Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 2 aprilie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate
03.04.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Covid 19 Legal React, Lege 9, Proiecte legislative, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

Vineri, 3 aprilie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 2 aprilie 2020, potrivit unui comunicat.

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI
1. Ordonanță de urgență privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar.
2. Hotărâre privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.201/2020.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
2. Ordonanță de urgență privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 110 /2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.
3. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.
2. Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.
3. Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2017 privind aprobarea elementelor tehnice necesare în vederea aplicării art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A. în vederea achiziționării de autoturisme.
4. Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare termică și modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.”.
5. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Tomșani, județul Vâlcea
6. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.
7. Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Elenă.
8. Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța,  judeţul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
9. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
10. Hotărâre privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație.
11. Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru executarea lucrărilor de reparații capitale la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Liești, județul Galați
12. Hotărâre rivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
13. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu- Constanța.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Claudiu Constantin Năstasă – vicepreședinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători” – S.A., unitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
2. Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Iulian Cristian SIMU – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii ELECTROMECANICA PLOIEȘTI S.A.

***

Joi, 2 aprilie 2020, Guvernul a publicat lista actelor normative incluse pe agenda ședinței de azi a Guvernului:

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/OUG-2.pdf
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar.
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/OUGNF.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.201/2020.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-8.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica.
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/OUG.pdf
2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/OUG-3.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-10.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2017 privind aprobarea elementelor tehnice necesare în vederea aplicării art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A. în vederea achiziționării de autoturisme.
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-1.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la București la 5 iunie 2019.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-2.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-3.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare termică și modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.”.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-4.pdf
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Tomșani, județul Vâlcea.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-5.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-6.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Elenă.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGANEXA.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța,  judeţul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-7.pdf

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Claudiu Constantin Năstasă – vicepreședinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători” – S.A., unitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/MEMO.pdf
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Iulian Cristian SIMU – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii ELECTROMECANICA PLOIEȘTI S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/MEMO-1.pdf
Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti