Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

OUG nr. 37/2020. Mai este spațiu pentru insolvență?
01.04.2020 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Secţiuni: Covid 19 Legal React, Drept comercial, Insolvență, Opinii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Catalin I. Radbata

Catalin I. Radbâță

Prezentul articol se adresează în special profesioniștilor și antreprenorilor. Prima parte prezintă un sumar al beneficilor prevăzute de OUG nr. 37/2020 dar și a unor beneficii acordate prin alte acte normative recente. Cea de-a doua parte a articolului prezintă modul în care insolvența și mai ales procedurile de prevenție, anume mandatul ad-hoc și concordatul preventiv, pot veni în sprijinul antreprenorilor în această perioadă.

 I. OUG nr. 37/2020

 1. Repere generale

 La data de 30.03.2020 a fost publicată OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Solicitările pentru a beneficia de aceste dispoziții trebuie formulate în 45 de zile de la publicare, adică până în 13.05.2020.

În termen de 15 zile de la publicare urmează a fi adoptate și normele de aplicare ale acestei ordonanțe.

Potrivit art. 2 alin. (1) din OUG nr. 37/2020, beneficiul instituit este suspendarea la cererea debitorilor a plății ratelor scadente aferente contractelor de credit/leasing, pentru o perioadă de până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

2. Beneficiază și persoanele juridice de OUG nr. 37/2020?

Persoanele juridice parte la contractele de credit sau leasing sunt definite ca debitori și deci beneficiari ai dispozițiilor OUG nr. 37/2020 (art. 1 lit. b).

Se observă însă o inconsecvență în actul normativ deoarece în preambul se vorbește de o lipsă severă de lichiditate a „întreprinderilor mici și mijlocii”. Totuși, raportat la condițiile enumerate în OUG nr. 37/2020, care nu limitează în niciun fel beneficiile doar la IMM-uri, concluzia care se desprinde este că dispozițiile se pot aplica oricăror persoane juridice.

3. Condițiile pentru acordarea beneficiilor 

Acordarea beneficiilor presupune îndeplinirea mai multor condiții cumulative de către debitori. Trebuie subliniat faptul că beneficiile (i) sunt necesar a fi solicitate de debitor creditorului, iar (ii) acestea nu se obțin automat, după formularea solicitării, ci trebuie aprobate de către creditor, conform normelor ce urmează a fi publicate.

Condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească debitorii sunt:
1. Să existe o solicitare scrisă transmisă de debitor creditorului până la 13.05.2020 (un model de solicitare este anexat la finalul articolului)
2. Contractele de credit/leasing să fi fost încheiate anterior datei de 30.03.2020
3. Creditorul să nu fi declarat anterior datei de 30.03.2020 scadența anticipată sau creditul să nu fi ajuns la maturitate
4. Să nu existe restanțe la plată la data de 16.03.2020 sau dacă există acestea să fi fost achitate la data formulării solicitării
5. Veniturile solicitantului să fi fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, conform Normelor de aplicare
6. Solicitantul persoană juridică, fie:
– A întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și deține certificatul de situații de urgență (CSU) emis de MEEMA conform art. 12 din Decretul nr. 195/2020 și art. 2 lit. a) din Ordinul nr. 791/2020 al MEEMA, sau
– Deține certificatul de situații de urgență (CSU) emis de MEEMA conform art. 12 din Decretul nr. 195/2020 și art. 2 lit. b) din Ordinul nr. 791/2020 al MEEMA, prin care s-a constatat, în baza declarațiilor pe propria răspundere a solicitantului diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minim 25% în luna martie 2020 raportat la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate
7. Solicitantul nu se află în insolvență la data solicitării conform informațiilor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

4. Specificități

Un prim aspect important este faptul că pentru a beneficia de facilități, solicitantul nu trebuie obligatoriu să își fi întrerupt total sau parțial activitatea. Conform art. 6 lit. a) din OUG nr. 37/2020, facilitățile se pot acorda și atunci când există o diminuare a veniturilor sau încasărilor cu 25% în luna martie 2020 raportat la media lunilor ianuarie și februarie 2020.

Un al doilea aspect important privește durata acordării suspendării – OUG nr. 37/2020 stabilește durata maximă de 9 luni, fără a menționa expres dacă se pot face solicitări succesive. Mai exact, nu este precizat dacă, de exemplu, un solicitant poate formula o cerere inițială de suspendare pentru 3 luni, după care să formuleze o nouă solicitare pentru o altă perioadă suplimentară, fără a depăși limita de 9 luni. Deși formularea de solicitări succesive nu este interzisă, din cauza modului de formulare a OUG nr. 37/2020 și a faptului că solicitanții nu vor dori să piardă niciun beneficiu legal, este de așteptat ca majoritatea solicitărilor să indice perioada maximă de 9 luni.

Un al treilea aspect important este acela că vor beneficia de prevederile OUG nr. 37/2020 inclusiv debitorii care au fost afectați indirect de pandemia COVID-19. Astfel, un furnizor de produse alimentare care colabora cu restaurante sau alte unități a căror activitate a fost suspendată prin actele normative adoptate recent (în special Ordonanțele militare nr. 1, 2 și 3/2020), și care a fost nevoit să întrerupă total sau parțial activitatea din lipsa comenzilor, va putea solicita beneficiile din OUG nr. 37/2020.

II. Insolvența și procedurile de prevenție

1. Cum vor fi afectate procedurile de insolvență de OUG nr. 37/2020?

Potrivit art. 6 lit. b) din OUG nr. 37/2020, nu pot beneficia de prevederile acestui act normativ persoanele juridice care se află în insolvență la data formulării solicitării de suspendare a rambursării creditului, conform evidenței de la ONRC. Per a contrario, societățile ale căror venituri sunt afectate și care vor putea beneficia de OUG nr. 37/2020 urmează a fi:
(i) Societățile care nu sunt în procedură de insolvență și nici în stare de insolvență (adică cele care au lichidități pentru plata creanțelor certe, lichide și exigibile)
(ii) Societățile care nu sunt în procedură de insolvență dar care sunt în stare de insolvență dar încă nu au depus cererea de insolvență, și
(iii) Societățile care nu sunt în procedură de insolvență dar care sunt în stare de insolvență și care au depus cerere de insolvență dar care nu s-a judecat (fie deoarece procesul a fost început înainte de 16.03.2020 și este suspendat de drept, fie din cauză că procesul a fost inițiat începând cu 16.03.2020 și ca regulă nu face parte din cauzele urgente ce se judecă conform Hotărârii CSM nr. 417 din 24.03.2020).

O clarificare în acest sens urmează să fie adusă prin Normele de aplicare ale OUG nr. 37/2020, deși acestea pot doar detalia nu și adăuga la dispozițiile ordonanței. Oricum, este de așteptat ca aprobarea solicitărilor formulate de debitori care nu sunt în insolvență dar au formulat cereri de deschidere a procedurii, să fie privită restrictiv de creditori.

În orice caz, pe fondul condiției din art. 6 lit. b) din OUG nr. 37/2020, este de așteptat ca în această perioadă debitorii aflați în dificultate să reanalizeze sau să amâne formularea de cereri pentru deschiderea insolvenței proprii, pentru a putea beneficia de dispozițiile OUG nr. 37/2020 (și prezumtiv și de a ieși din starea de insolvență odată cu suspendarea plății ratelor). În acest sens avem în vedere și faptul că durata relativ generoasă de 9 luni de suspendare a ratelor, poate prezenta un stimulent extrem de eficient pentru debitori pentru a încerca să evite declanșarea insolvenței și evitarea intrării în stare de insolvență.

Acest aspect se poate verifica cu atât mai mult cu cât, în afara beneficiilor aduse de OUG nr. 37/2020, în prezent profesioniștii beneficiază sau mai pot beneficia și de:
a) Suspendarea executărilor fiscale desfășurate împotriva lor, cu anumite excepții (OUG nr. 29/2020)
b) Necalcularea de accesorii la obligațiile fiscale ce devin scadente pe perioada stării de urgență și până la 30 de zile după ridicarea acestei stări (OUG nr. 29/2020)
c) Ajutorul de șomaj tehnic de până la 75% din salariul mediu brut pe economie (OUG nr. 30 și 32/2020)
d) Amânarea scadenței plății impozitelor locale de la 31.03.2020 la 30.06.2020 (OUG nr. 29/2020)
e) Suspendarea proceselor civile prin care se urmăresc creanțele creditorilor lor (Decretul nr. 195/2020) – cu toate acestea creditorii pot obține măsuri asigurătorii.

Toate aceste dispoziții sunt menite și pot avea aptitudinea redresării profesioniștilor aflați în dificultate. Totuși, în cazul în care pofida acestor măsuri și a eventualității implementării lor, administratorii societăților constată că există o stare de insolvență, atunci aceasta trebuie declarată. Înainte de a lua în calcul însă insolvența, se impune încercarea de a se recurge la procedurile de prevenție a insolvenței, anume mandatul ad-hoc sau concordatul preventiv.

2. Procedurile de prevenție a insolvenței

În cadrul normativ curent, profesioniștii și antreprenorii beneficiază după cum am văzut de numeroase facilități, în special în raport cu datoriile fiscale și ajutoarele de șomaj tehnic, dar și cu privire la cei mai importanți creditori, anume instituțiile de credit, fiind posibilă amânarea plății ratelor cu până la 9 luni. Rămân însă dificultăți inerente privind încasarea creanțelor și plata celorlalte datorii curente.

Mai exact, un profesionist prins în lanțul raporturilor comerciale obișnuite, cum ar fi un subantreprenor, ce soluții are la îndemână? Cum gestionează situația în care clienții întârzie plățile și furnizorii trebuie achitați?

Evident, calea negocierilor deschise și transparente raportat la situația dificilă generată de pandemie este una recomandabilă. Cu toate acestea, o problemă majoră este faptul că astfel de negocieri trebuie purtate în mod normal separat cu fiecare client/furnizor, și readaptate în funcție de modul în care evoluează fiecare dintre ele.

Un mecanism extrem de util de concentrare a tuturor acestor negocieri și conducerea lor unitară și în mod organizat de un profesionist este procedura mandatului ad-hoc (art. 10 -15 din Legea nr. 85/2014). Această procedură presupune următoarele:
(i) profesionistul să se afle în dificultăți financiare reale
(ii) acesta să adreseze o cerere tribunalului pentru numirea unui mandatar ad-hoc (care trebuie să fie un practician în insolvență)
(iii) mandatarul ad-hoc primește obiectivul ca în 90 de zile de la numire să ajungă la o înțelegere cu unul sau mai mulți creditori ai debitorului, pentru depășirea situației de dificultate
(iv) scopul să fie salvgardarea debitorului, păstrarea locurilor de muncă și acoperirea creanțelor asupra debitorului.

Avantajele și compatibilitatea acestei proceduri în situația actuală sunt următoarele:
(a) epidemia COVID-19 a pus multe societăți în dificultate financiară, iar recurgerea la mandatul ad-hoc este menită tocmai pentru astfel de situații
(b) Președintele Tribunalului dispune citarea debitorului și a mandatarului ad-hoc în termen de 5 zile de la primirea cererii
(c) Raportat la Hotărârea nr. 417 din 24.03.2020 a CSM, cererile privind numirea unui mandatar ad-hoc pot fi calificate drept situații excepționale de urgență deosebită care pot fi judecate și în această perioadă: dificultățile financiare reale sunt cauze de epidemia COVID-19 și urgența rezidă în salvgardarea societății și a locurilor de muncă
(d) negocierile cu creditorii sau o parte din aceștia se poartă organizat, în comun, cu șanse crescute să se ajungă la o abordare unitară față de debitor
(e) procedura este confidențială și obligatorie pentru toate persoanele care participă, inclusiv instanță și alte instituții.

Drept urmare, pentru a coordona eforturile de ieșire din actuala situație dificilă, profesioniștii au la îndemână această procedură eficace prin care, în termene extrem de scurte se poate obține desemnarea mandatarului ad-hoc, și ulterior într-un termen de maxim 90 de zile, ajungerea la o înțelegere cu creditorii.

Similar mandatului ad-hoc, Legea nr. 85/2014 prevede și procedura concordatului preventiv la art. 16-25. Această procedură poate fi folosită atunci când există un număr mai ridicat de creditori și situații mai complexe. Ca mecanism procedural și aceasta se judecă cu urgență, în termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii, și poate fi compatibilă cu Hotărârea CSM nr. 417 din 24.03.2020. Chiar și necesitatea ținerii adunărilor creditorilor concordatari se poate realiza în starea de urgență, aceștia putând vota prin corespondență iar notificările urmând a fi făcute prin mijloace de comunicare rapidă de administratorul concordatar (art. 22 și 23 din Legea nr. 85/2014).

În plus, atât procedura mandatului ad-hoc cât și concordatul preventiv sunt proceduri pe deplin compatibile cu noua OUG nr. 37/2020.

III. Concluzie

Dincolo de dificultățile economice și pericolul privind sănătatea și viața cetățenilor, epidemia COVID-19 a generat un număr de acte normative adecvate și apte să susțină antreprenorii în această perioadă dificilă. Aceștia trebuie să recurgă și să obțină beneficiile oferite în termenele legale, și să folosească de asemenea mecanismele deja existente înaintea stării de urgență acolo unde acestea sunt necesare.

Dintre mecanismele existente, pare că apetența pentru procedura insolvenței poate scădea pe termen scurt, în special urmare a dispozițiilor OUG nr. 37/2020, care impun inexistența unei astfel de stări pentru a beneficia de prevederile sale. Efectul este însă pe termen scurt, deoarece cererile întemeiate pe OUG nr. 37/2020 trebuie formulate oricum cel târziu până la 13.05.2020.

În orice caz, deoarece Legea nr. 85/2014 prevede proceduri alternative extrem de eficace și care se potrivesc pe deplin actualei situații de criză financiară, proceduri precum mandatul ad-hoc și concordatul preventiv, antreprenorii trebuie să ia toate aceste date în calcul pentru a fi pregătiți și pentru a ieși puternici financiar în lumea de după COVID-19.

Av. Cătălin I. Radbâță – RN Lex Litigation & Insolvency

***

ANEXĂ

MODEL SOLICITARE SUSPENDARE OBLIGAȚIE DE PLATĂ A RATELOR SCADENTE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR (RATE DE CAPITAL, DOBÂNZI ȘI COMISIOANE)

* – se transmite creditorului până cel târziu la 13.05.2020

Subscrisa _______________________________ societate înregistrată sub nr. _________, având cod fiscal ___________, cu sediul social în ________________________________ __________________________________________________________________________,

reprezentată legal de __________________________,

în temeiul art. 3 din OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, în calitate de debitor, transmitem prezenta

SOLICITARE 

Pentru aprobarea suspendării ratelor, dobânzilor și comisioanelor pentru o perioadă de _______ luni, care să nu depășească 31.12.2020, pentru următoarele contracte de credit/leasing încheiate până la 30.03.2020:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Precizăm cu privire la contractul/contractele de mai sus și cu privire la societatea noastră că:
i. Nu a fost declarată scadența anticipată a creditelor și acestea nu au ajuns la maturitate anterior datei de 30.03.2020;
ii. Nu există restanțe la 16.03.2020 sau dacă existau acestea au fost achitate până la data prezentei solicitări;
iii. Veniturile noastre au fost afectate direct/indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19.
iv. Am întrerupt activitatea total/parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile competente potrivit legii pe perioada stării de urgență decretate, și deținem certificatul de situații de urgență, sau
Am înregistrat o scădere a veniturilor sau încasărilor cu 25% în luna martie 2020 față de media lunilor ianuarie și februarie 2020 și deținem certificatul pentru situații de urgență.
v. Nu ne aflăm în insolvență la data formulării prezentei solicitări.

Anexăm prezentei:
Anexa 1 – Contractul/contractele de credit/leasing;
Anexa 2 – Dovadă privind modul în care veniturile au fost afectate (conform Norme)
Anexa 3 – Certificatul de/pentru situații de urgență;
Anexa 4 – Extras de la Registrul Comerțului privind inexistența insolvenței la data formulării prezentei cereri.
Anexa 5 – Dovezi achitare rate restante, după caz.

SEMNĂTURĂ

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti