Secţiuni » Arii de practică » Business » Banking
Banking
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Articole Banking Drept civil SELECTED

Refuzul băncii de a radia ipoteca și interdicția de înstrăinare și grevare, înscrise în cartea funciară. Garanți ipotecari

13 martie 2023 | Igor LĂCĂTUȘ
Igor Lăcătuș

Igor Lăcătuș

Potrivit art. 908 din actualul Cod civil, (1) orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii, dacă: 3. nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea.

Având în vedere acest text de lege și faptul că înscrierile privind ipoteca și interdicția din cartea funciară și-au încetat efectele (vom explica mai jos), instanța a admis cererea de rectificare a cărții funciare și a dispus radierea din cartea funciară aferentă imobilului, a ipotecii înscrise în favoarea pârâtei bănci în partea a 3-a a cărții funciare (foaia de sarcini) în baza contractului de ipotecă, precum și a interdicției de înstrăinare, grevare, demolare, restructurare și închiriere, înscrisă de asemenea în favoarea băncii în partea a 2-a a cărții funciare (foaia de proprietate), în baza contractului pentru facilități de credit pe termen scurt și a contractului de ipotecă.

Anterior, o altă instanță a stabilit că prin contractul de facilitare de credit pe termen scurt, pârâta a acordat debitoarei dreptul de a se împrumuta cu sume până la …lei până la data de… Executarea acestui contract de credit bancar a fost garantată de către reclamanți (codebitori solidari – garanți ipotecari – s.n.), prin contractul de ipotecă autentificat, prin instituirea unei ipoteci și a interdicției de înstrăinare și grevare în favoarea pârâtei asupra imobilului. Instanța a reținut că, dreptul de a cere executarea silită a contractului de facilitare de credit pe termen scurt și a contractului de ipotecă autentificat, s-a prescris.

Potrivit art. 1800 alin. 1 pct. 4 din vechiul Cod civil, privilegiile și ipotecile se sting: 4. prin prescripție. Susținerile pârâtei că dreptul de ipotecă nu este afectat de prescripția dreptului de a cere executarea silită a creanței principale, pe care o garantează, sunt neîntemeiate. Dreptul de ipotecă este un drept accesoriu, iar potrivit art. 1800 alin. 2 din același Cod, prescripția este câștigată debitorului pentru bunurile care se află în posesia sa, prin expirarea timpului defipt pentru prescripția acțiunilor ce rezultă din ipotecă sau din privilegiu. Acest drept de ipotecă, fiind stins prin prescripție duce la concluzia că înscrierile din cartea funciară nu corespund realității. Același este raționamentul și pentru interdicție, care este un drept accesoriu ipotecii. Pe cale de consecință, instanța a dispus radierea din cartea funciară aferentă imobilului, a ipotecii înscrise în favoarea băncii, precum și a interdicției de înstrăinare, grevare, demolare, restructurare și închiriere, înscrisă de asemenea, în cartea funciară în favoarea băncii.

În ceea ce privește inadmisibilitatea acțiunii reclamanților (garanți în contractul de ipotecă), s-a stabilit de către instanță că apărarea băncii nu poate fi primită, deoarece, chiar dacă aceștia nu sunt parte în contractul de împrumut (credit), acesta îi vizează în mod direct, în calitate de garanți, dovadă în acest sens fiind chiar executarea silită pornită împotriva lor (și despre care s-a constatat că a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită a creanței principale/garantate). Așa fiind, este evident că reclamanții pot cere instanței să constate că dreptul de a cere executarea silită s-a prescris.

Nici referirea la procedura reglementată de art. 29 din Legea nr. 7/1996 nu este în măsură a determina convingerea că acțiunea ar fi inadmisibilă (privind radierea), aceasta deoarece, pentru a putea formula o cerere de radiere persoana interesată trebuie să prevaleze un înscris din care să rezulte că dreptul de ipotecă poate fi radiat (în cazul împrumuturilor, de regulă, este vorba de un înscris eliberat de împrumutător din care rezultă că ipoteca poate fi radiată). Or, reclamanții nu sunt în posesia unui astfel de înscris, deoarece banca nu este de acord cu radierea ipotecii. Tocmai pentru acest considerent reclamanții au fost nevoiți să apeleze la instanță, anume pentru ca aceasta să constate că sarcina/interdicția poate fi radiată. Prin urmare, instanța observă că rațiunea menținerii ipotecii a dispărut în momentul în care instanța a constatat că dreptul de a cere executarea silită s-a prescris, deoarece garanția aferentă creanței în discuție nu mai poate fi valorificată. Chiar dacă, așa cum arată banca, prin hotărârea anterioară nu s-a constatat prescripția obligației principale, pe care o are împrumutatul față de bancă, de vreme ce s-a stabilit că banca nu mai poate executa silit bunul adus drept garanție, menținerea ipotecii apare ca lipsită de sens, în condițiile în care nu mai este în măsură a garanta creanța în considerarea căreia a fost înființată.

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Ulterior, prin Decizia nr. 13 din 6 iunie 2022 referitoare la interpretarea art. 120 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006, prin raportare la art. 405 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 706 alin. (1) din Codul de procedură civilă, art. 201 din Legea nr. 71/2011 și art. 6 alin. (1),(4) și (5) din Codul civil, coroborat cu art. 1 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 și art. 2504 alin. (1) din Codul civil, în vigoare din 15.09.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, a hotărât că:

– în interpretarea art. 120 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006, prin raportare la art. 405 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 706 alin. (1) din Codul de procedură civilă, art. 201 din Legea nr. 71/2011 și art. 6 alin. (1),(4) și (5) din Codul civil, coroborat cu art. 1 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 și art. 2504 alin. (1) din Codul civil:

1. Regimul juridic aplicabil prescripției dreptului de a obține executarea silită a ipotecii este guvernat de normele de drept substanțial în vigoare la momentul nașterii dreptului creditorului ipotecar de a obține executarea creanței garantate, fiind lipsită de relevanță norma procesuală aplicabilă procedurii de executare silită;

2. Dreptul de a obține executarea silită în temeiul contractului de ipotecă se stinge, pe cale accesorie, prin efectul prescripției executării silite a creanței întemeiate pe contractul de credit, dacă aceasta din urmă începe să curgă anterior datei de 1 octombrie 2011;

3. În cazul în care prescripția dreptului de a obține executarea silită a creanței garantate începe să curgă după 1 octombrie 2011 (inclusiv), executarea silită a ipotecii nu se stinge, pe cale accesorie, chiar dacă dreptul de a obține executarea silită a creanței principale este prescris, situație în care termenul de prescripție aplicabil este de:

– 3 ani, potrivit art. 405 alin. 1 teza I din Codul de procedură civilă din 1865, dacă prescripția dreptului creditorului ipotecar de a obține executarea silită în temeiul contractului de credit a început să curgă în intervalul 1 octombrie 2011 – 14 februarie 2013;

– 10 ani, potrivit art. 706 alin. (1) teza a II-a din Codul de procedură civilă, dacă prescripția dreptului creditorului ipotecar de a obține executarea silită în temeiul contractului de credit a început să curgă după 15 februarie 2013 (inclusiv).

Articolul 2504 din actualul Cod civil

Prescripția dreptului la acțiune privind creanța garantată

(1) Prescripţia dreptului la acţiune privind creanţa principală nu atrage şi stingerea dreptului la acţiunea ipotecară. În acest din urmă caz, sub rezerva prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită, creditorul ipotecar va putea oricând urmări, în condiţiile legii, bunurile mobile sau imobile ipotecate, însă numai în limita valorii acestor bunuri.

Avocat Igor Lăcătuș

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale