Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 26 martie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate
27.03.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

Joi, 26 martie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 26 martie 2020, potrivit unui comunicat.

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

1. Ordononanță de Urgență pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.
2. Ordononanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV 2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială.
3. Ordononanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.
4.Ordononanță de Urgență privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
5. Ordononanță de Urgență privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
6. Ordononanță de Urgență privind unele măsuri fiscale.
7. Ordononanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative.

II. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019.
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie 2019, la Bucureşti.

III. HOTĂRÂRI

1. Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
2. Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2004.
3. Hotărâre privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu.
4. Hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.053/2014.
5. Hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ”Mediu Term Notes”.
6. Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar, pentru immobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen.
7. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0520 Timişoara.
8. Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Creşterea securităţii şi siguranţei traficului de pasageri pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa”.
9. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
10. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale ” Administraţia Porturilor Dunării Fluviale”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
11. Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-S.A-Sucursala Regională CF Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz.
12. Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Galaţi, Argeş, Arad, Braşov, Brăila, Constanţa, Dolj, Ilfov, Mureş, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiş şi municipiul Bucureşti.
13. Hotărâre privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
14. Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia.
15. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică.
16. Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi a condiţiilor de efectuare a plăţii.
17. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ”Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
18. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale ”Administrația Canalelor Navigabile” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
19. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale ”Aeroportul Internațional Timișoara –Traian Vuia” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
20. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
21. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
22. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ”Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
23. Hotărâre privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2020.
24. Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompettitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. (în insolvență), pentru anul 2020.
25. Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., pentru anul 2020.
26. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.
27. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către doamna Zelincă Rodica.
28. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna Vîlcu Vasilica.

IV. MEMORANDUMURI

1. Memorandum cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condiţiilor favorizante 2021-2027.
2. Memorandum cu tema: Susţinerea unitară a punctului de vedere cu privire la constatarea misiunii de audit a Comisiei Europene referitoare la definirea specificaţiilor tehnice prin referire la standarde în cadrul procedurilor de achiziţie publică ale contractelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare.
3. Memorandum cu tema: Valorificarea prin vânzare, de către ”Compania națională de transporturi aeriene române – Tarom” S.A., a aeronavelor ATR 42-500 și ATR 72-500.

V. NOTE
1. Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 16 propuneri legislative.
2. Puncte de vedere cu privire la 78 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate.
3. Puncte de vedere cu privire la 87 de iniţiative legislative parlamentare aflate în dezbaterea Camerei Deputaţilor.

***

Miercuri, 25 martie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 26 martie 2020, potrivit unui comunicat.

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI
1. Proiect de Ordonanță de Urgență privind acordarea sporului pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase pentru personalul din autorităţile şi instituţiile implicate în prevenirea, limitarea şi tratarea COVID-19 şi reglementarea finanţării influenţelor financiare determinate de creşterile salariale pentru personalul nemedical.
2. Proiect de Ordonanță de Urgență pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.
3. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, prelungirea şi prorogarea unor termene, şi pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României.
4. Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV 2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială.
5. Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.

II. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie 2019, la Bucureşti.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
Proiectul poate fi consultat aici
2. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2004.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.053/2014.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ”Mediu Term Notes”.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar, pentru immobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0520 Timişoara.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Creşterea securităţii şi siguranţei traficului de pasageri pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa”.
Proiectul poate fi consultat aici
9. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla şi pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.445/2002.
Proiectul poate fi consultat aici
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
Proiectul poate fi consultat aici..
11. Priect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale ” Administraţia Porturilor Dunării Fluviale”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-S.A-Sucursala Regională CF Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz.
Proiectul poate fi consultat aici.
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Galaţi, Argeş, Arad, Braşov, Brăila, Constanţa, Dolj, Ilfov, Mureş, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiş şi municipiul Bucureşti.
Proiectul poate fi consultat aici.
15. Proiect de Hotărâre privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Proiectul poate fi consultat aici.
16. Proiect de Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia.
Proiectul poate fi consultat aici.
17. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică.
Proiectul poate fi consultat aici.
18. Proiect de Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi a condiţiilor de efectuare a plăţii.
Proiectul poate fi consultat aici.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condiţiilor favorizante 2021-2027.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Memorandum cu tema: Susţinerea unitară a punctului de vedere cu privire la constatarea misiunii de audit a Comisiei Europene referitoare la definirea specificaţiilor tehnice prin referire la standarde în cadrul procedurilor de achiziţie publică ale contractelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare.
Proiectul poate fi consultat aici.

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.
Proiectul poate fi consultat la adresa: aici.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 16 propuneri legislative.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti