Secţiuni » Arii de practică » Business » Health & Pharma
Health & Pharma
CărţiProfesionişti
 

Curtea de Apel Craiova. În perioada 12-31 martie vor fi judecate doar cauzele urgente
12.03.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Covid 19 Legal React, Dreptul sanatatii, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Miercuri, 11 martie 2020, în contextul răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, pentru diminuarea acestui risc, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului Curţii de Apel Craiova, sănătatea justiţiabililor, dar şi pentru buna desfăşurare a activitaţii de judecată, prin Ordinul de serviciu emis de Preşedintele Curţii, la data de 11.03.2020, urmare a consultării colectivului de judecători, cu avizul colegiului de conducere al instanţei, cu luarea în considerare a Planului de măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinată de infectarea cu COVID-19, aprobat de Celula de Urgenţă din cadrul instanţei, au fost dispuse o serie de măsuri printre care, potrivit unui comunicat:

Continuarea implementării măsurilor administrative, dispuse începând cu data de 27 februarie 2020, privind modul de desfăşurare a activităţiilor de curăţenie şi dezinfecţie la sediul Curţii de Apel Craiova şi a planului de măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu virusul gripal COVID-19.

Implementarea măsurilor generale privind accesul în sediul Curţii de Apel Craiova şi organizarea activităţii de lucru cu publicul, respectiv a şedinţelor de judecată:

Accesul publicului în sediul Curţii de Apel Craiova

Se interzice accesul în sediul Curţii de Apel Craiova a persoanelor cu privire la care autorităţile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestora. Persoanele aflate în această situaţie, care sunt citate la Curtea de Apel Craiova, au obligaţia de a înştiinţa completul de judecată despre această situaţie, în scris sau prin poştă electronică.

Se interzice accesul în sediul Curţii de Apel Craiova a persoanelor care au călătorit, în ultimele 14 zile, într-una dintre zonele de risc prevăzute în lista întocmită potrivit alin. 2, care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecţie cauzată de COVID-19 şi care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie. Aceste persoane vor fi îndrumate să se adreseze de îndată autorităţilor medicale competente – direcţia de sănătate publică de la domiciliu/locuinţa efectivă – pentru asigurarea de asistenţă medicală şi luarea măsurilor de carantină sau autoizolare prevăzute de lege.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor alin.(l)-(2), jandarmii care asigură paza sediului Curţii de Apel Craiova vor efectua verificări în care scop, se va solicita completarea, pe proprie răspundere a unui chestionar privitor la situaţiile de risc: dacă au călătorit în zonele de risc, dacă au intrat în contact cu persoane suspecte, dacă prezintă simptomatologia specifică – stare febrilă evidentă, tuse persistentă, dificultăţi respiratorii, dureri musculare.

În cazul în care în urma completării chestionarului, va rezulta că o persoană se află în una din situaţiile arătate, prin grija jandarmeriei, se asigură informarea de îndată a completului de judecată/compartimentului spre care a declarat că se îndreaptă persoana în cauză, pentru respectarea drepturilor procedurale ale acesteia.

Persoanelor care nu se află în situaţiile prevăzute la alin. (l) şi (2), dar care manifestă în mod evident o stare generală alterată sau simptome comune de gripă sau alt tip de infecţie respiratorie, li se permite accesul nerestricţionat în sediul Curţii de Apel Craiova, dar li se pune în vedere că sunt rugate să se supună voluntar următoarelor reguli de comportament:
– evitarea contactului direct cu alte persoane, acoperirea nasului şi a gurii în situaţia strănutului sau a tusei;
– rămânerea în afara sălii de şedinţă până la strigarea cauzei, evitarea contactului cu alte persoane în sala de şedinţă;
– transmiterea actelor preponderent în formă electronică, evitarea prezenţei neesenţiale în sediul Curţii de Apel Craiova, examinarea posibilităţii de a solicita amânarea judecării cauzei sau soluţionarea acesteia şi în lipsă.

Persoanelor prevăzute la alin. (4) li se asigură gratuit o mască de protecţie de unică folosinţă şi accesul la gel dezinfectant pentru mâini, în măsura în care acestea sunt disponibile. De asemenea, acestora li se asigură la cerere apă îmbuteliată şi Ii se pune în vedere să anunţe orice agravare a stării clinice generale, pentru a li se asigura accesul la asistenţă medicală de urgenţă.

Persoanele fără manifestări clinice de infecţie respiratorie şi care nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alineatele precedente sunt rugate ca pe toată durata prezenţei în sediul Curţii de Apel Craiova să respecte măsurile de igienă şi de protecţie recomandate de autorităţile naţionale competente pentru prevenirea infecţiei cu COVID-19, virusul gripal sau alte infecţii respiratorii transmisibile.

În vederea implementării măsurilor de acces în instanţă, Curtea de Apel Craiova va comunica prezentul ordin barourilor şi parchetelor din raza de competenţă pentru ca avocaţii şi procurorii să fie în măsură să informeze în timp util, completul de judecată asupra oricărei situaţii de risc despre care au cunoştinţă

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de judecată

În perioada 12 – 31 martie vor fi judecate doar cauzele urgente stabilite pe fiecare secţie/materie astfel:

Secţia contencios administrativ şi fiscal:
– cauze privind regimul străinilor, sub incidenţa OUG nr. 194/2000
– litigii în materia achiziţiilor publice
– suspendarea executării actelor administrative
– suspendare licitaţie, fond
– cereri de reexaminare, cerere de acordare facilităţi sau de ajutor public judiciar, cereri de îndreptare, completare, lămurire, aferente cauzelor urgente
– recurs împotriva încheierii prin care se respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale
– incidente procedurale – incompatibilităţi, abţineri, recuzări, în orice cauză.

Secţia I-a Civilă
– în materie civilă: ordonanță președințială, suspendare provizorie, sechestru asigurător, sechestru judiciar, suspendare executare, strămutare, cauze la Legea 248/2005, cereri reexaminare taxă timbru, cereri de revizuire şi contestații în anulare cu privire la aceste materii;
– în materie minori şi familie: adopţie, ordonanţă preşedinţială, plasament, plasament de urgenţă, sechestru asigurător, sechestru judiciar, suspendare executare, suspendare provizorie a executării, suspendare executare, strămutare, cereri de revizuire şi contestații în anulare cu privire la aceste materii;
– în materia litigiilor de muncă: acţiune în constatare a nelegalităţii grevei, acţiune în suspendarea grevei, măsuri asigurătorii, ordonanţă preşedinţială, suspendarea hotărârii judecătoreşti, suspendarea provizorie a executării, suspendare executare, cereri de revizuire şi contestații în anulare cu privire la aceste materii;
– în materie asigurări sociale: suspendare executare, cereri de revizuire şi contestații în anulare cu privire la această materie;
– recursuri împotriva încheierilor de respingere a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale.
– cauzele repetitive, în care, de regulă, nu se prezintă părţile,
– orice alte situaţii în care judecătorii, în raport de împrejurările cauzei, apreciază că se impune judecarea la termenele deja stabilite.

Secţia a II a Civilă
 – cereri de suspendare a executării hotărârilor
– apeluri/recursuri privind procedura insolvenţei
– apeluri ordonanţe preşedinţiale
– apeluri măsuri asiguratorii
– apeluri în cauze având ca obiect cereri de suspendare a executării hotărârii AGA
– recursuri împotriva încheierii prin care se respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale
– cereri de strămutare
– contestaţii în anulare
– alte cereri cu privire la care legea prevede judecata urgentă
– cauze având ca obiect Legea nr.26/1990 şi OUG nr.116/2009

Secţia Penală
– cauzele privind inculpaţii faţă de care există măsuri preventive – verificare şi soluţionare fond
– contestaţii măsuri preventive
– contestaţii în procedura prevăzută de art.124 alin.4 lit.b Cod penal, art.125 alin.4 lit.b Cod penal ( liberarea din centrul educativ sau centrul de detenţie)
– cauzele reglementate de Legea 302/2004 ( extrădarea, mandatul european de arestare, transfer de persoane condamnate)
– cereri de strămutare şi regulator de competenţă dacă în cauză sunt instituite masuri preventive şi alte cereri cu acelaşi obiect, la aprecierea completului învestit
– cauze de fond în care există iminenţa prescrierii răspunderii penale
– alte cereri cu privire la care legea prevede judecata în regim de urgenţă, prin prisma împrejurărilor cauzei : prelungiri drept de circulaţie, masuri asiguratorii.

În cauzele aflate pe rol în această perioadă şi care nu au caracter urgent, se va dispune amânarea / preschimbarea termenului, după caz.

Pentru a evita aglomerarea sălilor de judecată, completurile de judecată vor dispune măsurile necesare pentru accesul etapizat al părţilor şi avocaţilor, în funcţie de numărul de cauze din şedinţă şi particularităţile cauzelor, cu respectarea dispoziţiilor legale privind publicitatea. Se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte.

Accesul părţilor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care este parte.

Completurile de judecată specializate în domeniul dreptului penal vor examina posibilitatea utilizării, în condiţii procedurale a mijloacelor tehnice necesare asigurării audierii prin videoconferinţă a persoanelor private de libertate deţinute în penitenciare.

Cauzele în care inculpaţii sunt privaţi de libertate in Centrele de reţinere şi arest preventiv vor fi judecate, de regulă, în intervalul orar 8,30-10.

În situaţiile prevăzute la alin. 4 şi 5 se vor lua măsurile necesare pentru informarea apărătorilor, în ziua anterioară termenului de judecată, cu privire la ora estimativă a şedinţei de judecată în scopul asigurării asistenţei juridice.

Accesul persoanelor private de libertate la termenele de judecată stabilite se va asigura pe un itinerariu în care contactul cu personalul instanţei este limitat.

Vor fi făcute publice recomandări pentru transmiterea actelor de
procedură preponderent în formă electronică, evitarea prezenţei neesenţiale în sediul Curţii de Apel Craiova, examinarea posibilităţii de a solicita amânarea judecării cauzei sau soluţionarea acesteia şi în lipsă, analizarea posibilităţii de a fi reprezentat în faţa instanţei prin intermediul avocatului ales, acolo unde prezenţa personală a părţii în faţa judecătorului nu este obligatorie.

Se recomandă părţilor şi apărătorilor consultarea dosarelor în format electronic prin utilizarea parolei de acces comunicată prin citaţie, prin intermediul aplicaţiei Infodosar.

Se recomandă ca apărătorii aleşi/din oficiu ai părţilor să procedeze la studiul dosarelor la începutul şedinţei de judecată, doar în mod excepţional, având posibilitatea consultării/vizualizării electronice a dosarului.

Se recomandă apărătorilor aleşi/din oficiu să procedeze la comunicarea reciprocă a înscrisurilor, în format electronic anterior, termenului de judecată.

Se va reduce programul de lucru la registratură, care îşi va desfăşura activitatea între orele 800-1100 cu limitarea numărului de persoane care intră la sala de studiu la maxim 2 concomitent. Se va restrânge activitatea în sectorul „ Studiu dosare” în sensul că se vor acorda la studiu doar cauzele urgente conform legii.

Alte măsuri privind reducerea riscului de răspândire a infecţiilor respiratorii:

Prin grija prim grefierului Curţii de Apel Craiova şi se vor afişa, în loc vizibil, la toate intrările în sediul Curţii de Apel Craiova, la registratura instanţei, arhivei şi grefei şi vor fi făcute cunoscute publicului prin afişare pe pagina de internet a Curţii de Apel Craiova, următoarele recomandări: transmiterea corespondenţei adresate Curţii de Apel Craiova cu precădere în format electronic, prin e-mail la adresa cacraiova.registratura@just.ro; evitarea prezenţei în sediul Curţii de Apel Craiova, atunci când ea nu este obligatorie, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă sau a amânării acesteia din considerente de boală, dacă este cazul; adoptarea, pe cât posibil a unei distanţe de 1 metru între persoane; posibilitatea de a fi reprezentaţi în instanţă prin intermediul unui avocat ales.

Ordinul menţionat este aplicabil până la data de 11 aprilie 2020, cu posibilitatea prelungirii lui ulterioare.

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti