Secţiuni » Arii de practică » Business » Proprietate intelectuală
Proprietate intelectuală
DezbateriCărţiProfesionişti

TUE. T-352/19 și T-353/19. Gamma-A/EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss. Desen sau model comunitar înregistrat, reprezentând ambalaj pentru alimente. Desen sau model anterior. Elemente efectiv protejate. Motiv de nulitate. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
15.03.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: CJUE, Dreptul proprietatii intelectuale, Dreptul Uniunii Europene, Jurisprudență, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

Desen sau model comunitar înregistrat, reprezentând ambalaj pentru alimente. Desen sau model anterior. Elemente efectiv protejate. Motiv de nulitate. Utilizator avizat. Absența caracterului individual. Absența impresiei globale diferite. Dovada divulgării. Articolul 6 alin. (1) lit. b), articolul 7 și articolul 25 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) 2002/6.

* traducere din limba franceză și rezumat de Andreea Livădariu

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor.

1. La data de 10 aprilie 2002, reclamanta Gamma-A SIA a depus o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare, pentru produse din clasa 9-3 în sensul Aranjamentului de la Locarno privind clasificarea internațională a desenelor și modelelor industriale din 8 octombrie 1968, cu modificările ulterioare, corespunzătoare descrierii: „ambalaje pentru alimente”. Desenul sau modelul industrial, înregistrat sub numărul 002022772-0001, este reprezentat în modalitățile de mai jos:

La data de 3 martie 2017, intervenienta Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA a introdus la EUIPO o cerere de declarare a nulității desenului sau modelului industrial, întemeiată pe articolul 52 raportat la articolul 25 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 susținând, în esență, că desenul sau modelul contestat este lipsit de noutate și de caracter individual. În susținerea cererii sale, intervenienta a arătat că desenul sau modelul contestat este identic sau produce aceeași impresie globală asupra utilizatorului avizat ca desenul sau modelul destinat a fi încorporat într-un recipient pentru alimente, prevăzut cu un capac transparent detașabil, cunoscut sub numele de CANPEEL® și dezvoltat de societatea O.Kleiner AG, cu următoarea formă:

La data de 21 noiembrie 2017, divizia de anulare din cadrul EUIPO a respins cererea de declarare a nulității.

La data de 25 martie 2019, Camera a treia de recurs din cadrul EUIPO a admis recursul intervenientei Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA, a anulat decizia diviziei de anulare și a declarat, în temeiul articolelor 25 alin. (1) lit. b) și 6 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, nulitatea desenului sau modelului industrial, reținând absența caracterului individual al acestuia.

Prin Hotărârea din data de 12 martie 2020, Tribunalul a respins recursul formulat de reclamanta Gamma-A SIA împotriva acestei din urmă decizii reținând, în esență, următoarele:

Impresia globală produsă asupra utilizatorului avizat de către desenul sau modelul contestat este o impresie de „déjà vu” prin raportare la desenul sau modelul anterior. Astfel, desenul sau modelul în litigiu este destinat a fi încorporat în ambalaje care sunt alcătuite din aceleași componente, cu aceleași caracteristici cu ale ambalajelor în care este încorporat desenul sau modelul anterior, respectiv un recipient din metal, prevăzut cu un capac transparent care are o folie translucidă. Utilizatorul avizat care va privi desenele sau modelele în cauză le va recunoaște cu ușurință, fiind vorba despre un recipient de metal cu aceeași secțiune circulară, aceleași proporții între diametrul și înălțimea sa și aceleași culori, respectiv auriu la bază și argintiu pe margini.

Dacă clasificarea produselor în care un desen sau model este destinat a fi încorporat nu poate servi, în sine, pentru determinarea scopului protecției desenului sau modelului industrial întrucât ea nu aduce atingere sferei de protecție a desenului sau modelului industrial ca atare (în conformitate cu articolul 36 alin. (6) Regulamentul (CE) nr. 6/2002[1]), nu poate fi exclus că această clasificare poate contribui efectiv la definirea impresiei globale produsă asupra utilizatorului avizat de către desenul sau modelul în discuție, în scopul analizei caracterului său individual prin raportare la un alt desen sau model anterior.

Astfel, potrivit considerentului nr. 14 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, aprecierea caracterului individual al unui desen sau model industrial presupune să se stabilească dacă există o diferență clară între impresia globală pe care acesta o produce asupra unui utilizator avizat care îl privește și impresia produsă asupra aceluiași utilizator de patrimoniul desenelor sau modelelor deja existente, ținându-se seama de natura produsului în care desenul sau modelul este destinat a fi încorporat. Jurisprudența a confirmat, de asemenea, că identificarea produsului specific în care este încorporat un desen sau model este relevantă pentru aprecierea caracterului său individual, în sensul articolului 6 din Regulament (a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 mai 2015, Group Nivelles/OHMI – Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T-15/13, EU:T:2015:281, paragraf 133).

În continuare, Tribunalul a arătat că analiza comparativă a impresiilor globale produse de către desene sau modele trebuie să privească doar elementele care sunt efectiv protejate (a se vedea, în acest sens, Hotărârea din 13 iunie 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Canettes), T‑9/15, EU:T:2017:386, paragraful 79 și jurisprudența citată). În cazul de față, protecția conferită de către desenul sau modelul în litigiu poartă asupra aspectului său exterior, acesta fiind destinat a fi încorporat în ambalaje pentru alimente prevăzute cu anumite componente care au caracteristici precise, și anume un recipient de metal care are un capac transparent cu o folie translucidă. În aceste condiții, alimentele pe care le conține recipientul de metal nu trebuie să fie luate în considerare pentru aprecierea „impresiei globale” la care se referă articolul 6 alin. (1) din Regulament.

În ceea ce privește utilizatorul avizat, Tribunalul a amintit, sub un prim aspect, că acesta este reprezentat de „consumatorul mediu de conserve” care nu corespunde, însă, „consumatorului mediu” prezumat a fi normal informat, suficient de atent și de avizat, care face parte din publicul relevant interesat de produsele desemnate de o marcă.

În fapt, potrivit jurisprudenței, noțiunea de utilizator avizat trebuie înțeleasă ca o noțiune intermediară între cea de consumator mediu, aplicabilă în materie de mărci, căruia nu îi este solicitată nicio cunoștință specifică și care, în general, nu face o legătură directă între mărcile în conflict și cea a unui specialist[2] din domeniul brevetelor, expert dotat cu abilități tehnice aprofundate. Astfel, noțiunea de utilizator avizat poate fi înțeleasă ca desemnând un utilizator dotat nu cu o atenție medie, ci cu o vigilență particulară, bazată fie pe experiența sa personală, fie pe cunoștințele sale extinse din sectorul în cauză (Hotărârea din 20 octombrie 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, paragraf 53). În general, utilizatorul avizat va proceda la o comparație directă a desenelor sau modelelor în cauză (Hotărârea din 20 octombrie 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, paragraf 55 și Hotărârea din 14 martie 2017, Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur), T-174/16, nepublicată, EU:T:2017:161, paragraf 24).

Sub un al doilea aspect, termenul „avizat” sugerează că, fără a fi un creator sau un expert tehnic, utilizatorul cunoaște diferențele dintre desenele sau modelele existente în sectorul în cauză, dispune de un anumit grad de cunoștințe cu privire la elementele pe care aceste desene sau modele le conțin în mod normal și, din cauza interesului său față de produsele în cauză, dă dovadă de un nivel de atenție relativ ridicat atunci când le utilizează (a se vedea Hotărârea din 13 mai 2015, Group Nivelles/OHMI – Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T-15/13, EU:T:2015:281, paragraful 128 și jurisprudența citată), indiferent dacă utilizatorul este, ca în cazul de față, un profesionist sau consumatorul final al produselor.

Sub un al treilea aspect, aprecierea impresiei globale produsă asupra unui utilizator avizat de către un desen sau un model include modalitatea în care produsul reprezentat de respectivul desen sau model este utilizat (a se vedea, în acest sens, Hotărârea din 21 noiembrie 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire-bouchon), T-337/12, EU:T:2013:601, paragraf 46 și jurisprudența citată).

Astfel, utilizatorul avizat al desenului sau modelului în litigiu, fie că este consumatorul de conserve, fie că este profesionistul din industria agroalimentară, va aprecia desenul sau modelul în conformitate cu finalitatea produselor în care este destinat să fie încorporat, care este aceea a ambalajelor alimentare și va fi în măsură să facă diferența dintre respectivele ambalaje și conținutul acestora. Prin urmare, aspectul alimentelor aflate în ambalajele în care desenul sau modelul în litigiu este destinat să fie încorporat, precum și poziționarea particulară a acestora în interiorul ambalajelor nu au nici o influență asupra evaluării impresiei globale produsă asupra utilizatorului avizat.

În final, Tribunalul a arătat că având în vedere gradul ridicat de libertate a creatorului în elaborarea desenului sau modelului în litigiu, diferențele invocate de reclamantă, constând în diferitele grade de transparență și diferitele dimensiuni ale mecanismului de deschidere a capacului sunt insuficient marcate pentru ca desenul sau modelul în litigiu să producă asupra utilizatorului avizat o impresie globală diferită față de cel anterior.

În susținerea recursului, reclamanta a invocat și considerentul numărul 11 din Directiva 98/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 cu privire la protecția juridică a desenelor sau modelelor. Potrivit acestui considerent, protecția conferită titularului prin înregistrare poartă asupra caracteristicilor unui desen sau model industrial al unui produs sau al unei părți a acestuia care sunt reprezentate vizibil în cererea de înregistrare.

Cu referire la acest argument, Tribunalul a arătat că recurenta nu se poate baza în mod util pe o astfel de prevedere, deoarece pe de o parte rezultă din considerentul al treilea al Regulamentului (CE) nr. 6/2002 că Directiva 98/71/CE contribuie la diminuarea diferențelor substanțiale care există în legislațiile statelor membre și, pe de altă parte, rezultă din al treilea considerent al Directivei că aceasta urmărește obiectivul de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la protecția desenelor sau modelelor naționale, astfel încât discrepanța dintre protecțiile juridice conferite de legislațiile statelor membre să nu denatureze concurența de pe piața internă. În speță, a adăugat Tribunalul, nu este necesar să se evalueze dacă există un conflict între desenele în cauză în sensul articolului 25 alineatul 1) litera d) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002[3], deoarece acesta privește un motiv de nulitate autonom, care nu a fost invocat în cazul de față, deși ar fi putut să conducă la o examinare a protecției conferite unui desen sau model național în baza legislației unui stat membru.

Tribunalul a conchis că desenele sau modelele în cauză produc aceeași impresie globală asupra utilizatorului avizat, desenul sau modelul contestat fiind lipsit de caracter individual în sensul articolului 25 alin. (1) lit. b) coroborat cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, prin raportare la desenul sau modelul anterior.

***

2. În cauza T-353/19, similară cu cea prezentată mai sus și având aceleași părți, Tribunalul a pronunțat Hotărârea din data de 12 martie 2020 în care a analizat, în plus față de argumentele deja redate, și elementele de probă a divulgării desenului sau modelului anterior, în raport cu care a fost efectuată analiza caracterului individual al desenului sau modelului contestat.

Tribunalul a amintit că potrivit jurisprudenței, se consideră că un desen sau un model a fost divulgat publicului atunci când au fost dovedite faptele care stau la baza divulgării. Pentru a răsturna prezumția că aceste fapte sunt cunoscute în sectorul vizat, revine părții care contestă divulgarea să demonstreze, corespunzător cerințelor legale, că circumstanțele speței ar putea în mod rezonabil să reprezinte un obstacol pentru ca faptele respective să fie cunoscute de grupurile specializate din sectorul vizat din Uniunea Europeană (Hotărârea din 21 mai 2015, Senz Technologies/OHMI – Impliva (Parapluies), T‑22/13 și T‑23/13, EU:T:2015:310, punctul 26).

În consecință, pentru a stabili divulgarea unui desen sau model industrial anterior, este necesar să se efectueze o analiză în două etape care constă în a examina, în primul rând, dacă elementele prezentate în cererea de declarare a nulității dovedesc, pe de o parte, fapte constitutive ale divulgării unui desen sau model industrial și, pe de altă parte, caracterul anterior al acestei divulgări în raport cu data de depunere sau de prioritate a desenului sau modelului industrial contestat și, în al doilea rând, în ipoteza în care titularul desenului sau modelului industrial contestat ar fi afirmat contrariul, dacă aceste fapte ar fi putut deveni cunoscute în mod rezonabil, în cursul normal al afacerilor, grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Uniune, în caz contrar divulgarea fiind considerată fără efect și nefiind luată în considerare (Hotărârea din 13 iunie 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, punctul 24).

Divulgarea unui desen sau model anterior nu poate fi demonstrată prin probabilități sau prezumții, ci trebuie să se bazeze pe elemente concrete și obiective care dovedesc o dezvăluire efectivă, pe piață, a desenului sau modelului anterior. În plus, elementele de probă furnizate de titularul cererii în anulare trebuie să fie apreciate unele prin raportare la celelalte. Astfel, dacă unele dintre aceste elemente pot fi insuficiente în sine pentru a demonstra divulgarea unui desen sau model anterior, nu este mai puțin adevărat că atunci când sunt coroborate sau citite împreună cu alte documente sau informații, ele pot contribui la formarea dovezii de divulgare. În cele din urmă, pentru a aprecia valoarea probantă a unui document, este necesar să se verifice verosimilitatea și veridicitatea informațiilor conținute de acesta. Trebuie să se țină seama, în special, de originea documentului, de circumstanțele în care a fost creat și destinatarul său, precum și să se pună întrebarea dacă prin raportare la conținutului său, documentul este logic și credibil (a se vedea Hotărârea din 17 mai 2018, Paniers spéciaux pour cycles, T‑760/16, EU:T:2018:277, punctul 42 și jurisprudența citată).

În speță, dovezile divulgării către public a desenului sau modelului anterior în discuție au fost reprezentate de: o declarație din 7 septembrie 2016 formulată de Grupul Kompo, potrivit căreia acest grup era distribuitor exclusiv în Rusia, pentru societatea Provit, a conservelor de pește marca Bering; o declarație din 5 septembrie 2016 a societății Provit care atestă exportul de către aceasta a conservelor de pește marca Bering, în care s-a făcut referire la o factură din data de 9 decembrie 2010; un certificat veterinar din 13 decembrie 2010 și anexa acestuia, care atestă faptul că societatea Provit beneficia, pentru viitor, de dreptul de a comercializa conservele de pește pe teritoriul Uniunii și al țărilor terțe, inclusiv Rusia; documente de transport datate decembrie 2010, întocmite de societatea Provit, potrivit cărora 3.456 borcane (conserve) de pește au fost livrate unei societăți cu sediul în Moscova (Rusia); un document din 11 decembrie 2017, emis de Tribunalul orașului Riga, suburbia Vidzeme, Letonia, care atestă depunerea primei declarații de mai sus, din data de 7 septembrie 2016, la acest Tribunal.

Tribunalul a constatat că aceste documente, în ansamblul lor, sunt susceptibile să dovedească, în mod corespunzător cerințelor legale, faptul că desenul sau modelul a fost divulgat în sensul articolului 7 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002[4]. Astfel, apreciate unele prin celelalte, documentele mai sus enumerate se confirmă în mod reciproc. Certificatul veterinar și documentele de transport indică greutatea borcanelor, tipul conservelor de pește, conținutul lor și data fabricării. Aceste indicații coincid și sunt confirmate prin declarația societății Provit, care precizează modul de ambalare a conservelor de pește și prin declarația grupului Kompo, din care rezultă că acesta distribuia conserve de pește în borcane de sticlă sub marca Bering, începând cu anul 2004.

Hotărârea cu referința T‑352/19, Gamma-A v. EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Emballage pour aliments), ECLI:EU:T:2020:94, poate fi consultată pe site-ul Curia integral în limba franceză aici.

Hotărârea cu referința T-353/19, Gamma-A v. EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Emballage pour aliments), ECLI:EU:T:2020:95, poate fi consultată pe site-ul Curia integral în limba franceză aici.


[1] „Articolul 36 – Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea
(…)
(2) Cererea trebuie să conțină, de asemenea, indicarea produselor în care urmează să se încorporeze desenul sau modelul în cauză sau cărora li se va aplica respectivul desen sau model industrial.
(3) În plus, cererea poate să conțină:
(a) o descriere care să explice reprezentarea sau specimenul;
(…)
(d)
o clasificare pe clase a produselor care urmează să încorporeze desenul sau modelul în cauză sau cărora li se va aplica respectivul desen sau model;
(…)
(6) Informațiile menționate la alineatul (2) și la alineatul (3) literele (a) și (d) nu aduc atingere sferei de protecție a desenului sau a modelului în sine.
[2] În hotărârea în limba franceză, expresia folosită este aceea de „homme de l’art”, echivalentă cu expresia „homme du métier” (ambele forme fiind folosite pentru desemnarea specialistului din domeniul brevetelor). Expresia sinonimă din limba engleză este „person skilled in the art”.
[3] „Articolul 25 – Cauze de nulitate
(1) Un desen sau un model industrial comunitar poate fi declarat nul numai dacă:
(…)
d) desenul sau modelul industrial comunitar se află în conflict cu un desen sau model anterior care a fost divulgat publicului după data depunerii cererii de înregistrare sau – în cazul în care s-a revendicat o prioritate – după data de prioritate a desenului sau modelului comunitar și care este protejat începând cu o dată anterioară prin înregistrarea unui desen sau model industrial comunitar sau prin cerere de înregistrare a unui astfel de desen sau model ori prin înregistrarea unui desen sau model într-un stat membru sau printr-o cerere de obținere a dreptului aferent.”
[4] „Articolul 7 – Divulgare
(1) În sensul aplicării dispozițiilor articolelor 5 și 6, se consideră că un desen sau un model industrial a fost divulgat publicului dacă a fost publicat ca urmare a înregistrării sau în alt mod, sau a fost expus, utilizat în comerț sau făcut public în orice alt mod, înainte de data prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) și la articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau articolul 5 alineatul (1) litera (b) și la articolul 6 alineatul (1) litera (b), după caz, cu excepția situațiilor în care aceste acțiuni nu ar fi putut deveni cunoscute, în cursul normal al afacerilor, grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Comunitate. Cu toate acestea, nu se consideră divulgat publicului un desen sau un model care a fost divulgat numai unui terț, în condiții de confidențialitate explicite sau implicite.”


Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti