Secţiuni » Arii de practică » Business » Health & Pharma
Health & Pharma
CărţiProfesionişti
 

Judecătoria Alexandria. Măsuri în vederea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19
11.03.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Covid 19 Legal React, Dreptul sanatatii, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Miercuri, 11 martie 2020, jud. Cosmin Radu Mitroi, preşedintele Judecătoriei Alexandria, a decis următoarele:

Începând cu ora 12,  pe pentru o perioadă nedeterminată, la nivelul Judecătoriei Alexandria se vor lua următoarele măsuri:

Art. 1. Toţi judecătorii vor lua măsuri de amânare a cauzelor cu excepţia cauzelor urgente cum ar fi:

În materie penală:
– supraveghere tehnică/încuviinţare obţinere date;
– percheziţii;
– propuneri de luare măsuri preventive;
– propuneri de prelungire măsuri preventive;
– verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurilor preventive;
– cereri/sesizări privind revocarea, înlocuirea, încetarea de măsuri preventive;
– contestare măsuri preventive luate de procuror;
– contestare măsuri asiguratorii luate de procuror;
– internare medicală provizorie;
– obligare la tratament medical;
– contestaţii privind măsuri preventive;
– contestaţii privind măsuri asiguratorii;
– contestaţii privind internare medicală provizorie/obligare la tratament medical;
– cereri de abţinere sau recuzare în cauzele de mai sus.
– cauze în care termenul de prescripţie se apropie de împlinire.

În materie civilă:
– ordonanţă preşedinţială;
– suspendarea provizorie a executării silite;
– măsuri asigurătorii;
– încuviinţare executare silită;
– cereri de asigurare a dovezilor.

În materia Minori şi familie:
– ordin de protecţie şi cereri în materia ordinului de protecţie

Art. 2. Nici un justiţiabil şi nicun avocat sau altă persoană nu vor mai avea acces în sediul instanţei decât în ziua în care sunt programate şedinţe de judecată, iar procedura se va desfăşura astfel:
– toate persoanele vor aştepta la uşa de intrare a judecătoriei
– listele de şedinţă se vor afişa şi pe uşa principală de la intrarea în judecătorie
– înainte de a intra în incinta instanţei toate persoanele vor completa un chestionar.
– dacă în urma completării chestionarului va rezulta că persoana respectivă a călătorit în zonele de risc, a intrat în contact cu persoane suspecte şi dacă prezintă simptomatologii specifice bolii, tuse, febră, dificultăţi respiratorii, dureri musculare etc., prin jandarm va fi anunţată conducerea instanţei şi a completului de judecată iar persoana respectivă nu va avea acces în incintă decât cu încuviinţarea preşedintelui instanţei.
– persoane desemnate de preşedintele instanţei însoţite de jandarmi se vor afla la uşa judecătoriei şi vor face strigarea cauzelor pentru fiecare dosar în parte aşa cum dispune preşedintele completului
– este permis accesul numai părţilor, avocaţilor din dosare sau a altor persoane a căror prezenţă este încuviinţată de preşedintele completului sau de preşedintele judecătoriei
– jandarmii şi persoanele desemnate de preşedintele instanţei vor permite accesul numai după identificarea părţilor şi a persoanelor din cauze
– strigarea cauzelor se va face în ordinea în care sunt menţionate pe listele de şedinţă, fără priorităţi, doar în cazul în care preşedintele completului dispune
– se va striga doar câte un singur dosar şi se va permite accesul numai părţilor şi avocaţilor dintr-un singur dosar
– şedinţele se vor declara nepublice
– persoanele care au acces în incinta judecătoriei şi în săli nu au voie să ia contact direct cu nici un obiect; uşile sălilor vor rămâne deschise
– ajunşi în sala de judecată părţile şi avocaţii vor rămâne în apropierea intrării din sală şi nu vor avansa faţă de pupitrul judecătorului şi grefierului.
– după fiecare acces al părţilor şi justiţiabililor, persoanele desemnate de preşedintele instanţei vor proceda la dezinfectarea sălii cu materiale dezinfactante.
– în sală nu se vor primi înscrisuri ci se vor trimite, prin fax, mail sau poştă.

Art. 3.

(1) Arhiva şi registratura îşi suspendă activitatea în mod direct cu justiţiabilii şi avocaţii.

(2) Toate cererile, înscrisurile vor fi trimise exclusiv prin poştă, mail sau fax sau vor fi depuse în cutia special amenajată la intrarea în judecătorie.

(3) Cererile prin care se solicită obţinerea unor înscrisuri (cf. grefă etc.) vor conţine numerele de telefon, mail sau alte date de contact, pentru ca înscrisurile să fie comunicate prin poştă.

(4) Cererile (ex. cf. grefă etc) după ce vor fi soluţionate vor fi trimise cu prioritate prin poştă. Dacă există urgenţă, cererile soluţionate şi înscrisurile solicitate vor fi puse la dispoziţie printr-un birou se va amplasa la uşa de acces a judecătoriei, fără ca persoanele interesate să aibă acces în interior decât pentru a ridica aceste înscrisuri.

(5) Studierea dosarelor se va aproba numai în situaţii urgente iar studierea se va face la biroul  amplasat la intrarea în judecătorie.

(6) Toate cererile de chemare în judecată, cererile şi înscrisurile depuse de justiţiabili etc. vor fi prelucrate de grefieri sau judecători  numai după trecerea a unui număr de 48 de ore de la înregistrare (repartizare aleatorie), cu excepţia situaţiilor urgente. Timp de 48 de ore dosarele şi înscrisurile vor fi depozitate într-un spaţiu separat, izolate de orice contact cu alte obiecte şi persoane.

Art. 4. Pentru personalul instanţei care poate desfăşura munca de la domiciliu se va aproba această cerere de către preşedintele instanţei, cu condiţia ca aceştia să fie disponibili oricând la solicitarea preşedintelui.

Art. 5. Mandatele de aducere nu vor mai fi aduse la îndeplinire decât cele care vor fi comunicate IJJ cu 48 de ore înainte de ziua stabilită.

Art. 6. Judecătorii vor lua măsuri de preschimbare a termenelor de judecată stabilite pentru luna martie.

:: Decizia nr. 6 din 11 martie 2020

***

Marți, 10 martie 2020, în vederea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID -19, a asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex care îşi desfăşoară activitatea la Judecătoria Alexandria, în scopul asigurării bunei desfăşurări a activităţii de judecată şi a serviciului de relaţii cu publicul, jud. Cosmin Radu Mitroi, președintele Judecătoriei a adoptat următoarele mpsuri:

Art. 1 – În scopul evitării contaminării cu virusul gripal COVID-19, este necesară întocmirea şi actualizarea zilnică a listei cu zonele de risc de îmbolnăvire, în baza informaţiilor obţinute în acest sens de la Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Naţional de Sănătate Publică şi  Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Lista se va întocmi şi actualiza prin grija domnului  judecător Cosmin Radu Mitroi,  preşedintele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă şi va fi afişată în Sala Paşilor din cadrul judecătoriei, la avizierele aflate la intrarea principală din str. Independenţei, precum şi pe site-ul Judecătoriei Alexandria, prin grija compartimentului IT din cadrul Tribunalului Teleorman.

Lista zonelor de risc se va comunica şi personalului instanţei, prin conducătorii de compartimente.

 Art. 2 – Având în vedere că din comunicarea publică efectuată de Direcţia de Sănătate Publică rezultă că nu se eliberează certificate de ,,om sănătos” şi că nu sunt testaţi pentru depistarea infectării cu virusul gripal decât cei care prezintă suspiciuni de infectare, se recomandă judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, personalului conex din cadrul Judecătoriei Alexandria care au călătorit în orice scop în vreuna dintre zonele de risc şi s-au întors în ţară, să anunţe telefonic conducătorul secţiei/compartimentului despre acest fapt şi despre starea generală de sănătate şi de a se supune unui control medical efectuat de medicul de familie pentru evaluarea stării generale de sănătate.

Art. 3 – Totodată, recomandă personalului de mai sus, ca o perioadă de aproximativ două săptămâni să evite, pe cât posibil, interacţiunea cu colegii, inclusiv păstrarea faţă de aceştia din urmă a unei distanţe de cel puţin 1 m şi 50 cm şi totodată să ia toate măsurile adecvate de protejare, în special prin purtarea unei măşti de protecţie şi dezinfectarea suprafeţelor cu care intră în contact, care să împiedice transmiterea unui eventual virus, asimptomatic, contactat din zonele de risc.

Art. 4 – În măsura în care persoanele mai sus menţionate au intrat, în zonele de risc, în contact cu persoane diagnosticate cu virus gripal sau suspecte de infecţii respiratorii cauzate de virusul gripal şi prezintă, la rândul lor, simptomatologia specifică bolii – febră, tuse, dificultăţi în a respira şi alte semne clinice relevante, fiind luate în evidenţa Direcţiei de Sănătate Publică, au obligaţia de a anunţa de îndată, telefonic, conducătorul secţiei/compartimentului şi să nu revină la locul de muncă până la prezentarea unui document medical, din care să rezulte fără echivoc, fie că nu sunt infectate, fie că s-au vindecat.

Art. 5 – Se recomandă completelor de judecată ca strigarea cauzelor şi implicit a justiţiabililor prezenţi pentru şedinţa de judecată să se facă în etape,  pe loturi de 2-3 cauze, astfel încât să se evite aglomerarea în sălile de judecată şi să se asigure, în acelaşi timp, publicitatea şedinţelor de judecată. Se recomandă completelor de judecată ca, prin intermediul jandarmilor responsabili de sala de judecată, să se îngrijească ca în timpul şedinţei de judecată, justiţiabilii şi avocaţii să păstreze între ei o distanţă de cel puţin 1 m şi 50 cm. 

Art. 6 – Dispune ca în birourile de arhivă şi registratură, accesul publicului să se facă pe rând, grefierii acestor compartimente şi grefierul şef urmând a lua măsurile necesare pentru introducerea pe rând a persoanelor în încăperi dar şi pentru păstrarea unei distanţe corespunzătoare între cei aflaţi la uşă, în aşteptare.

Art. 7 – Dispune ca grefierul şef să ia măsurile necesare şi să supraveghere igienizarea de către salariaţii societăţii care asigură curăţenia în incinta judecătoriei, prin dezinfectarea sălilor de şedinţă şi a Sălii Paşilor, de două ori pe zi, o dată la terminarea programului de activitate şi o dată în timpul şedinţei de judecată, conform programului agreat în prealabil de completul de judecată, în cazul şedinţelor de judecată prelungite. Dezinfectarea se va face cu produse dezinfectante pe bază de alcool şi clor.

Art. 8 – Aceleaşi măsuri vor fi luate şi pentru compartimentele arhivă/registratură la terminarea programului de lucru cu publicul, personalul acestor compartimente urmând a fi dotat în limita fondurilor necesare cu măşti de protecţie şi produse de dezinfectare a mâinilor şi a suprafeţelor.

Art. 9 – Se interzice accesul în incinta Judecătoriei Alexandria a persoanelor cu privire la care autorităţile competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestor măsuri. Persoanele aflate în situaţia de mai sus au obligaţia de a înştiinţa instanţa prin cerere trimisă în scris, prin poştă sau prin mijloacele de comunicare rapidă-fax, poştă electronică, curier, etc.

Art. 10 – Se interzice accesul în incinta Judecătoriei Alexandria a persoanelor care au călătorit în zonele de risc, în ultimele două săptămâni sau care, deşi nu au călătorit, suspectează că au intrat în contact în România cu persoane care au călătorit în respectivele zone precum şi a celor care prezintă simptomatologia specifică infectării cu virusul gripal.

Art. 11 – În acest sens, la intrarea justiţiabililor care se va face în incinta judecătoriei printr-un singur punct de acces, cel situat în str. Independenţei, se vor pune la dispoziţie chestionare, pe care le vor completa şi prin care vor declara pe proprie răspundere, dacă au călătorit în zonele de risc, dacă au intrat în contact cu persoane suspecte şi dacă prezintă simptomatologia specifică bolii-febră, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare.

Art. 12 – În situaţia în care, în urma completării chestionarului, va rezulta că o persoană se află în situaţia de mai sus, prin grija personalului jandarmeriei va fi anunţată de îndată conducerea instanţei pentru luarea măsurilor legale şi pentru înştiinţarea completului de judecată. Asemenea chestionare vor fi completate şi de către avocaţi.

Art. 13 – Recomandă justiţiabililor şi avocaţilor ca în Sala Paşilor să păstreze o distanţă de cel puţin 1 m şi 50 cm unii faţă de ceilalţi, astfel încât să fie evitat riscul unei eventuale infectări.

Art. 14 – Aduce la cunoştinţa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi Inspectoratului Judeţean de Poliţie Teleorman, care are în subordine Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, să nu prezinte la instanţă persoanele aflate sub puterea unei măsuri preventive privative de libertate, dacă aceste persoane sunt aduse din zonele de risc, până când starea de sănătate a acestora nu va fi clarificată, în sensul că nu sunt purtătoare de virus şi nici persoanele care prezintă simptomatologia specifică infectării  cu virusul gripal.

Art. 15 – Recomandă instituţiilor de mai sus ca la instanţă să fie aduse numai persoanele admise la triajul epidemiologic efectuat în acest sens de medicul penitenciarului.

Art. 16 – Prezenta decizie intră în vigoare pe data de 11 martie 2020 şi va fi aplicabilă pe o perioadă nedeterminată, urmând să-şi înceteze aplicabilitatea numai la momentul la care autorităţile competente vor declara ca fiind sfârşit riscul contaminării.

:: Decizia nr. 5 din 11 martie 2020

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti