Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 23 aprilie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate


24.04.2020 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

Joi, 23 aprilie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 23 aprilie 2020, potrivit unui comunicat.

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
2. Ordonanță de Urgență privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ.
3. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată.
4. Ordonanță de Urgență privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
5. Ordonanță de Urgență privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

II. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 648/2012.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.
2. Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2020.
3. Hotărâre privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020- 2021.
4. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale.
5. Hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 1125 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
6. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
7. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea BĂIȚA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
8. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.
9. Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghița, Drăgănești, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcănești și Ploiești”, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006.
10. Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
11. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti.
12. Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
13. Hotărâre privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare
14. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
15. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
16. Hotărâre privind revocarea și numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială.
17. Hotărâre pentru modificarea art.10 alin (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.
18. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență de Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.
19. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale de Căi ferate ”CFR – S.A” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Amendament formulat de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
2. Memorandum cu tema: Acordarea unui ajutor de stat, Societății Comerciale ”Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM S.A., respectiv Societății Comerciale Blue Air Aviation S.A. pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 și cauzate direct de această pandemie, în baza art.107 alin. (2) lit. (b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

***

Miercuri, 22 aprilie 2020, Guvernul României a publicat lista actelor normative incluse pe agenda ședinței din data de 23 aprilie 2020, potrivit unui comunicat:

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 648/2012.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2020.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020- 2021.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 1125 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea BĂIȚA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la București la 5 iunie 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghița, Drăgănești, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcănești și Ploiești”, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2020, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Amendament formulat de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
Proiectul poate fi consultat aici.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro