Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
STOICA & Asociatii
 

Certificatul de situații de urgență – ușor de obținut, mai dificil de utilizat?
09.04.2020 | Lelia GRIGORE

JURIDICE - In Law We Trust
Lelia Grigore

Lelia Grigore

În contextul pandemiei Covid-19 și al dificultăților financiare care au lovit majoritatea sectoarelor economice din plin, măsurile legislative de atenuare a șocului au fost mult așteptate de mediul de afaceri, dar și de persoanele fizice care obțin venituri în diverse forme.

Una dintre cele mai mediatizate măsuri a fost aceea legată de posibilitatea obținerii unui Certificat de situații de urgență (în continuare CSU), care, ulterior să genereze facilități sau măsuri de protecție în relația cu autoritățile statului sau cu particulari.

CSU este reglementat prin Ordinul nr. 791/ 24 martie 2020[1], modificat ulterior prin Ordinul nr. 822/02.04.2020[2].

Probabil, cea mai importantă întrebuințare a CSU era legată de solicitarea indemnizației pentru șomaj tehnic, conform OUG nr. 30/2020[3].

Forma inițială a articolului XI din acest act normativ[4] facea referire la obligativitatea obținerii CSU.

Ulterior, O.U.G. 32/2020[5] a modificat O.U.G. nr. 30/2020, simplificând procedura de obținere a șomajului tehnic, înlăturând obligativitatea obținerii CSU.

În norma formă a articolului XI din OUG nr. 30/2020, obținerea indemnizației este legată de „salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate”, pe baza unei declarații pe proprie răspundere a angajatorului.

Începând de duminică, 05.04.2020, platforma prin care se poate obține C.S.U., a devenit funcțională. Documentele se încarcă în format electronic, iar sistemul generează tipul de certificat solicitat.

Apare așadar, întrebarea legitimă – care sunt modalitățile în care poate fi întrebuințat la acest moment Certificatul pentru situații de urgență?

În analiza de mai jos, care nu este, nici pe departe, una exhaustivă, o să răspundem câtorva întrebări importante, discutate și în cadrul Dezbaterii Juridice.ro „Certificatul de situație de urgență. Albastru sau galben?” din 2 aprilie.

1. Există diferenţe de efecte între cele două tipuri de Certificate de Situaţie de Urgenţă (CSU)?

a) În primul rând, este evident că cele două certificate se pot solicita pentru situații diferite.

Cel albastru vizează întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a Deciziilor emise de autoritățile publice competente.

Chiar dacă există o amplă discuție asupra interpretării sintagmei „ca urmare”, care ar putea permite, într-un sens larg, accesarea acestui certificat în cazul în care activitatea a fost închisă indirect prin Deciziile emise de autoritățile publice competente ( a se vedea și Ordonanțele militare care se referă la limitarea dreptului la liberă circulație), în prezent, acest certificat se poate solicita, confom clarificărilor postate chiar pe site-ul Ministrului Economiei, Energiei și mediului de afaceri doar pentru activitățile expres suspendate de către autoritățile statului.

În cazul în care doar una dintre activități a fost suspendată (de exemplu, activitatea de servire a mesei în restaurant a hotelului, rămânând în funcțiune activitatea de cazare sau activitatea de vânzare în cadrul unui magazin într-un centru comercial, râmând în funcțiune activitatea de comerț online) se poate discuta despre o întrerupere parțială a activității.

Ordinul 791/2020 nu prevede nicio clarificare cu privire la ponderea pe care ar trebui să o aibă linia de activitate închisă în totalul activității, pentru a se discuta de o întrerupere parțială sau dacă ar trebui să genereze o diminuare a veniturilor (și unde legea nu distinge, nici noi nu vom putea-o face).

Aspect pozitiv sau negativ pentru firme, considerăm că totuși CSU nu trebuie solicitat abuziv, întrucât potrivit art. 1 din Ordin acesta trebuie solicitat doar de firmele care „căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2”.

Cel galben se poate solicita pentru diminuarea încasărilor sau veniturilor (clarificare adusă prin Ordinul Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, nr. 822/2020) din luna martie cu minim 25% fata de media lunilor ianuarie-februarie.

Din păcate, raportarea la media lunilor ianuarie-februarie este una realizată în mod unitar, pentru toate industriile și fără a se avea în vedere că, în unele cazuri (de exemplu, în situația unei pensiuni aflată la mare sau în Deltă) lunile ianuarie-februarie sunt unele slabe ca încasări.

Pentru ambele certificate, trebuie ca operatorii economici să aibă grija asupra corectitudinii datelor cuprinse în cerere și în declarația pe propria răspundere (în caz contrar, sunt incidente dispozițiile referitoare la falsul în declarații).

Acuratețea datelor declarate nu este verificată la momentul încărcării documentelor pe platformă, ci acestea vor putea fi verificate ulterior, conform art. 11 din ordin:
(1) În cadrul acțiunilor de inspecție şi control desfășurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către solicitanți.

(2) În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea CSU cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.”

b) De asemenea, este evident faptul că cele două tipuri de certificate produc/ar trebui să producă efecte diferite

– Așa cum spuneam, din perspectiva șomajului tehnic formularea a fost schimbată, nemaifiind condiționată de obținerea certificatului, însa certificatul albastru (și chiar și cel galben), însă CSU pot ajuta la demonstrarea întreruperii totale sau parțiale a activității, în situația unui control ulterior.

– De asemenea, aceste certificate produc efecte diferite din perspectiva situației contractelor, utilităților, etc.

Conform Art.. X din OUG nr. 29/2020:
”(1) Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi care dețin certificatul de situație de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social şi de sedii secundare.

(2) Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii prevăzute la alin. (1), poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgenţă.

(3) Se prezumă a constitui caz de forţă majoră, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă şi inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici şi mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situaţie de urgenţă. Prezumţia poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul naşterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorităţi în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgenţă.

(4) Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate cu autorităţile publice de către întreprinderile mici şi mijlocii prevăzute la alin. (1) nu se datorează pentru durata stării de urgenţă. 

Alin. 1 al articolul sus-redat ne conduce spre ideea unui certificat de situații de urgență albastru, care va putea fi utilizat în scopul arătat, pentru obținerea amânării la plată.

Pe de altă parte, alin. 2 (care cuprinde, în opinia noastră, o derogare de la procedura prevăzută de Codul Civil în privința invocări impreviziunii) și alin. 3 (care instituie o prezumție de forță majoră cu privire la situația imprevizibilă etc. care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei) pot conduce la concluzia că fie, pentru aplicarea lor, nu este necesară obținerea unui CSU, fie că orice tip de CSU (așadar, chiar și galben) ajută.

Din păcate, mențiunea de la alin. 3 ”Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorităţi în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgenţă” restrânge foarte mult numărul situațiilor în care acest text de lege privitor de prezumtia de fortă majoră și-ar găsi aplicabilitatea.

În orice caz, prezumția de forță majoră va putea fi răsturnată prin orice mijloc de probă.

 3. Posibilitatea extinderii efectelor C.S.U privind forţa majoră şi la alte societăţi decât IMM

a) Prin Ordonanța de urgență nr. 33/2020[6] au fost instituie măsuri procedural-fiscale de susținere a contribuabililor plătitori de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Așadar, în acest caz, fiind vorba despre facilități la plata impozitului pe profit (specific marilor contribuabili), CSU va fi obținut nu doar de IMM.

Articol 3 al acestui act normativ prevede că:
„Prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.”

Prin urmare, în această situație particulară, atât obținerea certificatului albastru cât și a celui galben va fi utilă la accesarea facilității.

b) De asemenea, conform dispozițiilor Art. X OUG nr. 29/2020, dispozițiile anterior redate, cuprinse la alin. 1 al acestui articol, cu privire la amânarea la plata utilităților și a chiriei pentru sediu, în situația întreruperii totale sau parțile a activității, sunt aplicabile și anumitor categorii de profesioniști independenți , precum și federații sportive naționale sau cluburi sportive.

(5) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat şi formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(…)

(9) De dispozițiile alin. (1) beneficiază cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(10) De dispozițiile alin. (1) beneficiază federațiile sportive naționale şi cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

În acest context, întrebarea ivită ține de modul în care este formulat textul de lege:sunt necesare CSU pentru accesarea facilităţiilor prevăzute de art. X alin. (5), (9) şi (10) din OUG 29/2020 de către anumite categorii profesionale (ex. avocaţi, notari, medici, precum şi entităţi sportive)?

Dacă răspunsul ar fi da, motivul ar fi corelarea acestor aliniate cu condițiile prevăzute la alin.1 – încetarea totală sau parțială a activității și obținerea certificatului albastru;

Dacă răspunsul ar fi nu, motivul ar fi inexistența unei mențiuni exprese în cuprinsul acestor aliniate cu privire la obținerea certificatului de situații de urgență. Mai mult, niciunul dintre domeniile enunțate nu este vizat de Ordonanțele militare  prin care au fost suspendate anumite activități, astfel încât nu ar putea fi obținut certificatul albastru, la care face referire alin. 1.

Dimpotrivă, conform alin. 6, în cazul avocaților chiar se cere ca activitatea să nu fie suspendată, sub sancțiuni de natură disciplinară.

Ori, cel puțin aparent, acest aspect vine în contradicție tocmai cu obținerea C.S.U, care ar atesta întreruperea activității.

Bineînțeles, întreruperea ar putea fi privită într-un sens larg – nu se referă la suspendarea activității, ci la „inexistența” acesteia, datorită situației generate de pandemie. Însă această interpretare lasă loc de multe discuții, pentru că ar însemna să admitem că și IMM-urile, dar și alte persoane, fizice sau juridice, ar putea solicita certificat albastru și pentru o întrerupere „indirect” legată de deciziile autorităților publice. Așa acum spuneam, o astfel de interpretare nu a fost validată până la acest moment de Ministerul Economiei.

Răspunsul este oferit, în mare parte, chiar de prevederile aliniatelor menționate. În cazul alin. 6, cu privire la activitatea avocaților, executorilor, notarilor, actul normativ are în vedere faptul situația în care „activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19”, specificându-se faptul că, ”criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

O mențiune asemănătoare se regăsește și cu privire federațiile sportive naționale și cluburile sportive, precum și cu privire la cabinetele stomatologice și cabinetele de medicină de familie, fiind inclusă și o cerință suplimentară – numărul angajaților să fie cel mult 20.

Prin urmare, pentru toate aceste categorii opinăm în sensul că nu este necesară obținerea certificatului de situații de urgență, condițiile în care urmează a beneficia de prevederile allin. 1 ale art. X din OUG nr. 29/2020 urmând a fi detaliate prin hotărâre de Guvern.

c) Prevederile Ordonanței de urgență nr. 37 din 30 martie 2020 privind acordarea unor facilitați pentru creditele acordate de instituții de credit şi instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în M.Of. nr. 261/30.03.2020.

Conform Art. 6 a acestui act normativ, persoanele juridice vor avea obligația obținerii certificatului albastru sau galben, efectele fiind aceleași.

„Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), debitorii definiți la art. 1 lit. b), cu exceptia persoanelor fizice, trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenta decretate, și dețin certificatul de situații de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constata, in baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțiala sau totala a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgenta decretate;”

d) Alte situații în care C.S.U. ar putea fi util

O discuție interesantă, rezultată din dezbaterile purtate, este aceea a posibilității utilizării acestui certificat și în alte domenii, în relația cu autoritățile statului sau în cadrul anumitor proceduri judiciare.

În materia insolvenței, de exemplu, debitorul insolvent, aflat în reorganizare, ar putea utiliza acest instrument  în relația cu societățile pentru care prestează activitate.

Totodată, este de discutat dacă acest certificat ar putea justifica prelungirea termenului reorganizării chiar peste perioada de 4 ani, maximul permis de Legea nr. 85/2014 la acest moment, dată fiind tocmai situația excepțională creată de pandemia Covid-19.

Pe de altă parte, materia insolvenței are reguli proprii, cuprinse într-un act cu caracter de lege specială, astfel încât va fi interesant de observat în ce măsura situația de urgență pe care o traversăm va permite derogări de la aceasta.

De asemenea, în materie fiscală, există proceduri care nu au beneficiat de o reglementare expresă prin OUG 29/2020 sau alte acte normative. Un exemplu în acest sens este procedura eșalonării, în cadrul căreia neplata ratelor poate atragere pierderea facilității. Se va putea utiliza CSU în fața autorităților fiscale pentru a justifica faptul că societatea s-a aflat într-o situație de urgență, astfel încât planul inițial propus nu a putut fi respectat sau organele fiscale nu vor admite astfel de derogări fără a există o reglementare specifică în acest sens? Opinăm în sensul celei din urmă variante, din păcate, dat fiind caracerul de excepție a unor derogări de acest tip, dar și obișnuința organelor fiscale române de a nu acționa altfel decât în baza unor produceri clare, fără a apela la aprecieri globale ale unor situații.

Concluzionând, fie ca C.S.U. va fi albastru sau galben, cea mai mare provocare va fi, de departe, modul în care acesta va putea fi utilizat, atât în relația cu autoritățile, cât și în raporturile cu alți comercianți, probabilitate de a avea un număr semnificativ de litigii în care să se pună în discuție eficiența și efectele sale fiind una mare.


[1] Ordinul nr. 791/ 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, emis de  Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, publicat în M.Of. 248/25.03.2020

[2] ORDIN nr. 822 din 1 aprilie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, emis de  Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, publicat în M.Of. 275/02.04.2020.

[3] ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata în M.Of. nr. 231/2020

[4] Art. XI OUG nr. 30/2020 (forma inițială)  (1)Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:
a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi dețin certificatul de situații de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgenţă conform metodologiei aprobate prin ordin;
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

[5] ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, publicată în M.Of. nr. 260/2020.

[6] ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 26 martie 2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, publicata în M.Of. nr. 260/30.03.2020


Av. Lelia Grigore
Litigation Department Manager DOBRINESCU DOBREV

* Opinie susținută în cadrul dezbaterii „Certificatul de situație de urgență. Albastru sau galben?„, ediția 345, organizată de Societatea de Științe Juridice (SSJ)
Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.