Secţiuni » Arii de practică » Business » Health & Pharma
Health & Pharma
CărţiProfesionişti

Curtea de Apel Cluj. Măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspândirii infecţiilor cauzate de Covid-19
13.03.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Covid 19 Legal React, Dreptul sanatatii, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Vineri, 13 martie 2020, în exercitarea atribuţiilor prevăzute prin dispoziţiile art. 7 alin. 7 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin  Hot. CSM nr. 1375/17.12.2015,

Având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de COVID19 şi de gripa sezonieră,

Pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul personalului Curţii de Apel Cluj,

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii curente a Curţii de Apel Cluj,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.192 din 12 martie 2020, precum şi propunerile preşedinţilor de secţii şi conducătorilor de compartimente ai Curţii de Apel Cluj,

Preşedintele Curţii de Apel Cluj a emis următorul

ORDIN DE SERVICIU

pentru modificare şi completarea prevederilor Ordinului de serviciu nr. 46 din 9 martie 2020

Art. 1. Organizarea activităţii de judecată

(1) În intervalul de timp cuprins între 16 martie şi 4 mai inclusiv, inclusiv, activitatea de judecată specifică Curţii de Apel Cluj va fi limitată la soluţionarea cauzelor care au caracter urgent, identificate în raport cu obiectul acestora, în sensul celor ce urmează:

Secţia penală şi de minori:
– verificarea măsurilor preventive în dosarele în care inculpaţii sunt arestaţi preventiv, arestaţi la domiciliu, sub control judiciar, sub control judiciar pe cauţiune;
– cauze cu inculpaţi minori, cu măsuri preventive, măsuri de siguranţă, măsuri asigurătorii;
– strămutări;
– conflicte de competenţă;
– contestaţii la executare;
– cererile de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei şi căile de atac aferente;
– contestaţii în anulare în care contestatorii se află în executarea unei pedepse/măsuri educative privative de libertate, aplicată prin decizia care face obiectul contestaţiei în anulare;
– incidente procedurale care împiedică judecata.

Secţia I civilă:
– măsura plasamentului; adopţia;
– contestaţia la executare, încuviinţarea executării silite, învestirea cu formulă executorie, sechestrul asigurător, sechestrul judiciar, poprirea asiguratorie;
– cereri de ordonanţă preşedinţială;
– cereri de suspendare provizorie a executării hotărârii şi cereri pentru suspendarea executării silite;
– cereri de strămutare a procesului;
– Toate cauzele soluţionate în camera de consiliu, fără citarea părţilor: abţinere, recuzare, ajutor public judiciar, reexaminare taxă judiciară de timbru, conflicte de competenţă);
– Orice alte cauze cu privire la care se va aprecia în concret că au caracter urgent.

Secţia a II-a civilă:
– ordonanţă preşedinţialăł
– cerere de suspendare provizorie a executării unei hotărâri judecătoreşti;
– cerere de suspendare a executării unei hotărâri judecătoreşti;
– cerere de sechestru asigurător;
– poprirea asiguratorie;
– sechestru judiciar;
– cererile de strămutare a procesului;
– cereri de suspendare a executării hotărârii arbitrale.

Toate cauzele soluţionate în camera de consiliu, fără citarea părţilor (abţinere, recuzare, ajutor public judiciar, reexaminare taxă judiciară de timbru, conflicte de competenţă).

Orice alte cauze cu privire la care se va aprecia în concret că au caracter urgent.

Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal:
– cerere de suspendare executare act administrativ formulată în temeiul art. 14 şi /sau 15 din Legea nr. 554/2004, în fond sau recurs;
– cerere de învestire cu formulă executorie;
– ordonanţă preşedinţială;
– suspendare provizorie;
– măsuri asiguratorii;
– cereri de strămutare a procesului;
– litigii privind achiziţiile publice (art. 29 din Legea nr. 101/2016 actualizată);
– cererile întemeiate pe OG nr. 22/2002;
– litigii privind regimul străinilor întemeiate pe OUG nr. 194/2002;
– cereri privind restituirea cauţiunii.

Toate cauzele soluţionate în camera de consiliu, fără citarea părţilor (abţinere, recuzare, ajutor public judiciar, reexaminare taxă judiciară de timbru, conflicte de competenţă).

Orice cauze cu privire la care se va aprecia în concret că au caracter urgent.

Secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale:
– contestaţia la executare;
– sechestrul asigurător;
– sechestrul judiciar;
– poprirea asiguratorie;
– ordonanţa preşedinţială;
– suspendare provizorie a executării hotărârii;
– încetarea grevei, art. 200 Legea nr. 62/2011.

Toate cauzele soluţionate în camera de consiliu, fără citarea părţilor (abţinere, recuzare, ajutor public judiciar, conflicte de competenţă).

Orice alte cauze cu privire la care se va aprecia în concret că au caracter urgent.

Art. 2. (1)Pentru a evita aglomerarea sălilor de judecată, completurile de judecată vor dispune măsurile necesare pentru stabilirea de ore diferenţiate în scopul soluţionării cauzelor, ore alocate fiecărui dosar sau unui anumit număr de dosare, în funcţie de întinderea listei de şedinţă şi particularităţilor fiecărui dosar. Totodată, vor examina posibilitatea adoptării oricăror alte măsuri, complementare stabilirii de ore diferenţiate, menite să asigure accesul etapizat al părţilor ori publicului în sălile de şedinţă, cu respectarea dispoziţiilor legale privind publicitatea.

(2) Listele de şesinţă se vor afişa cu cel puţin 24 ore înaintea termenului de judecată pe pagina principală a Curţii de Apel Cluj, wwww.curteadeapelcluj.ro, prin grija grefierilor şefi de secţii şi a Compartimentului de infomatică juridică.

(3) Completurile de judecată specializate în domeniul dreptului penal vor examina posibilitatea utilizării, în condiţii procedurale a mijloacelor tehnice necesare asigurării audierii persoanelor private de libertate prin videoconferinţă, în funcţie de gradul de jurisdicţie, obiectul cauzelor, calitatea persoanelor private de libertate, în procesul penal.

(4) Accesul persoanelor private de libertate la termenele de judecată stabilite se va asigura pe un itinerariu în care contactul cu personalul instanţei este limitat.

Art. 3 (1) În cauzele care nu fac parte din categoria celor menţionate în cuprinsul art.1, completurile de judecată vor aprecia cu privire la preschimbarea din oficiu a termenelor de judecată, în condiţiile art.230 NCPC,  în vederea garantării dreptului la apărare, cu informarea justiţiabililor  şi a avocaţilor aleşi asupra noilor termene de judecată.

(2) Cauzelor care nu fac parte din categoria celor apreciate a fi urgente, aflate în procedura prealabilă, precum şi cele înregistrate în intervalul de timp evocat, le vor fi alocate termene de judecată după data de 4 mai 2020.

Măsuri generale privind accesul în sediul Curţii de Apel Cluj şi activitatea de lucru cu publicul

Art. 4. Accesul personalului Curţii de Apel Cluj

(1) Preşedinţii de secţie şi şefii de compartimente vor asigura o reducere de minimum 30% a numărului persoanelor aflate concomitent la serviciu, întocminând o fişă de sarcini scrisă prin care se fixează lucrările care trebuie îndeplinite prin munca la domiciliu şi modalitatea de transmitere prin e-mail, zilnic sau săptămânal. La întocmirea fişei se are în vedere o durată a zilei de lucru de 8 ore şi se acordă prioritate rezolvării lucrărilor urgente.

Art. 5. Accesul publicului în sediul Curţii de Apel Cluj

(1) În intervalul de timp cuprins între 14 martie şi 4 mai 2020 inclusiv, se interzice accesul în Sediul Palatului de Justiţie din Cluj oricărei persoane care nu face parte din personalul Curţii de Apel Cluj, Tribunalului Cluj, Tribunalului Specializat Cluj, Judecătoriei Cluj-Napoca şi celorlate instituţii care îşi au sediul în Palat sau nu are calitatea de parte ori participant în altă calitate la procesele aflate pe rol în ziua în care solicită accesul.

(2) Se interzice accesul în sediul Curţii de Apel Cluj a tuturor persoanelor , inclusiv a celor care au calitatea de angajaţi ai instanţei, cu privire la care autorităţile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestora. Măsura se aplică şi  persoanelor care au călătorit, în ultimele 14 zile, într-una dintre zonele de risc, care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecţie cauzată de COVID-19 şi care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie. Aceste persoane vor fi îndrumate să se adreseze de îndată autorităţilor medicale competente – direcţia de sănătate publică de la domiciliu/locuinţa efectivă – pentru asigurarea de asistenţă medicală şi luarea măsurilor de carantină sau autoizolare prevăzute de lege.

(3) În scopul punerii în aplicare a prevederilor alin.(1)-(2),  compartimentul de resurse umane al Curţii, precum şi primul-grefier, respectiv grefierii şefi, vor pune la dispoziţia organelor de jandarmi care asigură paza la cele două intrări principale ale Palatului de Justiţie lista persoanelor angajate ale instanţelor, precum şi listele zilnice de şedinţă.

Accesul persoanelor citate în cauzele urgente se va face pe baza citaţiei şi a actului de identitate.

Dispoziţii finale

Art. 8. (1) Prezentul ordin de serviciu este complementar celor emise cu nr.46 din 9 martie 2020, 47 din 11 martie 2020 şi nr.48 din 11 martie 2020 şi intră în vigoare la data şi ora emiterii.

(2) Prezentul ordin se comunică de îndată,în format electronic, întregului personal al Curţii de Apel Cluj, inclusiv corpului de jandarmi care asigură protecţia şi paza sediului Curţii de Apel Cluj, prin grija prim-grefierului Curţii.

(2)Prezentul ordin de serviciu va fi făcut public prin afişare pe pagina de internet a Curţii de Apel Cluj, în directorul „Informaţii utile”, în formă scrisă la avizierul instanţei, la registratura instanţei şi la arhive.

(3) Prezentul ordin de serviciu se va transmite, de îndată, medicului de medicina muncii, Inspectoratului de Jandarmi judeţean „Alexandru Vaida Voievod” Cluj, Baroului de avocaţi Cluj, penitenciarelor aflate în aria de competenţă a Curţii de Apel Cluj.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti