Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19


27.04.2020 | Elena ALBU
Secţiuni: Covid 19 Legal React, Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Lege 9
JURIDICE - In Law We Trust
Elena Albu

Elena Albu 

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 130/1 din 24 aprilie 2020, a fost publicat Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19.

Pentru a răspunde la impactul crizei de sănătate publică, Regulamentele (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului au fost deja modificate prin Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului, în scopul de a permite mai multă flexibilitate în implementarea programelor sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul social european („FSE”) și de Fondul de coeziune (denumite în mod colectiv „fondurile”) și de Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”). Sfera sprijinului din partea FEDR a fost extinsă în mod considerabil, pentru a contribui la o reacție eficace la criza actuală de sănătate publică.

Cu toate acestea, efectele negative grave asupra economiilor Uniunii se înrăutățesc. Este așadar necesar să se asigure statelor membre o flexibilitate suplimentară excepțională pentru ca acestea să poată reacționa la criza fără precedent de sănătate publică, prin consolidarea posibilității de a mobiliza tot sprijinul neutilizat din fonduri.

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1301/2013

La articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

(d) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutorul de stat; în sensul prezentei litere, întreprinderile care primesc sprijin în conformitate cu Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat sau cu Regulamentele (UE) nr. 1407/2013  (UE) nr. 1408/2013 și (UE) nr. 717/2014 ale Comisiei nu sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate;

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

1.În partea a doua titlul II se adaugă următorul capitol:

CAPITOLUL V – Măsuri excepționale pentru utilizarea fondurilor ESI ca reacție la epidemia de COVID-19

Articolul 25a- Măsuri excepționale pentru utilizarea fondurilor ESI ca reacție la epidemia de COVID-19

(1) Prin derogare de la articolul 60 alineatul (1) și de la articolul 120 alineatul (3) primul și al patrulea paragraf, la solicitarea statului membru, se poate aplica o rată de cofinanțare de 100 % cheltuielilor declarate în cererile de plată în cursul exercițiului contabil care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021, pentru una sau mai multe axe prioritare dintr-un program sprijinit de FEDR, FSE sau de Fondul de coeziune.

Cererile de modificare a ratei de cofinanțare se depun în conformitate cu procedura de modificare a programelor prevăzută la articolul 30 și sunt însoțite de programul sau programele revizuit(e). Rata de cofinanțare de 100 % se aplică numai dacă modificarea relevantă a programului operațional este aprobată de Comisie înainte de a fi depusă cererea finală de plată intermediară în conformitate cu articolul 135 alineatul (2).

Înainte de a depune prima cerere de plată pentru exercițiul contabil care începe la 1 iulie 2021, statele membre notifică tabelul menționat la articolul 96 alineatul (2) litera (d) punctul (ii), confirmând rata de cofinanțare care a fost aplicabilă în cursul exercițiului contabil care se încheie la 30 iunie 2020 pentru prioritățile vizate de creșterea temporară până la 100 %.

(2) Ca reacție la epidemia de COVID-19, resursele disponibile pentru programare pentru anul 2020 destinate obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă pot, la solicitarea statului membru, să fie transferate între FEDR, FSE și Fondul de coeziune, indiferent de procentele menționate la articolul 92 alineatul (1) literele (a)-(d).

În scopul realizării acestor transferuri, cerințele prevăzute la articolul 92 alineatul (4) nu se aplică.

Transferurile nu afectează resursele alocate inițiativei «Locuri de muncă pentru tineri» în conformitate cu articolul 92 alineatul (5) sau ajutorului destinat celor mai defavorizate persoane în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă în conformitate cu articolul 92 alineatul (7).

Resursele transferate între FEDR, FSE și Fondul de coeziune în temeiul prezentului alineat se execută în conformitate cu normele aplicabile fondului către care sunt transferate resursele.

(3) Prin derogare de la articolul 93 alineatul (1) și în plus față de posibilitatea prevăzută la articolul 93 alineatul (2), resursele disponibile pentru programare pentru anul 2020 pot, la solicitarea unui stat membru, să fie transferate între categorii de regiuni, ca reacție la epidemia de COVID-19.

(4) Cererile de transfer în temeiul alineatelor (2) și (3) din prezentul articol se depun în conformitate cu procedura de modificare a programelor prevăzută la articolul 30, se justifică în mod corespunzător și sunt însoțite de programul sau programele revizuit(e) identificând sumele transferate per fond și per categorie de regiuni, atunci când este cazul.

(5) Prin derogare de la articolul 18 din prezentul regulament și de la regulamentele specifice fiecărui fond, alocările financiare stabilite în cererile de modificare a programelor depuse, sau în transferurile transmise în temeiul articolului 30 alineatul (5) din prezentul regulament, începând cu data de 24 aprilie 2020 nu fac obiectul cerințelor privind concentrarea tematică stabilite în prezentul regulament sau în regulamentele specifice fiecărui fond.

(6) Prin derogare de la articolul 16, începând cu data de 24 aprilie 2020, acordurile de parteneriat nu se modifică, iar modificările programelor nu implică modificarea acordurilor de parteneriat.

Prin derogare de la articolul 26 alineatul (1), de la articolul 27 alineatul (1) și de la articolul 30 alineatele (1) și (2), începând cu data de 24 aprilie 2020, nu se verifică coerența programelor și a punerii lor în aplicare cu acordurile de parteneriat.

(7) Pentru operațiunile care consolidează capacitățile de reacție în situații de criză în contextul epidemiei de COVID-19, menționate la articolul 65 alineatul (10) al doilea paragraf, nu se aplică articolul 65 alineatul (6).

Prin derogare de la articolul 125 alineatul (3) litera (b), astfel de operațiuni pot fi selectate pentru sprijin din FEDR sau FSE înainte de aprobarea programului modificat.

(8) În sensul articolului 87 alineatul (1) litera (b), atunci când epidemia de COVID-19 este invocată ca motiv de forță majoră, informațiile privind sumele pentru care nu s-a putut efectua o cerere de plată se furnizează la nivel agregat per prioritate pentru operațiunile cu costuri totale eligibile mai mici de 1 000 000 EUR.

(9) Raportul anual privind implementarea programului pentru anul 2019, menționat la articolul 50 alineatul (1), se depune până la 30 septembrie 2020 pentru toate fondurile ESI, prin derogare de la termenele stabilite în regulamentele specifice fondurilor. Transmiterea în 2020 a raportului de sinteză care urmează să fie pregătit de Comisie, în conformitate cu articolul 53 alineatul (1), poate fi amânată în consecință.

(10) Prin derogare de la articolul 37 alineatul (2) litera (g), nu se solicită nicio revizuire sau actualizare a evaluărilor ex-ante în cazul în care sunt necesare modificări ale instrumentelor financiare pentru a reacționa în mod eficace la epidemia de COVID‐19.

(11) În cazul în care instrumentele financiare furnizează IMM-urilor sprijin sub formă de capital de lucru în temeiul articolului 37 alineatul (4) al doilea paragraf din prezentul regulament, nu se solicită planuri de afaceri noi sau actualizate ori documente și dovezi echivalente care să permită verificarea faptului că sprijinul furnizat prin instrumente financiare a fost utilizat în scopul preconizat, ca parte din documentele justificative.

Prin derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, acest sprijin poate fi furnizat de asemenea din FEADR în cadrul măsurilor menționate în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și care sunt relevante pentru implementarea instrumentelor financiare. Aceste cheltuieli eligibile nu depășesc 200 000 EUR.

(12) În sensul articolului 127 alineatul (1) al doilea paragraf, epidemia de COVID-19 constituie un caz justificat corespunzător pe care autoritățile de audit îl pot invoca, pe baza aprecierii lor profesionale, pentru a utiliza o metodă de eșantionare nestatistică pentru exercițiul contabil care începe la 1 iulie 2019 și se încheie la 30 iunie 2020.

(13) În scopul aplicării articolului 30 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului , condiția ca creditele să servească aceluiași obiectiv nu se aplică în cazul transferurilor realizate în temeiul alineatelor (2) și (3) din prezentul articol.

2.La articolul 130, se adaugă următorul alineat:

(3) Prin derogare de la alineatul (2), contribuția din partea fondurilor sau din partea FEPAM prin plăți ale soldului final pentru fiecare prioritate per fond și per categorie de regiuni în ultimul exercițiu contabil nu depășește cu mai mult de 10 % contribuția din partea fondurilor sau din partea FEPAM pentru fiecare prioritate per fond și per categorie de regiuni astfel cum este stabilită în decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.

Contribuția din partea fondurilor sau din partea FEPAM prin plăți ale soldului final în ultimul exercițiu contabil nu depășește cheltuielile publice eligibile declarate sau contribuția din fiecare fond și categorie de regiuni pentru fiecare program operațional astfel cum este stabilită în decizia Comisiei de aprobare a programului operațional, în funcție de care dintre aceste sume este mai mică.

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 aprilie 2020.

Consilier juridic Elena Albu

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti