Secţiuni » Avocaţi
Avocaţi (UNBR, INPPA şi barouri)

Oficiile, eternul suspin – Propunere și precizări


19 aprilie 2023 | Casandra RADU

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night
Casandra Radu

Casandra Radu

Avand in vedere ca pe retelele de socializare, in grupurile de avocati precum si intre colegi, se poarta diverse discutii pe aceasta tema, pentru a evita nelamuriri ori interpretari neconforme cu situatia reala, mentionez:

Sunt avocata, membra a Baroului Bucuresti din 2005,  specializata in drept penal. Inafara de cauzele in care sunt avocat ales, am optat sa ma inscriu in Registrul de Asistenta Judiciara, in principal in cauze penale, la Curtea de Apel Bucuresti. In desfasurarea activitatii ca avocat desemnat de Serviciul de Asistenta Judiciara – Baroul Bucuresti, am depus toate diligentele pentru a respecta prevederile art. 39 alin. 1 din Legea 51/1995 coroborat cu art. 229 din Statutul Profesiei de Avocat, precum si art. 91 alin. 3 din C.p.p. –  apararea concreta si efectiva. In relatiile cu avocatii, am avut si am in vedere prevederile art. 173 si 227 din Statutul Profesiei de Avocat si art. 16 din Codul Deontologic al Avocatului Roman, aprobat prin  hot. C.U.N.B.R. nr. 268/17.06.2017.

Initiativa de a formula cereri/propuneri/proiecte si de a face apel la colegii avocati pentru a centraliza aspectele privind asistenta judiciara imi apartine in mod exclusiv, de altfel desfasurand activitate de voluntariat in acest sens si in perioada 2014 – 2015 (demersuri pentru realizarea drepturilor avocatilor care asigura asistenta judiciara, proiect Regulament S.A.J., comunicare constanta cu avocatii consilieri responsabili de Resort S.A.J., etc.).

Prin urmare, am incercat sa am o buna comunicare profesionala cu domnul Decan, domnii consilieri responsabili de Resortul S.A.J., domnii consilieri care doresc sa ne sprijine in demersuri, d-na av. coordonator S.A.J. si, in egala masura, cu avocatii care asigura asistenta judiciara, ei fiind cei care cunosc din proprie experienta situatiile care se ivesc in practica cat si aspecte ce tin de aplicatia Baroul Bucuresti, modalitatea desemnarii, situatia onorariilor, efectul concret a dispozitiilor legale si infralegale ce ne vizeaza, precum si alte aspecte. Totodata, am apelat inclusiv la colegi avocati din alte judete ale tarii, fiind in cursul pregatirii unor materiale pentru imbunatatirea si eficientizarea activitatii de asistenta judiciara, dar si pentru a respectarea drepturilor avocatilor, in general.

In acest sens, revin cu solicitarea adresata confratilor avocati, atat din Bucuresti, cat si din tara, daca vor – sa ma contacteze in vederea completarii Propunerii precum si legat de orice alte aspecte privind activitatea de asistenta judiciara, sa fim solidari, sa actionam unitar, cu buna-credinta si loialitate, lasand la o parte alte aspecte neesentiale. Avand in vedere ca profesia noastra este libera si independenta, orice avocat poate inainta cereri, petitii si propuneri oricui doreste, fiind la libera sa alegere ce demersuri intelege sa intreprinda in apararea drepturilor sale ori a justitiabililor.

Atat prin actiuni individuale cat si concertate, fiecare avocat isi aduce contributia la respectarea si apararea legilor si a Constitutiei, a drepturilor si libertatilor oamenilor, a profesiei de avocat si a imaginii profesiei de avocat.

In ceea ce priveste hotararile si demersurile intreprinse, care se rasfrang direct sau indirect asupra activitatii noastre, a avocatilor, consider ca se impune sa fim consultati, in prealabil, cu privire la problemele concrete si solutiile optime, un principiu aplicabil atat in ceea ce priveste activitatea de asistenta judiciara, cat si activitatea profesionala ca avocat ales.  De altfel, majoraritatea suntem atat avocati alesi, cat si avocati desemnati din oficiu, nu exista diferente de esenta intre avocati sub acest aspect, avem aceleasi drepturi si obligatii, cu unele nuante de natura legislativa si unele de practica.

 Cu titlu de exemplu, ca avocat din oficiu, onorariile sunt suportate de catre stat si sunt onorarii substantial mai mici, chiar mai mici decat onorariile minimale recomandate prin hot. U.N.B.R. nr. 174/24.06.2021, care se vor majora cu 21,5% de la 01.06.2023, procent reprezentand rata inflatiei, conform hot. U.N.B.R. nr. 343/17-18.03.2023; ca avocat din oficiu, in respectarea dreptului si obligatiei de a asigura o aparare concreta si efectiva, avem anumite limitari, chiar daca depunem diligente, fie acestea rezonabile ori zeloase; ca avocat din oficiu, ni se retine o contributie de 2% din totalul sumei de incasat, pentru sustinerea S.A.J. = o  retinere suplimentara, conform art. 84 alin. 4 din Legea 51/1995.

In esenta, insa, raportat la principiile si scopul profesiei, nu exista nicio diferenta intre avocatul din oficiu si avocatul ales.

Or, daca este sa facem totusi o distinctie, aceasta este urmatoarea: avocatul din oficiu este cel care asigura apararea celor care nu isi pot permite sa-si angajeze un avocat ales, este singura si ultima speranta a justitiabilului – in realizarea dreptului la aparare – art. 24 Constitutia Romaniei, accesului liber la justitie – art. 21 Constitutia Romaniei, realizarea egalitatii in drepturi – art. 16 Constitutia Romaniei, precum si in realizarea celorlalte drepturi fundamentale/inviolabilitati, dupa caz, drepturi publice, drepturi private, drepturi politice.

Avocatul din oficiu este singurul si ultimul bastion al apararii drepturilor si libertatilor acelor oameni care nu dispun de resurse financiare pentru a-si asigura realizarea dreptului la aparare si dreptul la un proces echitabil, prin umare activitatea avocatului desemnat din oficiu este de importanta capitală in realizarea actului de justitie.

***

La data de 07.04.2023, ulterior intrevederii informale avuta la S.A.J. Bucuresti cu acei colegi care s-au prezentat, am trimis o cerere de prezentare personala in sedinta Consiliului Baroului Bucuresti in vederea sustinerii Propunerii privind desemnarea avocaților care asigură asistența judiciară, cerere inregistrata cu nr. 3310/10.04.2023, primind raspuns ca aceasta cerere se va analiza si solutiona in sedinta din 11.04.2023.

La data de 10.04.2023, am transmis Propunerea privind desemnarea avocaților care asigură asistența judiciară, inregistrata cu nr. 3356/C/11.04.2023, care, impreuna cu cererea 3310/10.04.2023 (de prezentare personala in sedinta C.B.B., in vederea sustinerii Propunerii si a cererii subsemnatei de anulare a unor refuzuri, avand 5 refuzuri peste limita maxima) si cererea inregistrata cu nr. 3357/C/11.04.2023  – Probleme ale curatorilor speciali, intocmita de catre d-na av. SERNI Viviana, (aceasta cerere a fost transmisa impreuna cu Propunerea, in atentia C.B.B.) – cele trei cereri au constituit pct. nr. 5 de pe ordinea de zi a sedintei C.B.B. din 11.04.2023, motiv pentru care am asteptat la etajul 2 al Baroului Bucuresti, raspunsul Consiliului baroului Bucuresti privind solicitarea de a sustine personal Propunerea privind desemnarea avocaților care asigură asistența judiciară.

Referitor la suspendarea din R.A.J., pe o perioada de un an, a celor 185 colegi avocati care au depasit limita de 30 de refuzuri in perioada 02.11.2022 – 02.02.2023 – precizez ca perioada de referinta mi-a fost adusa la cunostinta de catre d-na av. RADUCANU Aurora.

Referitor la analizarea si sustinerea personala a Propunerii privind desemnarea avocaților care asigură asistența judiciară, inregistrata cu nr. 3356/C/11.04.2023 vizand modificarea H.C.B.B. nr. 1/19.01.2021 care prevede sanctiunea suspendarii din R.A.J. pe o perioada de un an, aspecte privind aplicatia Baroul Bucuresti de repartizare a delegatiilor, s.a., solutionarea acestor cereri s-a amanat dupa Sarbatori, pentru sedinta din 25.04.2023, conform celor comunicate de catre domnul consilier responsabil de Resort S.A.J., av. dr. MOLOMAN George.

Este o amanare fireasca, avand in vedere ca este necesara o analiza a Propunerii, mai ales ca urmeaza o revenire cu anumite completari, sens in care am solicitat tuturor colegilor avocati carora le-am transmis, in prealabil, Propunerea (toti colegii care au solicitat Propunerea, au primit-o la data de 13.04.2023 prin e-mail), sa contribuie prin critici, observatii, completari, daca apreciaza ca este cazul.

La data de 15.04.2023, am revenit cu solicitarea de a fi primita in sedinta Consiliului Baroului Bucuresti, cerere inregistrata cu nr. 3476/C/18.04.2023, exclusiv  pentru sustinerea Propunerii si a completarilor, in spiritul dialogului profesional precum si in spiritul principiului cooperarii loiale = demersuri de succes, astfel cum a precizat dl. Prodecan av. FENECHIU Cătălin – Daniel.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

IN ATENTIA CONSILIULUI BAROULUI BUCURESTI

In atentia d-lui Decan av. dr. DRAGNE Ion, d-nei Prodecan av. TEODOSIU Flavia – Cristina si d-lui Prodecan av. FENECHIU Cătălin-Daniel

In atentia domnilor avocati consilieri : av. dr. CIOBANU Aurel, av. dr. CIOBANU Petruț, av. ILIE-IORDĂCHESCU Ion,  av. dr. MOLOMAN George Claudiu, av. PĂUN Alexandru, av. dr. NAUBAUER Ștefan, Av. dr. NEMEȘ Vasile, av. RACOVICEANU Silvana,  av. PIPEREA Petre, av. STOICA Mihnea Octavian av. TĂNĂSESCU Mihai Alexandru

In atentia d-nei av. coordonator S.A.J. București: ZAHARIA-MANESCU Daniela

Subsemnata, RADU M.A.V. Casandra, avocat inscris in R.A.J.  – Baroul Bucuresti, nr. dosar profesional  (…..), forma de exercitare a profesiei: C.I. RADU Casandra, e-mail (…..), telefon (…..), prin prezenta formulez:

PROPUNERE

privind desemnarea avocaților care asigură asistența judiciară

Expunere de motive

Avand in vedere anumite probleme ivite in practica cu privire la desemnarea, prin intermediul aplicatiei Baroul Bucuresti, a avocatilor care asigura asistenta judiciara, vazand prevederile H.C.B.B. nr. 1/19.01.2021 (aplicate incepand cu 02.11.2022), avand in vedere ca sunt 185 colegi avocati care au depasit limita de 30 de refuzuri in 3 luni (in perioada 02.11.2022 – 02.02.2023), comunicand cu avocati care au intampinat diverse dificultati legate de aplicatie si, confruntandu-ma eu insami cu anumite disfunctionalitati ale aplicatiei, am centralizat situatiile de functionare necorespunzatoare semnalate si am analizat solutiile necesare remedierii acestora, consultandu-ma cu avocati care utilizeaza aplicatia Baroul Bucuresti.

Consider ca, in temeiul art. 227 alin. 1 si 2 din Statutul Profesiei de Avocat, respectiv in temeiul sentimentului confraternitatii, al constiintei si al umanismului – principii esentiale ale profesiei de avocat precum si in temeiul art. 21 din Legea 51/1995 – chiar fara un mandat ad probationem, pot sustine propunerea si pentru confratii aflati intr-o situatie similara, de a fi suspendati timp de un an din Registrul de Asistenta Judiciara al Baroului Bucuresti, cel putin pentru cei care mi-au transmis direct aspectele semnalate in vederea sesizarii C.B.B. si pentru cei care achieseaza la prezenta propunere.

Cu privire la H.C.B.B. nr. 1/19.01.2021, la fel ca si alti colegi, consider ca sanctiunea suspendarii pe o durata de un an este excesiva, in conditiile in care sunt colegi a caror subzistenta si/sau posibilitate de a continua sa profeseze, depinde in mare ori in semnificativa masura de veniturile incasate din activitatea de asistenta judiciara.

In acest sens, propun modificarea HCBB nr. 1/19.01.2021,

1) in principal, in sensul inlocuirii sanctiunii admnistrative a suspendarii timp de un an din R.A.J., cu un avertisment administrativ comunicat in scris – pentru o prima abatere iar pentru o a doua abatere – o perioada mult mai redusa de suspendare din R.A.J., (intre o luna si trei luni), pentru o a treia abatere sau mai multe – o perioada proportional si gradual marita, de suspendare din R.A.J. (exempli gratia, pentru fiecare depasire a 30 de refuzuri in 3 luni, se adauga o luna in plus de suspendare).

2) in subsidiar, reducerea perioadei de suspendare din R.A.J. la cel mult trei luni

3) in tertio, in toate cazurile este oportuna si necesara trimiterea notificarii, la adresa de e-mail, tuturor avocatilor care au un numar mai mic de 30 de refuzuri (la 20/25 de refuzuri acumulate in 3 luni) in cazul mentinerii hotararii – pentru a lua masuri din timp, respectiv, sa accepte fiecare delegatie, sa-si asigure substituirea, dupa caz, sa opteze pentru o suspendare temporara de la activitatea de asistenta judiciara pana la diminuarea corespunzatoare a numarului de refuzuri (optiune existenta in contul avocatului de pe site-ul Baroului Bucuresti).

Precizez ca avem colegi avocati care opineaza ca H.C.B.B. nr. 1/19.01.2021 ar trebui abrogata in totalitate, sa nu existe nicio sanctiune pentru depasirea unui numar de 30 de refuzuri in trei luni.

Personal consider ca trebuie sa existe o modalitate de responsabilizare cu privire la activitatea de asistenta judiciara dar ca sanctiunile administrative trebuie sa indeplineasca cerintele de proportionalitate, necesitate, suficienta dar si de oportunitate – pentru asigurarea scopului pentru care au fost instituite, respectiv pentru asigurarea dreptului la aparare al justitiabililor, buna desfasurare si administrare a activitatii de asistenta judiciara si responsabilizarea avocatilor care asigura asistenta judiciara.

Un alt aspect care se impune a fi avut in vedere, inainte de aplicarea oricarei sanctiuni, aspect avut in vedere si de catre legiuitor (exempli gratia, ultima modificare a Codului de procedura fiscala, conform careia in cazurile in care exista disfunctionalitati de ordin tehnic/IT iar contribuabilii nu pot depune declaratia unica ori depunerea declaratiei unice se soldeaza cu mesaj de eroare, acestia nu vor fi sanctionati contraventional si se prelungeste durata depunerii declaratiei.

Mai mult, prevederea privind perioada de 5 ani in care A.N.A.F. putea aplica amenda contribuabilului pentru nedepunerea la timp a declaratiei unice, a fost abrogata, revenindu-se la intervalul anterior de 6 luni, conform prooiectului de lege – PL-x 9/2023, url: https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20604).

Prin urmare,

a) fie ca se afla in eroare neimputabila cu privire la utilizarea aplicatiei (sens in care solicitam indicatii tehnice de la Opti Systems cu privire la utilizarea si setarile aplicatiei pe diferite sisteme de operare ale telefoanelor inteligente –Android, IPhone) or că

b) nu se afla in culpa (de exemplu in situatia in care, desi aplicatia avea setarile de notificare corecte, aceasta nu a trimis, in faptfie niciun tip de notificare – nici sunet, nici vibratie, nici notificare push, nici pictograma, fie a trimis doar o notificare de tip vizual – push/pictograma (in special atunci cand timpul de raspuns este de 10 min sau foarte redus, stiut fiind faptul ca, in activitatea din instanta un dosar poate dura si cateva ore bune – este imposibil sau cvasi-imposibil ca avocatul sa sesizeze notificarea in timp util in asemenea conditii – acumuland astfel, prin notificari expirate, un numar aferent de refuzuri, motiv pentru care este necesara:

c) modificarea H.C.B.B. nr. 1/19.01.2021, avandu-se in vedere argumentele prezentate in expunerea de motive, principiile ad impossibilium nulla obligatio, si, mutatis mutandis, nullum crimen, nulla poena.

Referitor la aplicatia Baroul Bucuresti

1) Lipsa oricarui tip de notificare – solutie – sunt necesare update-uri ale aplicatiei sau versiuni noi la anumite intervale de timp, in functie de actualizarile de sistem ale telefoanelor inteligente (la fel ca in cazul oricarei aplicatii ce ruleaza pe asemenea telefoane). Un remediu, temporar, a fost dezinstalarea si apoi reinstalarea aplicatiei cu verificarea si bifarea setarilor de notificare – solutie care mi-a fost adusa la cunostinta de catre d-na av. MARDARE Claudia-Elena, in cursul lunii decembrie 2022.

Precizez ca pana la inceputul lunii decembrie 2022, am primit mesaje prin aplicatie avand toate tipurile de notificari efectiv functionale. Anterior nu am avut probleme de acest fel cu aplicatia dar stiam de la unii colegi ca au avut asemenea probleme, o parte dintre ei au sesizat S.A.J. in scris, astfel cum am procedat si eu, in 27 decembrie 2022. Ulterior, acest remediu, respectiv dezinstalarea si reinstalarea aplicatiei nu a mai fost util, deoarece personal am constatat ca desi reinstalasem in seara anterioara aplicatia si verificasem toate setarile de notificare (care oricum sunt bifate by default) a doua zi, am gasit o delegatie deschizand intamplator aplicatia – din nou, fara niciun tip de notificare, fiind doar o chestiune de noroc faptul ca m-am sesizat in timp util pentru a o accepta. In acest sens, am sesizat in scris problema, la data de 15.03.2023 si am discutat telefonic cu dl. ANDONI Andrei (de la Opti Systems) despre aceste aspecte.

2) Lipsa notificarilor de tip sunet/vibratie (notificari doar de tip vizual, precum notificare push si/sau pictograma – in coltul dreapta al aplicatiei) – creeaza mari dificultati in a accepta in timp util delegatia, in special cu cat timpul de raspuns este mai scurt (10 minute in cauze urgente ori chiar 30 minute, o ora sau doua – in situatia in care avocatul nu poate verifica telefonul, fiind in cursul desfasurarii unui proces ori cand i se solicita sa lase telefonul la intrare, in anumite unitati de politie, parchete, instante si nu are de ales deoarece in caz contrar fie nu i se permite accesul fie este sanctionat contraventional cu amenda sau ambele. Mai exista si alte situatii deosebite, ca de exemplu, avocatul este in cursul acordarii ajutorului medical/ interventiilor medicale de urgenta ori se afla in spital cu partenerul de viata, copilul sau, unul dintre parinti (sau cu alte persoane apropiate) – sens in care mentionez situatia d-nei av. PRUTEANU Luminita – Gabriela, care in urma cu un timp, a aflat despre moartea mamei sale printr-un mesaj, in timp ce pleda, insa a continuat sa pledeze si doar dupa ce a iesit din sala de judecata si-a ingaduit sa reactioneze la vestea decesului celei care i-a dat viata – „m-am prabusit” ne-a spus colega noastra. D-na avocat este o persoana de o tarie de caracter remarcabila. Dupa aceasta cumplita intamplare, mai recent, a stat la căpătâiul tatalui sau, grav bolnav, internat in spital si care ulterior a decedat si el. In aceasta perioada, doamna avocat PRUTEANU a acumulat mai multe refuzuri sub forma unor notificari expirate.

3) Nu se pot verifica din aplicatie refuzurile acumulate in ultimele 3 luni – solutie – aplicatia sa contina toate delegatiile din ultimele 8 luni. In prezent, aplicatia contine in lista principala doar delegatiile acceptate in ultimele 8 luni iar delegatiile expirate si cele refuzate sunt afisate doar pe ultimele doua luni. Apreciez ca ar fi utila o noua sectiune, similara sectiunii in care se afiseaza lista tuturor delegatiilor acceptate, o sectiune cu lista tuturor delegatiilor refuzate si a celor expirate, pe cel putin ultimele sase luni, or dupa caz, afisarea in lista principala a tuturor delegatiilor acceptate, expirate, refuzate pe tultimele 8 luni. Astfel, avocatul poate urmari direct si in timp util situatia delegatiilor si a numarului de refuzuri si, de asemenea se scuteste timpul personalului S.A.J. si se degreveaza volumul de munca aferent. Se scuteste si timpul necesar formularii cererii de comunicare a listei refuzurilor pe ultimele trei luni, timpul de asteptare pentru comunicarea listei si se previne in mod eficient acumularea de refuzuri, avand drept consecinta sanctionarea avocatului prin suspendare din R.A.J. Solutia previne inclusiv prelungirea timpului desemnarii unui avocat si afectarea bunului mers al activitatii de asistenta judiciara in special in situatia cauzelor urgente precum masurile preventive.

4) Aplicatia sa contina sectiunea modificare fisa avocat – in masura posibilitatilor tehnice si a costurilor – ori in contul avocatului de pe site-ul Baroului Bucuresti, sectiunea FISA TA SAJ, modificarea fisei sa se poata realiza nu doar intre 1-15 ale lunii ci pe tot parcursul lunii Nu putem anticipa, pana la data de 15 a lunii in curs ce zile trebuie sa eliminam din fisa astfel incat sa nu primim delegatii in acele zile, sens in care ar fi de dorit sa putem face modificari oricand.

In subsidiar, cel putin modificarea efecuata intre 1-15 ale luni sa fie preluata in cel mai scurt timp de catre sistem, nu doar de la data de 1 a lunii urmatoare,  deoarece pana la 1 a lunii urmatoare, avocatii au primit delegatii pentru zilele scoase, au refuzat acele delegatii emise in zilele scoase din programare iar ulterior acestea figurau ca refuzuri.

Pentru a rezolva situatia, avocatul fie accepta si trebuie sa isi asigure substituirea, ceea ce implica si cheltuieli suplimentare uneori, fie trebuie sa formuleze cerere pentru a obtine lista refuzurilor iar avand termen al delegatiei refuzate intr-o zi scoasa din fisa (notificare primita pana la 1 ale lunii ulterioare modificarii fisei) sa formuleze o a doua cerere scrisa, de anulare a refuzului.

Aceste demersuri implica timp si munca nu doar din partea avocatului ci si a personalului S.A.J., a avocatului coordonator si a persoanelor din conducerea Baroului Bucuresti – Resort S.A.J. Solutia este ca modificarea fisei S.A.J., respectiv scoaterea unor zile, sa fie operata imediat/in cel mai scurt timp de catre sistem, pentru evitarea acumularii de refuzuri si irosirea resurselor de timp si munca din partea mai multor persoane implicate in solutionarea situatiei.

Referitor la cererea  care poate fi modificata lunar din contul avocatului, colegii au semnalat faptul ca trebuie schimbata formularea din “Solicit sa nu fiu luat in considerare la intocmirea listelor de permanenta” inSolicit sa fiu luat in considerare la intocmirea listelor de permanenta”, cu doua optiuni, in care da este da si nu este nu, deoarece actuala formulare este interpretabila (depinde unde se pune virgula – “Da, solicit sa nu fiu luat in considerare” sau “Nu, solicit sa nu fiu luat in considerare”) si mai multi colegi (inclusiv subsemnata, la un moment dat, pana m-a lamurit d-na av. RĂDUCANU Aurora) am bifat optiunea Da, crezand ca astfel suntem inscrisi la permanenta, insa, raportat la formularea continand negatia, in prezent trebuie bifat NU pentru a fi luat in considerare la permanenta.

5) Aplicatia sa nu mai trimita o alta notificare privind o delegatie pentru aceeasi zi in care anterior o alta delegatie a fost refuzata. Daca avocatul refuza o prima desemnare in ziua de 24.04.2023, aplicatia sa nu mai trimita nicio alta notificare cu desemnare pentru ziua de 24.04.2023 deoarece este evident o zi in care avocatul nu se poate prezenta iar faptul ca primeste si a doua si a treia delegatie pentru aceeasi zi, va determina refuzarea acestora si deci acumularea de refuzuri. Din nou, avocatul fie va fi nevoit sa accepte si sa isi asigure substituirea care nu uneori nu este lipsita de costuri, fie va face demersuri pentru anularea refuzurilor, ceea ce implica timp, munca atat din partea avocatului cat si a personalului S.A.J. si a consilierilor desemnati la Resortul S.A.J. Solutiaimplementarea in aplicatie a setarii conform careia atunci cand avocatul refuza o desemnare pentru o anumita data, pentru acea data sa NU mai primeasca nicio alta delegatie.

6) Modalitatea de raportare a erorilor/problemelor tehnice direct din aplicatie sau stabilirea unei modalitati directe de comunicare intre avocatii care folosesc aplicatia si Opti Systems – pentru a scurta timpul de rezolvare a problemelor, scutind astfel si avocatii si personalul S.A.J. de munca suplimentara, scutind pe responsabilii de resort de timp si munca suplimentara, dupa caz, scutind si personalul Baroului implicat in primirea si trimiterea raspunsului si nu in cele din urma timpul alocat de Consiliul Baroului Bucuresti in vederea solutonarii diverselor sesizari legate de aplicatia Baroul Bucuresti.

Cu titlu de exemplu au fost cazuri cand s-au primit notificari deja expirate sau notificari ce vizau o ora anterioara orei la care au fost trimise si alte situatii neimputabile avocatilor, care insa nu au putut accepta delegatia, acumuland refuzuri.

Si in acest caz, consecintele sunt cele mentionate la punctele anterioare, mai multe persoane vor aloca timp si volumul de munca va fi mai mare, in situatia in care nu se va gasi o modalitate mult mai practica si mai rapida de raportare si rezolvare a problemelor tehnice de acest fel. De altfel ar fi ineficient sa avem o aplicatie dar aspectele mentionate mai sus sa fie in continuare rezolvate prin cereri si raspusuri scrise intre avocati – S.A.J. – Coordonator – Consilieri – C.B.B. – Opti Systems si retur.

Anexez materialul privind activitatea curatorilor speciali, redactat de d-na av. SERNI Viviana, care, preluand astfel de cauze, cunoaste mai bine problemele actuale ivite in practica.

Personal am renuntat la activitatea in calitate de curator special dupa ce am ramas fara niciun fel de onorariu intr-un divort nesustinut (desi eram pentru parata), ulterior demersurilor de studiere a dosarului la arhiva instantei, obtinerii de fotocopii pe cheltuiala proprie si prezentarea la termen in sedinta, unde am asteptat cateva ore pentru a se striga respectiva cauza. Desi am invederat instantei aceste aspecte precum si faptul ca nu mi-am dat acordul sa prestez munca voluntara, instanta a apreciat ca nu exista temei de drept conform caruia sa dispuna plata, fie si partiala, a onorariului de curator special.

In concluzie, fara a avea pretentia ca cele mentionate mai sus constituie o lista exhaustiva, va solicit sa aveti in vedere aspectele sesizate, solutiile propuse si sa ne acordati sprijinul necesar in desfasurarea activitatii de asistenta judiciara.

Precizez ca, independent de solutiile pe care le veti adopta ori masurile pe care le veti dispune, inclusiv cu privire la subsemnata, avand in vedere numeroasele probleme privind asistenta judiciara si drepturile avocatilor in general, voi continua sa imi aduc contributia la realizarea drepturilor avocatilor, conform Juramantului profesional si principiilor esentiale ale profesiei noastre.

Av. Casandra Radu, Baroul București

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică