« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Opinii

Certificatele de situație de urgență – Cum pot fi obținute și de ce sunt necesare
27.03.2020 | Dana BIVOL, Cătălina IONESCU

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Dana Bivol

Dana Bivol

Cătălina Ionescu

Cătălina Ionescu

Decretul 195/16.03.2020 al Președintelui României de instituire a stării de urgență pe întreg teritoriul României (“Decretul”), urmare a pandemiei cauzate de noul coronavirus, prevede că Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va elibera, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situație de urgență („CSU”) în baza documentelor justificative

Odată cu adoptarea unor măsuri de sprijin a activității economice prin OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare („OUG nr. 29/2020”) și prin OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 30/2020”) a fost reliefat și care va fi utilitatea practică a CSU: accesul la o serie de beneficii/măsuri acordate de stat operatorilor economici este condiționat de obținerea CSU.

În ceea ce privește procedura de obținere a CSU, după ce în spațiul public a circulat un proiect de hotărâre de guvern prin care această procedură urma să fie reglementată, în Monitorul Oficial nr. 248 din 25.02.2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 791/2020”).

Între prevederile proiectului de hotărâre de Guvern, neadoptată, și forma Ordinului nr. 791/2020, care a intrat în vigoare, există o serie de diferențe semnificative. Având în vedere că actul normativ care a fost adoptat și produce efecte juridice este Ordinul nr. 791/2020, urmează să prezentăm procedura și caracteristicile CSU prevăzute de acesta.

Ce este CSU?

CSU este acel certificat care este acordat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri la cererea operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, cu scopul de a fi utilizat în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin ori în relaţiile comerciale, în condiţiile legii.

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri urmează să emită două categorii de CSU, respectiv:

(i) CSU de TIP 1 (ALBASTRU) – pentru solicitanţii a căror activitate a fost întreruptă total sau parţial, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;

(ii) CSU de TIP 2 (GALBEN) – pentru solicitanții ale căror încasări s-au diminuat în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Cu toate acestea, un operator economic va putea obține un singur tip de CSU.

Cine poate obține CSU?

Una dintre principalele întrebări la care toți operatorii economici trebuie să cunoască răspunsul este cine poate obține CSU, pentru a beneficia de măsurile de sprijin condiționate de obținerea acestuia?

Potrivit Ordinului nr. 791/2020, CSU poate fi obținut de orice operator economic a cărui activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 – indiferent de domeniul de activitate – dacă îndeplinește cel puțin una dintre condițiile alternative:

(a) Activitatea operatorului economic a fost întreruptă total sau parţial, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate.

În această ipoteza urmează să se regăsească operatorii economici a căror activitate a fost restrânsă ori suspendată prin ordonanțele militare adoptate, precum:

– restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice care desfășoară activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, a căror activitate a fost restrânsă prin Ordonanța militară nr. 1/2020;

– operatorii economici care desfășoară activități culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise, a căror activitate a fost suspendată prin Ordonanța militară nr. 1/2020;

– operatorii economici care organizează și desfășoară evenimente la care participă mai multe persoane, în spații deschise, a căror activitate a fost restrânsă și în anumite situații interzisă prin Ordonanța militară nr. 1/2020;

– operatorii economici care desfășoară anumite tipuri de transport (spre exemplu, transport de medicamente în străinătate, transport aerian pe anumite rute), a căror activitate a fost restrânsă și în anumite situații interzisă prin Ordonanța militară nr. 1/2020;

– cabinete de medicină dentară, a căror activitate a fost suspendată prin Ordonanța militară nr. 2/2020;

– operatorii economici care desfășoară activități de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie, a căror activitate a fost suspendată prin Ordonanța militară nr. 2/2020;

(b) Încasările operatorului economic din luna martie s-au diminuat cu minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, indiferent dacă această situație a intervenit pe fondul unei restrângeri a activității dispuse de autoritățile competente.

În această ipoteză urmează să se încadreze orice operator economic care, deși nu a fost afectat de măsurile de restrângere sau suspendare a activității dispuse prin ordonanțele militare, a înregistrat în luna martie o diminuare a încasărilor de cel puțin 25% prin raportare la perioada ianuarie-februarie 2020.

Această soluție adoptată de executiv este discutabilă în ceea ce privește efectivitatea, având în vedere că, la acest moment, pare că o serie de operatori economici s-ar afla în imposibilitatea de a accesa măsurile condiționate de CSU, chiar dacă activitatea acestora va fi afectată în mod semnificativ de pandemie.

Spre exemplu, Ordinul nr. 791/2020 pare că exclude, la acest moment:

(i) operatorii economici ale căror încasări nu s-au diminuat în luna martie – spre exemplu, pentru că au încasat sume de bani datorate unor prestații efectuate în lunile anterioare, dar termenul de plată a prețului era stabilit pentru luna martie – însă se vor diminua în mod semnificativ în luna aprilie – spre exemplu, având în vedere lipsa de comenzi din luna martie.

(ii) operatorii economici ale căror încasări nu s-au diminuat în cuantumul prevăzut, dar ale căror cheltuieli s-au majorat în mod semnificativ din cauza pandemiei – spre exemplu, din cauza majorării prețurilor furnizorilor, din cauza majorării cheltuielilor de asigurare a curățeniei și de dezinfectare a spațiilor, din cauza majorării cheltuielilor de personal.

Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere că circumstanțele și inclusiv măsurile luate de autorități se află într-o continuă evoluție, motiv pentru care nu este exclus ca măsurile să fie suplimentate ori extinse.

Care este procedura de obținere a CSU?

Pentru a facilita obținerea CSU de către operatorii economici, Ordinul nr. 791/2020 a prevăzut o procedură relativ suplă, care urmează să se deruleze exclusiv electronic.

Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării. Adaptarea și funcționarea platformei electronice urmează să fie asigurată in 5 zile de la publicarea Ordinului nr. 791/2020.

CSU vor fi valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie şi număr.

În vederea obţinerii certificatului de urgenţă, solicitantul trebuie să încarce în platformă:

(i) datele de identificare, inclusiv documente privind autorizarea activităţii, dacă nu este înregistrat la registrul comerțului;

(ii) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat.

Declarația pe proprie răspundere trebuie să fie semnată electronic, iar în situaţia în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către un împuternicit desemnat în acest sens.

Totodată, Ordinul nr. 791/2020 prevede că Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România.

Reprezentanții legali ai operatorilor economici trebuie să aibă în vedere că, deși procedura de obținere a CSU pare simplă, corectitudinea datelor înscrise în declarația pe proprie răspundere (în special a încasărilor) este deosebit de importantă, întrucât completarea greșită a declarației ar putea atrage inclusiv răspunderea penală a acestora sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații.

În acest sens, Ordinul nr. 791/2020 prevede că în cadrul acţiunilor de inspecţie şi control ce urmează a fi desfăşurate de către organele abilitate, acestea vor verifica inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaraţiei pe propria răspundere de către solicitanţi. În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obţinerea CSU cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, urmează a fi sesizate organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competenţelor.

Mai mult, chiar dacă completarea greșită a declarației pe proprie răspundere nu ar reprezenta infracțiunea de fals în declarații, nu excludem eventualitatea ca operatorul economic să fie obligat la restituirea sumelor de bani de care a beneficiat sau obligarea acestuia la plata de despăgubiri către partenerii contractuali.

De ce este necesarCSU?

CSU este necesar, la acest moment, pentru accesarea anumitor masuri de sprijin prevazute de ordonantele emise de Guvern, respectiv:

(a) Contracte pentru serviciile de utilități și închiriere de imobile cu destinație de sediu încheiate de IMM-uri

Pe baza CSU, IMM-urile care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, au posibilitatea de a beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, prevăzută de art. X alin. (1) din OUG nr. 29/2020;

Astfel, IMM-urile care doresc să se prevaleze de această măsură trebuie să obțină un CSU de tip 1 (albastru).

De această măsură urmează să beneficieze și (i) formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat, formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc, (ii) cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane și federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice. Condițiile în care aceste entități urmează să poată accesa aceste măsuri urmează să fie determinate prin hotărâre de guvern.

(b) Exonerarea de la plata penalităților de întârziere datorate autorităților publice de IMM-uri

IMM-urile care obțin CSU de tip 1 (albastru) nu vor datora penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice, potrivit art. X alin. (4) din OUG nr. 29/2020;

(c) Proba forței majore

Art. X alin. (3) prevede că afectarea activității atestate prin CSU reprezintă un fapt vecin și conex al prezumției de existență a unui caz de forță majoră, care poate fi însă răsturnată cu orice mijloc de probă. Față de caracterul lacunar al prevederii din OUG nr. 29/2020, rămâne de văzut cum va fi aplicat acest text de lege în derularea raporturilor contractuale și, eventual, în ce modalitate îl vor interpreta instanțele învestite cu litigii privind neexecutarea obligațiilor contractuale.

(d) Suportarea indemnizației de șomaj tehnic de către stat

În anumite condiții, statul urmează să deconteze indemnizației plătită de angajator salariaților pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Având în vedere că mecanismul acestei măsuri de sprijin a fost analizat și în cadrul altui material, urmează să ne concentrăm asupra cazurilor în care este necesară obținerea CSU pentru decontare.

În esență, decontarea indemnizațiilor plătite de angajatori – indiferent dacă sunt IMM-uri sau nu – urmează să fie efectuată în următoarele ipoteze:

(i) angajatorii întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență de tip 1 (albastru);

sau

(ii) angajatorii reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. În acest caz angajatorii trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Și de această dată trebuie să semnalăm riscurile asociate unei declarații pe proprie răspundere, mai ales că această declarație ar urma să cuprindă o sintagmă cu un înțeles ambiguu, respectiv existența sau nu a capacității financiare de a plăti toți salariații.

În această ipoteză, OUG nr. 30/2020 nu prevede obligativitatea obținerii unui CSU, însă observăm că situația descrisă se suprapune parțial cu cazurile in care este emis un CSU de tip 2 (galben).

Aparent, în acest caz, nu ar fi necesară obținerea CSU de către angajator, având în vedere că OUG nr. 30/2020 nu prevede în mod expres aceasta condiție, că situația descrisă de OUG nr. 30/2020 condiționează decontarea de faptul că angajatorul nu are capacitatea financiară – ipoteză care nu este acoperită de declarația pe proprie răspundere completată pentru CSU de tip 2 (galben) – dar și ca un ordin de ministru nu poate deroga sau adăuga de la un act normativ de nivel superior.

Cu toate acestea, nu este exclus ca această necorelare a actelor normative să dea naștere unor interpretări contrare și unor eventuale dificultăți pentru angajatori.

Concluzii

Deși instituirea de măsuri care să sprijine mediul economic este salutară,  observăm că adoptarea pachetului actual de acte normative este, pe de o parte, insuficientă la acest moment și, pe de altă parte poate da naștere unor interpretări contrare care sunt în măsură să creeze și mai multe dificultăți pentru antreprenori.

Astfel, în ciuda caracterului relativ simplu al procedurii care trebuie îndeplinite în vederea obținerii CSU, îndemnăm operatorii economici să analizeze în mod temeinic dacă le sunt aplicabile prevederile Ordinului nr. 791/2020 înainte de a semna și depune orice declarație pe proprie răspundere și să aibă în vedere toate potențialele riscuri.

Totodată, operatorii economici trebuie să își asigure și un flux rapid și continuu în privința obținerii CSU și a celorlalte documente care le-ar putea fi necesare pentru a accesa măsurile de sprijin instituite de autorități, luând în considerare atât termenele scurte și (uneori) necorelate instituite de autorități, cât și riscul ca anumiți salariați cheie să nu își poată îndeplini atribuțiile de serviciu.

Av. Dana Bivol
POPESCU & ASOCIAȚII

Av. Cătălina Ionescu
POPESCU & ASOCIAȚII

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Secţiuni: Covid 19 Legal React, Drept comercial, Dreptul sanatatii, Opinii, SELECTED TOP LEGAL | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD