Secţiuni » Arii de practică » Business » Asigurări
Asigurări
CărţiProfesionişti

CJUE. C-263/22 | Ocidental. Criterii de apreciere a caracterului abuziv al unei clauze contractuale. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor


20 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost judecător raportor.

Trimitere preliminară – Directiva 93/13 – Criterii de apreciere a caracterului abuziv al unei clauze contractuale – Contract de asigurare de grup – Invaliditate permanentă a consumatorului – Obligația de informareImposibilitatea consumatorului de a lua cunoștință de o clauză contractuală înainte de încheierea contractului

Cererea de decizie preliminară, formulată de Curtea Supremă din Portugalia, privește interpretarea articolului 3 alineatele (1) și (3), a articolului 4 alineatul (2) și a articolului 5 din Directiva 93/13[1] fiind adresată în cadrul unui litigiu între Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA, o companie de asigurări cu sediul în Portugalia, pe de o parte, și LP, o consumatoare, pe de altă parte, în legătură cu refuzul primei de a plăti ratele unui contract de împrumut în urma unei invalidități permanente a celei de a doua, în calitate de asigurată.

LP și soțul său au încheiat un contract de împrumut cu Banco de Investimento Imobiliário SA și au aderat la un contract de asigurare de grup convenit între această bancă, în calitate de titular al poliței de asigurare, și Ocidental în temeiul căruia aceasta din urmă ar fi obligată să plătească ratele contractului de împrumut menționat în caz de incapacitate permanentă a lui LP. În cursul executării acestui contract de împrumut, LP s-a aflat în situație de incapacitate permanentă. Ocidental însă a refuzat să execute acest contract de asigurare pentru motivul că acesta din urmă era nul din cauza unor declarații inexacte și/sau incomplete cu privire la starea de sănătate a lui LP la momentul încheierii contractului de asigurare respectiv. Ocidental a invocat de asemenea aplicabilitatea clauzelor acestuia din urmă care prevăd excluderea de la acoperire a riscului de incapacitate permanentă a asiguratului rezultat din boli anterioare încheierii aceluiași contract de asigurare.

LP a formulat o cerere având în esență ca obiect obligarea Ocidental la plata către bancă a cuantumului împrumutului restant datorat după data la care a fost constatată incapacitatea sa permanentă, precum și la plata ratelor împrumutului pe care ea și soțul său au trebuit să le plătească ei înșiși băncii de la această dată. LP a susținut că informațiile medicale care figurau în oferta de aderare la contractul de asigurare fuseseră completate de angajatul băncii, că nu a completat niciun chestionar privind starea sa de sănătate și că a semnat respectiva ofertă de aderare. Nicio clauză privind excluderea de la acoperirea riscului asigurat nu i-ar fi fost citită și nici explicată. Prin urmare, clauzele de excludere ar trebui considerate inexistente și lipsite de efecte juridice. În cursul procedurii, a fost admisă cererea de intervenție în procedură formulată de bancă în susținerea concluziilor lui LP.

Confruntată cu aspectul dacă, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, o companie de asigurări este obligată să comunice părții care aderă la un contract de asigurare clauzele acestui contract, inclusiv clauzele referitoare la invaliditatea acestuia, precum și cele privind excluderea sau limitarea acoperirii riscului asigurat, și, în ipoteza în care o astfel de obligație de comunicare i-ar reveni titularului poliței de asigurare, dacă neîndeplinirea acestei obligații de către acesta din urmă, în speță banca, este opozabilă companiei de asigurări, instanța de trimitere a adresat Curții mai multe întrebări preliminare.

În acest context, Curtea a constatat că, întrucât cerința de transparență a clauzelor contractuale determină obligația de a furniza consumatorului, înainte de încheierea contractului, toate informațiile necesare pentru a-i permite să înțeleagă consecințele economice ale acestor clauze și să decidă în deplină cunoștință de cauză să se angajeze contractual, această cerință presupune în mod necesar ca acesta să poată lua cunoștință de toate clauzele unui contract înainte de încheierea sa. Împrejurarea că aceste clauze privesc sau nu obiectul principal al acestui contract este lipsită de relevanță în această privință.

De asemenea, Curtea a precizat că dacă netransparența unei clauze contractuale poate constitui un element care trebuie luat în considerare în cadrul aprecierii caracterului abuziv al acestei clauze, o lipsă de transparență cauzată de imposibilitatea consumatorului de a lua cunoștință de respectiva clauză înainte de încheierea contractului în cauză poate cu atât mai mult să constituie un astfel de element.

În speță, LP nu ar fi avut ocazia nici să ia cunoștință de clauzele contractului de asigurare referitoare la excluderea sau la limitarea acoperirii riscului asigurat, nici să informeze Ocidental cu privire la starea sa de sănătate la momentul încheierii acestui contract. În aceste împrejurări, care trebuie să facă obiectul unei verificări de către instanța de trimitere, aplicarea unor astfel de clauze de excludere sau de limitare a acoperirii riscului asigurat are drept consecință faptul că consumatorul nu mai beneficiază de această acoperire în cazul realizării acestui risc și că trebuie, în principiu, de la data constatării unei incapacități permanente cauzate de o problemă de sănătate preexistentă cu privire la care nu a avut ocazia să îl informeze pe asigurător, să achite el însuși ratele scadente ale împrumutului care mai rămân datorate. Așadar, prin faptul că nu permite consumatorului să ia cunoștință, înainte de încheierea contractului, de informația referitoare la clauzele contractuale și la toate consecințele încheierii contractului menționat, profesionistul face ca riscul care decurge dintr‑o eventuală incapacitate permanentă, totală sau cel puțin parțială, să revină acestui consumator. În cazul în care instanța de trimitere ar trebui, în urma unei aprecieri a împrejurărilor proprii speței, să considere că în speță, în pofida cerinței de bună credință, Ocidental nu se putea aștepta în mod rezonabil, respectând cerința transparenței față de LP, ca aceasta din urmă să accepte, în urma unei negocieri individuale, clauzele contractuale în discuție, această instanță va trebui să constate caracterul abuziv al acestora din urmă și să înlăture aplicarea acestei clauze pentru ca ea să nu producă efecte obligatorii pentru consumator, cu excepția cazului în care acesta din urmă se opune.

În consecință, prin hotărârea pronunțată la data de 20 aprilie 2023[2], Curtea a interpretat articolul 4 alineatul (2) și articolul 5 din Directiva 93/13, citite în lumina celui de al douăzecilea considerent al acestei directive, în sensul că un consumator trebuie să aibă întotdeauna posibilitatea de a lua cunoștință înainte de încheierea unui contract de toate clauzele pe care acesta din urmă le conține.

Prin aceeași hotărâre, articolul 3 alineatul (1) și articolele 4-6 din Directiva 93/13 au fost interpretate în sensul că atunci când o clauză a unui contract de asigurare referitoare la excluderea sau la limitarea acoperirii riscului asigurat, de care consumatorul în cauză nu a putut lua cunoștință înainte de încheierea acestui contract, este calificată drept abuzivă de instanța națională, această instanță este obligată să înlăture aplicarea acestei clauze pentru ca ea să nu producă efecte obligatorii în ceea ce privește consumatorul respectiv.


[1] Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).
[2] Hotărârea integrală, în limba de procedură, care a fost limba portugheză pot fi accesate aici.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică