Secţiuni » Articole
Articole autoriRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
Interviuri

Sergiu I. Stănilă: Nu există în aceste momente ’’nu pot’’
26.03.2020 | Alina MATEI

JURIDICE - In Law We Trust
Alina Matei

Alina Matei

Iosif Sergiu Stănilă

Iosif Sergiu Stănilă

Alina Matei: Mulţumesc, stimate domnule Decan Sergiu Stănilă, pentru timpul acordat cititorilor JURIDICE.ro. Astăzi suntem în situaţia în care avocaţii nu doar că trebuie să stea în casă, dar instanţele nu funcţionează decât pentru cauzele penale urgente. Care este situaţia avocaţilor de la Baroul Timiş?

Sergiu I. Stănilă: Bună ziua, Stimată Doamnă, Dvs. și cititorilor JURIDICE.ro. Situația avocaților din Baroul Timiș nu poate fi altfel decât situația avocaților la nivel național. Nici mai bună, nici mai rea. Într-adevăr, se judecă doar cauzele definite ca fiind urgente, indiferent de ramura de drept. Tot ce se întâmplă în aceste zile, pare desprins dintr-un film nereușit. Parcă ar fi expirat certificatul de garanție al Lumii.

Alina Matei: Mesajul Comisiei Permanente al UNBR din 17 martie 2020 a fost că în această perioadă semnalul să fie în sensul continuării activităţii. În pofida reducerii activităţii instanţelor, activitatea juridică va avea o pondere semnificativă în societate şi în această perioadă, iar avocaţii trebuie să susţină această nevoie socială. Dar dacă te numeri printre avocaţii care aveau clienţi hoteluri sau restaurante pe diferite chestiuni juridice (de la dreptul muncii până la GDPR sau de la dreptul penal până la ceea ce numim Registrul Comerţului) ce faci?

Sergiu I. Stănilă: Lucrurile trebuie detaliate și înțelese corect. Evident, în calitate de Decan și, respectiv, de membru al Comisiei Permanente a UNBR, susțin și eu cu fermitate acest mesaj. Însă, actele normative adoptate de guvern în această perioadă, care aparent sunt și în sprijinul profesiei de avocat și a avocatului, sunt contradictorii. Și mă refer aici la OUG nr. 29/2020. Mai întâi, suntem asimilați întreprinderilor mici și mijlocii, care beneficiază pe durata stării de urgenţă, de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare, dacă şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente. Apoi, deși aceste facilități se aplică și profesiei de avocat cum am spus, declarată ca îndeplinind un serviciu de interes public, recunoscându-se că activitatea noastră, a avocaților este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu COVID-19, totuși legiuitorul ne obligă să ne continuăm activitatea, sub sancțiunea excluderii din profesie. În fine, în anumite condiții, necontinuarea activității atrage imposibilitatea accesării beneficiilor de asistenţă socială sau a altor facilităţi ce vor fi acordate pe durata stării de urgenţă. Rezumând, IMM-urile care și-au întrerupt activitatea, beneficiază de sprijin social, iar avocații care și-au întrerupt activitatea, beneficiază de sancțiuni. Până nu demult, eram partenerul indispensabil al justiției, astăzi nu mai suntem nici măcar ’’egalul’’ unei IMM. Ați făcut în mod întemeiat referire la avocaţii care aveau clienţi hoteluri sau restaurante, pe diferite chestiuni juridice. Ce fac aceștia? Și-au întrerupt activitatea. Dar ce fac avocații pledanți, litiganți, care în Timișoara și, în general în țară, cu excepția probabil a Bucureștiului, reprezintă o pondere impresionantă, raportat la numărul total de avocați dintr-un barou, comparativ cu avocații de consultanță? Răspuns: și-au întrerupt activitatea. De ce? Pentru că instanțele de judecată judecă în prezent aproximativ 10% din cât judecau înainte. Poate mai puțin, evident în mod întemeiat. Și atunci, mă întreb, cum ar putea un avocat litigant, pledant, să își continue activitatea, cum ar putea un avocat de consultanță, cu clienți în sfera hotelieră, a restaurantelor, să își continue activitatea? Are el vreo culpă în această perioadă, pentru că nu este în măsură să o facă? Evident că nu! Și atunci este justificat să fie sancționat avocatul aflat în această situație? Nu ne rămâne, din această perspectivă, decât să așteptăm acea hotărâre de guvern care să stabilească modalitatea de aplicare a acestor dispoziții ale OUG nr. 29/2020. Și să sperăm că de această dată, legiuitorul să se aplece cu adevărat și spre profesia de avocat, nu doar la nivel declarativ cum a făcut-o până în prezent.

Alina Matei: Şi pentru că avocaţii nu pot pleca pe altă planetă, chiar dacă pe planeta lor li se spune staţi acasă şi păstraţi distanţa de 2 m în întâlniri, cum pot descoperi avocaţii că ei sunt avocaţi şi dacă stau acasă?

Sergiu I. Stănilă: Așa este. Din păcate. În mod evident, profesia de avocat se poate exercita și de acasă și de la birou, evident nu în egală măsură, cu anumite restricții etc. Dacă ponderea o reprezintă activitatea de consultanță în alte domenii decât cele exemplificate mai sus, avocatul continuă să lucreze. Și de acasă. Dacă lucrurile nu stau așa, va avea o problemă. Clienții persoane fizice și nu numai au la rândul lor aceleași restricții de deplasare și de intrare în contact cu alte persoane, ceea ce influențează activitatea avocatului. În mod negativ.

Alina Matei: Am văzut apelul UNBR către autorităţile competente de a avea în vedere şi profesioniştii independenţi în situaţia în care se va decide ajutorarea contribuabililor. Şi dacă nu se va putea lua nicio măsură de către autoritaţile competente sau se va lua, dar fără includerea profesiilor liberale, printre care şi avocaţii?

Sergiu I. Stănilă: În mod evident, în aceste vremuri pe care le trăim, Statul Român are obligația de a sprijini contribuabilul, persoană fizică sau juridică, precum și orice formă de desfășurare a unei activități. Clasa politică, guvernanții nu au dreptul să omită nicio categorie socio-profesională. Atâta timp cât am calitatea de plătitor de taxe și impozite, am dreptul să beneficiez, în calitate de avocat, de aceste măsuri de sprijin. Ca să răspund în mod complet întrebării Dvs., nu există în aceste momente ’’nu pot’’. Nu poți, pleci și lași pe alții care pot. Pe mine, avocat, profesionist, contribuabil în general, Statul român nu m-a întrebat niciodată dacă pot sau nu. Mi-a calculat doar cât am de plătit. Și eu, contribuabilul, m-am conformat, iar dacă nu m-am conformat, m-a executat silit, calculându-mi și penalități.

Alina Matei: Dacă UNBR s-a uitat spre autorităţile competente, avocaţii se pot uita spre barouri pentru sprijin financiar sau orice altă modalitate de ajutorare a lor? Ce măsuri a dispus Baroul Timiș în acest sens?

Sergiu I. Stănilă: Evident că da. Barourile, UNBR, sunt obligate în această perioadă foarte dificilă, să sprijine avocatul care are nevoie de sprijin. Nu neaparat financiar, pentru că aici trebuie să avem în vedere pe de-o parte resursele financiare ale fiecărui barou, ale UNBR, cheltuielile absolut necesare pentru funcționarea acestor instituții, autonomia barourilor și posibil și alte aspecte. Dar avocații trebuie sprijiniți de entitățile profesionale. Motto-ul Baroului Timiș este, de ceva timp, ’’un barou al avocaților pentru avocați’’. Și ne comportăm ca atare. Împreună cu colegii mei din cadrul Consiliului Baroului Timiș suntem în tranșee, cum se spune. Am hotărât suspendarea calculului penalităților de întârziere datorate pentru neplata la scadență a contribuției la formarea bugetului Baroului Timiș, măsură care probabil va avea drept consecință neplata sumelor datorate de un anumit număr de colegi avocați. Comunicarea între barou și avocați, barou și instanțe, se realizează cvasi-exclusiv prin e-mail/fax, excepțiile fiind reprezentate de situațiile în care trebuiesc colectate referatele pentru activitatea de asistență judiciară la oficii, vizarea cardurilor europene de avocat sau a legitimațiilor de avocat, vânzarea de contracte de asistență juridică ori împuterniciri. Evident, am încurajat colegii avocați să solicite atribuirea de serii unice pentru contractele de asistență juridică, inclusiv pentru împuternicirile avocațiale (în ședința Consiliului Baroului Timiș din 24.03.2020), urmând să le emită în format electronic, utilizând semnătura electronică. Am încercat să procedăm la comunicări de același gen și în relația cu instanțele și parchetele, în ceea ce privește asistența judiciară la oficii, însă Tribunalul Timiș dorește referatele și borderourile în original, ceea ce ne obligă și pe noi să le solicităm în aceeași modalitate de la colegi. Contribuțiile profesionale către Baroul Timiș și CAA Filiala Timiș se plătesc online, prin virament bancar sau prin intermediul unei aplicații la dispoziția membrilor baroului nostru, de aproximativ 2 ani de zile. Am recomandat colegilor avocați să utilizeze măști, mănuși, substanțe dezinfectante. În acest sens, la ora la care vă scriu, am recepționat de la UNBR un colet conținând măști și mănuși de unică folosință, care vor fi distribuite membrilor Serviciului de Asistență Judiciară Timiș. Am încercat să eliminăm cât mai mult riscurile de contaminare, de răspândire a virusului și la sediul Baroului Timiș. Baroul Timiș își desfășoară programul normal, asigură asistența judiciară din oficiu în cauzele penale și civile, la solicitarea instanțelor de judecată, însă accesul avocaților și a oricărei alte persoane, cu excepția angajaților, a membrilor SAJ Timiș și a membrilor Consiliului Baroului Timiș evident, este interzis.

Alina Matei: Ce credeţi că va schimba Coronavirusul care a adus starea de urgenţă în profesiile juridice?

Sergiu I. Stănilă: Paradoxal, eu sper ca această criză sanitară să producă consecințe pozitive. Sper ca managerii instanțelor să înțeleagă utilitatea programării și apelării dosarelor pe ore, utilitatea comunicării electronice via email, atât de la avocat sau justițiabil la instanță, cât și invers, utilitatea video-conferinței pentru derularea cercetării judecătorești, mijloace care acum se folosesc, deschizând astfel calea spre o justiție telematică propriu-zisă. Nu înțeleg deloc atunci cât un președinte de instanță îmi replică nu pot, nu putem, nu am primit instrucțiuni de la CSM, nu avem fonduri etc. Pentru derularea actului de justiție, justiție pe care o clamăm a fi realizată pentru justițiabil, nu există nu pot, nu am. La fel cum s-au identificat măsuri de protecție a veniturilor magistraților, așa trebuie să se identifice, de aceleași persoane, măsuri de derulare a actului de justiție în condiții moderne, elegante, care să dovedească printre altele, respectul pentru justițiabil și pentru partenerul indispensabil al justiției, avocatul.

Alina Matei: Pentru că nu ştim dacă azi va fi mai bine decât mâine, ne-ar trebui un ghid de supravieţuire în profesie.

Sergiu I. Stănilă: În mod sigur, toți cei care avem acum calitatea de avocat, toți cei care exercităm acum cea mai nobilă profesie juridică, suntem niște supraviețuitori. Cei care nu au reușit să supraviețuiască, au migrat către alte profesii, juridice sau non-juridice. Fiecare dintre noi, cei rămași aici, avem ghidul de supraviețuire întipărit în memorie. Suntem mândri că suntem avocați și vom fi tot aici și după ce aceste vremuri, dificile într-adevăr, vor trece.

Alina Matei: Coronavirusul va trece în mod sigur. Care credeţi că va fi forţa invincibilă care ne face să vedem viitorul, nu în roz, dar nici în negru?

Sergiu I. Stănilă: În această direcție trebuie citit îndemnul Comisiei Permanente a UNBR, îndemnul Președintelui UNBR. Avocatul trebuie să fie pe baricade, să apere drepturile și interesele clientului său, indiferent de cum va arăta viitorul. Din întrebarea Dvs. s-ar deduce un viitor gri, însă de noi depinde ce culoare va predomina.

Alina Matei: La început de an a fost protestul magistraţilor care a condus la amânari de termene, acum trecem prin perioada în care Coronavirusul e în putere, aducând noi amânări de judecare a cauzelor. Şi cu drepturile oamenilor când ne vom ocupa?

Sergiu I. Stănilă: Această întrebare trebuie adresată celor care au declanșat protestul. Sigur a fost adresată, sigur nu ați primit răspuns. Justiția funcționează la capacitate redusă, judecându-se doar cauzele definite ca fiind urgente. În consecință, ne putem imagina o împărțire a drepturile justițiabilului, în drepturi urgente și drepturi mai puțin urgente? Primele beneficiază de protecție în această perioadă, a doua categorie mai așteaptă? Întrebarea Dvs., împreună cu răspunsul pe care l-am dat, îmi aduc din nou aminte de ’’sprijinul’’ guvernului pentru avocați, guvern care ne amenință cu excluderea din profesie, dacă nu ne continuăm activitatea. Să se aplice același tratament juridic sau unul asemănător și magistratului, care în această perioadă lucrează aproximativ 10% din capacitatea normală? Fără pretenția de a reda un procent exact, dar în mod sigur acesta este mult sub 50%. Nu de alta, dar suntem parteneri indispensabili.

Alina Matei: Viaţa este lucrul cel mai bun din câte s-au inventat vreodată, spunea atât de simplu şi frumos Gabriel Garcia Marquez. Şi deşi este stare de urgenţă şi aproape totul este suspendat, minţile noastre nu sunt suspendate, aşa cum la fel de frumos şi simplu spunea doamna Profesor Marieta Avram pe o reţea de socializare, vă întreb în ce măsură vă preocupă aspectele economice ale efectelor Coronavirusului pentru dumneavoastra ca avocat, dar şi ca Decan al Baroului Timiş?

Sergiu I. Stănilă: În opinia mea, criza sanitară va fi urmată de o puternică criză economică care ne va afecta pe toți. Va trebui să analizăm situația de fapt, atunci când vom fi în fața ei și să luăm cele mai înțelepte măsuri, pentru protejarea noastră, dar și pentru funcționarea instituțională. O discuție în faza actuală este prematură, întrucât doar atunci când vom putea vedea dimensiunile reale ale unei asemenea crize economice, vom putea reacționa eficient și corespunzător.

Alina Matei: Zewa va cumpăra Google. 🙂 M-a amuzat când am citit. Aveţi una mai bună?

Sergiu I. Stănilă: Schimb o sticlă de spirt și o cutie de măști, cu un apartament în centru. 🙂

Alina Matei: Un mesaj, vă rog, pentru cititorii J.

Sergiu I. Stănilă: Cred că este un moment propice să utilizăm la maxim beneficiile pe care le oferă JURIDICE.ro cititorilor săi, sens în care să ne comportăm în consecință. Să fim și să rămânem sănătoși!

Alina Matei: Mulţumesc pentru că aţi stat de vorbă cu mine.

Sergiu I. Stănilă: Eu vă mulțumesc pentru ocazia oferită și vă asigur că răspund cu aceeași plăcere oricăror inițiative lansate de JURIDICE.ro.

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.