

Denisa Neamțiu

Denisa este specializată în acordarea de consultanță juridică în domeniul achizițiilor publice, fiind implicată în numeroase proiecte vizând atât sprijinirea autorităților contractante pe parcursul procedurilor de atribuire, cât și acordarea asistenței juridice operatorilor economici pe parcursul derulării acestor proceduri.

De asemenea, Denisa acordă consultanță juridică în domeniul dreptului comercial și al dreptului civil.

Adina Rotaru

Adina Rotaru are experiență solidă în reprezentarea clienților în tranzacții corporative (achiziție de acțiuni, cesiune de părți sociale), proiecte imobiliare (contracte de vânzare-cumpărare de bunuri imobile, contracte de închiriere de spații de birouri), aspecte de dreptul concurenței (acorduri verticale, redactarea de politici de conformare în domeniul concurenței și ghiduri pentru inspecțiile inopinate, investigații privind ajutorul de stat ale Comisiei Europene, notificări la Consiliul Concurenței privind operațiuni de concentrare economică în legătură cu dobândirea controlului unic/comun) și proprietate intelectuală în probleme legate de înregistrarea și protecția drepturilor de marcă și cesiunea de mărci.

Adina este membru activ al Comitetului de Concurență al Camerei de Comerț Americane în România. În această calitate, a contribuit la activitatea de advocacy a AmCham, elaborând propuneri de modificare a legislației românești în domeniul concurenței, în vederea armonizării acestor acte normative cu legislația aplicabilă în UE.

Ioana Viorică

Ioana este specializată în domeniul litigiilor civile, de contencios administrativ și de drept fiscal, cu precădere în litigiile ce decurg din anularea actelor administrative, achizițiile publice, procedurile de expropriere pentru utilitate publică, executare silită sau procedura de insolvență.

Totodată, domeniul său de expertiză constă în acordarea de asistență juridică și reprezentare în cauze ce vizează apărarea sau reconstituirea dreptului de proprietate, de drept societar, precum și în elaborarea de opinii legale în materie imobiliară.

***

Despre Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners

Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners (ZRVP) este acreditată ca una dintre cele mai importante societăţi de avocatură din România, oferind de aproape trei decenii servicii de asistenţă juridică atât în sfera litigiilor şi a arbitrajului, cât şi în domeniul avocaturii de business, al insolvenței, al dreptului penal al afacerilor și al consultanței fiscale.

ZRVP are o echipă de 65 de avocați, dintre care 16 parteneri – Călin-Andrei Zamfirescu, Ioana Racoţi și Stan Tîrnoveanu – parteneri fondatori, Cosmin Vasile (partener coordonator), Anca Danilescu (partener senior), Elena Iacob, Alina Tugearu, Monica Strîmbei, Cătălin Micu, Andrei Dumitrescu, Mihai Băjenaru, Cosmin Cojocaru, Marina Crenguța Florea și Ovidiu Șerban (parteneri), domnul prof.dr. Valerian Cioclei și Robert Oancea (of counsel).

:: English version

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership