Secţiuni » Mesaje de condoleanţe
Mesaje de condoleanţe

Profesorul Ion Traian Ştefănescu s-a stins
13.03.2020 | Andrei SĂVESCU

Secţiuni: Comunicare profesională, Dreptul muncii, Mesaje de condoleanțe, Selected, UNIVERSITARIA
JURIDICE - In Law We Trust

Corpul neînsuflețit va fi depus sâmbătă, 14 martie, la ora 16:00, la capela cimitirului Reînvierea (București, sector 2, str. Reînvierii nr. 4; click aici pentru hartă: https://goo.gl/maps/NB7E6qcN6Sjf8Hgn8).

Ceremonia de înhumare se va desfășura duminică, 15 martie, începând cu ora 13:00.

* * *

Ion Traian Stefanescu

În seara zilei de vineri, 13 martie 2020, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu s-a stins.

Gigant al dreptului muncii, Profesorul Ion Traian Ştefănescu şi-a dedicat întrega viaţă studiului dreptului şi în special dreptului muncii.

A călăuzit pașii multor profesioniști ai dreptului în calitate de profesor și îndrumător de doctorat, cerând rigoare și insuflând pasiune.

Cunoscător fără egal al relaţiilor de muncă, jurist profund, Profesorul Ion Traian Ştefănescu a dedicat dreptului muncii întreaga sa viaţă. Personalitate ardentă, și-a făcut datoria cu responsabilitate, indiferent de vremile care s-au orânduit, slujind cu onestitate, profuzime şi tenacitate valoarea esenţială a vieţii – munca – dar, mai ales, dreptul muncii.

Într-un interviu acordat JURIDICE.ro, în anul 2014, Profesorul Ion Traian Ştefănescu declara: „Dreptul român al muncii este, în linii generale, în concordanţă cu normele europene şi nu numai. El respectă şi normele Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de România. Sunt, totuşi, necesare câteva observaţii: analiza şi, eventual, ratificarea unor convenţii ale OIM au stagnat și stagnează. Dincolo de acest aspect, cu toate că modificările aduse legislaţiei muncii sunt relativ recente (din 2011), este evidentă cerinţa de a se introduce instituţii noi, de a le regândi pe altele, de a aduce precizări impuse de practica socială. Concomitent, este necesar „a se importa” anumite reglementări din alte state, transpunându-le prin prisma experienţei naţionale în materia legislaţiei muncii.”

În ultimul articol publicat, pe JURIDICE.ro, Profesorul Ion Traian Ștefănescu spunea: „Codul muncii necesită modificări și completări urgente. Legiuitorul nu se poate ocupa, în materia legislației muncii, ani de zile doar de legea unitară a salarizării, așa cum s-a petrecut în ultimii ani. Preocuparea excesivă și păguboasă pentru legislația penală, cum era și normal, se răzbună în alte zone ale dreptului. Dacă nu se aduce la zi legislația muncii, corespunzător nevoilor economico-sociale și realităților din dreptul comparat, există pericolul, așa cum s-a spus: dreptul muncii, în loc să stimuleze, va constitui o piedică a realizării efective a dreptului la muncă.

Dumnezeu să-l odihnească!

Av. dr. Andrei Săvescu, Managing Partner SĂVESCU & ASOCIAȚII

***

Uniunea Juriștilor din România și Revista “Dreptul” transmit un mesaj de sincere condoleanțe în urma trecerii în neființă a domnului prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu (03.04.1942-13.03.2020), potrivit unui comunicat.

Absolvent ca șef de promoție al Facultății de Drept a Universității din București (promoția 1965) și doctor în drept (din anul 1979), cadru didactic al Facultății de Drept din cadrul Universității din București (1965-1989), al Departamentului de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice (1994-2011) și cadru didactic asociat – Universitatea „Nicolae Titulescu” si Universitatea „Titu Maiorescu”, București (1994-2011) precum și conducător de doctorat în cadrul Academiei de Studii Economice, specializarea Dreptul muncii (1999-2015), profesorul universitar doctor Ion Traian Ștefănescu a fost un titan al dreptului muncii.

Uniunea Juriștilor din România i-a onorat munca în domeniul dreptului muncii acordându-i premiul special în anul 2017 pentru lucrarea Codul muncii și Legea dialogului social. Comentarii și explicații și premiul Mircea Manoilescu al UJR în anul 1997.

Ultima întâlnire cu domnul Ion Traian Ștefănescu a fost una cu adevărat emoționantă și specială pentru Uniunea Juriștilor din România, acesta oferind o alocuțiune cu totul deosebită în calitate de invitat special al Premiilor Științifice ale UJR din decembrie 2019.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Președintele U.J.R.
Prof. univ. dr. av. Ioan Chelaru

***

Academia de Științe Juridice din România – Secția de Drept Internațional și de Drept Comparat prezintă colegei noastre, doamna prof. univ. dr. em. Brândușa Mariana Ștefănescu, condoleanțe la trecerea intempestivă în neființă a soțului, prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu, personalitate proeminentă a vieții academice, universitare, culturale și sociale din țara noastră.

Dumnezeu să-l odihnească!

Președinte de secție, prof. univ. dr. Marin Voicu

***

Profesorul Ion Traian Ștefănescu a părăsit această lume și lasă în urmă amintirea durabilă a operei sale științifice precum și învățătura prețioasă pe care a dăruit-o cu generozitate studenților săi. Personalitate marcantă a științei dreptului muncii, om angajat într-o vreme în treburile publice ale țării românești, Ion Traian Ștefănescu a potentat în luminile și umbrele trăirilor și slăbiciunilor omenești atașamentul față de adevărul științific, credința sinceră și necondiționată într-o anume organizare a societății, lupta continuă între gândurile sale profunde și un anumit conformism social, căruia uneori i-a deschis ușa casei sufletului. Fie ca Dumnezeu să-i ierte păcatele, să-l așeze între cei drepți, iar moștenirea sa academică să rămână vie în sufletele ucenicilor sai, neveștejită de trecerea timpului.

Prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu

***

În seara zilei de vineri, 13 martie 2020, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu a plecat dintre noi. Personalitate marcantă a vieții noastre academice, Profesorul Ion Traian Ştefănescu şi-a dedicat întreaga activitate în special dreptului muncii, la evoluția căruia a contribuit în mod esențial, și a îndrumat cu rigoare și pasiune nenumărate generații de juriști. În memoria acestora, personalitatea domnului profesor are un loc aparte. Vă mulțumim, domnule Profesor!

Profesorii Facultăţii de Drept din Iaşi transmit un mesaj de sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Decan,
Conf. univ. dr. Septimiu Panainte
Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

***

Vineri, 13 martie 2020, la ceas de seară, ne-a părăsit distinsul și reputatul prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu, membru al Academiei de Științe Juridice din România. De-a lungul prodigioasei sale cariere, profesorul Ion Traian Ștefănescu prin opera sa valoroasă a contribuit substanțial la dezvoltarea dreptului muncii în țara noastră. Deopotrivă, în calitate de profesor și de îndrumător de doctorat, prin rigoare și dedicație profesională, a format mulți specialiști în domeniul dreptului. Amintirea sa va rămâne vie în sufletele tuturor colegilor și discipolilor săi. Prezidiul ASJR adresează sincere condoleanțe doamnei prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu, soția celui trecut la cele veșnice.

Dumnezeu să-l aibă în pază!

Prezidiul ASJR

***

De astăzi suntem mai singuri. Mentorul nostru, distinsul Profesor de dreptul muncii, Ion Traian Ștefănescu, a trecut la cele veșnice.

Unii OAMENI trebuie să fie nemuritori pentru că au o valoare irepetabilă.

A plecat dintre noi o personalitate uriașă, un om de știință eminent, un autor de geniu, un profesor a cărui carisma, vocație și umanitate vor transcende anii.

Profesorul universitar doctor Ion Traian Ștefănescu, unul dintre fondatorii dreptului muncii din România, a fost zeci de ani de zile un reper al cercetării științifice în această materie; trecând prin orânduiri sociale diferite a fost într-o perpetuă căutare a soluțiilor privind dreptul muncii în materie legislativă, în practica și în doctrina juridică. Personalitate de înalt nivel științific, s-a preocupat în permanență de actualitatea socială prin prisma realităților juridice, dar și economico-sociale lăsând în urmă opera sa științifică de mare anvergură, complexitate, profunzime, o operă care va dăinui mult dincolo de amintirea păstrată Profesorului de cei care l-au cunoscut.

Noi am avut onoarea ca domnul Profesor să ne fie coordonator de doctorat, un îndrumător atent și exigent, care ne-a insuflat pasiunea pentru dreptul muncii, ne-a luminat căile la debutul în profesii, ne-a fost mentor, model de profesionalism, de echilibru și corectitudine. Susținând în permanență ideea de unitate, am avut privilegiul de a fi mereu în apropierea Domniei Sale, lucrând împreună în multe proiecte.

Pentru noi, Profesorul rămâne nemuritor și va fi mereu OMUL și PROFESORUL, un reper care ne-a luminat deopotrivă căile cunoașterii și valorile morale care trebuie să ne călăuzească viața și profesia.

DUMNEZEU să îl odihnească în pace! Să aibă parte de lumină veșnică!

Suntem alături de Doamna prof. univ. dr. H. C. Brândușa Ștefănescu și de familie!

Dr. Diana Crumpănă, ofițer politici publice în cadrul Comisiei Europene
Av. dr. Georgeta Codreanu
Conf. univ. dr. Monica Gheorghe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Dr. Cristina Miheș, specialist în dreptul muncii, dialog social și norme internaționale ale muncii, Organizația Internațională a Muncii
Dr. jud. Olimpia Monica Matias, Tribunalul Timiș
Av. dr. Gheorghe Moroeanu
Av. dr. Irina Sorică, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București
Av. dr. Veronica Voinescu, partener Voinescu & Asociații București
Av. dr. Marius Ezer, Partener NNDKP
Conf. univ. dr. Radu-Răzvan Popescu, SNSPA București
Dr. Romeo Paul Postelnicu
Dr. Ovidiu Macovei, Centrul multifuncțional de pregătire Schengen
Prof. univ. dr. Mara Ioan, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București
Dr. Paul Băltățeanu
Lector univ. dr. Ștefan Naubauer, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București.
Av. dr. Andrei Săvescu, Managing Partner SĂVESCU & ASOCIAȚII
Conf. univ. dr. Gabriel-Aurelian Uluitu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

***

Domnul profesor Ion Traian Ștefănescu a fost o prezență cu totul aparte, o autentică personalitate, cu o concepție de viață și muncă cu totul inconfundabilă. Un dascăl de excepție, intransigent, un critic aspru al atitudinii momentului, neiertător cu superficialitatea în muncă și cu surogatul de știință.

Poate că trecerea timpului va șterge imaginea domnului profesor, dar faptele domniei sale vor rămâne în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut, asemenea consecvenței în a ne învăța să înțelegem că trebuie să fim exigenți cu forma raționamentelor, să înțelegem că în fiecare există un diamant ascuns, iar dacă vom trudi să îl scoatem la suprafață, vom deveni conștienți de propria valoare.

Domnul profesor Ion Traian Ștefănescu rămâne în conștiința noastră, a celor care l-au cunoscut, un eminent profesor și cercetător, reprezentant de marcă al școlii românești de drept, figură emblematică a învățământul superior juridic, un om de știință riguros din punct de vedere intelectual, caracterizat prin cele mai înalte standarde de integritate personală și profesională.

Drum lin printre îngeri, domnule profesor!

Prof. univ. dr. Veronica Stoica
Rector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

***

Asociația ”Societatea de Dreptul Muncii și Securitate Socială” regretă trecerea în eternitate a prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu.

Model de exigenţă ştiinţifică, distinsul profesor a generat idei esențiale care au avut darul să marcheze aria de competență normativă a Dreptului muncii în raport cu alte ramuri de drept.

Prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu, reprezintă fără îndoială un nume de rezonanţă în știința dreptului românesc, prin Opera sa științifică impresionantă, de certă valoare, devenind un reper fundamental, peste ani, pentru tot ceea ce înseamnă dreptul muncii în România.

Dumnezeu să îl aibă în paza sa veșnică!

Sincere condoleanţe familiei îndurerate!

În numele Asociației,
Consiliul Director

Prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu
Prof. univ. dr. Luminița Elena Dima
Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu
Conf. univ. dr. Carmen Constantina Nenu
Prof. univ. dr. Marioara Țichindelean
Prof. univ. dr. Magda Volonciu

***

Profesorul Ion Traian Ștefănescu, unul dintre titanii dreptului muncii, a încetat din viață. Ne-a lăsat moștenire o adevărată capodoperă științifică utilă tuturor profesioniștilor în relații de muncă.

Drum lin, maestre!

Corneliu Bențe
Președintele Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii

***

Sincere condoleanțe îndureratei doamne prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu la trecerea fulgerătoare în neființă a soțului său, cel ce a fost ilustrul prof. univ. dr. ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU, personalitate complexă, magistru a multiple generații de juriști și economiști, strălucit om de știință.

Pentru cei ce au avut privilegiul să îl cunoască, dispare un OM de o mare demnitate, de o rară noblețe și generozitate, cu un inegalabil sens al exigenței și prieteniei.

Bunul Dumnezeu să îl odihnească în pace.

Prof. univ. dr. Andrei Popescu

***

A plecat dintre noi Domnul Profesor Universitar Doctor Ion Traian Ștefănescu. Personalitate de prim rang a vieții științifice și culturale deopotrivă, domnul Profesor Ion Traian Ștefănescu a fost și un adevărat făuritor de destine pentru cei care au avut șansa de a-l cunoaște.

Pentru mine, în calitate de fost doctorand al domniei sale, faptul ca l-am cunoscut încă de pe băncile facultății a reprezentat un veritabil dar al Providenței, deoarece colaborarea cu Domnul Profesor și-a pus amprenta într-un mod definitoriu în formarea mea profesională și umană.

Pasionat de ființa umană în general și de posibilitățile sale de perfecționare, Domnul Profesor a reușit să îmbine într-un mod cu totul special rigurozitatea cu delicatețea, reușind să găsească și să fructifice în fiecare dintre colaboratorii săi tot ce aveau mai bun de oferit semenilor lor.

Acum, la ceasul trist al despărțirii, să privim cu nostalgie către clipele petrecute alături de Domnul Profesor, cu nădejde către Dumnezeu pentru odihna sufletului său și cu ferma convingere că opera sa va rămâne un veritabil reper pentru generațiile viitoare!

Dumnezeu să vă odihnească în pace, Domnule Profesor!

Lector. univ. dr. Radu Ștefan Pătru
Departamentul de Drept, Academia de Studii Economice din București

***

Consiliul științific și Colegiul de redacție a Revistei Române de Dreptul Muncii deplâng dispariția unuia dintre fondatorii acestei reviste, eminentul profesor universitar mare specialist în știința dreptului, cel care a avut o contribuție esențială în desfășurarea și creșterea prestigiului publicației noastre.

Prin studiile și articolele sale, prin participarea sa activă la conferințele și manifestările organizate de noi a îmbogățit cultura și doctrina juridică, a construit un reper de înaltă calitate pentru teoreticienii și practicienii dreptului.

Dispariția sa este o pierdere ireparabilă pentru revista noastră, pentru toți cei interesați de învățătura și știința distinsului Profesor universitar doctor Ion Traian Ștefănescu.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Director, prof. univ. dr. Alexandru Țiclea
Redactor șef, conf. univ. dr. Laura Georgescu 

***

Departamentul de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București deplânge trecerea în neființă a domnului profesor universitar ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU.

Personalitate marcantă a dreptului românesc, domnul profesor ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU a modelat cu rigurozitate intelectuală gândirea critică a numeroase generații de juriști, constituind un reper de înaltă ținută științifică pentru întreaga comunitate academică.

Pierdem nu numai un profesor cu reală vocație pedagogică, un om de vastă cultură, ci și un mentor atent și intransigent, care ne-a îndrumat și susținut în eforturile noastre de a înainta pe drumul spre excelență.

Suntem alături de colega noastră, prof. univ. Brîndușa Teleoacă-Vartolomei și de doamna prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu, în greaua pierdere suferită.

Eternă recunoștință, domnule Profesor!

Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!

Membrii Departamentului de Drept – ASE București

***

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt alături de doamna prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu, fost judecător al instanței supreme, în greaua pierdere suferită prin trecerea în eternitate a soțului său, domnul prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu, ilustră personalitate a lumii juridice și unul dintre cei mai apreciați autori de dreptul muncii. Domnul profesor rămâne viu în inimile noastre, iar cărțile sale vor continua să formeze generație după generație de tineri juriști. Dumnezeu să-l odihnească!

Judecător Corina Alina Corbu, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

***

Sincere condoleanțe îndureratei Doamne prof. univ. dr. H. C. Brândușa Ștefănescu la greaua încercare pricinuită de trecerea la cele veșnice a soțului său, distinsul Profesor și Cercetător Ion Traian Ștefănescu, personalitate marcantă a doctrinei și vieții academice, care a contribuit determinant la dezvoltarea științei juridice.

Personalitate de primă mărime a lumii juridice, cercetător desăvârșit, cu un simț neostenit al datoriei, Profesorul lasă în urma sa o operă care va dăinui în știința juridică românească și care va fi un permanent reper pentru toți pasionații și cercetătorii dreptului muncii.

Prin acest mesaj îmi exprim nemărginita gratitudine pentru viața și opera Profesorului Ion Traian Ștefănescu.

DUMNEZEU să îl odihnească în pace!

Prof. univ. dr. Ioan-Iosif Santai

***

Academia de Științe Juridice din România – Secția de Drept privat a luat act cu profundă tristețe de trecerea fulgerătoare în neființă a unuia din cei mai remarcabili membri, prof. univ. dr. ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU, personalitate de seamă a dreptului românesc și inegalabil specialist în dreptul muncii, și este alături de întreaga familie îndurerată.

SIT TIBI TERRA LEVIS, CARE MAGISTER!

***

A încetat din viață Ion Traian Ștefănescu, doctor în drept, reputat profesor, pedagog și prodigios autor de cărți juridice, un mare specialist în știința dreptului, și mai ales a dreptului muncii.

Profesorul Ion Traian Ștefănescu și-a dedicat cea mai mare parte a vieții sale carierei universitare, formând zeci de generații de juriști, doctori în dreptul muncii, specialiști în drept.

Înzestrat cu alese calități de cadru didactic universitar, dar și de cercetător științific în domeniul dreptului muncii, profesorul Ion Traian Ștefănescu s-a remarcat prin seriozitatea, profesionalismul și corectitudinea științifică a cuvintelor “rostite” și “scrise”.

Profesorul Ion Traian Ștefănescu a format generații de studenți în cadrul facultății de drept a Universității Titu Maiorescu, fiind deosebit de apreciat atât de studenți, cât și de colegii săi, cadre didactice, pentru calitățile sale de pedagog, pentru valoarea sa profesională și pentru spiritul său de colegialitate.

Deopotrivă, profesorul Ion Traian Ștefănescu, cu pasiune și acuratețe științifică a publicat numeroase lucrări în domeniul dreptului muncii, impunându-se pe scena dreptului românesc cu valoroasa lucrare “Tratat de dreptul muncii”, lucrare de referință în domeniu, apreciată de specialiștii “slujitori” ai dreptului.

Pentru noi, cadrele didactice universitare, cercetatori științifici care l-am cunoscut și l-am simțit aproape de inimile noastre, dispariția profesorului Ion Traian Ștefănescu reprezintă o grea încercare și o mare pierdere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Sincere condoleanțe familiei îndurerate!

Dragă doamnă profesor universitar Brândușa Ștefănescu,
Draga noastra colegă,
Suntem alături de tine în suferința pe care o încerci prin trecerea în neființă a soțului tău.

Universitatea Titu Maiorescu
Prof. univ. dr. Iosif Urs
Prof. univ. dr. Smaranda Angheni

***

Colectivul Departamentului de Drept Privat din cadrul Facultății de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu își exprimă profundul regret pentru trecerea în neființă a prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu, personalitate puternică, model de exigență științifică, care a vegheat cu responsabilitate și devotament la dezvoltarea dreptului muncii. 

Sincere condoleanțe Doamnei prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu!

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Membrii Departamentului de Drept Privat, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

***

Revista Romană de Drept Comercial își exprimă regretul pentru trecerea în neființă a Domnului prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu, reprezentant de marcă al școlii juridice românești, o personalitate cu înalte standarde morale și științifice.

Suntem alături de doamna prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu, în greaua pierdere suferită.

Dumnezeu să-l odihnească!

Redactor Șef,
Dr. Nicoleta Țăndăreanu

***

Comunitatea academică sibiană a aflat cu profundă tristețe încetarea din viață a prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu, profesor emerit, cu o bogată şi îndelungată activitate academică.

Susținător și participant frecvent la conferința de dreptul muncii organizată anual de către Facultatea de Drept din Sibiu, prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu a contribuit esențial la consolidarea în acest centru universitar a unui for de dezbateri a problemelor actuale în dreptul muncii și securității sociale supus unor permanente schimbări determinate de evoluția economică și tehnologică a societății.

Împătimit cercetător, consecvent în convingerile sale ştiinţifice şi de viaţă, distinsul profesor a deschis drumul spre excelență, singura modalitate de a fundamenta legal demnitatea și protecția salariatului în raporturile de muncă.

Prin activitatea didactică și științifică, prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu a constituit un reper științific semnificativ pentru toți teoreticienii și practicienii din domeniul dreptului muncii și un sprijin constant pentru tinerii specialiști în acest domeniu, fiind o personalitate care a marcat domeniul dreptului muncii, domeniu științific în care s-a bucurat de o recunoaștere unanimă și de necontestat.

Dumnezeu să-l odihnească!

Sincere condoleanțe familiei!

Decan,
Conf. univ. dr. Daiana-Maura Vesmaș

***

Corpul profesoral al Facultății de Drept a Universității din Craiova a aflat cu mare tristețe despre decesul Profesorului univ. dr. Ion Traian Ștefănescu.

Remarcabil profesor de Dreptul muncii, excepțional jurist, cadru didactic al Universității din București și al Academiei de Științe Economice.

În inimile oltenilor, numele domniei sale este legat și de Universitatea din Craiova, prin susținerea acordată atât pe plan academic cât și pe plan sportiv.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Prof. univ. dr. Sevastian Cercel
Decan, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

***

În urma decesului prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai societăţii civile transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate, rudelor şi tuturor celor apropiaţi. Profesorul a absolvit ca şef de promoţie Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, era doctor în ştiinţe juridice, cadru didactic universitar şi conducător de doctorat, autor a numeroase articole, analize de drept comparat, studii şi comunicări ştiinţifice.

Ion Traian Ştefănescu şi-a dedicat întreaga viaţă studiului dreptului, cu precădere ramura dreptului muncii.

Dumnezeu să-l odihnescă în pace!

Consiliul Superior al Magistraturii

***

Professor Ion-Traian Ştefănescu was a prodigious personality in the scientific field and one of the titans of the Romanian labor law, which he has served with high professionalism, impressive dedication, great insight and hard work for more than 5 decades. Author of numerous treaties, studies, monographs, comments and reviews, he has fulfilled his mission with passion, objectivity and responsibility, whatever the times and political order.

After he graduated the Faculty of Law of the University of Bucharest (as head of class for 1965 graduating year), Ion-Traian Ştefănescu received his PhD in Law in 1979 under the guidance of two other great names of labor law, the late professors Sanda Ghimpu and Leonid Miller. After graduating from university, he joined the teaching staff of the Faculty of Law of the University of Bucharest (1965-1989). He was a full professor at Law Department, Bucharest University of Economic Studies (1994-2011) and associate professor at “Nicolae Titulescu” University of Bucharest and “Titu Maiorescu” University of Bucharest (1994-2011). During his teaching activity, he guided and mentored many generations of lawyers, demanding rigor and instilling passion for their future work.

He has been awarded with numerous prizes over time for his prodigious activity (such as, “Simion Barnutiu” Award of the Romanian Academy, the “Mircea Manoilescu” Prize of the Union of Jurists of Romania). As a founding member of the Romanian section of ANESC, he lent his full support to the efforts exerted to create this section, honoring our network with his prestigious knowledge and his valuable advice.

God rest his soul!

The Romanian section of ANESC

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti